header

Матеріально технічна база

                                                           

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                                                                    Наказ Міністерства фінансів України

                                                                                                                   17.06.2015  № 572 

 

 

____КУ «Каховський районний краєзнавчий музей»__________________

                                                       (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

3

7

8

9

4

6

8

0

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
необоротних активів

(основні засоби, нематеріальні активи1, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції)

«  02 » листопада  2016 р.

                  (дата складання)

 

На підставі  наказу (розпорядчого документа) від « 07 » жовтня  2016 р.  №18  виконано зняття фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій (необхідне підкреслити), які обліковуються на субрахунку(ах)  113  Малоцінні необоротні матеріальні активи   та зберігаються ____________в  КРКМ_____________________

                                     (номер та назва)                                                                   (місцезнаходження2)

станом  на « 01 »  листопада 2016 р.

 

Розписка

 

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на необоротні активи здано в бухгалтерську службу і всі необоротні активи, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

 

Матеріально відповідальна особа:

Бухгалтер І-ї категорії

 

 

 

І.О.Пізік

(посада)

 

(підпис)

 

               (ініціали, прізвище)

 

 

Інвентаризація: розпочата « 02»   листопада  2016 р.,

 

                            закінчена « 02 »  листопада  20 16 р.

 

Для оформлення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується типова форма № НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 732, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 року за № 1580/10179

2 Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження.  

 

При інвентаризації встановлено таке: 

з/п

Найменування,

стисла характеристика та призначення

обєкта

Рік

випуску (будівництва)

чи дата придбання

(введення в експлуатацію) та виготовлювач

Номер

Один. вимір.

Фактична наявність

Відмітка

про

вибуття

За даними

бухгалтерського обліку3

Інші відомості

 

інвентарний/

номенклатурний

заводський

паспорта

 

кількість

первісна (переоцінена)вартість

кількість

первісна (переоцінена) вартість

сума зносу

(накопиченої амортизації)

балансова вартість

строк корисного використання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

Печатка

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р.

1130021

-

-

шт

 

 

1

300,00

-

1

300,00

-

300,00

-

-

 

2

Клавіатура

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р.

1130022

-

-

шт

 

1

66,00

-

1

66,00

-

66,00

-

-

 

3

БПЖ

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130023

-

-

шт

 

1

287,00

-

1

287,00

-

287,00

-

-

 

4

Колонки Dynoss-2140В

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130024

-

-

шт

1

80,00

-

1

80,00

-

80,00

-

-

 

5

Елект.чайник

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130025

-

-

шт

 

1

82,00

 

1

82,00

 

82,00

 

-

 

6

Шафа с антресолью

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130034

-

-

шт

 

2

294,00

 

2

294,00

 

294,00

 

-

 

7

Шафа платяна

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130034

-

-

шт

1

120,00

 

1

120,00

 

120,00

 

-

 

8

Урна для сміття

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130026

-

-

шт

1

9,00

 

1

9,00

 

9,00

 

-

 

9

Лотки для паперів

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130027

-

-

шт

2

40,00

 

2

40,00

 

40,00

 

-

 

10

Підставка під олівці

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130028

-

-

шт

1

4,00

 

1

4,00

 

4,00

 

-

 

11

Калькулятор

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130029

-

-

шт

1

74,00

 

1

74,00

 

74,00

 

-

 

12

Стіл

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130030

-

-

шт

1

71,00

 

1

71,00

 

71,00

 

-

 

13

Сейф

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130031

-

-

шт

 

1

49,00

 

1

49,00

 

49,00

 

-

 

14

Стільці офісні чорні

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130032

-

-

шт

 

3

315,00

 

3

315,00

 

315,00

 

-

 

15

Стіл аудиторний

Акт прийому-передачі від 31.01.2012р

1130035

-

-

шт

 

2

82,00

 

2

82,00

 

82,00

 

-

 

16

Флеш карта 8ГБ

13.03.2012р.

1130038

-

-

шт

 

1

149,00

 

1

149,00

 

149,00

 

-

 

17

Принтер МР-280

25.09.2012р.

1130039

-

-

шт

 

1

545,00

 

1

545,00

 

545,00

 

-

 

18

Телефонний апарат Rotex

20.08.2013р.

1130044

-

-

шт

 

1

60,00

 

1

60,00

 

60,00

 

-

 

Разом

Х

Х

Х

Х

Х

Х

23

2627,00

-

23

2627,00

-

2627,00

-

Х

 

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів _____Вісімнадцять_________________________________________________

                                                                                                                                                                                            (прописом)

б) загальна кількість одиниць (фактично)____Двадцять три__________

                                                                (прописом)

 в) вартість фактична   Дві  тисячі  шістсот двадцять сім гривень  00 коп.

                                                                                                    (прописом)

г) загальна кількість одиниць  за даними бухгалтерського обліку ___Двадцять три_______

                                                                                                                       (прописом)

ґ) вартість за даними бухгалтерського обліку ___ __ Дві  тисячі  шістсот двадцять сім гривень  00 коп.

                                                                                                                                                              (прописом)

Голова комісії ____________Директор______________________         _________________         _____       Д.М.Торос__

                                                        (посада)                                                                                           (підпис)                                            (ініціали, прізвище)

Члени комісії: __Бухгалтер I – ї  категорії______________        ___________________________        ____І.О.Пізік

                                                                        (посада)                                                                                 (підпис)                                                (ініціали, прізвище)   
                                                       

 __Завфілії КРКМ в с.Молокаховка _________          ___________________________        ______________Т.М.Дундич__

                                                                        (посада)                                                                                 (підпис)                                     (ініціали, прізвище)

 __Завфілії КРКМ в с.Семенівка  _____          ___________________________        _______________         _Л.В.Нарли__

                                                                        (посада)                                                                                 (підпис)                                           (ініціали, прізвище)     
                       

Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі з № 1 до  № 18, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

 

Матеріально відповідальна особа:

 «« 02»   листопада  2016 р.,                   _________ Бухгалтер І-ї категорії ____            __________І.О.Пізік    
                                                                                                                           (посада)                                                                            (підпис)                                                                      (ініціали, прізвище)

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:  Бухгалтер I – ї  категорії   ___ І.О.Пізік       
                                                                                                                                                           (посада)                                          (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані перевірив:

«02» листопада 2016 р.    _______ Бухгалтер I – ї  категорії   _________________  ___________ І.О.Пізік ________

                                                                                                         (посада)                             (підпис)                                              (ініціали, прізвище)

 

3 Графи 11-15 заповнюються бухгалтерською службою.

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                            17.06.2015  № 572

 

 

 

____КУ «Каховський районний краєзнавчий музей»__________________

                                               (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

3

7

8

9

4

6

8

0

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
необоротних активів

(основні засоби, нематеріальні активи1, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції)

«  02 » листопада  2016 р.

                  (дата складання)

 

 

На підставі  наказу (розпорядчого документа) від « 07 » жовтня  2016 р.  №18  виконано зняття фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій (необхідне підкреслити), які обліковуються на субрахунку(ах)  104  Машина та обладнання та зберігаються ____________в  КРКМ_____________________

                               (номер та назва)                                                                (місцезнаходження2)

станом  на « 01 »  листопада 2016 р.

 

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на необоротні активи здано в бухгалтерську службу і всі необоротні активи, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

 

Матеріально відповідальна особа:

Бухгалтер І-ї категорії

 

 

 

І.О.Пізік

(посада)

 

(підпис)

 

               (ініціали, прізвище)

 

 

 

Інвентаризація: розпочата « 02»   листопада  2016 р.,

                            закінчена « 02 »  листопада  20 16 р.

 

Для оформлення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується типова форма № НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 732, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 року за № 1580/10179

2 Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження.  

 

 

При інвентаризації встановлено таке:

 

з/п

Найменування,

стисла характеристика та призначення

обєкта

Рік

випуску (будівництва)

чи дата придбання

(введення в експлуатацію) та виготовлювач

Номер

Один. вимір.

Фактична наявність

Відмітка

про

вибуття

За даними

бухгалтерського обліку3

Інші відомості

 

інвентарний/

номенклатурний

заводський

паспорта

 

кількість

первісна (переоцінена)вартість

кількість

первісна (переоцінена) вартість

сума зносу

(накопиченої амортизації)

балансова вартість

строк корисного використання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

Системний блок Рентіуме 2140

(рік випуску- 2007р.) Акт прийому-передачі від 31.01.2012р.

1040001

-

-

шт

1

2628,00

-

1

2628,00

-

2628,00

-

-

 

2

Монітор Самсунг 940NW

(рік випуску- 2007р.) Акт прийому-передачі від 31.01.2012р.

1040002

-

-

шт.

1

1314,00

-

1

1314,00

-

1314,00

-

-

 

Разом

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

4568,00

-

2

4568,00

-

4568,00

-

Х

 

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів _____Два___

                                                                       (прописом)

б) загальна кількість одиниць (фактично)____Два_________

                                                            (прописом)

в) вартість фактична  _Чотири тисячи пятсот шістдесят вісім гривень 00 коп.

                                             (прописом)

г) загальна кількість одиниць  за даними бухгалтерського обліку ___ Два____

                                                                                             (прописом)

 ґ) вартість за даними бухгалтерського обліку ___ _ Чотири тисячи пятсот шістдесят вісім гривень 00 коп 

                                                                             (прописом)

Голова комісії ____Директор______         _______________           Д.М.Торос__________________

                        (посада)                           (підпис)                 (ініціали, прізвище)

Члени комісії: __Бухгалтер I – ї  категорії____        _____________          ___І.О.Пізік______

                          (посада)                                          (підпис)              (ініціали, прізвище)   
                                                       

_Завфілії КРКМ в с.Молокаховка           _______________      ______________Т.М.Дундич_

           (посада)                                     (підпис)                            (ініціали, прізвище)

                              _ Завфілії КРКМ в с.Семенівка  _____          ___________________________        _____________           ___Л.В.Нарли________________________

                                                        (посада)                                                         (підпис)                                                           (ініціали, прізвище)     
                       

Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі з № 1 до  №2, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

 

 

Матеріально відповідальна особа:

 «« 02»   листопада  2016 р.,                   ______Бухгалтер І-ї категорії __           __________  __ І.О.Пізік__                                                                                                    (посада)                            (підпис)         (ініціали, прізвище)

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:  Бухгалтер I – ї  категорії   ___________   І.О.Пізік     
                                                                          (посада)                          (підпис)       (ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані перевірив:

«02» листопада 2016 р.    _______ Бухгалтер I – ї  категорії   _____________  _____________ І.О.Пізік 

                                                  (посада)                           (підпис)              (ініціали, прізвище)

  

3 Графи 11-15 заповнюються бухгалтерською службою.

 

Друк