header

Про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Про уповноважену особу
з питань запобігання та виявлення корупції

 

         Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»  уповноваженою особою з питань запобігання корупції в  Каховській районній раді визначено Бондар Олену Олександрівну – головного спеціаліста з юридичних питань районної ради.
 Основними функціональними обов’язками уповноваженої особи з питань запобігання корупції є:
          
1. Забезпечення виконання Закону України «Про запобігання корупції», зокрема в частині: декларування доходів; надання допомоги  в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансового характеру посадових осіб  районної  ради; проведення у встановленому законодавством порядку  перевірки фактів своєчасності подання зазначених декларацій, тощо.
        
2. Розробка та проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням.
        
3. Надання посадовим особам  районної ради роз’яснення щодо  застосування антикорупційного законодавства.
        
4. Вживання заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб, внесенняголові районної ради  пропозицій щодо усунення таких ризиків.
         
5. Інформуванняголови районної ради та компетентних  правоохоронних органівв установленому порядку про факти,що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами, а також ознак правопорушення за результатами перевірок  декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансового характеру у разі їх виявлення.
         
6. Ведення обліку працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.      
        
7. Взаємодія з підрозділами з питань запобігання корупції державних органів,органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
       
8. Розгляд в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень.

         Відповідає у районній раді за реалізацію Закону України «Про очищення влади» та проведення спецперевірок, передбачених чинним законодавством.
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції має право:
1. Брати участь у проведенні в установленому порядку  службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства;                
2. Отримувати від працівників усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);  

3. Ініціювати перед головою  районної ради надсилання запитів до державних структур, органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених завдань;

Забороняється будь-кому втручання в діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею повноважень стосовно протидії корупції.

         У разі відсутності уповноваженої особи з питань запобігання корупції (відпустка, відрядження, хвороба) її обов’язки виконує керуючий справами районної ради.
        
Прийому  громадян  уповноваженою особою з питань запобігання корупції в  Каховській районній раді здійснюється у вівторок та четвер з  15.00 до 16.00  за адресою:  м.Каховка, вул. Велика Куликовська,  103, кабінет 327, телефон 0553640318, e-mail: kakhovka-rayrada@ukr.net .

Надрукувати