header

Рішення № 126 Роздольненської сільської ради

 

 

    УКРАЇНА

Роздольненська сільська рада

Каховського району Херсонської області

  Р І Ш Е Н Н Я

                                                         

13 сесії 7 скликання

05 грудня 2016 року                                                                                № 126

 

Про  затвердження звіту

з незалежної  оцінки індивідуального

визначеного майна- сбросного каналу

Р-1 КМК

 

 

           Розглянувши розроблений ПП «Мартинов П.В.» «Звіт про незалежну оцінку індивідуального визначеного майна- сбросного каналу Р-1 КМК», який знаходяться на балансі Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області,  враховуючи висновки постійно діючої комісії з питань планування та бюджету про вартість майна, керуючись ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,  сесія  сільської ради 

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про незалежну оцінку індивідуального визначеного майна- сбросного каналу Р-1 КМК», який знаходяться на балансі Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області, в сумі   6 438 923,51 грн. (шість мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч дев’ятсот двадцять три грн п’ятдесят одна коп.)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань планування та бюджету

 

 

Сільський голова                                            М.В. Новаков

 

 

Надрукувати