header

Протокол конкурсної комісії від 22.05.2017

ПРОТОКОЛ
засідання конкурсної комісії  з відбору суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій

22 травня 2017 р.                                                               м. Каховка,

15  год.  00 хв.                                                                    вул.  В.Куликовська,103,   

                                                                                            каб. 328

    

                                                                                      

Присутні члени комісії:

1.     Любак В.І. – голова комісії, керуючий справами районної ради.

2.     Кононович О.М. -  секретар комісії, головний спеціаліст з юридичних питань.

3.     Думінець О.С. – член комісії, голова постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування;

4.     Оніщенко М.П. – член комісії ,головний спеціаліст районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району;

5.     Афанасьева О.В. – член комісії, головний бухгалтер районної ради;

6.     Ткаченко О.А. – головний спеціаліст сектору економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації.

Відсутні члени комісії:

 Запрошені та інші особи, які прийняли участь у засіданні – немає.

Голова комісії Любак В.І. привітав усіх присутніх та доповів про

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

      1. Про допущення до конкурсного відбіру суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для  проведення  незалежної  оцінки  пакета  акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка».

       2. Про обрання  переможця конкурсного відбіру суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для  проведення  незалежної  оцінки  пакета  акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка».

ПО  ПЕРШОМУ  ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ:

                 Любака В.І., голову конкурсної комісії, який доповів, що на підставі рішення VIII сесії  районної  ради VII скликання від 18.08.2016 року № 115 «Про приватизацію пакета акцій» пакет акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка», який належить до спільної власності територіальних громад Каховського району, був затверджений як об’єкт приватизації.

              Тим самим рішенням було затверджене  Положення  про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій ( далі – Положення) , згідно якого розпорядженням голови районної ради від 12.09.2016 року № 84  була створена конкурсна комісія у складі 6 осіб.

             Згідно пункту 3.1. Положення засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу.  Наразі   присутні  6 членів комісії, тому засідання вважається правомочним.

             На виконання вимог чинного законодавства та дотримуючись Положення інформацію про конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності було оприлюднено шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті районної ради  та  в газетах «Новий день», «Каховські новини».

            В установлений термін до районної ради надішли необхідні пакети  документів від двох претендентів : ТОВ «Оцінка і консультації»  м. Київ та ТОВ «Бюро «Ваш  Експерт +» м. Київ.

           Голова запропонував членам комісії ознайомитися з підтвердними  документами  претендентів з метою встановлення їх відповідності вимогам чинного законодавства та вирішення питання про допущення їх до участі  у конкурсі.

           А також наголосив на необхідності заявити про конфлікт інтересів, якщо такий наявний у членів комісії.

 ВИСТУПИЛИ: 

                  Кононович О.М. ознайомила членів конкурсної комісії із довідками про претендентів та підтвердною документацією.

                   Любак В.І. констатував, що  конфлікт інтересів у членів комісії відсутній, претендентами надано всі необхідні документи, тому поставив на голосування питання про допущення обох претендентів до участі в конкурсі.

ГОЛОСУВАЛИ:   ЗА – одноголосно. 

 ВИРІШИЛИ:

           Допустити до участі в конкурсному відборі суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання для проведення незалежної оцінки пакета акцій двох претендентів, а саме:

        1).  Товариство з обмеженою відповідальністю «Оцінка і консультації».

        2).  Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро «Ваш  Експерт +».

      

 ПО  ДРУГОМУ   ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ:

                Любак В.І. ознайомив членів комісії з конкурсною документацією претендентів та їхніми пропозиціями щодо вартості робіт та строків виконання, а саме:

             1).  за пропозицією ТОВ «Оцінка і консультації» вартість робіт  з оцінки пакета акцій ПрАТ « Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» становитиме 45 000 ( сорок п’ять тисяч) гривень без урахування ПДВ, строк виконання -  30 календарних днів.  Вартість з проведення рецензування звіту з оцінки становитиме 35 000 (тридцять п’ять тисяч) гривень, строк виконання робіт складатиме 90 календарних днів.

            2). за пропозицією ТОВ «Бюро «Ваш  Експерт +»  вартість робіт з оцінки пакета акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір «Лісова казка» становитиме  30 000 ( тридцять тисяч) гривень без урахування ПДВ,  строк виконання -  21 календарний день.  Вартість з проведення рецензування звіту з оцінки становитиме 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень, строк виконання робіт складатиме 30 календарних днів.

ВИСТУПИЛИ: 

           Думінець О.С., Ткаченко О.А., Кононович О.М., Оніщенко М.П. щодо обговорення пропозицій претендентів.

          Любак В.І. запропонував проголосувати  за  обрання  переможця конкурсного відбору  суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для  проведення  незалежної  оцінки  пакета  акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка» за кожного кандидата окремо.

       

ГОЛОСУВАЛИ:  

       1).     Обрати  переможцем конкурсного відбору

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Оцінка і консультації»

ЗА – немає,  ПРОТИ – 5, УТРИМАЛИСЬ – немає, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1.

 

       2). Обрати  переможцем конкурсного відбору 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро «Ваш  Експерт +»

ЗА – 4,  ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – 1, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати  переможцем конкурсного відбору  суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для  проведення  незалежної  оцінки  пакета  акцій ПрАТ «Каховський дитячий оздоровчий табір « Лісова казка» у розмірі 288901 шт. ( 25%), що належить до спільної власності територіальних громад Каховського району, з метою проведення приватизації ,  Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро «Ваш  Експерт +» м. Київ.

  2. Доручити голові   конкурсної комісії письмово інформувати переможця про результати конкурсу.

3. Доручити секретарю  конкурсної комісії опублікувати інформацію про результати конкурсу в газетах «Новий день», «Каховські новини» та на офіційному веб-сайті районної ради.

4. Рекомендувати  голові  районної ради укласти з переможцем конкурсу   Товариством з обмеженою відповідальністю «Бюро «Ваш  Експерт +» договір на проведення незалежної оцінки  пакета акцій.

Голова комісії:                                                        Любак В.І.

Секретар комісії:                                                     Кононович О.М.

Члени комісії:

___________                Думінець О.С. 

                

___________               Оніщенко М.П. 

                  

                                        ____________             Афанасьева О.В. 

            

                                        ____________             Ткаченко О.А.

Друк