header

№ 948 Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2020 року

trizub
УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХLVI сесії VІІ скликання
від  30.07.2020 року № 948                                             
Про звіт про виконання районного
бюджету за І квартал 2020 року

 

Розглянувши наданий районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2020 року районна рада відзначає, що за звітний період до загального фонду районного бюджету надійшло 5 181,3 тис.грн. податків і зборів, що становить 112,0 % до уточнених планових призначень районного бюджету на звітний період.
Загальний обсяг дотацій становить 4 222,7 тис.грн., або стовідсотково до плану відповідного періоду, в т. ч. базової дотації з державного бюджету отримано 2 677,2 тис.грн. та дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 545,5 тис.грн.
Медична субвенція з державного бюджету районному бюджету надійшла в обсязі 2 701,0 тис.грн., що склало 100,0 % до плану.
Освітня субвенція з державного бюджету районним бюджетом отримана в сумі 8 616,3 тис.грн., або 100,4 % до квартального плану.
З бюджетів об’єднаних територіальних громад перераховано субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету в сумі 4 144,7  тис.грн., або стовідсотково до плану.
Субвенція з місцевих бюджетів на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції з державного надійшла з обласного бюджету, міського бюджету м. Каховка та бюджетів ОТГ в загальному обсязі 11 083,3 тис.грн., або 99,9 % до плану.
Надходження субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8,1  тис.грн., або 100,0 % до плану.
Інша субвенція до районного бюджету надійшла в сумі 6 239,8 тис.грн., або 83,4% до планових показників на І квартал поточного року.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло 95,3 тис.грн., використано в сумі 451,6 тис. грн.
Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації спільного засідання депутатських комісій, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада   
                
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2020 року по доходах (з урахуванням залишків коштів на початок року) та видатках загального фонду у сумах 59 099,1 тис.грн. та 35 655,3 тис. грн., відповідно, з перевищенням доходів над видатками на 23 443,8 тис.грн., по доходах (з урахуванням залишків на початок року) та видатках спеціального фонду в сумах 1 747,5 тис.грн. і 451,6 тис.грн., відповідно, з перевищенням доходів над видатками на 1 295,9 тис.грн., згідно додатків 1 – 3, які є невід’ємною частиною цього рішення.
Голова районної ради                                                                Тетяна ТЕРТИЧНА

 

 

 

 

Додаток № 1

Узагальнені показники виконання районного бюджету

за І квартал 2020 року

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Уточнений план на І квартал

Виконано (касові видатки)

% виконання до плану

Відхилення (+,-)

ДОХОДИ

Податок на доходи фізичних осіб

4 334 192

4 258 421

98,3%

-75 771

Інші  надходження

 

620 814

 

620 814

Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

283 900

295 595

104,1%

11 695

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

110

110

100,0%

 

Податок на прибуток підприємств

6 398

6 399

100,0%

1

Базова дотація

2 677 200

2 677 200

100,0%

 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

8 585 800

8 616 300

100,4%

30 500

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

2 701 000

2 701 000

100,0%

 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету.

1 545 547

1 545 547

100,0%

 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

4 144 700

4 144 700

100,0%

 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції.

11 085 415

11 083 315

100,0%

-2 100

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

8 065

8 065

100,0%

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

7 477 633

6 239 814

83,4%

-1 237 819

Всього доходів районного бюджету

42 849 960

42 197 280

98,5%

-652 680

Залишки коштів на 01.01.2020

 

16 901 791

 

16 901 791

Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок)

42 849 960

59 099 071

137,9%

16 249 111

ВИДАТКИ

Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи

28 731 932

22 319 027

77,7%

-6 412 905

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

17 878 793

11 474 081

64,2%

-6 404 712

Інші субвенції з місцевого бюджету

1 962 285

1 862 138

94,9%

-100 147

Разом з урахуванням міжбюджетних розрахунків

48 573 010

35 655 246

73,4%

-12 917 764

Перевищення фінансових ресурсів над видатками

-5 723 050

23 443 825

-409,6%

29 166 875

Залишки коштів на 01.04.2020

 

23 443 825

 

23 443 825

Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                     Ольга КОНОНОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

Відомості про виконання кошторисів головними розпорядниками коштів та заходів програм

 

районного бюджету по загальному фонду за І квартал 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Найменування

Видатки - всього

у тому числі:

 

Заробітна плата з нарахуваннями

Енергоносії

Інші

 

Уточнений план на І квартал

касові

% виконання до плану

Уточнений план на І квартал

касові

% виконання до плану

Уточнений план на І квартал

касові

% виконання до плану

Уточнений план на І квартал

касові

% виконання до плану

 
 

Органи місцевого самоврядування

1 213 615

1 131 433

93,2%

1 059 958

1 034 921

97,6%

78 120

59 138

75,7%

75 537

37 374

49,5%

 

Освіта

25 063 995

19 301 746

77,0%

20 488 679

17 207 450

84,0%

2 394 680

1 039 644

43,4%

2 180 636

1 054 652

48,4%

 

Охорона здоров'я

17 878 793

11 474 081

64,2%

11 779 900

9 589 100

81,4%

2 539 600

942 500

37,1%

3 559 293

942 481

26,5%

 

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

6 951

 

 

 

 

 

 

 

 

6 951

 

 

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1 019 450

740 027

72,6%

878 976

723 561

82,3%

27 578

3 367

12,2%

112 896

13 099

11,6%

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7 240

7 240

100,0%

 

 

 

 

 

 

7 240

7 240

100,0%

 

Культура і мистецтво

502 428

351 387

69,9%

272 499

268 469

98,5%

202 450

70 005

34,6%

27 479

12 913

47,0%

 

Утримання ДЮСШ

676 253

609 793

90,2%

561 957

499 503

88,9%

4 437

2 455

55,3%

109 859

107 835

98,2%

 

Місцева пожежна охорона

242 000

177 401

73,3%

235 158

175 941

74,8%

5 000

 

 

1 842

1 460

79,3%

 

Всього профінансовано установ і заходів

46 610 725

33 793 108

72,5%

35 277 127

29 498 945

83,6%

5 251 865

2 117 109

40,3%

6 081 733

2 177 054

35,8%

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

1 962 285

1 862 138

94,9%

 

 

 

 

 

 

1 962 285

1 862 138

94,9%

 

Всього видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних розрахунків

48 573 010

35 655 246

73,4%

35 277 127

29 498 945

83,6%

5 251 865

2 117 109

40,3%

8 044 018

4 039 192

50,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                                  Ольга КОНОНОВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

Звіт про виконання спеціального фонду районного

бюджету за І квартал 2020 року

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Затверджено по бюджету

Уточнений план на рік

Виконано (касові видатки)

% виконання до уточненого плану

Відхилення від уточ.плану  (+,-)

ДОХОДИ

Власні надходження бюджетних установ всього, із них:

2 216 500

 

1 478

 

1 478

плата за послуги, що надаються бюджетними установами

681 500

 

-230 694

 

-230 694

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1 535 000

 

232 172

 

232 172

Інші надходження спеціального фонду

 

 

93 776

 

93 776

Всього спеціальний фонд доходів

2 216 500

 

95 254

 

1 478

Залишки коштів на 01.01.2020

 

 

1 652 246

 

1 652 246

Кошти, що отримані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 

 

 

 

 

Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку

2 216 500

 

1 747 500

 

1 747 500

ВИДАТКИ

Видатки бюджетних установ всього, в тому числі:

2 216 500

 

451 615

 

451 615

за рахунок коштів, отриманних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

681 500

 

114 836

 

114 836

за рахунок коштів, отриманних з інших джерел власних надходжень бюджетних установ

1 535 000

 

336 779

 

336 779

Інші видатки спеціального фонду

 

 

 

 

 

Всього видатки спеціального фонду

2 216 500

 

451 615

 

451 615

Залишки коштів на 01.04.2020

 

 

1 295 885

 

1 295 885

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                          Ольга КОНОНОВИЧ

 

Надрукувати