header

План заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті Каховської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної ради
від 29.12.2018 р. № 235
ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо запобігання  і протидії корупції у виконавчому апараті
Каховської районної ради

№ п\п

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавець

1

2

3

4

1.

Проводити роз’яснювальні роботи із запобігання, ви­явлення корупції, спрямованої на забезпечення належного знання та розуміння працівниками виконавчого апарату районної ради положень антикорупційного законодавства та відповідальності за їх порушення.

Щоквартально

Керуючий справами районної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції районної ради (далі – уповноважена особа районної ради), головний спеціаліст з юридичних питань районної ради

2.

Надавати консультацій з питань дотри­мання вимог антикорупційного законодавства у разі   виникнення конкретних ситуацій у посадових осіб виконавчого апарату, депутатів районної ради.

За потребою

Керуючий справами районної ради, уповноважена особа районної ради, головний спеціаліст з юридичних питань районної ради

3.

Попереджувати осіб, які претендують на зайняття посад працівників виконавчого апарату районної ради про спеціальні обмеження щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження, встановлені законодавством України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та положеннями антикорупційного законодавства.

За потребою

Керуючий справами районної ради, уповноважена особа районної ради

4.

Здійснювати перевірку знань антикорупційного законодавства України при прийнятті кандидатів на службу до виконавчого апарату районної ради під час засідання конкурсної комісії.

Постійно

Конкурсна комісія

5.

Забезпечувати неухильне дотримання вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» в частині припинення служби в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог статті 20 зазначеного закону.

Постійно

Керуючий справами районної ради

6.

Направляти на підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату районної ради для вивчення норм та положень антикорупційного законодавства.

Протягом року за можливості

Керуючий справами районної ради

7.

Забезпечувати розміщення інформації про роботу районної ради на офіційному веб-сайті районної ради з метою гласності при прийнятті висновків та рекомендацій постійними та тимчасовими комісіями районної ради, рішень районної ради, недопущення одноосібних рішень з питань, вирішення яких здійснюється шляхом колегіального розгляду.

Постійно

Керуючий справами районної ради, відповідальні посадові особи районної ради

8.

Забезпечувати організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради (відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про очищення влади», Указу Президента України «Про проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком»).

За необхідністю

Керуючий справами районної ради, уповноважена особа районної ради

9.

Забезпечувати інформування посадових осіб виконавчого апарату та депутатів районної ради про своєчасне подання електронних  декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулийрік.

Протягом І кварталу поточного року

Уповноважена особа районної ради

10.

Здійснювати перевірку фактів своєчасності подання декла­рації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції,упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту, про факт неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій у визначеному ним порядку.

У терміни, визначені законом

Уповноважена особа районної ради

11.

Забезпечувати інформування керівників та посадових осіб виконавчого апарату районної ради та депутатів, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про необхідність подання електронної   декларації  особи уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування.

Протягом І кварталу поточного року

Уповноважена особа районної ради

12.

Невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції, голову районної ради, заступника голови районної ради або керуючого справами районної ради про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.

Постійно

Посадові особи районної ради

13.

З метою забезпечення відкритості і прозорості у роботі з кадрами забезпечувати при заміщенні вакантних посад дотримання процедур конкурсного відбору або інших процедур, передбачених законодавством.

За необхідністю

Керуючий справами районної ради, конкурсна комісія

14.

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчого апарату районної ради, забезпечувати інформування в установленому порядку про такі факти голову районної ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції. 

За необхідністю

Керуючий справами районної ради, уповноважена особа районної ради

15.

Забезпечувати надання суб’єктам звернення до виконавчого апарату районної ради своєчасної достовірної, у повному обсязі інформації, яка підлягає наданню відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

У разі надходження звернень

Керуючий справами районної ради,посадові особи районної ради

16.

Забезпечувати участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів районної ради, організаційно-розпорядчих документів, листів, договорів та інших документів, що видаються керівництвом районної ради, з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

За необхідністю

Начальник відділу з юридичних питань та управління комунальною власністю районної ради

17.

При проведенні щорічної оцінки та атестації посадових осіб виконавчого апарату районної ради урахувати дотримання ними антикорупційного законодавства.

Постійно

Керуючий справами районної ради

Керуючий справами районної ради                                             О.М.Кононович
 

Надрукувати