header

Протокол конкурсної комісії від 13.05.2017р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання конкурсної комісії з добору кандидата на посаду директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей»

 

м. Каховка                                                                                     13.05.2017р.

 

Присутні: Любак В.І., Кононович О.М., Калініченко Ю.А., Оніщенко М.П.,

                   Саламахіна Т.М., Сазонова О.І., Мажара Н.Л.,

Запрошені:  Альгеєр Н.В.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

  1. Про документи претендентів на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей».
  2. Про унеможливлення порушень чинного законодавства щодо можливого конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії та претендентів на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей».
  3. Про організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду директора комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей»:

- про визначення регламенту заслуховування публічної презентації проектів програм розвитку КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» на один і п’ять років;

- про організацію процедури голосування.

  1. Про публічну презентацію проектів програм розвитку КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» на один і п’ять років.
  2. Про обрання директора КУ «Каховський районний краєзнавчий музей».

         По першому питанню

 СЛУХАЛИ: Мажару Н.Л., яка поінформувала про відповідність документів   кандидата на  посаду директора КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» Альгеєр Наталії Василівни  вимогам статті 21-4 Закону України «Про культуру». Зазначила, що Альгеєр Н.В. є єдиною особою, яка ви явила бажання взяти участь у конкурсі на зазначену посаду та  вчасно подала необхідний пакет документів згідно вимог чинного законодавства.

  ВИСТУПИЛИ: Любак В.І. запропонував розглянути документи Альгеєр Н.В., інформацію, подану в них, взяти до відома та допустити Альгеєр Н.В. до участі в доборі на посаду  директора КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» в якості  кандидата.  

 ГОЛОСУВАЛИ : ЗА – одноголосно.

      ВИРІШИЛИ:  

  1. Інформацію про документи Альгеєр Н.В. взяти до відома;
  2. Допустити Альгеєр Н.В. до участі в доборі на посаду директора КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» в якості  кандидата.  

 По другому  питанню

 СЛУХАЛИ: Кононович О.М.,  яка  запропонувала членам конкурсної комісії, кандидату на заміщення вакантної посади директора КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» поінформувати про реальний або потенційний конфлікт інтересів та доповіла про норми чинного чинного законодавства щодо запобігання корупції.

    Оскільки повідомлень про наявність конфлікту інтересів не надійшло, голова запропонував інформацію про норми чинного законодавства щодо запобігання корупції взяти до відома.

 

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно

 

ВИРІШИЛИ:  інформацію про норми чинного законодавства щодо запобігання корупції взяти до відома.

 По третьому питанню

 СЛУХАЛИ: Любака В.І., який запропонував  відвести для заслуховування проектів програм розвитку КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» на один і п’ять років 15 хвилин. Після чого визначити переможця конкурсу відкритим голосуванням.

          

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно.

 ВИРІШИЛИ:

  1.    Відвести для заслуховування проектів програм розвитку КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» на один і п’ять років 15 хвилин.
  2. Визначити переможця конкурсу відкритим голосуванням.

 По четвертому питанню

 СЛУХАЛИ: Альгеєр Н.В., яка презентувала проекти програм розвитку КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» на один і п’ять років.

 ВИСТУПИЛИ: Калініченко Ю.А., Любак В.І. щодо обговорення окремих аспектів проектів програм розвитку КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» на один і п’ять років.

 Запропоновано публічну презентацію проектів програм розвитку КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» на один і п’ять років, надані Альгеєр Н.В., взяти до відома.

 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно.

 ВИРІШИЛИ: публічну презентацію проектів програм розвитку КУ «Каховський районний краєзнавчий музей» на один і п’ять років, надані Альгеєр Н.В., взяти до відома.

 По п’ятому  питанню

 СЛУХАЛИ: Любак В.І. поставив на голосування питання про обрання директором комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей» Альгеєр Наталію Василівну.

 ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – одноголосно.

 ВИРІШИЛИ: обрати директором комунальної установи «Каховський районний краєзнавчий музей» Альгеєр Наталію Василівну.

   

 Голова комісії      _____________________     В.І.Любак

Секретар комісії  _____________________     Н.Л.Мажара

Члени комісії :     _____________________     О.М.Кононович

                              _____________________     Ю.А.Калініченко

                              _____________________     Т.М Саламахіна

                              _____________________     М.П.Оніщенко

                              _____________________     О.І. Сазонова

Друк