header

План розвитку Таврійського госпітального округу на 2019-2022 р.р. (проект)

                               

План розвитку

Таврійського госпітального округу

Херсонської області

 (ПРОЕКТ)

Завдання на 2019-2022 роки:

 

  1. Впорядкування мережі вторинної медичної допомоги:

- створення госпітального об’єднання;

- розробка плану розвитку госпітальної мережі в межах госпітального округу.

 

  1. Нова модель фінансування вторинної медичної допомоги:

- надання управлінської та фінансової автономії медичним закладам (ЗУ №2002 – VIII від 06.04.2017р частина 2, пункт 2);

- перехід на договірні відношення з головними розпорядниками бюджетних коштів (ЗУ №2002 – VIII від 06.04.2017р ч.2, п. 3).

затвердити методику розрахунку собівартості медичних послуг та базовий довідник медичних процедур (послуг) з одиницями трудовитрат основного персоналу (до затвердження КМУ розробленої методики МОЗ України).

- запровадити нові механізми оплати медичної допомоги: глобальний бюджет, оплата за проліковані випадки (ЗУ №2002 – VIII від 06.04.2017 року ч. 2, п.3).

 

  1. Створення єдиного інтегрованого медичного та інформаційного простору:

- розробка єдиних локальних протоколів та клінічних маршрутів паціентів із залучених медичних установ первинного, вторинного; третинного рівнів, а також високотехнологічних клінік та Інститутів.

- створення єдиного інформаційного простору - бази пацієнтів, медичних даних та електронних реєстрів.

 

  1. Оптимізація мережі медичних закладів Таврійського госпітального округу

 

Заходи

Виконавці

Термін

 

1

1.1. Визначити оптимальну структуру госпітальних установ округу. Провести реорганізацію лікарень вторинного рівня округу в:

* Лікарню інтенсивного лікування

* Лікарню планового лікування

* Лікарню відновлювального лікування

* Хоспіс

Привести їх структуру, кадровий склад у відповідність з основною функцією.

 

Районні ради, ради ОТГ – власники ЗОЗ, госпітальна рада, адміністрації ЗОЗ (ЦРЛ )

2019 р.

2

На базі госпітальних установ вторинного рівня створити медичне госпітальне об'єднання юридичних осіб з організацією внутрішнього ринку госпітальних послуг на основі вертикальної інтеграції –Таврійський госпітальний округ.

Розробити положення  медичного об’єднання.

Районні ради, ради ОТГ – власники ЗОЗ, госпітальна рада, адміністрації ЗОЗ

  2019 р.

3

Здійснювати роботу госпітальної  ради з представниками громад для контролю роботи госпітального округу, забезпечення якості медичної допомоги

Органи  місцевого самоврядування, громади

2019 – 2022р. р.

 

  1. Нова модель фінансування медичної допомоги

 

Заходи

 

Виконавці

Термін

1.

Затвердити методику розрахунку собівартості медичних послуг, засновану на покроковому співвідношені витрат і базового довідника медичних процедур (послуг) з одиницями трудовитрат основного персоналу за умови введення в дію МОЗ та КМУ.

Провести навчання користуванню методикою.

госпітальна рада, адміністрації ЗОЗ

 

 

 

 

організатори ОЗ економісти ЗОЗ

2019 р.

2.

Надання юридичної та фінансової автономії медичним закладам округу

 

Органи  місцевого самоврядування

2019 – 2022р.

3.

Медичним закладам госпітального округу  укласти договори з єдиним замовником (НСЗУ при створенні, в перехідний період – районні державні адміністрації,  ОТГ – як головні розпорядники коштів)  для надання госпітальних послуг для населення округу з попереднім визначенням ставок платежів і  попередньою оплатою роботи (стартова позиція - факт витрат попереднього року на госпітальну допомогу лікарень вторинного рівня, що входять в госпітальний округ) .

 

госпітальна рада, адміністрації ЦРЛ РДА, ОТГ, громади

 

2019 р.

4.

У подальшому укладення договору на фіксовану попередню оплату госпітальної допомоги ЗОЗ медичного госпітального об’єднання проводити на основі глобального бюджету з коригуванням її обсягів і фінансових планів з урахуванням вимоги клінічних протоколів, можливостей перерозподілу потоків пацієнтів в первинну ланку охорони здоров'я, а також перерозподілу госпітальних послуг з третинного рівня на вторинний. При цьому фінансові ризики беруть  на себе  заклади госпітального  округу.

Моніторинг оплати за пролікований випадок на вторинному рівні здійснюється на основі діагностично-споріднених  груп (ДСГ).

госпітальна рада, адміністрації ЦРЛ РДА, ОТГ, НСЗУ

 

2019 р.

3. Створення єдиного інтегрованого медичного та інформаційного простору для інтеграції мережі первинного, вторинного і третинного рівнів охорони здоров'я ( на основі системи «електронної охорони здоров'я»(eHealth))

 

Заходи

Виконавці

Терміни

 

1.

Розробка єдиних локальних протоколів, та клінічніх маршрутів пацієнтів із залученням медичних установ первинного, вторинного, третинного рівнів.

Стартові клінічні настанови і протоколи – за найбільш значущими захворюваннями - артеріальної гіпертензії, гострим серцево-судинним розладам (інсульти, гостра коронарна недостатність), материнства і дитинства, найбільш значущим видам онкопатології, туберкульозу, ВІЛ.

 

Головні лікарі ЗОЗ госпітального округу

Постійно.

2.

Організувати систему обміну персоніфікованої клінічною та медико - економічною інформацією між усіма медичними установами округу, а також медичними установами третинного рівня на основі захищених каналів зв'язку . Провести підключення медичних установ.

 

засобами телекомунікаційного зв’язку

 

До кінця 2019 р.

3.

Сформувати адміністративно - територіальний довідник Таврійського госпітального округу

 

Інформаційно-аналітичні відділи ЦРЛ

 

До кінця 2019 р.

4.

Сформувати електронний персоніфікований реєстр фізичних осіб госпітального округу і реєстр пацієнтів який обслуговується з використанням унікального ідентифікатора   ( ID ) ;

 

Головні лікарі центрів ПМСД 

 

До кінця 2019 р.

5.

Забезпечити автоматичними робочими місцями ( АРМ ) фахівців консультативно - діагностичних поліклінік  госпітальної  ланки , що входять до складу госпітального округу . Навчити їх роботі з АРМ.

 

Головні лікарі ЗОЗ, ОМС

 

 2019 р.

6.

Забезпечити можливість використання єдиних електронних довідників міжнародного класифікатора хвороб МКХ10, медичних послуг, медикаментів, клінічних протоколів,  діагностично-споріднених груп (надалі - ДСГ груп) і т.д. на всіх рівнях надання медичної допомоги.  Головні лікарі ЗОЗ

 

Постійно, з моменту запуску проекту.

7.

Забезпечити формування електронної медичної карти пацієнта.

 

Головні лікарі центрів ПМСД

 

Постійно з моменту установки АРМов

8.

Забезпечити формування бази даних з персоніфікованої медико - економічної інформації про послуги, надані на первинній ланці охорони здоров'я .

 

Головні лікарі центрів ПМСД

 

Постійно з моменту установки АРМов

9.

Забезпечити формування електронних висновків консультантів і діагностичних досліджень.

 

Керівники ЗОЗ Постійно з моменту установки АРМов

10.

Забезпечити формування бази даних з персоніфікованої медико – економічної інформації по виконаним консультативним і діагностичним послугам.

 

Керівники ЗОЗ Постійно з моменту установки АРМов

11.

Забезпечити формування електронної історії хвороби.

 

Керівники ЗОЗ ІІ рівня

 

Постійно з моменту установки АРМов

12.

Забезпечити формування бази даних з персоніфікованої медико - економічною інформацією по завершених госпітальних випадках на основі облікової форми № 66 МОЗ України для подальшого розрахунку глобального бюджету,  ДСГ груп і управління госпітальної допомогою.

 

Головні лікарі ЗОЗ

 

Постійно з моменту установки АРМов

13.

Підключитись  до серверів Департаменту охорони здоров'я, інформаційно-аналітичного відділу Департаменту охорони здоров’я та НСЗУ з метою: - формування аналітичних звітів,  фінансових звітів;- перерозподілу потоків пацієнтів, амбулаторних і госпітальних послуг за рівнями надання медичної допомоги;- організації роботи первинної і вторинної ланки охорони здоров'я в рамках горизонтальної інтеграції;- проведення спільно з громадами коригування перспективних фінансових планів;- розрахунку гарантованого рівня медичної допомоги.

 

Департамент охорони здоров'я, керівники ЗОЗ, інформаційно-аналітичний відділ Департаменту охорони здоров’я, НСЗУ

 

І півріччя 2019р.

 

 

 

 

  1. Поліпшення доступності населення до якісної медичної допомоги

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

 

 

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Місцеві бюджети (тис.грн.)

Проведення профілактичних медичних оглядів працівників освіти згідно постанови КМУ від 23.05.2001 року №559 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №170 від 15.02.2002року) «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

 

Щорічно

Заклади освіти, заклади ОЗ, ОМС*

Зниження показників захворюваності населення госпітального округу

 

 

 

 

 

 

 

 

+

Проведення обстеження хворих на туберкульоз та контактних осіб, а також осіб- хворих на ВІЛ інфекцію та СНІД

Постійно

Заклади ОЗ, ОМС*

Зниження показників захворюваності населення госпітального округу на туберкульоз на 5% щорічно, своєчасне виявлення хворих

 

 

 

 

 

 

+

Безкоштовне проведення обстеження хворих на онкологічні захворювання

Постійно

Заклади ОЗ, ОМС*

Зниження показників захворюваності населення госпітального округу, своєчасне виявлення хворих

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

Закупівля дезінфікуючих засобів для використання в вогнищах туберкульозної інфекції

Постійно

Заклади ОЗ, ОМС*

Зниження показників захворюваності населення на туберкульоз

 

 

 

 

 

 

 

Мотиваційні заходи щодо заохочення до лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу (продуктові набори,   підвіз цих категорій до ЗОЗ та інше)

Постійно

Заклади ОЗ, ОМС*

Зниження показників захворюваності населення туберкульоз

 

 

 

 

+

Закупівля одноразових виробів медичного призначення згідно  цільових програм протидії ВІЛ інфекції та СНІДу

Постійно

Заклади ОЗ, ОМС *

Зниження показників захворюваності населення на ВІЛ/СНІД, раннє виявлення захворювання

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

Надання медичної допомоги породіллям та новонародженим: закупівля та надання «родових пакетів», закупівля сурфактанта для лікування недоношених немовлят

Постійно

Заклади ОЗ, ОМС*

Надання якісних медичних послуг недопущення материнської смертності, зниження рівня малюкової та дитячої смертності

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

Мотиваційні заходи щодо заохочення медичних працівників (забезпечення житлом, надання безвідсоткових кредитів на будівництво або придбання житла, додаткова грошова або матеріальна стимуляція, оплата орендованого житла та оплата комунальних послуг молодим фахівцям, забезпечення твердим паливом, газом фахівців, які працюють в сільській місцевості, надання пакету недержавного пенсійного забезпечення)

Постійно

Заклади ОЗ, ОМС *

Надання якісних медичних послуг населенню госпітального округу

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

* - ОМС – орган місцевого самоврядування

 

  1. Дооснащення лікувально – профілактичних закладів

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет

(тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

 

Обладнання для КП «Великолепетиська ЦРЛ»

Дооснащення, модернізація кабінетів поліклінічного відділення відповідно до Табелю оснащення шляхом придбання:

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

 

 

 

 

- Апарат радіохвильової терапії «Надія-4» - 3 шт. (хірургічний, гінекологічний, дерматовенерологічний кабінети)

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

96,9

 

 

96,9

- гістероскоп

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

115,7

115,7

 

 

- лампа фотополімерна

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

4,3

 

 

4,3

- кварцовий опромінював – 4 шт.

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

4,3

 

 

4,3

- УФО-стерилізатор для інструментів «Панмед»

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

10,0

 

 

10,0

- дерматоскоп

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання мед. допомоги

9,2

 

 

9,2

- лампа Вуда

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

1,5

 

 

1,5

- вагінальний датчик для апарату УЗД «Phillips»

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

70,0

70,0

 

 

- електрокардіограф «Юккард-100»

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

46,9

46,9

 

 

Дооснащення, модернізація стаціонарних відділень, допоміжних служб відповідно до Табелю оснащення шляхом придбання:

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

 

 

 

 

- рентгенодіагностик-ний комплекс цифровий на 2 робочі місця з CCDтипу

U-дуга ІМАХ 8200

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

5315,0

5315,0

 

 

- флюорограф безкабінний цифровий INDI ASCAN-01

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

562,0

562,0

 

 

- центрифуга лабораторна ELMI на 12 гнізд

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

25,0

25,0

 

 

- центрифуга гематокрит на 12 капілярів СМ-70 ELMI

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

19,2

19,2

 

 

- фотоелектро-колориметр КФК-3

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

40,0

40,0

 

 

- апарат ШВЛ «Бриз» -

2 шт.

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

560,0

560,0

 

 

- монітор пацієнта ЮМ-300 – 3 шт.

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

270,0

270,0

 

 

- електровідсмоктувач – 2 шт.

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

12,8

 

 

12,8

- УФО-стерилізатор для інструментів «Панмед» - 4 шт.

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

40,0

 

 

40,0

- поповнення інструментарію операційного блоку

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

90,0

 

 

90,0

- холодильник фармацевтичний – 8 шт.

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

371,0

 

371,0

 

Обладнання для хоспісного відділення згідно Табелю оснащення

2019-2020 р.р.

    ЦРЛ

Організація  надання медичної допомоги

1483,4

 

1483,4

 

Всього

 

 

 

9574,1

7379,9

1854,4

339,8

                     

    

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів

 

 

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

Заходи для КП «Великолепетиська ЦРЛ»

Поточний ремонт з елементами капітального водопровідної мережі, водовідведення

2019-2020 р.

   

 

 

      ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання медичної допомоги

220,0

 

 

220,0

Зовнішній та внутрішній ремонт приміщень

2019-2020 р.

    

 

      ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання мед.

допомоги

141,0

 

 

141,0

Заміна опалювальних котлів в будівлі денного стаціонару, інфекційного відділення, бухгалтерії

2019-2020 р.

       

      ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання мед. допомоги

78,0

 

 

78,0

Комп’ютеризація робочих місць, підключення до електронної системи охорони здоров’я

2019-2020 р.

       

      ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання мед. допомоги

2030,0

 

 

2030,0

Заміна старих віконних блоків на металопластикові (лікувальні корпуси 113 шт., господарчі – 32 шт.)

2019-2020 р.

       

      ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання мед. допомоги

870,0

 

870,0

 

Поточний ремонт з елементами капіталь-ного відокремленої одноповерхової будівлі відділення на 30-40 ліжок для облашту-вання відділення паліативної, хоспісної допомоги і сестринського догляду

2019-2020 р.

       

      ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання мед. допомоги

844,3

 

844,3

 

 

Придбання автотранспорту

 

 

Марка та призначення автомобіля

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

Транспорт для КП «Великолепетиська ЦРЛ»

Спеціалізований автомобіль швидкої/ невідкладної медичної допомоги АС-U-396295-U/Д на базі автомобіля УАЗ-374195-460

2019-2020 р.р.

ЦРЛ

Покращення якості надання невідкладної медичної допомоги

420,0

 

 

420,0

 

Обладнання для КНП «Верхньорогачицька ЦРЛ»

Закупівля переносних палатних рентгенівських апаратів  для реанімації та травматологічного відділення

2019р.

 ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

 

 

 

 

Закупівля дефібриляторів з блоком кардіологічного контролю (5 од) для реанімації, відділення невідкладних станів, неврологічного відділення, відділення функціональної діагностики, та приймального відділення

2019р.

 ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

 

 

 

 

                             

 

Придбання автотранспорту

 

 

Марка та призначення автомобіля

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

Транспорт для КНП «Верхньорогачицька» ЦРЛ

Автомобіль швидкої допомоги В категорії (реанімобіль) для транспортування хворих до закладів ОЗ другого та третього спеціалізованих рівнів

2019-2020р.р

ЦРЛ

Покращення якості надання невідкладної медичної допомоги

 

 

 

 

Автомобіль легковий санітарний типу «універсал» для надання ур-гентної, невідкладної медичної допомоги – 2 од.   

2019-2020р.р

   ЦРЛ

Покращення якості надання невідкладної медичної допомоги

 

 

 

160,0

                 

                         Поліпшення матеріально-технічної бази закладів

 

 

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюд-ет (тис.грн.)

Районний бюджет (тис.грн.)

 

Заходи для КНП «Верхньорогачицька ЦРЛ

Реконструкція та відновлення роботи         харчоблоку

2019р.

   

 

 

      ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання медичної допомоги

 

 

 

100,0

Реконструкція та відновлення роботи припливно-витяжної системи вентиляції мамографічного та флюорографічного кабінетів

2019р.

    

 

      ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

 

Реконструкція кисневої установки операційного блоку головного корпусу

2019р.

       

      ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

140,0

         Термограф

2019р.

ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

90,0 с/рада

 Холодильник для зберігання вакцини

2019р.

ЦРЛ

Приведення примі-щень ЛПЗ до сучас-них вимог метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

12,0

Заміна 4 противопожежних кран - комплектів

2019р.

       

      ЦРЛ

Приведення примі-щень ЛПЗ до сучас-них вимог метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

5,0

Ремонт покрівлі на котельні

2019р.

       

      ЦРЛ

Приведення примі-щень ЛПЗ до сучас-них вимог метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

100,0

   Участь у грантовій допомозі  Кусанони з метою придбання ренгеноустановки на два робочих місця.

 

2019р.

       

      ЦРЛ

Приведення примі-щень ЛПЗ до сучас-них вимог метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

3000,0

Ремонт їдалень для пацієнтів встаціонарних відділеннях

2020р.

      ЦРЛ

Приведення примі-щень ЛПЗ до сучас-них вимог метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

100,0

Придбання утилізатора органічних відходів

2020р.

     ЦРЛ

Приведення примі-щень ЛПЗ до сучас-них вимог метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

200,0

Пидбання автоклаву

2020р.

     ЦРЛ

Приведення примі-щень ЛПЗ до сучас-них вимог метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

300,0

Відновлення роботи водопровідної  мережі протипожежного захисту головного корпусу

 

2020р.

     ЦРЛ

Приведення примі-щень ЛПЗ до сучас-них вимог метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

200,0

Встановлення новітнього обладнання для більш ефективної роботи  вентиляцій-них шаф у ренгено-діагностичного кабінету

 

2020р.

      ЦРЛ

Приведення примі-щень ЛПЗ до сучас-них вимог метою покращення якості надання мед. допомоги

 

 

 

150,0

                 

 

 

               Дооснащення лікувально – профілактичних закладів

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

 

Обладнання для Горностаївської ЦРЛ

Закупівля датчиків для  апаратів УЗД з допплерівським скануванням для діагностичного поліклінічного  відділень

2019р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

100,0

 

 

100,0

Ремонт  рентгенівського діагностичного комплексу КРД 50 «INDIascan» (цифрового)

2019р.

 ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

700,0

700,0

 

 

                 

                                                

Придбання автотранспорту

 

 

Марка та призначення автомобіля

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

 

Транспорт для Горностаївської  ЦРЛ

Автомобіль швидкої допомоги В категорії (реанімобіль) для транспортування хворих до закладів ОЗ другого та третього спеціалізованих рівнів – 1 од.

2019-2020р.р

ЦРЛ

Покращення якості надання невідкладної медичної допомоги

1500,0

1500,0

 

 

 

                      

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів

 

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

 

Заходи для  Горностаївської  ЦРЛ

Реконструкція та відновлення роботи припливно-витяжної системи вентиляції рентгенівського кабінету

2019р.

   

 

 

      ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання медичної допомоги

100,0

 

 

100,0

Встановлення автоматичної пожежної сигналізації в стаціонарному та поліклінічному відділеннях .

2019р.

    

 

      ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання мед. допомоги

200,00

200,0

 

 

                   

 

  Дооснащення лікувально – профілактичних закладів

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

 

Обладнання для Каховської ЦРЛ

Закупівля кардіотокографу (фетального монітору для оцінки стану плоду під час вагітності та пологів)

2019-2020 рр.

       ЦРЛ

Покращення якості надання медичної

допомоги

70.0

70.0

 

 

Закупівля гастроскопу для діагностики та лікування хвороб шлунково-кишкового тракту

2019-2020 рр.

       ЦРЛ

Покращення якості надання

медичної

допомоги

700.0

700.0

 

 

 

 

 

Закупівля рентгенологічного обладнання на 3 робочих місця

2019-2020 рр.

        ЦРЛ

Покращення якості надання

медичної

допомоги

7500.0

7500.0

 

 

Комп’ютери

20 робочих місць

2019-2022рр.

        ЦРЛ

Приведення кабінетів до сучасних вимог з метою покрашення якості і продуктивності.

410.0

 

 

410.0

Апаратура та медичне обладнання (згідно додатку 1)

2020-2025рр.

  ЦРЛ

Покращення якості надання

медичної

допомоги, згідно табелю оснащення

19538.7

 

 

19538.7

                       

 

Придбання автотранспорту

 

 

Марка та призначення автомобіля

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

 

Транспорт для Каховської  ЦРЛ

Автомобіль швидкої допомоги В категорії (реанімобіль) для транспортування хворих до закладів ОЗ другого та третього спеціалізованих рівнів - 2 од.

2019-2020 рр.

       ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

1500,0

1500,0

 

 

Автомобіль легковий санітарний типу «універсал» для надання ургентної, невідкладної медичної  допомоги -

2019-2020 рр.

       ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

1500,0

1500,0

 

 

 

                        Поліпшення матеріально-технічної бази закладів

 

 

 

  Заходи

 

 

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн.)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн)

Заходи для Каховської ЦРЛ

Відновлювані роботи та ремонт рентген кабінету по вул. Першотравнева, 34, в т.ч. встановлення пластикових дверей

 

2019-2022рр.

ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог З метою покращення якості надання медичної допомоги

500.0

 

 

 

 

 

 

 

30.0

 

300.0

200.0

 

 

 

 

 

 

 

30.0

Реконструкція та капітальний ремонт приймального відділення ( відділення невідкладних станів )

2019-2022рр.

ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання медичної допомоги

3.000

3.000

 

 

Капітальний ремонт хірургічного відділення лікарні

2019-2022рр.

ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання медичної допомоги

200.0

200.0

 

 

Капітальний ремонт маршових прольотів з І по ІІІ поверх хірургічного корпусу

2019-2022рр.

ЦРЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покрашення якості і надання мед. допомоги

100.0

 

 

100.0

Заміна вікон хірургічного, терапевтичного корпусів та інфекційного (боксованого)

відділення- 2 корпуси

2020-2022рр.

ЦРЛ

Приведення приміщень лікарні до сучасних вимог З метою економії тепла

800.0

800.0

 

 

Закупівля медичних меблів, в т.ч. функціональні ліжка, кушетки (додаток 2)

2019-2022рр.

ЦРЛ

Приведення приміщень лікарні до сучасних вимог, згідно  табелю оснащення

1949.5

 

 

1949.5

М’який інвентар

(згідно додатку 3)

2019-2022рр.

ЦРЛ

Покращення якості надання

медичної

допомоги, згідно  табелю оснащення

147.8

 

 

147.8

Інструменти та інвентар (згідно додатку 4)

2020-2025рр

ЦРЛ

Покращення якості надання

медичної

допомоги, згідно табелю оснащення

866.7

 

 

866.7

Утеплення фасадів хірургічного та терапевтичного корпусів

2019-2020рр.

ЦРЛ

Приведення приміщень лікарні до сучасних вимог З метою економії тепло

3000.0

3000.0

 

 

Ремонт покрівлі терапевтичного, хірургічного корпусів, інфекційного відділення (боксованого) – 2 корпуса

2020-2022рр.

ЦРЛ

Приведення приміщень лікарні до сучасних вимог з метою економії тепла

800.0

800.0

 

 

Встановлення автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу і протипожежного спостереження  по вул. М. Жука, 36; та Першотравнева, 34

2019-2022рр.

ЦРЛ

Безпека перебування пацієнтів

3 000

 

 

3 000

Виготовлення проектної документації на встановлення автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу і протипожежного спостереження по вул. Першотравнева, 34

2019-2022рр.

ЦРЛ

Безпека перебування пацієнтів

120.0

 

 

120.0

                 

     

Дооснащення лікувально – профілактичних закладів

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

 

Обладнання для Нижньосірогозької ЦРЛ

 

Закупівля апарату УЗД з допплерівським скануванням (1 од.)

2019-2020р.р.

    ЦРЛ

Покращення якості обстеження пацієнтів

2000.0

0

1000.0

1000.0

 Закупівля комп’ютерної рентгендіагностичної установки на два робочих місця

 

2019-2020р.р.

 ЦРЛ

Покращення якості обстеження пацієнтів

4000.0

4000.0

0

0

Фетальний монітор

2019-2020рр

ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

120.0

0

0

120.0

Апарат для стерилізації ультрафіолетовим випромінюванням  «Panmed»

 

2019-2020рр.

ЦРЛ

Для стерилізації хірургічного інструментарію

100.0

0

0

100.0

10 – комп’ютерів для програмного забезпечення, до них 10 – принтерів

2019-2020рр.

ЦРЛ

Для комп’ютеризації робочих місць медичних працівників

200.0

0

0

200.0

                   

 

 

 

 

Придбання автотранспорту

 

 

Марка та призначення автомобіля

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

Транспорт для Нижньосірогозької ЦРЛ

Автомобіль швидкої допомоги С категорії  для транспортування хворих до закладів ОЗ  третинного  рівня – 1 од.

2019-2020р.р

ЦРЛ

Покращення якості надання невідкладної медичної допомоги

1500.0

500.0

500.0

500.0

 

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів

 

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

Заходи для Нижньосірогозької ЦРЛ

Капітальний ремонт пожежного водопостачання

2019р.

      ЦРЛ

Проведення протипожежних заходів до нормативних вимог

1000

0

0

1000

Капітальний ремонт каналізаційної системи

2019р.

    

 

      ЦРЛ

Проведення заходів до санітарних вимог

1500

0

0

1500

Заміна вікон на склопакети у кількості – 60шт.

2019-2020р.р.

       

      ЦРЛ

Приведення приміщень районної лікарні до сучасних вимог з метою покращення умов перебування пацієнтів та працівників

40

0

0

40

Поточний ремонт опалювальний системи стаціонару

2020р.

ЦРЛ

Дотримання температурного режиму

1500

0

0

1500

Поточний ремонт приміщення пральні

2020р.

ЦРЛ

Дотримання санітарних вимог

200

0

0

200

 

 

Дооснащення лікувально – профілактичних закладів

 

                                Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

 

Обладнання для Чаплинської районної лікарні

 

Закупівля апаратів УЗД з допплерівським скануванням (2 од.) для пологового та діагностичного поліклінічного  відділень

 

2019р.

    ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

1750

1750

 

 

Закупівля переносних палатних рентгенівських апаратів  для реанімації та травматологічного відділення

 

2019р.

 ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

650

 

 

650

Закупівля дефібриляторів з блоком кардіологічного контролю (5 од) для реанімації, відділення невідкладних станів, неврологічного відділення, відділення функціональної діагностики, та приймального відділення

 

2019р.

 ЦРЛ

Покращення якості надання медичної допомоги

900

 

 

900

 

 

 

 

 

Придбання автотранспорту

 

 

 

Марка та призначення автомобіля

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

 

Транспорт для Чаплинської районної лікарні

Автомобіль швидкої допомоги В категорії (реанімобіль) для транспортування хворих до закладів ОЗ другого та третього спеціалізованих рівнів – 2 од.

2020р.р

ЦРЛ

Покращення якості надання невідкладної медичної допомоги

2000

2000

 

 

Автомобіль легковий санітарний типу «універсал» для надання ургентної, невідкладної медичної допомоги –      

2020р.р

   ЦРЛ

Покращення якості надання невідкладної медичної допомоги

1100

1100

 

 

          

                    Поліпшення матеріально-технічної бази закладів

 

 

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Очікувані результати

Обсяг і фінансування всього (тис.грн.)

За джерелами фінансування

Державний бюджет (тис.грн)

Обласний бюджет (тис.грн.)

Районні бюджети (тис.грн.)

 

Заходи для Чаплинської районної лікарні

Капітальний ремонт будівлі поліклініки Заміна віконних блоків

2019р.

   

 

 

     РЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання медичної допомоги

1295,7

1166,1

-

129,6

Термомодернізація фасаду в осях 1-2 будівлі поліклініки реконструкція

2019р.

    

 

      РЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання мед. допомоги

1443,3

1299,0

 

144,3

Термомодернізація фасаду в осях 2-1 будівлі поліклініки реконструкція

2020р.

       

      РЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання мед. допомоги

1403,3

1263,0

 

140,3

Термомодернізація фасаду в осях А-Б,    Б-А реконструкція

2020р.

РЛ

Приведення приміщень ЛПЗ до сучасних вимог з метою покращення якості надання мед. допомоги

1198,9

1079,0

 

119,9

                 

 

  1. План інформаційних заходів щодо впровадження.

 

Квартал

Заходи

Матеріали

2019р.

Автономізація та зміні статусу  медичного закладу (ЦРЛ) з бюджетної установи на некомерційне комунальне підприємство

Місцеві періодичні видання, засоби масової інформації, інтернет-видання

 

2019 р.

 

Розповсюдження плану впровадження реформи

Інформаційні матеріали, інфографіка

Новий порядок надання первинної медичної допомоги

Інформаційні матеріали, інфографіка

Інформування лікарів та представників органів місцевого самоврядування про особливості автономізації ЗОЗ

Інформаційні матеріали, інфографіка, роз’яснювальні матеріали

Початок трансформації спеціалізованої амбулаторної допомоги.  Запровадження нової моделі фінансування в поліклініках на вторинній ланці

Інформаційні матеріали, інфографіка, роз’яснювальні матеріали, плакати, білборди, ситилайти

Інформування про зміст та хід реформи в районах

Місцеві періодичні видання, засоби масової інформації, інтернет-видання

І - ІІ квартал

2019 р.

 

Продовження роботи по підписанню Декларації про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги

Інформаційні матеріали, інфографіка

Інформування про зміст та хід реформи в районах

Місцеві періодичні видання, засоби масової інформації, інтернет-видання

2019 р.

 

Інформаційна компанія «Безоплатна медицина працює!»

Інформаційні матеріали, інфографіка, роз’яснювальні матеріали, плакати, білборди, ситилайти, флаєри для пацієнтів

Інформування населення про переваги запровадження в поліклініках центральних районних лікарень,   програми «Безкоштовна діагностика»

Місцеві періодичні видання, засоби масової інформації, інтернет-видання

Інформування про особливості діяльності НСЗУ

Місцеві періодичні видання, засоби масової інформації, інтернет-видання

Інформування про особливості надання вторинної медичної допомоги на території обслуговування Таврійського госпітального округу до створення НСЗУ

Місцеві періодичні видання, засоби масової інформації, інтернет-видання

Інформування про особливості надання вторинної медичної допомоги на території обслуговування Таврійського госпітального округу після створення НСЗУ

Місцеві періодичні видання, засоби масової інформації, інтернет-видання

Інформування про зміст та хід реформи

Місцеві періодичні видання, засоби масової інформації, інтернет-видання

IV квартал

     2019 р.

 

Інформаційна  компанії «Безоплатна медицина працює!»

Інформаційні матеріали, інфографіка, роз’яснювальні матеріали, плакати, білборди, ситилайти, флаєри для пацієнтів

Інформування про особливості надання вторинної медичної допомоги на території обслуговування Таврійського госпітального округу після створення НСЗУ

Місцеві періодичні видання, засоби масової інформації, інтернет-видання

Інформування про зміст та хід реформи

Місцеві періодичні видання, засоби масової інформації, інтернет-видання

 

 

 

 

 

Надрукувати