header

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Оголошується  проведення  конкурсу   на  заміщення  вакантної  посади  директора комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»

Правові підстави проведення конкурсу: конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі - Порядок), рішення  ХХVІІІ сесії районної ради VII скликання від 20.09.2018р. № 565 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Каховської районної ради», рішення ХХХІ сесії районної ради VII скликання від 20.12.2018р. № 612 «Про створення КНП «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» та розпорядження голови районної ради від 02.01.2019р. №  1.

Найменування  підприємства:  комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» ( далі – КНП «Каховська ЦРЛ» ) .

Місцезнаходження: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Першотравнева, буд. 34.

 

 Основні напрямки діяльності підприємства: надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я, інші види діяльності відповідно до статуту.

 

Статут  та структура  КНП «Каховська ЦРЛ» затверджені рішенням ХХХІ сесії районної ради VII скликання від 20.12.2018р. № 612 «Про створення КНП «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради».

Гранична чисельність штатних одиниць КНП «Каховська ЦРЛ»  – 700.

Ознайомитися  зі Статутом та структурою можна за посиланням:

http://kakhovka-rayrada.gov.ua/document/rs/rishennya-sesiji-vii-sklikannya/323-rishennia-khkhkhi-sesii-vid-20122018/4677-612-pro-stvorennya-knp-kakhovska-tsentralna-rajonna-likarnya-kakhovskoji-rajonnoji-radi.html

Кошторисні призначення для фінансового  забезпечення діяльності підприємства затверджені рішенням ХХХІ сесії районної ради VII скликання від 20.12.2018р. № 604 «Про районний бюджет Каховського району на 2019 рік». Ознайомитися з ними можна за посиланням http://kakhovka-rayrada.gov.ua/document/rs/rishennya-sesiji-vii-sklikannya/323-rishennia-khkhkhi-sesii-vid-20122018/4669-604-pro-rajonnij-byudzhet-kakhovskogo-rajonu-na-2019-rik.html

Усі рішення сесій районної ради  розміщено на офіційному сайті районної ради у категорії «Документи», вкладка «Рішення сесії VII скликання».

 

Документи для участі у конкурсі приймаються з 03 січня 2019 року по 17 січня  2019 року включно за адресою: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 103, каб. 321.

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: (03655) 20267,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк   наступні  документи :

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік ( відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції»).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

        

   Порядок  проведення конкурсу на заняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Каховської районної ради  з вище зазначеними  додатками   міститься  на офіційному сайті  Каховської районної ради у категорії «ДОКУМЕНТИ», вкладка «РІШЕННЯ СЕСІЇ VII СКЛИКАННЯ», папка «РІШЕННЯ XXVIII СЕСІЇ ВІД 20.09.18” , РІШЕННЯ № 565 або за посиланням http://kakhovka-rayrada.gov.ua/document/rs/rishennya-sesiji-vii-sklikannya/309-rishennia-khkhviii-sesii-vid-200918/4423-565-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-konkursu-na-zajnyattya-posadi-kerivnika-komunalnogo-zakladu-okhoroni-zdorov-ya-kakhovskoji-rajonnoji-radi.html.  

 

 Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Умови оплати праці керівника:

За виконання обов’язків Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

- посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

- підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

- надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

- доплат (за науковий ступінь тощо);

- премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу та яка встановлюється відповідно до положення про преміювання  керівників ;

- матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

        Інші істотні умови контракту – права та обов’язки сторін, робочий та позаробочий час, умови матеріального забезпечення керівника, відповідальність сторін, вирішення спорів, внесення змін та доповнень до контракту та його припинення, строк дії та інші умови контракту.

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформацію про дату проведення конкурсу буде оприлюднено на сайті Каховської  районної  ради та повідомлено претендентів додатково.

Місце проведення конкурсу за адресою:  74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. Велика Куликовська, 103, каб. 420.

Друк