header

Протокол № 2 засідання Госпітальної ради Таврійського госпітального округу

Протокол № 2
  засідання  Госпітальної ради Таврійського госпітального округу
 
                                                                                                   

27.03.2018 р

14.00 м.Каховка

 

    Присутні:  
22  члени Госпітальної ради
   
Запрошені:
голови районних рад
голови райдержадміністрацій
голови ОТГ
головні лікарі ЦРЛ Госпітального округу
                        
                                

Голова Госпітальної ради

                                       
Із 28 членів Госпітальної ради (далі рада) на засідання прибуло 22.  Кворум для проведення засідання є. Надійшла пропозиція розпочати  засідіння ради.
 Голосували:
За – 22. Проти і  Утрималися – немає.  Приймається.
Голова ради:
 На порядок денний  засідання  Госпітальної ради вносяться питання
 
1.    Доповідь голови Госпітальної ради про стан реформування  медичної галузі.
                     Доповідає:  Тертична Т. С. – голова Госпітальної ради.
     

2.   Про розгляд листа від 14.03.2018 директора  Департаменту охорони здоров’я КороленкоВ.М.       

              Доповідає:  Бериславський В.М. – заступник голови Госпітальної ради.
     

3. Про затвердження Положення про Госпітальну раду  Таврійського госпітального  округу. 

              Доповідає:   Тертична Т.С. – голова  Госпітальної ради
        

4. Різне.

              
 Голосували:
За – 22. Проти і  Утрималися – немає.  Приймається.
 
 СЛУХАЛИ : З першого питання: «Доповідь голови Госпітальної ради про стан реформування   медичної галузі»   Тертичну  Т. С. – голову Госпітальної ради  (доповідь додається).
  
ВИСТУПИЛИ: Яців І.Г.- голова Нижньосірогозької районної ради. Як Госпітальна рада буде впливати на формування бюджету для розвитку госпітального округу?
Тертична Т.С. – голова Госпітальної ради. Згідно роз’яснень МОЗ  Госпітальна рада визначає пріоритети розвитку госпітального округу та першочергове фінансування. План розвитку буде розроблятися спільно і затверджуватись кожною радою.Треба бути передовиками в реформі тоді є шанс отримати фінансову підтримку від держави.
Яців І.Г.- голова Нижньосірогозької районної ради. До кого перейдуть повноваження по господарчій діяльності в ЦРЛ?
Салтиков В.М. - голова Каховської райдержадміністрації. Згідно рекомендацій МОЗ в ЦРЛ будуть директори комунальних закладів, які будуть займатись господарською діяльністю, а головний лікар буде займатися організацією медичної допомоги.
Кулик О.В.- головний лікар КЗ «Верхньорогачицька  ЦРЛ». Чи залишається ЦРЛ комунальним підприємством? Хто розробляє перспективний план розвитку?
Тертична Т.С. – голова Госпітальної ради.  Так залишається. Кожен самостійно на рівні ЦРЛ розробляє план розвитку. Є взаємозв’язок між ЦРЛ і ПМСД,  від кількості укладених договорів з первинною ланкою і фізичними особами буде залежати наповнюваність в ЦРЛ. 
Сайтарли П.М. – головний лікар КП «Великолепетиська ЦРЛ». Необхідно визначити базовий рівень всіх лікарень, а потім пріоритети кожної лікарні окремо. По лікарні інтенсивного лікування необхідно визначитись, якщо це місто Каховка, то яким потенціалом вона володіє. Були пілотні проекти по іншим областям, необхідно ознайомитись з матеріалами тих лікарень.
Верховська Т.О. – голова Великолепетиської районної ради.  В залежності від населення необхідно знати скільки ліжок буде в ЦРЛ за профільними напрямками лікування.
Думінець О.С. – депутат Каховської районної ради, лікар- хірург. Потрібно взяти інформацію по наповненню лікарень, наявність лікарів з досвідом  і сто відсоткову зайнятість. Лікарі самі повинні вирішити що потрібно, а від чого можна відмовитись.
Бериславський В.М. – заступник голови ради, голова Чаплинської районної ради.  Перспективний план розвитку  госпітального округу,  потрібно не лише узгодити на рівні Госпітальної ради, але й необхідно забезпечити імплементацію на місцях.
Тертична Т.С. – голова Госпітальної ради. Є інформація для відпрацювання, ви всю її опрацюєте на місцях з лікарями. Проект Плану розвитку всі члени госпітального округу повинні надати до 10.04.2018 року.
Гомон Г.І. – головний лікар КЗ «Нижньосірогозька ЦРЛ». Пропоную запросити на засідання фахівців від Департаменту охорони здоров’я.
Пропозицію підтримали одноголосно.
Карпеченко С.Г. – голова Горностаївської районної ради. Пропоную проводити засідання госпітальних рад почергово в районах для можливості ознайомлення з об’єктами медичної інфраструктури на місцях і визначення перспектив їх розвитку.
Тертична Т.С. Приймається. Почнемо з Каховського району 10.04.2018 року.
 

ВИРІШИЛИ:

1. Доповідь голови ради взяти до відома.
2. Наступне засідання Госпітальної ради провести в м. Каховка  10.04.2018 року і ознайомитися з роботою Каховської ЦРЛ.
         3. До 10.04.2018 року надати пропозиції до Плану розвитку Госпітального округу.
 Голосували:
За – 22. Проти і  Утрималися – немає.  Приймається.
 
По другому питанню порядку денного «Про лист Департаменту охорони здоров’я від 14.03.2018 року» слухали  Бериславського Володимира Миколайовича - заступника голови Госпітальної ради, який зачитав  лист Департаменту охорони здоров’я, щодо перейменування Таврійського госпітального округу на Каховський  госпітальний округ. Також потрібно визначитися з центром госпітального округу. Пропонується центр госпітального округу в місті Каховка.
 
ВИРІШИЛИ:
 
1. Перейменувати Таврійський госпітальний округ на Каховський  госпітальний округ.
Голосували:
За – 22. Проти і  Утрималися – немає.  Приймається.
2. Визначити центром  Госпітального округу місто Каховка.
 
Голосували:
За – 22. Проти і  Утрималися – немає.  Приймається.
 
По третьому питанню порядку денного «Про затвердження   Положення про Госпітальну раду  Таврійського госпітального округу» слухали  Тертичну Т.С. – голову  Госпітальної    ради, яка ознайомила присутніх з проектом Положення про Госпітальну раду  Таврійського госпітального округу Херсонської області.
Пропозиції  щодо внесення змін надійшли від голови Верхньорогачицької районної ради Нестеренко Г.І. та головного лікаря КП «Великолепетиська ЦРЛ» Сайтарли П.М. (додаються).
Під час обговорення Верхньорогачицька районна рада зняла свої  пропозиції.  Пропозицію   головного лікаря КП «Великолепетиська ЦРЛ» Сайтарли П.М. запропоновано прийняти частково, лише пункт 1 щодо доповнення п.2 абзацу1 Положення фразою «відповідними радами».
Карпеченко С.Г. –голова Горностаївської районної ради, секретар ради.
Пропоную  внести зміни до абз.3 пункту 7 Положення  і викласти його наступним чином: « Представництво від районної ради в районі, територія якого повністю покривається ОТГ, припиняється лише після передачі всіх закладів охорони здоров’я іншим суб’єктам.»
Бериславський В.М. – заступник голови ради, голова Чаплинської районної ради вніс пропозицію: «Якщо учасник округу не надає пропозиції до Перспективного плану розвитку госпітального округу, то такий учасник самостійно здійснює реформування закладів охорони здоров’я на своїй території. Також якщо місцева рада не хоче брати участь в інвестиційних проектах, тоді вона бере на себе відповідальність, щодо самостійного розвитку свого медичного закладу по якомусь іншому плану».
         Головою ради запропоновано  доповнення до Положення «Заключні положення»:
«Положення про Госпітальну раду округу схвалюється на засіданні членів Госпітальної ради простою більшістю голосів від складу присутніх членів Госпітальної ради.  Зміни та доповнення до Положення про Госпітальну раду має право вносити будь-який член Госпітальної ради. Запропоновані зміни та доповнення вносяться на засідання Госпітальної ради в письмовому вигляді і надаються для попереднього ознайомлення членам Госпітальної ради не пізніше за 10 днів до дати розгляду на засіданні»
Запитань не надійшло.
Голосували:
«За основу Положення»
За – 22. Проти і  Утрималися – немає.  Приймається.
 
1. Пропозиція головного лікаря КП «Великолепетиська ЦРЛ»  Сайтарли П.М., члена госпітальної ради -(доповнити п.2 абзацу1Положення фразою «відповідними радами»)
 За – 22. Проти і  Утрималися – немає.  Приймається.
 
2.    Пропозиція Карпеченко С.Г. –голови Горностаївської районної ради, секретар ради.
Зміни до абз. 3 пункту 7 Положення   викласти наступним чином: «Представництво від районної ради в районі, територія якого повністю покривається ОТГ, припиняється лише після передачі всіх закладів охорони здоров’я іншим суб’єктам.
За – 22. Проти і  Утрималися – немає.  Приймається.
 
3.    Пропозиція Бериславського В.М. –голови Чаплинської районної ради, заступника голови ради:
«Якщо учасник округу не надає пропозиції до Перспективного плану розвитку госпітального округу, то такий учасник самостійно здійснює реформування закладів охорони здоров’я на своїй території. Також якщо місцева рада не хоче брати участь в інвестиційних проектах, тоді вона бере на себе відповідальність, щодо самостійного розвитку свого медичного закладу по якомусь іншому плану».
За – 22. Проти і  Утрималися – немає.  Приймається.
4.  Пропозиція Тертичної Т.С. – голови Госпітального округу, голови Каховської районної ради: «Заключні положення»
За – 22. Проти і  Утрималися – немає.  Приймається.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про Госпітальну раду  Таврійського госпітального     округу в цілому зі змінами та доповненнями
Голосували:
 За – 22. Проти і  Утрималися – немає.  Приймається.
 
Різне.
         Салтиков В.М. – голова Каховської районної ради, член ради наголосив на необхідності перерахунку представництва членів ради в зв’язку зі створенням нових ОТГ в Госпітальному окрузі в межах діючого законодавства за встановленою формулою, та своєчасним наданням рішень сесій місцевих рад.
      Членами ради обговорено порядок надання пропозицій для розробки проекту Перспективного плану розвитку Таврійського госпітального округу.
 
 
 
 
 
Голова Госпітальної ради
Таврійського госпітального округу                                            Т.С. Тертична
 

Надрукувати