header

Умови праці в комунальній установі «Каховський районний краєзнавчий музей»

Умови праці в комунальній установі «Каховський районний краєзнавчий музей»

( витяг з Колективного договору)

 

Робочий час та час відпочинку.

 При регулюванні робочого часу в установі сторони виходять з того, що   нормальна діяльність роботи не може перевищувати 40 годин на тиждень. Комунальна установа «Каховський районний краєзнавчий музей» складається з:           

     1. Каховський районний краєзнавчий музей  в с. Чорнянка 

  Початок роботи в установі о 8.00, закінчення о 17.00 обідня  перерва з 12.00 до 13.00; двома вихідними днями – субота, неділя

         2. Філія народного музею в с. Малокаховка; режим роботи філії: працює три дні в неділю

Понеділок початок роботи в установі 0 8.00, закінчення о 17.00                

Середа   початок роботи в установі 0 8.00, закінчення о 12.00

Четвер  Початок роботи в установі 0 8.00, закінчення о 17.00  обідня  перерва з 12.00 до 13.00;

      3. Філія народного музею в с. Семенівка; режим роботи філії: працює  шість днів в неділю:

Понеділок-п’ятниця  Початок роботи в установі 16.00, закінчення- 19.00 Субота-  Початок роботи в установі 12.00, закінчення о 17.00  

 

     Основна тривалість щорічної планової відпустки працівникам комунальної установи – 24 календарних дні та 4-додаткових календарні  дні за ненормований робочий день. 

    Під час звільнення працівників незалежно від підстав, їм має бути виплачено грошову компенсацію за всі невикористані ними дні щорічної відпустки,а також додаткової відпустки працівникам,які мають дітей.(ст.83 КЗпП). 

Оплата праці.

        В установі встановлюється гарантований державою мінімальний розмір заробітної плати. Посадові оклади встановлюються згідно Єдиної тарифної  сітки розрядів та  коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери та у  відповідності з тарифікацією або атестацією працівників.

                 Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду за який здійснюється виплата. Оплата праці працівників здійснюється до діючих положень:аванс-12 числа поточного місяця, заробітна плата-27 числа.

                Члени трудового колективу працюють згідно колективного договору. 

 

Друк