Каховська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчого апарату районної ради

Дата публикації .

Каховська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад виконавчого апарату районної ради:

До участі у конкурсі на посаду начальника відділу допускаються громадяни України, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

на посади головного спеціаліста, спеціаліста І категорії – не нижче ступеня бакалавра; вільно володіють державною мовою, основними програмами роботи на комп’ютері, навиками користування офісною технікою, комп’ютерним обладнанням.

Спеціальні вимоги до кандидатів на вказані посади:

Повинен знати Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні""Про службу в органах місцевого самоврядування""Про державну службу""Про запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; основи управління персоналом; інструкцію з діловодства в органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки.

Для головного бухгалтера:

Також повинен знати Бюджетний кодекс УкраїниПодатковий кодекс України; Закон України  "Про бухгалтерський облік", методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямів діяльності відділу; державну політику у відповідній сфері управління; основи економіки, організації праці та управління; порядок документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; методи економічного аналізу; трудове, фінансове та господарське законодавство; інструкцію з діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері, сучасні технічні засоби і технології обліково-обчислювальної роботи.

Вимоги до стажу роботи:

На посаду начальника відділу стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на державній службі, або на керівних посадах інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;
на посаду головного спеціаліста  стаж роботи за фахом не менше 2 років; 
на посаду спеціаліста І категорії без вимог до стажу роботи. 
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня оголошення на офіційному сайті Каховської районої ради.
Отримати додаткову інформацію щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці  можливо в робочі дні за адресою: м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, буд. 23, 3 поверх.

Телефон для довідок:  0635341311

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Надрукувати