header

Протокол № 1 Засідання конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я

ПРОТОКОЛ № 1
Засідання конкурсної  комісії  для проведення конкурсу
на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я
 
 
м. Каховка                                                                                    
15.11.2018р.                                                                                                
14:00, каб. 322
 

 

Присутні:   
Любак В.І. – голова комісії;
Кононович О.М. – секретар комісії;
Ільїна Ю.М., Кононова М.М., Лихожон Л.О., Беспятова К.В. - члени комісії.
     
             
      
Голова комісії Любак В.І. після привітання зазначив, що на засіданні  присутні усі члени конкурсної комісії, а тому засідання є правомочним.
Він наголосив на необхідності заявити про конфлікт інтересів членів комісії.
Заяв про конфлікт інтересів не надійшло.
           
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
 
      
1. Про розгляд документів претендентів на посаду завідувача Каховської центральної районної аптеки № 27.
      
2. Про призначення дати наступного засідання з розгляду конкурсних пропозицій та співбесіди.
         
 
По першому питанню
СЛУХАЛИ: секретаря комісії Кононович О.М., яка доповіла, що у визначений законодавством та обумовлений в оголошенні  строк лише одна особа, яка претендує на зайняття посади завідувача Каховської центральної районної аптеки № 27, подала заяву на участь у конкурсі  та запечатані в конверті документи – це Крюковська Людмила Олексіївна.
     
         Відбулося розкриття документів та їх розгляд членами комісії.
 
 ВИСТУПИЛИ: голова комісії Любак В.І. зазначив, що всі документи подані в повному об’ємі та відповідають вимогам чинного законодавства. 
Запропонував допустити Крюковську Л.О. до участі у конкурсі.
 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА  - одноголосно.
 
ВИРІШИЛИ:  допустити Крюковську Людмилу Олексіївну до участі у конкурсі на зайняття  посади завідувача Каховської центральної районної аптеки № 27.
 
 
 
По другому питанню
СЛУХАЛИ: Любака В.І., який запропонував провести наступне засідання конкурсної комісії, на якому буде розглянута конкурсна пропозиція Крюковської Л.О. та відбудеться з нею співбесіда 22 листопада 2018р. о 14 годині.
 
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА  - одноголосно.
 
ВИРІШИЛИ: наступне засідання конкурсної комісії, на якому буде розглянута конкурсна пропозиція Крюковської Л.О. та відбудеться з нею співбесіда призначити на 22 листопада 2018р. о 14 годині.
     
Секретарю конкурсної  комісії Кононович О.М. повідомити Крюковську Л.О. про прийняті рішення протягом трьох днів з дня проведення засідання.

 

 

 
Голова комісії      _____________________     В.І.Любак
Секретар комісії  _____________________     О.М. Кононович
Члени комісії :     _____________________     Ю.М. Ільїна
                              _____________________     М.М.Кононова
                              _____________________     Л.О.  Лихожон
                              _____________________     К.В. Беспятова
 
 
 
 

 

Надрукувати