header

Протокол конкурсної комісії від 17.03.2017р.

ПРОТОКОЛ № 1

засідання конкурсної комісії з добору кандидата на посаду директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей»

 

м. Каховка                                                                                     17.03.2017р.

 

Присутні: Любак В.І., Кононович О.М., Калініченко Ю.А., Оніщенко М.П.,

                   Саламахіна Т.М., Сазонова О.І., Мажара Н.Л.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

  1. Про спосіб голосування для обрання голови конкурсної комісії.
  2. Про обрання голови конкурсної комісії.
  3. Про розгляд документів кандидатів на посаду директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей».

         

По першому питанню

 СЛУХАЛИ: Мажару Н.Л., яка зазначила, що відповідно до пункту 11 статті 21-5 Закону України «Про культуру»  спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії. Запропонувала обрати голову комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

ГОЛОСУВАЛИ : ЗА – одноголосно.

ВИРІШИЛИ: обрати голову конкурсної комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

 

По другому  питанню

 

СЛУХАЛИ: Оніщенко М.П., яка доповіла, що згідно частини 11 статті 21-3 Закону України «Про культуру» голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з їх числа та проводить засідання конкурсної комісії. Вона запропонувала обрати головою конкурсної комісії з добору кандидата на посаду директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей» керуючого справами районної ради Любака В.І.

ВИСТУПИЛИ: Кононович О.М.  запропонувала присутнім заявити про конфлікт інтересів, якщо він наявний.

         Заяв про конфлікт інтересів не надійшло.

         Любак В.І. наголосив, що не буде приймати участь у голосуванні за самого себе.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – 5, ПРОТИ – 0, НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1.

ВИРІШИЛИ: обрати головою конкурсної комісії з   добору кандидата на посаду директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей» керуючого справами районної ради Любака В.І.

 По третьому питанню

 СЛУХАЛИ:

          Кононович О.М., яка доповіла, що згідно статті 21-4 Закону України «Про культуру» особи, які мають намір взяти участь у конкурсі на посаду керівника  комунального закладу культури повинні подати визначений законом пакет документів упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу.

Конкурс було оголошено шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Каховської районної ради 07.02.2017 року із зазначенням кінцевого терміну подання документів – 07.03.2017року.

Таким чином, встановлені граничні строки для подання кандидатами необхідних документів спливли.

На теперішній час, жодна особа не подала відповідної заяви на участь у конкурсі.

 ВИСТУПИЛИ:

           Любак В.І. запропонував у зв’язку з відсутністю бажаючих прийняти участь у конкурсі та неотриманням необхідних документів для розгляду їх комісією, визнати конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей» таким, що не відбувся.

              Калініченко Ю.А. запропонувала повторно оголосити конкурс  03 квітня 2017 року.

                         Голова поставив на голосування пропозицію визнати конкурс таким, що не відбувся, та повторно провести конкурс з 03 квітня 2017 року.

 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно.

 ВИРІШИЛИ:

                 у зв’язку з відсутністю бажаючих прийняти участь у конкурсі та неотриманням необхідних документів для розгляду їх комісією, визнати конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей» таким, що не відбувся.

       Повторно провести конкурс з 03 квітня 2017 року.

 

 Голова комісії      _____________________     В.І.Любак

Секретар комісії  _____________________     Н.Л.Мажара

Члени комісії :     _____________________     О.М.Кононович

                              _____________________     Ю.А.Калініченко

                              _____________________     Т.М Саламахіна

                              _____________________     М.П.Оніщенко

                              _____________________     О.І.Сазонова

Друк