header

№ 887 Про програму економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2020 рік

trizub
УКРАЇНА
 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ
ХLІІІ сесії VІІ скликання
09.04.2020 № 887

Про   програму економічного,
соціального та культурного розвитку
Каховського району  на 2020 рік

 

 

Розглянувши лист райдержадміністрації від  05.03.2020 року  № 01-16-813/0/30/20/612-10  про розгляд  проекту програми  економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2020 рік в новій редакції  та      розпорядження  голови районної державної адміністрації     від  05.03.2020 року №76 « Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.12.2019 року № 320 «Про проект програми  економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2020 рік», враховуючи висновки та рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій та керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2020 рік  (додається).
2. Відповідальність за виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2020 рік  покласти на районну державну адміністрацію. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова районної ради                                                                   Т.С.Тертична

 

 

                                                                                                                                                
ВСТУП
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Каховського району на 2020 рік (далі – Програма) підготовлена на основі аналізу розвитку району за попередній період, визначає цілі та пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку Каховщини на 2020 рік.
Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням:
•          Законів України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про державно-приватне партнерство», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва в Україні»;
•          Постанов Кабінету Міністрів України:  від 12.09.2018 № 733 «Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»; від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»;
•          Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 № 806-р «Про Схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 № 504-р «Про Схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України».
Прогнозні показники соціально-економічного розвитку району на 2020 рік сформовано за розрахунками структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів селищної та сільських рад, об’єднаних територіальних громад з урахуванням розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.09.2019 № 633 «Про формування проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області на 2020 рік», доручення голови районної державної адміністрації від 09.10.2019 № 30-д.
Реалізація Стратегії полягатиме у здійсненні комплексної системи заходів, які зможуть забезпечити досягнення стратегічних цілей та створити безпечні умови та високу якість життя в регіоні, в якому гармонійно поєднуватимуться  високотехнологічна промисловість, розвинена транспортно-логістична інфраструктура, екологічне сільське господарство, відпочинковий та історичний туризм та безпечне довкілля. При цьому основним критерієм результативності Стратегії є зростання добробуту кожного мешканця Каховського району.
       Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей районного, обласного та державного бюджетів.
       Організацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація, її структурні підрозділи, селищна та сільські ради спільно з об’єднаними територіальними громадами, підприємствами та організаціями, які здійснюють діяльність на території району.
       У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Каховською районною радою за поданням Каховської районної державної адміністрації. Звітування про виконання Програми здійснюватиметься щоквартально наростаючим підсумком.
І. Аналіз економічного та соціального розвитку району у 2019 році
У 2019 році розвиток району характеризувався відзначенням району на обласному рівні з питань галузі сільського господарства, відновленням позитивної динаміки фінансової спроможності місцевих бюджетів, збільшенням обсягів капітальних інвестицій, залученням інвесторів підвищенням рівня доходів населення.
   Одним з основних напрямків розвитку аграрного сектору району у поточному році стали заходи спрямовані на створення належних умов розвитку для сільськогосподарського виробництва.
Впродовж 2019 року робота районної державної адміністрації,  органів місцевого самоврядування,  районних служб та організацій  була направлена на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району, що затверджена 20.12.2018 рішенням ХХXІ сесії Каховської районної ради VIІ скликання, № 600. Виконання показників Програми представлено в наступній таблиці:
в галузі «Рослинництво».

Показник

Од. виміру.

План

Факт

Відхилення

Площа посіву ярових культур

тис.га

67,172

67,9

+0,728

Яри зернові та зернобобові

тис.га

14,3

15,6

+1,3

Ярового ячменю

тис.га

4,7

6,8

+2,1

Ярової пшениці

тис.га

0,1

0,152

+0,052

Кукурудза

тис.га

8,35

7,3

-1,05

Зернобобові

тис.га

1,0

0,9

-0,1

Просо

тис.га

0,05

0,33

+0,28

Олійні культури

тис.га

52,9

40,7

-12,2

Соя

тис.га

27,3

20,2

-7,1

Соняшник

тис.га

18,6

19,2

+0,6

Овочі

тис.га

5,2

3,4

-1,8

Гірчиця

тис.га

0,5

1,1

-0,6

Картопля

тис.га

1,2

1,1

-0,1

Баштанні

тис.га

0,22

0,15

-0,07

Озимий ячмінь

тис.га

1,5

4,3

+2,8

Озимий ріпак

тис.га

4,2

6,2

+2,0

Площа обробки зерна від шкідників

тис.га

16,2

17,6

+1,4

Площа обробки зерна від хвороб

тис.га

9,8

10,2

+0,4

Хімічне прополювання

тис.га

24,8

25,4

+0,6

Обсяг валової продукції сільського господарства  ( у порівняних  цінах 2010р.)  станом на 01.01.2020 року склала 975,9  млн.грн., в т.ч. рослинництва – 878,7  млн.грн.,  тваринництва – 97,2 млн.грн, що в порівнянні з минулим періодом 2018 року становить  95,3  %.
За 2019 рік сільгоспвиробниками з площі збирання зернових культур 42,4 тис.га отримано у вазі після доробки  213,3 тис. тонн, що на 16,2 тис.тонн більше ніж в минулому році, врожайність склала по 54,3 ц/га. 
По урожайності зернових район посідає три роки поспіль перше місце по області.
Технічні культури зібрані на площі 47,2 тис. га. З них соняшника з площі 19,1 тис. га намолочено 48,7 тис. тонн, що на 13,5 тис. тонн більше ніж в минулому році, врожайність котрого склала 25,5 ц/га. Сої отримано в обсязі 82,1  тис. тонн з площі 22,9 тис. га, при врожайності 35,8 ц/га. Ріпака зібрано на площі 6,5 тис. га отримано 15,5 тис. тонн, що на 1,2 тис тонн більше минулорічних показників, урожайність склала по 23,8 ц/га.
Картоплю було зібрано на площі 1,2 тис.га  в обсязі 23,2 тис. тонн. Овочевих культур з площі 3,6 тис. га отримано 133,1 тис. тонн, що на 39,5 тис.тонн  менше ніж в минулому році, при врожайності 372,1 ц/га. Додатково було отримано овочів в закритому грунті 1,2 тис. тонн. Невиконання запланованих обсягів виробництва пов’язано зі зменшенням площ посіву та відсутністю ринків збуту на вирощену продукцію.
Під врожай 2020 року сільгоспвиробниками району посіяно озимих зернових культур на площі 36,0 тис. га, що складає 132 % до завдання, з них озимої пшениці посіяно 25,0 тис. га, озимого ячменя 11,0 тис. га, крім того озимого ріпаку посіяно 8,1 тис. га, що становить 129%.
Згідно мониторину стану посівів озимих культур, сходи отримані на  36,0 тис.га, або100 відсотків площ. З них перебувають в доброму стані 24,2 тис. га або 67,2 %, у задовільному стані 9,5 тис. га або 26,6 %, слабкі та зріджені 2,3 тис. га або 6,4 % площ.
З плану підготовки зябу та парів 70,2 тис.га  підготовлено 65,2 тис.га, що складає 92,8 %. З них парів підготовлено 9,0 тис.га.
Площа поливу сільськогосподарських культур в 2019 році склала 459,9 тис.га, кратність поливів 7,1 раз.
В галузі «Тваринництво» ситуація за 2019 рік  склалося наступним чином:

Утримується

Од.

виміру

2019 рік

2018 р

Відхилення

до 2018 р

ВРХ   в т.ч.

голів

4800

5000

-200

с/г підприємства

1992

2136

-144

корів в т.ч.

голів

2800

3000

-200

с/г підприємства

736

738

-2

свиней  в т.ч.

голів

14900

16025

-1125

с/г підприємства

9188

9637

-449

овець в т.ч.

голів

4300

4300

0

с/г підприємства

2990

2958

+32

птиці  в т.ч.

тис.голів

138,9

136

+2,9

с/г підприємства

32,6

31,5

+1,1

З початку 2019 року по району збільшилося поголів’я свиней на 400 голів та птиці на 6,9 тис. голів, поголів’я  ВРХ  в т.ч корів, овець залишилося на рівні початку року.
По сільськогосподарським підприємствам з початку року збільшилося поголів’я свиней на 2735 голів, поголів’я овець на 72 голови та птиці на 3,1 тис. голів, зменшилося поголів’я ВРХ на 54 голови в т.ч. корів на 2 голови. Яйценосність однієї курки-несучки 168 яєць (+1 шт. до  минулого року), настриг вовни складає 16,5 тонн (на рівні минулого року), середньодобові прирости великої рогатої худоби та свиней відповідно 396 гр. та 412 грамів.
По сільськогосподарським підприємствам виробництво молока становить 3720 тонн ( -38 тонн менше проти минулого року),  реалізовано 1068,4 тонни м’яса в живій вазі (-218,6 тонна до минулого року). Удій на корову становить 6326 кг молока (-176 тонн до минулого року), середньодобові прирости великої рогатої худоби та свиней відповідно 540 гр. та 665 гр.
 В районі на повному рівні організована робота по заготівлі кормів на зимовий період 2019-2020 років. Заготовлено 51272 тонни кормових одиниць (до плану 107,8%) на умовну голову 44,3 цнт. кормових одиниць (до плану 107,8 %).
 
«Інвестиційний розвиток»
Актуальним завданням економічного розвитку є активізація інвестиційно-інноваційної діяльності та збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку району, впровадження дієвих механізмів реалізації інвестиційних проектів.
В 2019 році подовжено завершення інвестиційного проекту по Чорнянській сільській раді щодо реконструкції будівлі комунального закладу «Чорнянський геріатричний пансіонат» під комунальний заклад дошкільної освіти «Золотий ключик» на загальну суму 8360,7 тис.грн з них за рахунок державного фонду регіонального розвитку  - 7524 635 гривень,  спів фінансування за рахунок власних надходжень сільської ради – 836 072 гривень. За рахунок місцевого бюджету Чорнянською сільською радою профінансовано в 2018 році -434370 гривень витрат, в 2019 році додатково  на суму 501702 гривень. Передбачено створення 17 нових робочих місць.
Протягом 2019 року реалізований ниішовий проект ТОВ «Роздольне» у сфері шокового замороження овочів та ягід на суму більше ніж 3 млн. гривень.
Сума капітальних інвестицій від реалізації проектів з альтернативної енергетики  має значну питому вагу та сягає більше 20 млн. гривень.
Інвестиційні проекти сільськогосподарських підприємств щодо збільшення площ зрошення становили 69 млн. гривень.
В 2019 році побудовано та введено в дію систему зрошення на площі 533 га  ПСП «Діамант», на якій працюють 11 дощувальних машин «Zimmatic» на подових землях  с. Дудчино Тавричанської ОТГ. Збільшено площу зрошувальних земель ТОВ «Агробізнес» на 180 га та замінена застаріла дощувальна техніка шляхом придбання 16 дощувальних машин «Zimmatic».
Проведені роботи із заміни старої дощувальної техніки ТОВ «Агробізнес», ПП Агрофірма «Гаван», ПСП «Діамант», ТОВ ТД «Торговий дім Продексім», фермерське господарство «Труд».
Відповідно до розпорядження голови обласної адміністрації від 05 березня 2018 року № 169 «Про основні завдання щодо визначення та реалізації інвестиційних стратегічних напрямів розвитку у районах, містах і об’єднаних територіальних громадах області та формування бази стратегічних проектів для представлення у рамках XI Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти» на підставі встановленого завдання надрукований двомовний інвестиційний профіль з визначенням усіх інвестиційних майданчиків та перспективних проектів. Обсяг інвестицій на 1 особу складає 6919,0 грн. (1-ше місце серед районів).
В рамках Програми підтримки малого та середнього підприємництва Каховського району проведений цикл лекцій щодо  міжнародних програм та проектів технічної допомоги, які відкривають малому та середньому бізнесу України доступ до необхідних їм знань, нових ринків та джерел фінансування, надають можливість залучати зовнішніх консультантів та налагоджувати пряму кооперацію з іноземними партнерами, а також підвищувати власні компетенції в управлінні підприємством та веденні зовнішньоекономічної діяльності.
В 2019 році проведено святкування Дня підприємця на якому було відзначено кращих представників бізнесу у 4 номінаціях.
«У сфері туризму»
В Каховському районі успішно продовжує свою діяльність з розвитку сільськогосподарського виробництва та зеленого туризму фермерське господарство «Шафран Любимівській» в смт. Любимівка. Проведена традиційна туристична акція «Маленька Голландія», яку відвідали більше 12 тис. осіб на рівні минулого року.
В січні поточного року «Агенцією регіонального розвитку Таврійського об´єднання територіальних громад» організовано перше регіональне засідання щодо реалізації інфраструктурного проекту «Greenways «Соляна дорога» великий туристичний коридор, котрий на сьогодні об'єднує більше 15 населених пунктів і 38 локацій. На 17 січня Меморандум підписали 9 сторін, 8 – територіальних одиниць та АРР ТОТГ. Туристичні родзинки Каховського району розміщені на мапі сайту Агенції регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад в розділі «Greenways Соляна дорога».
Зелену садибу «Золотий фазан» відвідали більше 1200 відвідувачів. Туристичний збір за 2019 рік становив 13,1 тис. грн., що становить 211,29 % від минулорічного показника.
Щорічно проводяться виставки ярмарки за участю майстрів народних ремесел. Серед них саме талановита майстриня Олена Колодич із села Чорнянка Каховського району, яка  своїми руками створює справжній сакральний та наділений добром світ-українську народну ляльку-мотанку. Восени кожного року проводиться районний фестиваль народної творчості «Каховський вернісаж».
«Оплата праці»
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, за даними Головного управління статистики у Херсонській області, по Каховському району складає – 7940,0 грн., що становить 90,4 % до середнього рівня по області (8785,2 грн).
Станом на  01.01.2020 року заборгованість із виплати заробітної плати по статистичному колу підприємств відсутня.
Протягом 2019 року робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення здійснено 11 виїздів, в ході яких обстежено 53 суб’єкта господарювання, зафіксовано 2647 працівників. Порушення виявлені у 19 СГ (975 неоформлених працівників).З метою здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про працю протягом 2019 року проведено 12 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та 4 засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.
«Оздоровлення дітей».
На закупівлю путівок з районного бюджету були передбачені кошти в сумі 224,00 тис. грн., з них для транспортного забезпечення – 25,00 тис. гривень. Кошти спрямовані на оздоровлення дітей пільгових категорій у відповідності до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
Загальна сума фінансування з місцевих бюджетів (разом з ОТГ) оздоровчої кампанії влітку 2019 року становить 1893,70 тис. гривень.
«Пенсійне забезпечення»
Середня пенсія 2441,22 грн. На фінансування пенсій за 2019 рік спрямовано 408136,86 тис.грн., обсяги власних надходжень, що спрямовуються на виплату пенсій ( з урахуванням міста та району) склали 187233,3 тис. грн. Кількість одержувачів пенсії – 18339 осіб.
Заборгованість з виплати пенсій відсутня.
«Житлово-комунальне господарство»
Волинська сільська рада – у 2018-2019 році проведені роботи з освітлення вулиць с. Остапенко (105 тис. грн.), проведено закупівлю енергоефективного насосу водопостачання на суму 52 тис. грн. та встановлено на свердловину у          с. Остапенко.  Населені пункти Волинської сільської ради мають повністю забезпечені освітленням вулиць.
Кам’янська сільська рада у 2019 році витратила 210 тис. грн. на освітлення вулиць с. Червоний Поділ.
Новокам’янською сільською радою витрачено на поточний ремонт освітлення вулиць 27 тис. грн.
Чорнянською сільською радою виділені кошти на поточний ремонт водонапірних мереж.
У Малокаховській сільській раді заплановано часткову заміну мережі водопостачання у 2020 році
Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги (без врахування електроенергії і газу) становить 97,7 % . Заборгованість населенням складає:

Від послуги

Од. виміру

2018 рік

2019 рік

Водопостачання  та водовідведення

тис.грн                           

510,0

403,3

Утримання будинків

тис.грн                           

15,236

13,56

Вивіз твердих побутових відходів

тис.грн

57,6

48,1

 «Індивідуальне житлове будівництво на селі»
За період реалізації програми пільгового кредитування «Власний дім» у Каховський район залучено фінансових ресурсів на суму понад 11 млн грн, які спрямовані для надання пільгових кредитів мешканцям на добудову, придбання, реконструкцію, газифікацію житла та розвиток особистого сільського подвір’я.
Це дозволило поліпшити житлово-побутові умови близько 1,5 тис. сімей.
В рамках діючої Програми в районі газифіковано 4 населених пункти.
Протягом 2017–2019 років за клопотаннями районної державної адміністрації та районної ради, Фондом відпрацьовано питання щодо надання пільгового кредиту на придбання, реконструкцію та газифікацію житла 20 сім’ям на загальну суму понад 1,3 млн грн.
«Працевлаштування населення»
Протягом 2019 року були працевлаштовані за допомогою  центру зайнятості 848 громадян – мешканців Каховського району. Правом отримання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю скористався один мешканець району. 12 місяців 2019 року до Каховського міськрайонного центру зайнятості звернулося 1650 осіб.
З метою забезпечення тимчасової зайнятості громадян та матеріальної підтримки безробітних було організовано проведення робіт тимчасового характеру, до яких у 2019 році було залучено 206 безробітних громадян.
Станом на 01 січня 2020 року на обліку в Каховському міськрайонному центрі зайнятості перебуває 838 чоловік, з них статус безробітного мають 400 мешканців Каховського району. З початку року пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за допомогою центру зайнятості 249 безробітних громадян – мешканців району. Профорієнтаційними послугами було охоплено 1267 чол. Протягом 2019 року роботодавцями м. Каховка та Каховського району було надано до центру зайнятості 1545 вакансій, з яких 1279 були укомплектовані. На роботи тимчасового характеру було подано 333 вакансії, з яких були укомплектовано 303.
«Надання адміністративних послуг»
До Центру з надання адміністративних послуг звернулося 20159 (2018 р – 6700 осіб) громадян, надано 19985 (2018 р – 6569 осіб) адміністративні послуги це, переважно послуги відділу Держгеокадастру у Каховському районі, сектору містобудування та архітектури.
Виконання показників зведеного бюджету за  2018 і 2019 роки  представлено в наступний таблиці тис.грн

Показники

Бюджетні призначення 2019 рік

Бюджетні призначення 2018 рік

Відхилення, 2019 до 2018

Касові видатки

2018

Касові видатки

2019

Відхилення, 2019 до 2018

Загальний фонд місцевих бюджетів

59584,5

60314,0

Перевиконання плану

2245,2

8010,6

Перевиконання плану, %

103,9

115,3

Зведений бюджет Каховського району

294159,1

334182,0

-40022,98

303495,3

261898,6

-41596,7

В т.ч. районний бюджет, з них:

257256,3

303013,0

-45756,88

275934,2

226999,4

-48934,8

Освіта

101803,8

110966,8

-9162,991

91937,1

86784,4

-5202,794

в т.ч. харчування

3748,2

3771,4

-23,2

2856,0

2913,1

57,2

Культура

3061,9

4249,3

-1187,4

3996,8

2863,6

-1133,8

Охорона здоров’я

67728,5

76153,8

-8425,3

53796,3

60913,2

7116,9

Лікарня

59585,7

53758,4

5827,3

48869,7

53242,4

4372,7

Центр первинної допомоги

7409,3

20395,0

-12986,7

20008,0

7140,0

-12868

Виплата компенсацій, допоміг та надання пільг і субсидій громадянам

80041,2

103190,0

-23148,6

101821,5

72067,6

-29753,9

в т.ч. сільські бюджети

36902,8

31169,0

5753,9

27561,2

34899,2

7338,0

Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам «Власний дім»

200,0

250,0

-50,0

250,0

200,0

-50,0

Всі бюджети, які входять до складу бюджетної системи району, забезпечили виконання  взятих зобов’язань звітного періоду поточного року .
Основними бюджетоутворюючими податками є:

Податок

Од. виміру

Факт 2019 рік

План . 2019 рік

Виконання плану,%

Виконання плану

Податок на  доходи фізичних осіб

тис.грн

24912,1

23772,7

104,8

+1139,4

Податку на майно,  в частині плати за землю

тис.грн

12394,7

11873,0

104,4

+521,7

Єдиному податку з сільгоспвиробників

тис.грн

11945,4

12079,4

98,9

-133,9

«Культура»
В 2019 році на утримання та належне функціонування районних закладів культури було виділено 3,2 млн. грн.., на сільські заклади культури – 4,9 млн. грн.. та на проведення капітальних та поточних ремонтів – 2,7 млн. грн.. Для підвищення ефективності роботи закладів культури району була розроблена та затверджена Програма розвитку культури і духовності Каховського району на 2019-2020 роки, обсяг фінансування основних завдань та заходів якої в 2019 році склав 105 тис. грн..
Станом на 01.01.2020 року мережа закладів культури району складає 14 клубних закладів (РБК, 6 СБК, 7 СК), 3 музеї зі званням «народний», які знаходяться в селах Чорнянка, Семенівка та Малокаховка. Засновницькі права та обов’язки музейних установ передано до Семенівської сільської ради. З метою надання якісних та інноваційних бібліотечних послуг районну об’єднану бібліотеку ім..Братана реорганізовано шляхом приєднання до районного будинку культури ім. Фрунзе зі створенням районного культурно-методичного закладу, який об’єднує клубні та бібліотечні заклади в єдину структурно-цільову систему.           
В закладах культури району працює 85 осіб.
В районі функціонує 81 аматорське формування, з них для дітей – 49 із загальною кількістю 1006 учасників. Звання «Народний» та «Зразковий» мають 6 колективів.
Протягом 2019 року проведено 1682 заходи культурно-освітнього спрямування та виставок творів мистецтва, серед яких слід відзначити заходи до Дня пам`яті та примирення і Дня Перемоги, акція до Дня Незалежності України «Одягнемо свій край у вишиванку», ІХ щорічний районний фестиваль народної творчості «Каховський вернісаж» та  заходи до новорічних та різдвяних свят.
В роботі закладів культури впроваджувались сучасні інноваційні форми проведення заходів та креативні підходи до традиційних форм організації дозвілля населення району. Започатковано та реалізовано мистецькі проекти: концерти української класичної музики, «Дивосвіт майстрів Каховщини» в рамках спільного творчого проекту «Мистецтво однієї громади» з обласним Центром народної творчості, культурно-мистецький Великодній проект «Писанковий сад», «Дитячий етносвіт» та «Арт – платформа».
Пріоритетним напрямком в діяльності закладів став декоративно-ужитковий напрямок. За інноваційною формою була проведена виставка виробів декоративного мистецтва майстрів-аматорів Каховського району, присвячена 110-ій річниці від дня народження української народної художниці Марії Приймаченко та виставка «Вишиваний живопис Анжеліки Рудницької».
«Охорона здоров’я»
За даними КНП «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Каховської районної ради укомплектованість лікарями амбулаторії загальної практики сімейної медицини по  місту-81%, по сільській місцевості – 38,5 %. Укомплектованість середнім медичним персоналом по місту – 92,5 %, по сільській місцевості  - 85 %, укомплектованість медичними працівниками ФАПів – 83,3%.
На амбулаторному прийомі 155638 хворих (2018 р – 155172), відвідування хворих на дому 9227.  Проліковано хворих в денному стаціонарі 3059 чол., на дому 551 чол. Відвідувань на самостійному прийомі до середнього медичного персоналу 8793, в т.ч. на ФАПах- 24844.
Коефіцієнт народжуваності – 6,8 проміль (248 народжених дітей в 2019 році проти 315 дітей в 2018 році). Хворі на туберкульоз – 266 осіб , з них активних хворих – 55 осіб, перехворіли-211 осіб, на онкозахворювання –  2008 осіб.
КНП «Каховський РЦПМСД» з жовтня 2018р. працює за деклараціями з Національною службою здоровя України. Всього на даний час з деклараціями працює 21 лікар ЗПСМ, 8 педіатрів та 2 терапевта, всього 31 лікар.  З мешканцями міста та району укладені  на 01.01.2020р. 42004 декларацій , з населення  67291 це майже 62,4 відсотка.
В КНП «Каховська районна лікарня» Каховської районної ради діють 9 відділень (реанімаційне, травматологічне , хірургічне, акушерсько-гінекологічне, неврологічне, педіатричне, терапевтичне, приймальне). Укомплектованість лікарями по району складає 62 відсотка. Укомплектованість середнім медичним персоналом – 85 %. В 2019 році хворими в стаціонарному закладі проведено 58532 ліжко-днів проти показника 2018 року - 67981 ліжко-днів (зменшення на 9449 ліжко - днів). В 2019 році хворими дітьми проведено 8700 ліжко-днів проти показника 2018 року - 10236 ліжко-днів (зменшення на 1536 ліжко-днів). У порівнянні з минулим роком ультразвукові дослідження зросли на 1346 досліджень та становлять в 2019 році 13984 проти 12638 досліджень. В 2019 році проведено 490932  клінічних аналізів проти 386086 в 2018 році (збільшення на 104846 аналізів). В 2019 році прийнято пологів в стаціонарі у 499 породілл проти 424 в 2018 році.
З метою покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я виділені кошти за рахунок місцевого бюджету у сумі 9500 тис.грн. на придбання томографу та іншого медичного обладнання.
В галузі «Освіта» робота проводилась в напрямку реформування, впровадження нових організаційних засад, форм і методів діяльності навчальних закладів.
Мережа закладів освіти Каховського району забезпечує потребу громади на здобуття освіти. У 2019-2020 навчальному році в районі функціонує 13 закладів дошкільної освіти, 13 закладів загальної середньої освіти, 2 заклади позашкільної освіти. Рішенням  XXXVII сесії VII скликання Каховської районної ради Херсонської області від 07.11.2019 року №764 «Про Зеленопідський опорний заклад загальної середньої освіти і його філії та реорганізацію шляхом приєднання Архангельськослобідської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» визначено опорним закладом Червоноперекопську ЗОШ І-ІІІ ступенів та змінено повне, скорочене найменування на Зеленопідський опорний заклад загальної середньої освіти, створено його філії: Архангельськослобідську та Дмитрівську гімназії.
Здобуття загальної середньої освіти здійснюється за інституційною, індивідуальною та інклюзивною формами. У 2019-2020  навчальному році охоплено навчанням 2264 учня, сформовано 155 класів. На базі Малокаховського ЗЗСО працює два інклюзивні класи (1-А, 2-А), у яких здобувають освіту дві дитини з особливими освітніми потребами.
Упродовж січня–лютого 2019 року забезпечено участь в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 11 команд району у складі 35 учнів з 9 закладів загальної середньої освіти. Відповідно до рішень оргкомітетів та журі визнано переможцями 10 здобувачів освіти, які вибороли 6 дипломів другого ступеня та 4 дипломи третього ступеня.
У 2019 році 84 учні 11 класів з 11 ЗЗСО району взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з 8 предметів. Результати ЗНО від 160 до 200 балів показали 41 учень з 7 предметів. Найбільшу частку результатів ЗНО від 160 до 200 балів продемонстрували учні Коробківської ЗОШ І-ІІІ ст. (36%), Чорнянської ЗОШ І-ІІІ ст. (26%) та Семенівського ОЗЗСО (25%).
Упродовж року працівники Каховського районного методичного центру  забезпечували професійний розвиток педагогічних працівників закладів освіти: на базі КРМЦ відбувалися засідання науково-методичної ради, наради з керівниками закладів дошкільної освіти, семінари-практикуми, семінари, майстер-класи, тренінги, засідання Школи молодого вчителя, Школи підвищення педагогічної майстерності, районні методичні об'єднання.
3 педагогів брали участь в обласному турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» та посіли призові місця.
У 2019 році активізовано роботу з національно-патріотичного виховання: забезпечено участь здобувачів освіти у районних, обласних і всеукраїнських заходах, зокрема, Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), у якій взяли участь  11 команд закладів освіти району.
Вперше в районі з метою відзначення результативності участі здобувачів освіти ЗЗСО в обласних етапах олімпіад та  для стимулювання школярів  та творчих педагогів проведено свято обдарованості «Яскрава палітра талантів Каховщини».
Не використані кошти державної освітньої субвенції станом на 01.01.2019 рік становить 10978,52 тис. грн. З них у 2019 році придбано меблів, дошки , комплекти інтерактивного обладнання для оснащенням 5 кабінетів біології, 4 математики, 2 фізики, 3 географії, 9 кабінетів інформатики .
На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» з державного бюджету на 2019 рік виділено  688795,00 грн. Кошти витрачені  на закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів ,  музичних інструментів, комп'ютерного обладнання та відповідного мультимедійного контенту. Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти до мережі Інтернет підключено 13 ЗЗСО району (використано кошти в сумі 710000 грн. державної субвенції).
В 2019 році виділено кошти субвенції в сумі 28289,00 грн. для проведення корекційно-розвиткових занять в інклюзивному класі Малокаховського ЗЗСО, зокрема, на проведення корекційно-розвиткових занять та на придбання спеціальних засобів, а також виділено кошти субвенції в сумі 6209,96 грн. для Малокаховського ЗДО «Дзвіночок».
За кошти районного бюджету здійснено ремонти санвузлів у Чорнянській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 199,8 тис. грн., у Малокаховському ЗЗСО завершено капітальний ремонт частини приміщень санвузлів для дітей з особливими потребами на суму – 820 тис. 915 грн (залишок субвенції).
Служба у справах дітей.
На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 123 дитини. Із них  107 влаштовані під опіку/піклування, ПС, ДБСТ - 13 дітей та 3 неповнолітніх у навчальному закладі (повне державне утримання).
В сфері розвитку інформаційного простору висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється через офіційний веб сайт райдержадміністрації або засобами масової інформації шляхом одержання, збирання, створення поширення і використання інформації.
На виконання заходів програми з метою формування в інформаційному просторі сталого позитивного іміджу району забезпечено виготовлення різноманітної рекламно-презентаційної продукції: інформаційний профіль району, грамоти, подяки, щоденники з логотипом району, прапорців. Забезпечено виготовлення вітальних листівок, тематичних біг бордів. Заходами програми передбачено стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціальному розвитку району шляхом передбачення коштів на здійснення матеріально технічного забезпечення діяльності громадської ради при РДА (придбання канцтоварів, грамот і подяк  на загальну суму 2900 грн) та сприяння діяльності центру допомоги учасникам АТО (придбання плакатів державна символіка, Державних прапорів, виготовлення тематичних біг бордів на загальну суму 11 000 грн).
В сфері децентралізації на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 07.03.2018 року №29-д «Щодо активізації роботи із забезпечення всебічного сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад на території області» активно проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг об’єднання територіальних громад із залученням Херсонського відокремленого підрозділу «Центру розвитку місцевого самоврядування» та Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України. З метою інформування населення про впровадження реформи децентралізації на офіційному веб сайті райдержадміністрації створено тематичну рубрику «Реформи», з підрубрикою «Процес децентралізації в області» з активним посиланням на сайт обласної державної адміністрації та на сайт «Децентралізація дає можливості». Окрім цього на сайті в рубриці новин та в місцевих засобах масової інформації періодично розміщуються тематичні матеріали. На даний час на території району налічується 5 ОТГ : Зеленопідська, Тавричанська, Любимівська, Роздольненська, Костогризівська, до яких входять 31 населений пункт, ще 7 сільських рад (11 населених пунктів) на даний час визначились стосовно об’єднання.
Сільськими радами Каховського району спільно з мешканцями рад проведено обговорення проекту перспективного плану формування територій громад району щодо утворення відповідних адміністративно-територіальних одиниць .
Перспективний план об’єднання по Каховському районну

Сільська рада

До кого приєднується

Федорівська

Зеленопідська ОТГ

Волинська

Тавричанська ОТГ

Коробківська, Малокаховська

м.Каховка

Чорнянська, Камянська, Новокамянська

м.Таврійськ

Сучасна екологічна ситуація в Каховському районі  та можливі шляхи розв'язання проблемних питань.
За даними матеріалів Департаменту екології та природних ресурсів  Херсонської області  на екологічних мапах початку 90-х років XX століття значна територія краю визначена як зона екологічних проблем. Підставами для таких висновків стали процеси, які набули широкого розмаху внаслідок суцільного розорювання степів, зарегулювання нижньої течії Дніпра Каховською греблею, будівництва двох найбільших у Європі зрошувальних систем і формування на їх основі інтенсивного землеробства, накопичення побутового сміття, розвитку нафтопереробної і хімічної промисловості як у межах області, так і на суміжних з нею територіях і, особливо, Північно-Кримського промислового вузла Автономної республіки Крим.
Останні років виявилися найбільш складними, оскільки в ряді випадків зруйновані механізми забезпечення роботи систем зрошення, вертикального дренажу, водоочищення, уловлення газопилових фракцій, утилізації відходів тощо. Відбулося руйнування десятків агрохімічних складів, накопичення неліквідних отрутохімікатів. Зміни в навколишньому середовищі не забарилися з впливом на стан здоров'я населення, що відбилося на зростанні смертності, зниженні народжуваності, міграції продуктивних сил за межі регіону.
Незважаючи на наявність найбільшої водної артерії країни, на півдні материкової частини,  через незначну кількість опадів (350-400 мм на рік) здавна існує дефіцит вологи. Розв'язуючи цю проблему в межах гідротехніки шляхом використання з кінця XIX століття артезіанських вод, а з 50-х років та середини 70-х XX століття будівництвом Північно-Кримської та Каховської зрошувальних систем,  докорінно змінили водний баланс на площі в 1,5 млн. гектарів. Третина цього зрошення припадає саме на Херсонську область. Зрошення, забезпечуючи стабільність і високу продуктивність агроекосистем, суттєво активізувало накопичену останніми тисячоліттями енергію гумусу. В Каховському районі зі 124715 га сільськогосподарських угідь - 64700 га зрошувальних земель . Площа поливу сільськогосподарських культур в 2019 році склала 459,9 тис.га, кратність поливів 7,1 раз. Та широкомасштабне зрошення викликає послідовну низку інших змін ґрунтоутворюючого, водообмінного і геоморфологічного характеру: засолення ґрунтів, підняття рівня ґрунтових вод у неогеновому горизонті, депресивні просідання паралельної розробки заходів із нівелювання негативної дії вказаного чинника. Втрати гумусу за З0 років у два і більше разів на більшості зрошуваних полів регіону, в порівнянні з часом його накопичення, є катастрофічним наслідком такого господарювання.  Широкомасштабне зрошення викликало послідовну низку інших змін ґрунтоутворюючого, водообмінного і геоморфологічного характеру: засолення ґрунтів, підняття рівня ґрунтових вод у неогеновому горизонті, депресивні просідання лесових відкладень і зміни у нанорельєфі. Не менш важливою в зоні зрошуваного землеробства стала проблема вторинного осолонцювання ґрунтів у зв'язку з недотриманням технології зрошення, вибіркового його застосування і припинення вертикального дренажу, що супроводжується накопиченням токсичних солей магнію
Із кінця XIX століття основним джерелом постачання питної води населенню і для цілей місцевого зрошення було використання артезіанських вод понт-меотис-верхньосарматського водоносного горизонту.
Додатковий напір в понтичних вапняках, який утворився після спорудження Каховського водосховища та магістральних каналів, а також відбір води з окремих свердловин понад встановленого ліміту посилюють ерозію в робочих зонах свердловин, викликають утворення підземних каверн, обвалів і виносу вапнякового матеріалу, що відображається на якісних показниках води.
За даними Каховського районного управління Головного управління Держспоживслужби в Херсонській області (лист від 20.11.2018 № 23-2-17/1079 ) в Каховському районі лише 2 населених пункти, в яких питна вода відповідає вимогам ДСанПін 2.24-171-10 за фізико-хімічними показниками це м. Каховка та с. Чорнянка.
Населених пунктів , в яких питна вода не відповідає вимогам ДСанПін 2.24-171-10 за фізико-хімічними показниками -14: с. Кам’янка (загальна жорсткість),с. Цукури (хлориди, загальна жорсткість),  с. Червоне Поділля (загальна жорсткість), с. Сергіївка (хлориди, загальна жорсткість),  с. Новокам’янка (загальна жорсткість), с. Семенівка (загальна жорсткість), с. Волинське (хлориди, загальна жорсткість),   с. Федорівка (загальна жорсткість), с. Сокирки ((хлориди, загальна жорсткість),     с. Слиненко (хлориди, загальна жорсткість), с. Костогризове (загальна жорсткість), с. Наталівка (загальна жорсткість), с. Богданівка (загальна жорсткість, хлориди), с. Малокаховка (загальна жорсткість, хлориди).
У районі мережі водопостачання наявні у всіх населених пунктах, але більшість з них мають зношений з часом стан, капітальні ремонти проводяться , але якість питної води у більшості населених пунктах не відповідає вимогам стандартів.
Найбільш крупний проект будівництва артезіанської свердловини розроблений Роздольненською ОТГ на суму 1450705 гривень за рахунок коштів Міністерства регіонального розвитку.
З огляду на важливість для розвитку району не менш важливим є питання очищення використаних комунальних вод, яка останнім часом проводиться в районі.
Проведена інвентаризація місць розташування колишніх складів хімічних засобів боротьби з шкідниками сільського господарства та мінеральних добрив не виявила їх наявність. Однак доцільно і надалі визначати реальний стан забрудненості територій в зоні їх розташування та спланувати необхідні заходи з утилізації залишків.
Особливо гострим є питання берегоукріплення, яке стоується земель Любимівської ОТГ. Проект берегоукріплення смт. Любимівка, с. Софіївка, с. Василівка.  Берег вздовж смт. Любимівка до с. Василівка  Відстань вздовж берега від п. 46.818522, 33.535606 до п. 46.816895, 33.553813 (600 м - цілком зруйнована берегова лінія ) та далі  до п. 46.895874, 33.636133 (14 км). В наявності проектна-кошторисна документація 2013 року розроблена на виконання цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на суму 21,5 млн. гривень на 14 км зону. Окремо розроблений Робочий проект на кріплення дільниці №3 берегу Каховського водосховища смт. Любимівка на 600 м з кошторисною вартістю 8,5 млн.грн,
ХАРАКТЕРИСТИКА
програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2020 рік

1.

Ініціатор та розробник Програми

управління інфраструктури, ЖКГ, захисту довкілля, оборонної роботи та цивільного захисту районної державної адміністрації

2.

Спів розробники

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

3.

Відповідальний виконавець

Каховська районна

державна адміністрація

4.

Учасники Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації

5.

Терміни реалізації

2020 рік

6.

Джерела фінансування

Фінансування здійснюється за рахунок коштів усіх рівнів бюджетів, власних коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством через програми, викладені в додатку 6 до Програми

ІІ. Мета, завдання та заходи розвитку району у 2020 році
Основною метою Програми на 2020 рік є досягнення економічного розвитку та подальше підвищення рівня і якості життя населення на основі ефективного використання власного потенціалу району, наявних ресурсів, вжиття комплексу заходів для формування інвестиційної привабливості, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, прозорих умов ведення бізнесу, розвитку системи електронних послуг, забезпечення належного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, створення сприятливих умов для розвитку самодостатніх об’єднаних територіальних громад.
1. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
1.1.               Агропромисловий комплекс та іригація (зрошення) земель
Основні завдання на 2020 рік:
- охорона та підвищення родючості ґрунтів
- підвищення ефективності використання меліоративних систем району
- поліпшення селекційно-племінної роботи на сільськогосподарських підприємствах – суб’єктах племінної справи у тваринництві;
- сприяння підтримці особистих селянських господарств населення з метою збільшення виробництва тваринницької продукції в усіх категоріях господарств.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) нарощування обсягів виробництва рослинницької продукції шляхом проведення оптимізації структури посівних площ за рахунок розширення посівних площ зернових до 45% від площі ріллі;
2) сприяння сільгосптоваровиробникам у вирішенні питань з реконструкції, розширення та модернізації їх інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем з метою збільшення поливних площ з 64,7 тис. га до 66,3 тис.га і доведення площ посіву зернових культур на поливних землях до 20 тис. га, овоче-баштанних – до 4,0 тис. га.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації; суб’єкти господарювання
3) реалізація державної політики щодо надання фінансової підтримки галузі тваринництва:
4) проведення широкої та всебічної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання усіх категорій господарств на всіх інформаційних платформах (місцевому ЗМІ, в мережі Facebook на сторінці районної державної адміністрації);
5) організація роботи щодо забезпечення використання спеціальної бюджетної дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився у господарствах фізичних осіб.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації; сільські, селищна, об’єднані територіальні громади, Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОДА;
6) участь у Всеукраїнському семінарі-наради «Інноваційний розвиток вівчарства у ринкових умовах» на базі Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» – НСГЦВ з метою демонстрації селекційних досягнень та поширення передового досвіду племінних підприємств області.
Термін виконання: травень.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації;
7) сприяння проведенню зустрічей, нарад, конференцій, форумів з метою залучення інвестицій та грантових коштів на підтримку виробництва безпечних харчових продуктів і впровадження міжнародних систем якості продукції на підприємствах харчової та переробної галузі області.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, Каховське управління  Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, Херсонська торгово-промислова палата, суб’єкти господарювання;
8) сприяння виробництву продукції з високою доданою вартістю, просування продукції місцевих товаровиробників на внутрішні та зовнішні ринки, забезпечення населення якісними та безпечними продуктами харчування;
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, Херсонська торгово-промислова палата, Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської ОДА суб’єкти господарювання
9) формування районного ресурсу продовольчого зерна на 2020/21 маркетинговий рік в обсягах залежно від норм споживання хлібопродуктів на одну особу та чисельності населення адміністративно-територіальних одиниць.
Термін виконання: до 10 жовтня 2020 року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади.
Очікувані результати:
- індекс обсягу сільськогосподарського виробництва – 102%;
- збільшення обсягів виробництва харчової продукції на 2%;
- сформовано запас продовольчого зерна з урожаю 2020 року в обсязі 6,3тис тонн;
- збільшено площі зрошуваних земель на 2,5% (+ 1,6 тис. га);
- збільшено обсяг реалізованої продукції з доданою вартістю на 3%;
1.2.           Промисловість
Основні завдання на 2020 рік:
- впровадження інноваційної моделі з урахуванням принципів еколого орієнтованого розвитку й формування ефективного інвестиційного клімату;
- розвиток сфери використання і виробництва енергоефективних технологій та обладнання, енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії, а також альтернативних видів палива;
-  реалізація на території району інвестиційних проектів;
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) участь у розробці механізмів державної допомоги суб’єктам господарювання, спрямованих на відшкодування витрат, зокрема на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади, структурні підрозділи ХОДА;
2) розробка пропозицій до проектів нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади в частині стимулювання розвитку пріоритетних галузей економіки держави
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади;
4) залучення підприємств району до вітчизняних та міжнародних промоційних заходів (виставки, ярмарки, форуми, конференції, семінари тощо).
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації
5) сприяння підприємствам в переході на системи технічного регулювання, стандартизації та метрології, що гарантуватиме безпечність промислової продукції, яка вводиться в обіг, забезпечуватиме ефективне регулювання ділового середовища та сприятиме інтеграції до глобальних виробничих мереж.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, ДП «Херсонстандартметрологія»;
Очікувані результати:
- досягнення індексу промислової продукції у 2020 році на рівні 109,2 %;
- забезпечення обсягу реалізованої переробної промислової продукції (товарів, послуг) за підсумками 2020 року на рівні 500 тис.грн., 0,5 тис. грн перевищить очікуваний показник 2019 року (ПП Любимівський сир завод);
- доведення середньомісячної заробітної плати 1-го працюючого у промисловості району за підсумками 2020 року до 8650 грн.
1.3.           Енергозбереження та енергоефективність
Основні завдання на 2020 рік:
- впровадження в районі в бюджетній і комунальній сферах, системного підходу до реалізації політики підвищення енергоефективності;
- розширення сфери впровадження альтернативних видів палива;
- модернізація вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих джерел світла в зовнішньому освітленні населених пунктів.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) аналіз стану, виготовлення пропозицій, проектування та проведення робіт з термосанації та термомодернізації закладів соціально-бюджетної сфери.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільські ради та об’єднані територіальні громади, комунальні заклади освіти, культури та медицини;
2) заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільські ради та  об’єднані територіальні громади, комунальні заклади освіти, культури та медицини;
3) стимулювання населення, співвласників багатоквартирних будинків, комунальних підприємств водопостачання та водовідведення до впровадження енергоефективних заходів (втілення новітніх енергозберігаючих технологій).
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільські ради та об’єднані територіальні громади, комунальні підприємства з водопостачання та водовідведення;
4) збільшення кількості енергозберігаючих джерел світла в зовнішньому освітленні населених пунктів району.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільські ради та  об’єднані територіальні громади;
Очікувані результати:
- збільшення частки використання відновлюваних джерел енергії (з орієнтуванням показників обласної державної адміністрації від 30% до 32% від загального споживання енергоносіїв);
- скорочення обсягів витрат паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у районі на душу населення;
- збільшення до 95% кількості енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів відносно загальної кількості світлоточок.
1.4.                Інвестиційна діяльність.
Основні завдання на 2020 рік:
- досягнення високого рівня інвестиційної привабливості району з метою збереження внесених та залучення додаткових інвестиційних ресурсів у соціально-економічну сферу;
- популяризація економічно-інвестиційного потенціалу району;
- сприяння реалізації інвестиційних проектів у рамках державно-приватного партнерства;
- активне просування експорту та сприяння модернізації виробничого комплексу регіону.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) організація розроблення резюме найбільш перспективних та значущих інвестиційних проектів.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади;
2) участь у просуванні інвестиційного порталу: www.investinkherson.gov.ua.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальний виконавець: структурні підрозділи районної державної адміністрації;
3) участь у проведенні щорічного міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти».
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільські ради, об’єднані територіальні громади;
4) забезпечення встановлення домовленостей із потенційними інвесторами та бізнес-партнерами шляхом укладання договірних документів (меморандумів) про подальше інвестиційне співробітництво з іноземними та вітчизняними суб’єктами господарської діяльності.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади;
5) участь у семінарах, тренінгах, засіданнях за «круглим столом» тощо в Україні та за кордоном з питань інвестиційної діяльності, розвитку механізму державно-приватного партнерства та підвищення ефективності залучення коштів міжнародних фінансових і донорських організацій.
       Протягом 2020 років планується реалізувати проекти в економічній сфері району:
- ТОВ »Роздольне» засноване у 2002 році і займається шоковим замороженням овочів та ягід, які є трендом українського ягідного ринку в найближчі роки. Товариство отримало протягом останніх 2 років грантових коштів (близько 3,5 млн. гривень) від проекту USAID на модернізацію власного виробництва. З метою отримання Сертифікату Європейського союзу товариство планує в 2020 році будівництво окремого цеху щодо первинної обробки овочів та ягід, який відокремить зону заморожування від зони обробки, загальною площею 400 кв.м. на суму 3 млн.грн;.
     - Планується збільшення зрошувальних земель на 107 га в ПСП «Діамант» та придбання дощувальних машин «Zimmatic» на подових землях  Дудчинської сільської ради на суму близько 3,8 млн. грн;
     - Заплановано будівництво насосної станції ТОВ «С.Клаус» та придбання дощувальних машин «Zimmatic» на суму близько 40 млн. грн., передбачено збільшення 1000 га зрошувальних земель та створення 15 нових робочих місць;
- Передбачено збільшення обсягів виробництва по виробництву сиру твердих сичужних             5 сортів ПП «Любимівського сир заводу» в 2020 році на суму 550,0 тис.грн;
- Передбачено подальше будівництво нової ферми ТОВ «Агробізнес» де утримується 200 голів кіз альпійської породи (60 голів надає молоко). Науково-методичний супровід здійснюють спеціалісти інституту тваринництва «Асканія-Нова». Сучасне підприємство виробляє з овечого та козиного молока продукти для здорового харчування населення: різноманітні йогурти, бринзу, м’які і тверді сири. В господарстві засновано банк сиру аналогів якому на Херсонщині немає. Заплановано розширення будівництва сироварні. В 2020 році ТОВ «Агробізнес» планує закупити 200 племінних кіз з Франції на суму 2 млн. гривень та довести чисельність поголів’я кіз до 600 голів..
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації об’єднані територіальні громади, Херсонська торгово-промислова палата, суб’єкти господарювання;
6) реалізація експортних можливостей, популяризація економічного та інвестиційного потенціалу району:
- організаційно-технічне забезпечення візитів офіційних іноземних делегацій та окремих іноземців до району;
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації;
7)  участь офіційної делегації від районної державної адміністрації та бізнесу в міжнародних заходах, які проводяться в області.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, відділ культури районної державної адміністрації;
Очікувані результати:
- розроблення бізнес-планів, ТЕО або резюме найбільш перспективних інвестиційних проектів, передбачених до впровадження на базі об’єднаних територіальних громад області, із залученням експертів та консалтингових компаній;
- участь у забезпеченні подальшого функціонування та наповнення актуальним контентом інвестиційного веб-порталу Херсонської області (https://investinkherson.gov.ua/);
- темп зростання обсягу експорту товарів до обсягів попереднього року – 105,0%.
1.5.           Розвиток логістично-транспортного потенціалу, покращення стану автомобільних доріг
Основні завдання на 2020 рік:
збільшення обсягів поточних та капітальних ремонтів, реконструкції місцевих автомобільних доріг, зменшення витрат на їх експлуатаційне утримання;
- поліпшення стану дорожньої мережі, розвиток дорожньої інфраструктури району.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) підвищення рівня безпеки та поліпшення якості надання автотранспортних послуг населенню району:
- проведення прозорих конкурсів з визначення переможців для роботи на міжміських і приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації;
- аналіз наявності та виявлення нелегальних перевезень пасажирів автотранспортом, дії щодо усунення таких перевезень.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, відділ поліції Головного управління поліції в Херсонській області;
- передбачення фінансування у місцевих бюджетах на компенсаційні виплати автоперевізникам за виконання пільгових перевезень окремих категорій громадян.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: районна державна адміністрація та її структурні підрозділи, районна рада, сільські ради та  об’єднані територіальні громади;
2) організація надання транспортних послуг з перевезення військовослужбовців Збройних Сили України для забезпечення завдань оборони, представників засобів масової інформації, міжнародних делегацій, учасників міжнародних форумів та заходів, що проводяться під егідою обласної державної адміністрації.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації;
3) проведення будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах та забезпечення потреб дорожнього господарства.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: сільські ради та об’єднані територіальні громади;
Очікувані результати:
- регулярність виконання рейсів на приміських автобусних маршрутах – 93%;
- побудова за необхідності, реконструкція, ремонт та введення в експлуатацію районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
- побудова за необхідності, реконструкція, ремонт та введення в експлуатацію вулиць і доріг у населених пунктах району.
1.6.           Торгівля і виставки, споживчий ринок
Основні завдання на 2020 рік:
- сприяння участі підприємств та організацій у регіональних, міжнародних виставках та виставках загальнодержавного значення в Україні з метою розширення присутності товаровиробників на найбільш значних зовнішніх та внутрішніх ринках і виходу на нові перспективні ринки збуту українських товарів та послуг;
- сприяння насиченню торговельної мережі продукцією місцевих товаровиробників;
- забезпечення взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань споживачів, представників бізнесу у сфері здійснення захисту споживачів;
- здійснення заходів з легалізації суб’єктів торговельної діяльності;
- підвищення рівня правової обізнаності та поінформованості споживачів щодо їх законних прав і судового захисту прав споживачів.
Основні заходи на 2020 рік:
1) сприяння та забезпечення участі місцевих товаровиробників у виставкових заходах міжнародного, загальнодержавного, регіонального та міжрегіонального значення.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади;
2) проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення через засоби масової інформації та інтернет-сайти щодо роз’яснення норм і положень законодавства про захист прав споживачів.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: Каховське районне управління Головного управління  Держпродспоживслужби в Херсонській області, структурні підрозділи районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади;
3) надання методично-консультативної допомоги суб’єктам господарювання з питань, які стосуються правових відносин у сфері захисту прав споживачів.
Термін виконання: протягом 2020 року.
Відповідальні виконавці: Каховське районне управління Головного управління  Держпродспоживслужби в Херсонській області, структурні підрозділи районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади;
4) запровадження практики проведення тематичних зустрічей – семінарів із суб’єктами господарювання за участю представників місцевої влади, контролюючих органів, громадських організацій, об’єднань підприємців, преси з питань відповідності підприємницької діяльності у сфері торгівлі вимогам чинного законодавства, поширення знань з питань захисту прав споживачів.
Термін виконання: протягом 2020 року.
Відповідальні виконавці: Каховське районне управління Головного управління  Держпродспоживслужби в Херсонській області, структурні підрозділи районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади;
5) здійснення заходів з легалізації суб’єктів торговельної діяльності.
Термін виконання: протягом 2020 року.
Відповідальні виконавці: об’єднані територіальні громади.
Очікувані результати:
- правова обізнаність населення з питань захисту прав споживачів, зменшення кількість скарг з вищезазначеного питання.
1.7.           Регуляторна політика, розвиток підприємництва, інформатизації та системи електронних послуг
Основні завдання на 2020 рік:
- створення комфортного бізнес-середовища;
- здійснення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів місцевими органами влади та проведення аналізу ефективності дії кожного акта, розроблення проектів регуляторних актів (відповідно до затвердженого плану підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік).
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) сприяння процесу передачі функцій з організації надання адміністративних послуг від районних державних адміністрацій до органів місцевого самоврядування громад, розташованих та територіях відповідних районів, у ході здійснення реформи децентралізації влади.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: Каховська районна рада, сільські ради, об’єднані територіальні громади, структурні підрозділи районної державної адміністрації;
7) здійснення заходів з відстеження ефективності регуляторних актів, їх перегляд на підставі отриманих звітів або за потреби;
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації та органи місцевого самоврядування;
8) оприлюднення проектів регуляторних актів для отримання зауважень і пропозицій від зацікавлених осіб, залучення бізнес-спільноти до регуляторних процесів, забезпечення участі підприємців у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів місцевого рівня.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації та органи місцевого самоврядування;
9) удосконалення існуючих механізмів інформування підприємців про заходи, які впливають на діяльність бізнесу (розміщення інформації на офіційних сайтах, розсилки на електронну пошту, смс-розсилки).
Термін виконання: постійно.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації та органи місцевого самоврядування;
10) сприяння розвитку діалогу між владою та бізнесом, зокрема проведення засідань Ради підприємців при Каховській районній державній адміністрації, участь в семінарах, нарадах, конференцій з актуальних питань розвитку малого та середнього підприємництва в районі.
Термін виконання: постійно.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації та органи місцевого самоврядування, Каховський міськрайонний центр зайнятості, суб’єкти господарювання;
12) сприяння залученню до підприємницької діяльності жителів сільської місцевості, молоді, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції (ООС) та розвиток соціально орієнтованого підприємництва.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: Каховський міськрайонний центр зайнятості, структурні підрозділи районної державної адміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;
Термін виконання: вересень 2020 року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації
13) для забезпечення вирішення районною державною адміністрацією соціально-економічних питань в рамках делегованих районною радою повноважень передбачити надання субвенції з районного бюджету до державного бюджету в сумі 52 500 грн., а саме:
- забезпечення належного матеріально-технічного оснащення районної державної адміністрації на поштово-канцелярські витрати, на витрати зв’язку (в т.ч. Интернет) 31500 грн.
- забезпечення витрат на паливно-мастильні матеріали 21 000 грн..
Розпорядником коштів в сумі 5000 гривень визначити управління інфраструктури, житлово-комунального господарства, захисту довкілля, оборонної роботи та цивільного захисту, коштів в сумі 10 000 гривень визначити управління соціального захисту населення, коштів в сумі 4 000 гривень визначити фінансове управління, коштів в сумі 1 500 гривень визначити відділ культури, коштів в сумі 1500 гривень визначити службу у справах дітей, коштів в сумі 1000 гривень визначити архівний сектор, коштів в сумі 1 500 гривень визначити відділ освіти, коштів в сумі 28 000 гривень Каховську районну державну адміністрацію.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: Каховська районна державна адміністрація
Очікувані результати:
- збільшення кількості ЦНАПів у об’єднаних територіальних громадах-2 у порівнянні з кількістю минулого року;
- 100% державних послуг доступні онлайн;
- розширення системи електронних послуг, спрощення надання та отримання адміністративних послуг завдяки реінжинірингу та діджиталізації;
- надання якісних сервісних послуг жителям тимчасово окупованих  територій АР Крим;
- кількість суб’єктів середнього та малого підприємництва у розрахунку на  10 тис. осіб наявного населення– 255 одиниць.
2. ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
2.1. Грошові доходи населення та ринок праці
Основні завдання на 2020 рік:
- забезпечення гідної оплати праці та підвищення рівня життя населення району;
- поетапне підвищення частки оплати праці у структурі доходів;
- своєчасність виплати заробітної плати та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати;
- підвищення рівня конкурентоспроможності населення;
- забезпечення потреби роботодавців у висококваліфікованих кадрах;
- забезпечення ефективної зайнятості населення.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
- заслуховування звітів керівників підприємств на засіданнях робочої групи з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, стану справ та причин виникнення проблем, пов’язаних з підвищенням рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати; здійснення постійного контролю за виконанням наданих рекомендацій;
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації;
2) підвищення рівня конкурентоспроможності населення шляхом здійснення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітного та зайнятого населення, враховуючи поточну і перспективну потреби ринку праці, відповідно до основних пріоритетних напрямів розвитку економіки регіону (сільське господарство, туризм, у тому числі зелений) за новими стандартами;
3) сприяння самозайнятості безробітних шляхом профконсультаційної роботи, відповідного навчання основам підприємницької діяльності та стимулювання до відкриття власного бізнесу, в тому числі у сільських населених пунктах.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: Каховський міськрайонний центр зайнятості.
Очікувані результати:
-                середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника – 8650 грн, або 108,9% до попереднього року;
-                індекс реальної заробітної плати – 108,9%;
2.2. Соціальний захист населення
Основні завдання на 2020 рік:
- поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, ветеранів, осіб з інвалідністю;
- охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, ветеранів:
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та ветеранам війни;
- здійснення фінансової підтримки громадських організацій та осіб з інвалідністю;
- забезпечення виплати щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;
2) продовження роботи районними центрами надання соціальних послуг, об’єднаними територіальними громадами з виявлення громадян, які потребують соціального обслуговування.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади;
3) розширення переліку соціальних послуг, які надаються громадянам районними центрами надання соціальних послуг, зокрема продовження роботи із запровадження в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) інноваційних моделей соціальної роботи (соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»).
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, районний центр надання соціальних послуг, об’єднані територіальні громади.
Очікувані результати:
- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення за кошти обласного бюджету;
- здійснення фінансової підтримки громадських організацій за кошти обласного бюджету;
- виплата щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам  бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років, за рахунок коштів місцевих бюджетів;
- виплата одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни із розрахунку 1000 грн кожному, з урахуванням поштових витрат;
- розширення переліку соціальних послуг, що надаються громадянам, які потребують соціального обслуговування районним центром надання соціальних послуг (надання соціальних послуг), центрами надання соціальних послуг, об’єднаними територіальними громадами;
- охоплення соціальними послугами не менше 97% громадян.
2.3. Охорона здоров’я
Основні завдання на 2020 рік:
- забезпечення якісною та доступною первинною медико-санітарною допомогою сільського населення;
- створення умов для надання екстреної (швидкої) медичної допомоги населенню протягом нормативного часу;
- забезпечення якісною, доступною спеціалізованою та високоспеціалізованою медичною допомогою населення ;
- покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я;
- подальша розбудова системи громадського здоров’я в районі,
- оптимізація структури та потужностей закладів охорони здоров’я,
- підвищення рівня професійної кваліфікації лікарського та середнього медичного персоналу та пацієнтоорієнтоване надання медичної допомоги,
- впровадження ефективних медичних технологій діагностичного та лікувальних процесів,
- оснащення лікарні сучасним обладнанням, необхідними для використання сучасних медичних технологій,
- впровадження системи управління якістю медичної допомоги,
- забезпечення сталого фінансового розвитку закладів охорони здоров’я та впровадження сучасних ефективних методів фінансового менеджменту,
- впровадження системи безпеки пацієнтів при перебуванні в закладі охорони здоров’я,
- підвищення рівня інформаційної підтримки процесів управління,
- моніторинг та оцінка діяльності закладів охорони здоров’я та їх структурних підрозділів,
- впровадження системи енергоменеджменту.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) упорядкування організації надання первинної медико-санітарної допомоги в населених пунктах, заклади охорони здоров’я яких не укомплектовані лікарями та молодшим медичним персоналом з медичною освітою, шляхом консультативних виїздів до них лікарів ЦПМСД, а також вирішення питання до комплектації лікарями та молодшим медичним персоналом за рахунок програм «Розвиток людського капіталу Каховського району» та «Власний дім» ;
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації , КНП «Каховська ЦРЛ», КНП «Каховський РЦПМСД», об’єднані територіальні громади;
2) покращення профілактичних та скринінгованих обстежень населення, в першу чергу жителів сільської місцевості, з метою ранньої діагностики онкологічних та передпухлинних захворювань, за рахунок виконання районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2020 роки.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, КНП «Каховська ЦРЛ», КНП «Каховський РЦПМСД», об’єднані територіальні громади;
3) покращення матеріально-технічної бази медичних закладів, за рахунок виконання програм:
- розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства  «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» на 2018-2021 роки,
- розвитку вторинної медичної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, КНП «Каховська ЦРЛ», КНП «Каховського РЦПМСД», об’єднані територіальні громади;
4) забезпечення надання якісної медичної допомоги постраждалим у зоні АТО (ООС), членам їх родин, вимушено переміщеним особам з тимчасово окупованих територій.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, КНП «Каховська ЦРЛ», КНП «Каховського РЦПМСД», об’єднані територіальні громади;
5) забезпечення хворих на інсулінозалежний цукровий діабет життєво необхідними лікарськими засобами шляхом відшкодування їх вартості суб’єктам господарювання, з якими укладено договори на відпуск препаратів інсуліну безкоштовно або з частковим відшкодуванням.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, КНП «Каховська ЦРЛ», КНП «Каховського РЦПМСД», об’єднані територіальні громади ;
6) проведення капітальних ремонтних робіт будівель та споруд лікувальних корпусів КНП «Каховська ЦРЛ», КНП «Каховського РЦПМСД»
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: КНП «Каховська ЦРЛ», КНП «Каховського РЦПМСД»
7) здійснення заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, сума фінансування 313 000 грн.
Відповідальні виконавці: Каховська районна державна адміністрація.
Виконавець заходів: комунальне неприбуткове підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради»
Очікувані результати:
-  - забезпечення своєчасного прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги до місця події (10 хв. – у місті, 20 хв. – у сільській місцевості);
- покращення показника кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я на 30% ;
- підвищення якості та безпечності надання послуг,
- підвищення зручності отримання медичних послуг та довгострокова перспектива в напрямку взаємодії лікар – пацієнт,
Зниження собівартості медичних послуг,
2.4. Освіта і наука
Основні завдання на 2020 рік:
- підвищення якісного рівня освітніх послуг;
- здійснення оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти району з урахуванням демографічних, фінансово-економічних та соціальних перспектив розвитку району;
- розширення мережі закладів дошкільної освіти;
- забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір шляхом створення умов для їх навчання в інклюзивних класах та групах;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників району відповідно до вимог Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа»;
- створення умов для виховання патріотизму дітей і молоді, підвищення рівня правової та громадянської свідомості здобувачів освіти;
- проведення заходів національно-патріотичного напряму за участі учасників АТО та ООС;
- підтримка та заохочення обдарованих дітей та учнівської молоді;
- створення в закладах освіти безпечного емоційно-психологічного середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;
 - активізація просвітницької роботи щодо формування здорового способу життя здобувачів освіти; 
- забезпечення підвезення здобувачів освіти до місця навчання;
- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти району відповідно до державних стандартів і ліцензійних вимог.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1)     Реалізація обласного проєкту «Крок до ВИШу».
Термін виконання: до 01 червня 2020 року.
Відповідальні виконавці: Каховський районний методичний центр, керівники ЗЗСО.
2)     Пониження ступеня Сергіївської ЗОШ І-ІІст., Федорівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Термін виконання: до 01 вересня 2020 року.
Відповідальні виконавці: відділ освіти районної державної адміністрації та засновник ЗЗСО.
3) Відкриття  закладу дошкільної освіти у с.Чорнянка  на 40 місць.
Термін виконання: до 01 липня 2020 року.
Відповідальні виконавці: Чорнянська сільська рада, відділ освіти районної державної адміністрації.
4) Відкриття інклюзивних класів та груп для дітей з особливими освітніми потребами.
Термін виконання: до 01 вересня 2020 року.
Відповідальні виконавці: відділ освіти районної державної адміністрації, керівники закладів освіти.
5) Створення сприятливих умов для професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти району відповідно до пріоритетів державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства й держави.
Термін виконання: 2020 рік
Відповідальні виконавці: Каховський районний методичний центр, керівники ЗЗСО.
6) Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді з різних напрямів позашкільної освіти.
Термін виконання: 2020 рік
Відповідальні виконавці: Районний центр дитячої та юнацької творчості, Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки.
7) організація роботи військово-патріотичних гуртків у закладах позашкільної освіти
Термін виконання:  2020 рік.
Відповідальні виконавці: відділ освіти районної державної адміністрації, Районний центр дитячої та юнацької творчості, Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки.
8) Забезпечення комп’ютерною технікою Коробківської ЗОШ І-ІІІ ст., Семенівського ОЗЗСО, Федорівської ЗОШ І-ІІІ ст., оснащення харчоблоків у Семенівському ОЗЗСО, Чорнянській ЗОШ І-ІІІ ст.; підвищення рівня безпеки в ЗО за рахунок встановлення основних систем пожежної безпеки та охорони в Семенівському ОЗЗСО та Зеленопідському ОЗЗСО.
 Термін виконання: 2020 рік.
Відповідальні виконавці: засновники закладів освіти, КРКУ «РЦОЗО».
10) Підвезення здобувачів освіти до місця навчання.
Термін виконання: упродовж навчального 2020 року.
Відповідальні виконавці: засновники закладів освіти, КРКУ «РЦОЗО».
Очікувані результати:
- формування ефективної та оптимальної мережі закладів освіти району;
- здобуття учнями умінь і навичок, необхідних сучасній людині для успішної
самореалізації у професійній діяльності, в особистому житті, у громадській
активності;
- створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування закладів дошкільної освіти.
надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах та групах з інклюзивним навчанням;
- оновлення  форм і методів організації освітнього процесу на засадах дитиноцентризму, особистісної орієнтації, компетентнісного підходу;
- побудова ефективної системи національно-патріотичного виховання, розвитку і соціалізації здобувачів освіти;
- поліпшення матеріально-технічної бази ЗЗСО.
2.5 Розвиток фізичної культури та спорту:
Основні завдання на 2020 рік:
- забезпечення пропаганди здорового способу життя та популяризації фізичної культури і спорту;
Термін виконання: 2020 рік.
Відповідальні виконавці: ДЮКФП, ДЮСШ «Колос»
- сприяння розвитку дитячо-юнацького спорту;
Термін виконання: 2020 рік.
Відповідальні виконавці: ДЮКФП, ДЮСШ «Колос»
- забезпечення збереження мережі та ефективність функціонування спортивної школи «Колос» та дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки, зміцнення матеріально-технічної бази закладів;
Термін виконання: 2020 рік.
Відповідальні виконавці: ДЮКФП, ДЮСШ «Колос»
- збереження та реконструкція інфраструктури загальнодоступних спортивних споруд за місцем проживання громадян.
Термін виконання: 2020 рік.
Відповідальні виконавці: сільські ради
- збільшення обсягів фінансування для участі спортсменів району в спортивних змаганнях різного рівня;
Термін виконання: 2020 рік.
Відповідальні виконавці: ДЮКФП, ДЮСШ «Колос»
- популяризація та розвиток олімпійського руху, який забезпечується Національним Олімпійським Комітетом України;
Термін виконання: 2020 рік.
Відповідальні виконавці: ДЮКФП, ДЮСШ «Колос», відділ освіти РДА
- проведення щорічного оцінювання рівня фізичної підготовленості населення;
Термін виконання: 2020 рік.
Відповідальні виконавці: ДЮКФП, відділ освіти, керівники ЗЗСО, сільські ради.
- проведення семінарів, методичних об’єднань для тренерів, інструкторів, учителів фізичної культури.
Термін виконання: 2020 рік.
Відповідальні виконавці: ДЮКФП, відділ освіти РДА.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
- ввести штатну одиницю  інструктора з ФКС в  сільських радах;
- забезпечити функціонування спортивної школи «Колос» та дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки;
- передбачити кошти на реконструкцію футбольного поля в с.Коробки, будівництво ігрового спортивного майданчика зі штучним покриттям в с.Чорнянка, з вуличним тренажерним обладнанням  в с.Кам’янка
- збільшити обсяги фінансування для участі спортсменів в районних та обласних спортивних змаганнях;
- забезпечити розвиток олімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень,  масового спорту.
- забезпечити проведення щорічного оцінювання рівня фізичної підготовленості населення;
- забезпечити проведення районних змагань з різних видів спорту серед аматорських команд 
- передбачити кошти  на придбання спортивного інвентарю та обладнання для закладів загальної середньої освіти, ДЮКФП та ДЮСШ «Колос»;
- підтримувати діловий зв’язок з засобами масової інформації і своєчасно висвітлювати хід проведення спортивних змагань, комплексних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
- організувати та провести багатоступеневі змагання і заходи:району Спартакіаду учнів закладів загальної середньої освіти, «Шкільна футзальна ліга», «Шкільна волейбольна ліга», шкільні та районні змагання з різних видів спорту
Очікувані результати:
- створення в районі сприятливих умов для розвитку фізичної культури і спорту;
 - збільшення чисельності кадрового потенціалу для вирішення наявних проблемних питань сфери фізичної культури;
- покращення стану здоров’я населення,
- забезпечення населення сучасною спортивною інфраструктурою;
- поліпшення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
- охоплення заняттями фізичною культурою та масовим спортом населення в сільських радах, об’єднаних територіальних громадах не менше 15,8 відсотків від загальної чисельності населення (15,8 відсотків – 2019 році).      
2.6. Підтримка сімей, дітей та молоді
Основні завдання на 2020 рік:
- проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань попередження насильства в сім'ї, подолання гендерних стереотипів та протидії торгівлі людьми;
- надання кваліфікованої допомоги потерпілим від торгівлі людьми та дієвої допомоги сім'ям, де існує реальна загроза або є факти вчинення насильства в сім’ї;
- здійснення закупівлі послуг дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей.
сприяння усиновленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
            1) Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів і осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою взяття їх на облік та надання різних видів допомоги;
            Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, Каховський районний центр надання соціальних послуг
2) Забезпечення розширення переліку соціально-побутових послуг, надання медико-соціальної допомоги, психологічної підтримки людям похилого віку, особам з обмеженими фізичними можливостями, ветеранам війни та праці
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, Каховський районний центр надання соціальних послуг;
3) Здійснення заходів щодо надання допомоги особам, які постраждали від насильства в сім’ї або торгівлі людьми;
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, Каховський районний центр надання соціальних послуг;
4) Активізація діяльності робочих груп з питань легалізації зайнятості та заробітної плати проведення атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Термін виконання: протягом  року.
Відповідальні виконавці: Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, Каховський районний центр надання соціальних послуг;
5) Вжиття заходів щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, Каховський районний центр надання соціальних послуг;
6) проведення заходів щодо інформаційно-роз’яснювальної роботи та пропаганди пріоритетної форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – усиновлення (виготовлення буклетів, листівок, плакатів);
7) організація та проведення  заходів з питань захисту прав дітей (День захисту дітей, День усиновлення, Всесвітній день дитини, новорічні та різдвяні свята)
8) проведення  інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію важливості виховання та розвитку дитини в сім’ї, ролі територіальної громади у забезпеченні найкращих інтересів дитини, неприпустимості розлучення дитини з батьками через особливості її розвитку, негативних наслідків інституційного догляду та виховання для дитини і суспільства в цілому.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: служба у справах дітей районної державної адміністрації, Каховський районний центр надання соціальних послуг .
Очікувані результати:
- збільшення кількості усиновлених дітей;
- зменшення кількості дітей, які перебувають у закладах інституційного виховання та догляду.
- відсутність заборгованості з заробітної плати по підприємствам і установам району
- забезпечення дітей шкільного віку якісними послугами з оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної підтримки та уваги
2.7. Розвиток культури та туризму. Охорона культурної спадщини
Основні завдання на 2020 рік:
- Забезпечення в районі реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, створення економічних та організаційних умов для функціонування і розвитку закладів культури
- Створення умов для належного функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, підвищення культурного рівня населення
- Відродження, збереження та розвиток народних художніх промислів, української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій
- Забезпечення стабільної роботи колективів та гуртків аматорського мистецтва, створення нових колективів, підримка талановитої молоді, сприяння її участі у всеукраїнських, обласних оглядах, конкурсах
- Сприяння національно-патріотичному, культурному та духовному вихованню та самовихованню молоді
- Проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів
- Сприяння розвитку туристично-інформаційної інфраструктури району  та індустрії гостинності, якості надання туристичних послуг;
- маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках;
- Збереження документів Національного архівного фонду та соціально значущих архівних документів;
- Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень державного архіву району
- Сприяння розвитку туристично-інформаційної інфраструктури району  та індустрії гостинності, якості надання туристичних послуг
- Збереження документів Національного архівного фонду та соціально значущих архівних документів;
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) сприяння розробленню та впровадженню багатомовної системи ознакування та навігації туристичних об’єктів на Херсонщині;
2) маркування туристичних маршрутів на територіях національних природних парків;
3) сприяння розвитку інфраструктури курортних зон, природно- заповідних територій, об’єктів історико-культурної спадщини, інших туристично привабливих об’єктів, у тому числі ознакування туристичних стежок, облаштування місць відпочинку, пляжних територій тощо;
4) підтримка втілення ініціатив та стартапів інших туристичних об’єднань, впровадження інновацій для подальшого розвитку галузі;
5) організація та проведення заходів з підвищення якості підготовки фахівців індустрії гостинності, зокрема організаторів туристичної діяльності, фахівців туристичного супроводу, гідів-перекладачів, власників агроосель, працівників готельно-ресторанного та курортно-рекреаційного комплексу (семінарів, тренінгів, воркшопів, стартапів, курсів підготовки та підвищення кваліфікації, інших заходів);
6) підготовка інформації щодо туристичних родзинок району для подорожуючих різними мовами та завантаження у вільному доступі на  веб-ресурс;
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації , об’єднані територіальні громади;
7) сприяння організації та проведенню презентаційних туристичних заходів місцевого, регіонального, національного і міжнародного рівня (форумів, конгресів, виставок, конференцій), резонансних публічних заходів, зокрема «Каховський вернісаж» (фестивалів, ярмарків, конкурсів, акцій тощо);
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади; суб’єкти туристичного бізнесу
8) забезпечити утримання в належному стані пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних знаків, братських могил тощо на території району;
9) забезпечити участь аматорських колективів району у районних, обласних, всеукраїнських культурно-мистецьких заходах;
10) забезпечити проведення на належному рівні заходів, присвячених державним,  професійним святам та пам’ятним датам, конкурсів та фестивалів
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: відділ культури районної державної адміністрації,, органи місцевого самоврядування;
11) підготовка інформації щодо туристичних родзинок району для подорожуючих різними мовами та завантаження у вільному доступі на  веб-ресурс;
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації , об’єднані територіальні громади;
Очікувані результати:
- забезпечення:
кількості туристичних відвідувань не менше 12,0 тис. осіб;
темпу зростання туристичних відвідувань – 108%;
суми туристичного збору не менше 15,0 тис.грн (+15%);
- поліпшення умов для надання якісних культурних послуг громадянам області;
- залучення молоді до участі в культурно-мистецьких проектах та творчості.
2.8. Житлово-комунальне господарство
Основні завдання на 2020 рік:
- поліпшення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення;
- забезпечення створення ефективного власника житла;
- забезпечення мешканців району цілодобовим питним водопостачанням.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) стимулювання ефективного власника житла, залучення мешканців багатоквартирних житлових будинків до управління спільним майном.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та об’єднані територіальні громади, жителі багатоквартирних будинків;
2) проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах  водопостачання та спорудах.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та об’єднані територіальні громади, комунальні підприємства з водопостачання та водовідведення.
Очікувані результати:
- забезпечення реалізації мешканцями багатоквартирних будинків права управління спільним майном будинку;
- забезпечення цілодобовим водопостачанням населених пунктів району;
- аналіз та зменшення втрат води в інженерних мережах.
2.9. Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом
 Основні завдання на 2020 рік:
- покращення житлових і соціально-побутових умов населення, розв’язання їх житлової проблеми, скорочення строків перебування на квартирному обліку та нарощування обсягів житлового будівництва за необхідності;
- виготовлення обґрунтованих пропозицій щодо розвитку населених пунктів району.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) забезпечення подальшого оновлення містобудівної документації на місцевому рівні.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади;
2) покращення житлових і соціально-побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування в рамках реалізації регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки;
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади;
Очікувані результати:
- збільшення кількісті розробленої (оновленої) містобудівної документації місцевого рівня (генеральних планів населених пунктів);
- аналіз виконаних будівельних робіт у разі їх наявності  (у розрахунку показника обласної державної адміністрації на 1 особу населення – 1922 грн);
- кількість сільських сімей, які поліпшили житлові умови завдяки участі в регіональній програмі «Власний дім» за рахунок надання кредитів, у тому числі на будівництво (добудову), придбання та реконструкцію індивідуального житла, на газифікацію та водопостачання житла,  на розвиток особистого сільського подвір’я та розвиток сільських ферм.
3. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Основні завдання на 2020 рік:
- покращення стану навколишнього природного середовища;
- зменшення викидів неочищених стічних вод у навколишнє середовище;
- створення умов для безпечного проживання населення, зменшення матеріальних збитків від затоплення і підтоплення населених пунктів, виробничих об’єктів та сільськогосподарських угідь;
- попередження процесів затоплення та підтоплення на території району.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) проведення робіт з будівництва, реконструкції очисних споруд.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та об’єднані територіальні громади, комунальні підприємства з водопостачання та водовідведення;
2) впровадження сучасних технологій очищення стічних вод.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, комунальні підприємства з водопостачання та водовідведення;
3) оформлення кадастрової документації на території та об’єкти природно-заповідного фонду, розробка проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду у разі необхідності.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, комунальні підприємства з водопостачання та водовідведення;
4) запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища (розроблення заходів взаємодії з обласною пересувною лабораторією).
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації;
5) забезпечення стабільної роботи дренажних насосних станцій із захисту від підтоплення населених пунктів району;
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації , басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра;
Очікувані результати:
- частка встановлених в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду району до потреби;
- вивезення та знищення не придатних до використання хімічних засобів захисту рослин у разі виявлення;
- доведення рівнів залягання ґрунтових вод у населених пунктах, що потерпають від підтоплення, до визначених санітарних норм;
- поліпшення технічного стану каналізаційних очисних споруд;
- забезпечення очищення стічних вод з метою зменшення забруднення природного середовища.
4.  ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Основні завдання на 2020 рік:
- підвищення ступеня захищеності населення і території району від надзвичайних ситуацій, зменшення ризиків виникнення та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
- поліпшення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації;
- забезпечення проходження функціонального навчання у сфері цивільного захисту керівного складу об’єднаних територіальних громад;
- завершення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) проведення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування об’єктів спільної власності територіальних громад з метою профілактичного нагляду за станом техногенної безпеки, виконання на них необхідних запобіжних заходів.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, районні аварійно-рятувальні бригади;
2) функціонування районної системи оповіщення в мирний час і в умовах особливого періоду.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, інші відповідальні за оповіщення;
3) організація проведення командно-штабних навчань, тренувань з органами управління та силами цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо своєчасного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з відпрацюванням питань евакуації, радіаційного, хімічного захисту населення.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, інші відповідальні за цивільний захист;
4) проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, інші відповідальні за цивільний захист;
5) формування та утримання районного матеріального резерву пально-мастильних матеріалів.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, інші відповідальні за цивільний захист;
6) проведення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування об’єктів спільної власності територіальних громад з метою профілактичного нагляду за станом техногенної безпеки, виконання на них необхідних запобіжних заходів.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, Каховське міськрайонне управління головного управління ДСНС України в області;
7)  забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони, проведення широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи з потенційними учасниками відповідної програми.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, Каховське міськрайонне управління головного управління ДСНС України в області;
8) модернізація і технічне переоснащення засобів технічної служби, підрозділів пожежогасіння, забезпечення їх пально-мастильними матеріалами.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, Каховське міськрайонне управління головного управління ДСНС України в області;
9) забезпечення безпеки на водних об’єктах, рятування на воді, придбання рятувальних плавзасобів та спеціального обладнання.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, Каховське міськрайонне управління головного управління ДСНС України в області;
10) організація виготовлення і розповсюдження листівок, пам’яток, плакатів, інструкцій, наочних посібників, постерів для носіїв зовнішньої реклами щодо запобігання нещасним випадкам.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, Каховське міськрайонне управління головного управління ДСНС України в області;
Очікувані результати:
- забезпечення постійного та обов’язкового обслуговування об’єктів підвищеної небезпеки;
- забезпечення профілактики виникнення надзвичайних ситуацій;
- поліпшення техногенно-екологічного безпеки на території району;
5. ОБОРОННА РОБОТА
Основні завдання на 2020 рік:
- формуванні бригад територіальної оборони району;
- відпрацювання готовності до виконання завдань.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) забезпечення участі формувань територіальної оборони у тренуваннях та інших профільних заходах;
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та об’єднані територіальні громади, Каховський об’єднаний міській військовий комісаріат;
2) переведення формувань у режим готовності до виконання завдань у разі об’явлення відповідних законодавчих режимів;
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільськи ради та  об’єднані територіальні громади, Каховський об’єднаний міській військовий комісаріат;
Очікувані результати:
- збільшення постійної чисельності формувань територіальної оборони та підтримка готовності до виконання завдань.
6. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ РОЗВИТКУ РАЙОНУ
6.1. Наповнення бюджету, оптимізація і контроль бюджетних витрат
Основні завдання на 2020 рік:
- забезпечення ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та контролюючих органів щодо наповнення бюджетів усіх рівнів відповідно до показників економічного розвитку територій;
- забезпечення економного, раціонального та результативного витрачання бюджетних коштів, посилення контролю за дотриманням вимог законодавчих і нормативних актів щодо витрачання бюджетних коштів;
- забезпечення підвищення якості та ефективності видатків місцевих бюджетів та діяльності закладів освіти, охорони здоров’я, культури, інших галузей бюджетної сфери;
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) систематичне проведення моніторингу надходжень податків і зборів у розрізі місцевих бюджетів та видів платежів, аналізу всіх випадків зниження надходжень у порівнянні з відповідним періодом 2019 року та вжиття заходів для виправлення ситуації.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: фінансове управління районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади;
2) забезпечення впровадження заходів щодо скорочення непершочергових (непріоритетних) видатків, інших заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів, енергоносіїв, удосконалення мережі бюджетних установ та впорядкування штатної чисельності працівників.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: фінансове управління районної державної адміністрації, об’єднані територіальні громади;
Очікувані результати:
- забезпечення виконання затверджених показників по доходах (без трансфертів) і видатках місцевих бюджетів;
- забезпечення темпу зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до попереднього року на 104,1%;
- підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів.
6.2. Створення умов для розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства
Основні завдання на 2020 рік:
- забезпечення стабільності та прогнозованості суспільно-політичного життя району, задоволення суспільних інтересів з використанням різноманітних форм демократії участі, громадської ініціативи та самоорганізації, забезпечення додаткових можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) створення сприятливих умов розвитку в районі громадянського суспільства, місцевого самоврядування шляхом залучення представників інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації в районі державної (регіональної) політики, а саме: забезпечення прозорості та гласності у прийнятті управлінських рішень через організацію та проведення публічних громадських обговорень;
2) формування нового складу Громадської ради при районній державній адміністрації.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації
Очікувані результати:
- активізація діяльності консультативно-дорадчих органів при районній державній адміністрації із залученням представників інститутів громадянського суспільства, сприяння формуванню та діяльності  громадської ради при районній державній адміністрації;
6.3. Підвищення обороноздатності . Підтримка армії та захист військовослужбовців
Основні  завдання на 2020 рік:
- надання шефської допомоги військовим частинам (установам) Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України;
- виконання державного завдання з відбору громадян до вступу на військову службу за контрактом, призову на строкову службу та проведення заходів з допризовної підготовки.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) матеріально-технічне забезпечення військово-патріотичного виховання молоді, здійснення допризовної підготовки та призову громадян на військову службу.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: Каховський об’днаний міській військовий комісаріат, структурні підрозділи районної державної адміністрації;
2) формування та утримання матеріального резерву для виконання завдань у зоні територіальної оборони (Каховський район) у мирний час і в умовах особливого періоду.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: Каховський об’днаний міській військовий комісаріат, структурні підрозділи районної державної адміністрації .
Очікувані результати:
- підвищення стану готовності територіальної оборони в мирний час і в умовах особливого періоду;
- виконання 100% плану призову громадян на військову службу, кількісний показник якого буде визначено для Херсонської області Кабінетом Міністрів України;
- покращення стану військово-патріотичного виховання дітей, підлітків та молоді.
6.4. Децентралізація. Розвиток самодостатніх та спроможних територіальних громад
Основні завдання на 2020 рік:
- сприяння розвитку самодостатніх об’єднаних територіальних громад через підтримку та впровадження реформи децентралізації.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
1) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з представниками територіальних громад району, депутатами місцевих рад, органами місцевого самоврядування щодо основних положень реформи децентралізації влади та переваг добровільного об’єднання територіальних громад.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи Каховської районної державної адміністрації;
2) надання практичної допомоги новоствореним об’єднаним територіальним громадам з метою забезпечення належної організації бюджетного процесу.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: фінансове управління районної державної адміністрації;
3) надання практичної допомоги з підготовки стратегій розвитку та планів соціально-економічного і культурного розвитку об’єднаних територіальних громад.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації;
Очікувані результати:
- повне покриття території району самодостатніми, фінансово незалежними об’єднаними територіальними громадами, які не потребують підтримки обласної та районної державних адміністрацій;
- отримання якісних публічних послуг жителями об’єднаних територіальних громад на місцевому рівні;
6.5. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад району
Основні завдання на 2020 рік:
- реалізація державної політики в галузі управління майном спільної власності територіальних громад району;
- забезпечення функціонування та приведення до належного стану будівель і об’єктів, що належать спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району;
- забезпечення ефективного та раціонального використання комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад в районних комунальних закладах, установах та на підприємствах;
- підвищення ефективності роботи комунальних підприємств та рівня якості послуг для забезпечення конкурентоспроможності на ринку послуг;
- виконання дохідної частини районного бюджету щодо надходжень коштів від оренди та відчуження (приватизації) об’єктів районної комунальної власності;
- забезпечення прозорості управління комунальним майном.
Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
2) контроль за виконанням зобов’язань та умов, передбачених у договорах оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: комунальні установи, заклади, підприємства районної ради;
6) вжиття заходів, спрямованих на енерго- та ресурсозбереження: заміна зношених, енергоємних опалювальних котлів, мереж тепло- та водопостачання, аварійних покрівель, встановлення енергозберігаючих вікон.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, комунальні установи, заклади;
7) приведення до належного стану, забезпечення якісного функціонування систем протипожежного захисту будівель і споруд, що належать до спільної власності територіальних громад , та проведення першочергових заходів, спрямованих на усунення порушень у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: структурні підрозділи районної державної адміністрації, комунальні установи, заклади;
Очікувані результати:
- збільшення надходжень районного бюджету від оренди комунального майна.
ІІІ. Джерела фінансування програми соціально-економічного та культурного розвитку Каховського району на 2020 рік
Виконання та фінансування заходів Програми здійснюється в рамках районних регіональних програм за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств і організацій, коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.
            Джерелами фінансування завдань, визначених у районній Програмі (додаток 4), зокрема інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися у 2020 році (додаток 5). 

Надрукувати