header

№ 797 Про внесення змін до статутів та положень районних комунальних установ та закладів

trizub

УКРАЇНА

 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХХХVІІІ  сесії VІІ скликання

 28.11.2019 р. № 797

Про внесення змін до статутів та положень

районних комунальних установ та закладів

 

 

         У зв’язку зі зміною місцезнаходження районних комунальних установ та закладів, на підставі листів Каховської районної державної адміністрації від  15.10.2019  року № 01-19 -4748/0/19/612-101, від 15.10.2019 року № 01-19-4749/0/19/612-101, від 14.11.2019 року №01-19-5096/0/19, від 18.11.2019 року № 01-14-5119/0/19/612-100,  від  18.11.2019 року  № 01-14-5120/0/19/612-100, від 19.11.2019 року № 01-14-5135/0/19/612-102, Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» від 15.10.2019 року № 01-11/453, Каховського районного методичного центру від 15.10.2019 року  № 01-16/121, Дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Каховської районної ради Херсонської області від 15.10.2019 року № 9, Комунальної установи Каховський районний будинок культури ім. Фрунзе  від 15.10.2019 року  № 164/01-19, Каховського районного центру надання соціальних послуг від 16.10.2019 року № 483, враховуючи висновки та рекомендації постійної   комісії  з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до статуту Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» (у новій редакції) ( далі – Статут), затвердженого рішенням  ХХІІ  сесії Каховської районної ради VІІ скликання від 23.01.2018р. № 420, а саме : пункт  1.8. Розділу 1. Загальні положення викласти у наступній  редакції: «1.8. Місцезнаходження: 74824, Херсонська область, Каховський район, село Коробки, площа Миру,  будинок 1.»

  2.  У зв’язку із внесеними змінами викласти та затвердити Статут у новій редакції (додається), уповноважити директора Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти»  Машкіну Олену Сергіївну підписати Статут у новій редакції та вчинити  дії згідно чинного законодавства  для проведення його державної реєстрації.

3.  Внести зміни до статуту Каховського районного  методичного центру (у новій редакції) ( далі – Статут), затвердженого рішенням  ХХІІ  сесії Каховської районної ради VІІ скликання від 23.01.2018р. № 420, а саме : пункт  1.7. Розділу 1. Загальні положення викласти у наступній  редакції: «1.7. Місцезнаходження: 74824, Херсонська область, Каховський район, село Коробки, площа  Миру, будинок 1.»

4.  У зв’язку із внесеними змінами викласти та затвердити Статут у новій редакції (додається), уповноважити   директора Каховського районного  методичного центру Тарабанову Яну Василівну підписати Статут у новій редакції та вчинити  дії згідно чинного законодавства  для проведення його державної реєстрації.

5.  Внести зміни до статуту Дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Каховської районної ради Херсонської області ( далі – Статут), затвердженого рішенням  ХХVІ  сесії Каховської районної ради VІІ скликання від 07.06.2018р. № 513, а саме : пункт  1.8. Розділу І. «Загальні положення» викласти у наступній  редакції: «1.8. Місцезнаходження: 74824, Херсонська область, Каховський район, село Коробки, площа  Миру, будинок 1.»

6.  У зв’язку із внесеними змінами викласти та затвердити Статут в новій редакції (додається), уповноважити   директора  Дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки Каховської районної ради Херсонської області Задворну Олену Володимирівну підписати Статут в новій редакції та вчинити  дії згідно чинного законодавства  для проведення його державної реєстрації.

7.  Внести зміни до Положення комунальної установи  Каховський районний будинок культури ім. Фрунзе  (нова редакція) ( далі – Положення), затвердженого рішенням  ХІХ  сесії Каховської районної ради VІІ скликання від 06.10.2017р. № 325, а саме : пункт  1.5. Розділу 1. Загальні положення викласти у наступній  редакції: «1.5. Місцезнаходження: 74824, Херсонська область, Каховський район, село Коробки, площа  Миру, будинок 1.»

8.  У зв’язку із внесеними змінами викласти та затвердити Положення у новій редакції (додається), уповноважити   директора комунальної установи  Каховський районний будинок культури ім. Фрунзе  Матросову Інну Олександрівну підписати Положення у новій редакції та вчинити  дії згідно чинного законодавства  для проведення його державної реєстрації.

9.  Внести зміни до Статуту  Каховського районного культурно - методичного закладу( далі – Статут), затвердженого рішенням  ХХХІІІ  сесії Каховської районної ради VІІ скликання від 28.02.2019р. № 662, а саме : пункт  5. Розділу 1. Загальні положення викласти у наступній  редакції:   «5. Місцезнаходження: 74824, Херсонська область, Каховський район, село Коробки, площа  Миру, будинок 1.»

10.  У зв’язку із внесеними змінами викласти та затвердити  Статут у новій редакції (додається), уповноважити   Матросову Інну Олександрівну підписати Статут у новій редакції та вчинити  дії згідно чинного законодавства  для проведення його державної реєстрації.

11.  Внести зміни до Положення про Каховський районний центр надання соціальних послуг (нова редакція) ( далі – Положення), затвердженого рішенням ХХІ сесії Каховської районної ради VІІ скликання від 21.12.2017р.          № 397, а саме: пункт  22.  Положення  викласти у наступній  редакції: « 22. Місцезнаходження центру: 74824, Херсонська область, Каховський район, с. Коробки, площа Миру, будинок 1.»

12.  У зв’язку із внесеними змінами викласти та затвердити Положення  в новій редакції (додається), уповноважити   директора Каховського районного центру надання соціальних послуг Бондаренко  Юлію Геннадіївну підписати  Положення в новій редакції та вчинити  дії згідно чинного законодавства  для проведення його державної реєстрації.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

 

 

Голова районної ради                                                               Т.С.Тертична

 

 

СТАТУТ

КАХОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»

(у новій редакції)

1. Загальні положення

1.1.Каховська районна комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» (далі - Комунальна установа) створена відповідно до рішення сесії Каховської районної ради № 140 від 11.11.2011 року.

Комунальна установа створена на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Каховського району.

Засновником Комунальної установи є Каховська районна рада Херсонської області (далі - Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» делегує Каховській районній державній адміністрації контроль за виконанням завдань та обов’язків, покладених на установу державою.

1.2. Засновник здійснює фінансування, матеріально – технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, встановлює їх статус.

Комунальна установа  як самостійний суб’єкт  господарювання  є закладом із статусом некомерційної (неприбуткової) установи.

Комунальна установа є юридичною особою з дня її реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в органах Державного казначейства, гербову печатку, штампи та фірмові бланки зі своїм найменуванням.

1.3. Комунальна установа має право здійснювати виробничу,  господарську та інші види діяльності щодо ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти Каховського району та ОТГ на договірних засадах, організації роботи закладів та установ освіти у сфері матеріально-технічного забезпечення.

1.4. У своїй діяльності Комунальна установа керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, указами Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, нормативними актами управління освіти,  науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій та розпорядженнями голови Каховської районної ради, розпорядженнями голови Каховської районної державної адміністрації, наказами начальника відділу освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області (далі начальник відділу освіти) та цим Статутом.

1.5. Регіон обслуговування: адміністративно-територіальні одиниці Каховського району та ОТГ.

1.6. Повне найменування: Каховська районна комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

1.7.   Скорочене найменування : КРКУ РЦОЗО.

1.8.  Місцезнаходження: 74824, Херсонська область, Каховський район, село Коробки, площа  Миру, будинок 1.

1.9.  Код ЄДРПОУ: 38009062.

2. Мета  і  предмет діяльності  Комунальної установи

Метою діяльності Комунальної установи є:

2.1. Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису видатків закладів та установ освіти Каховського району та ОТГ (далі - заклади освіти) на договірних засадах.

2.2. Реалізація державної політики України у сфері матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, організація роботи з охорони праці.

Предметом діяльності Комунальної установи є:

2 3. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів та установ освіти на договірних засадах.

2.4. Організація роботи закладів та установ освітиу сфері матеріально-технічного забезпечення та з охорони праці і техніки безпеки на договірних засадах.

3. Функції та організаційна структура Комунальної установи

3.1. Комунальна установа самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.

3.2. Головною формою планування та організації діяльності Комунальної установи є власні річні і поточні плани. Річний план затверджується директором Комунальної установи за обов’язковим погодженням з начальником відділу освіти.

Штатний розпис Комунальної установизатверджується головним розпорядником коштів.

3.3. Працівники Комунальної установи приймаються та звільняються директором  комунальної установи.

3.4. Організаційна структура Комунальної установи включає:

Підрозділ централізованої бухгалтерії;

Підрозділ групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти.

Підрозділи Комунальної установи діють відповідно до Положення про них, затверджених директором Комунальної установи. 

3.5. Комунальна установа  обслуговує  навчальні заклади та установи  району та ОТГ згідно до укладених договорів.

3.6. Примірну  структуру та граничну чисельність Комунальної установи затверджує Засновник.

4.Управління Комунальною установою

та повноваження трудового колективу

4.1. Відділ освіти  є головним розпорядником бюджетних коштів Комунальної установи. Начальник відділу освіти безпосередньо здійснює контроль за наступними  напрямками  діяльності комунальної установи, а саме :

-         за обсягами бюджетного фінансування закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;

-         за цільовим використанням Комунальною установою бюджетних коштів та майна;

-         фінансовою та матеріально-технічною діяльністю Комунальної установи;

-         за  використанням капітальних вкладень та залучених коштів при будівництві та виконанні ремонтних робіт в закладах  освіти;

-         за організацію фінансового забезпечення навчальних закладів, зміцнення їх матеріальної бази;

-         за організацією харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджетних та залучених коштів;

Директор Комунальної установи здійснює свою діяльність за обов’язковим погодженням  начальника відділу освіти з наступних питань:

-         оплата рахунків;

-         укладання господарських договорів;

-         затвердження проектів будівництва, кошторисної документації капітальних ремонтів  та реконструкцій навчальних закладів;

-         встановлення надбавок, доплат до посадових окладів, надання щорічних основних та додаткових відпусток, надання допомоги на оздоровлення працівникам установи;

- подання особистих заяв Засновнику на відпустку, відрядження, заохочення та надання матеріальної допомоги на оздоровлення.

4.2. Заклад очолює директор, який призначається на посаду рішенням сесії районної ради за поданням начальника відділу освіти. Звільняється директор рішенням сесії  районної ради  або розпорядженням голови районної ради у межсесійний період з послідуючим затвердженням на сесії  за поданням начальника відділу освіти.

4.3. Директор Комунальної установи:

- здійснює керівництво колективом, визначає структуру Комунальної установи, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує виробничий процес;

- створює необхідні умови для роботи працівників;

- забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Комунальної установи;

- укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

- приймає та звільняє працівників згідно КЗпП України;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до чинного законодавства України;

- представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником та відділом освіти за результати його діяльності;

- видає у межах своєї компетенції накази, які обов’язкові для всіх підрозділів та працівників установи, контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Комунальної установи;

- затверджує посадові обов'язки працівників Комунальної установи;

- має право першого підпису на фінансових документах;

- звітує про діяльність Комунальної установи перед Засновником та Каховською районною державною адміністрацією;

- з дозволу Засновника надає в оренду фізичним і юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі Комунальної установи;

- несе відповідальність за виконання покладених на установу завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування та оперативне управління  Комунальній установі.

- виконує інші обов’язки відповідно до посадової інструкції, яка затверджується головою районної ради.

4.4. Трудовий колектив Комунальної установи:

4.4.1. Трудовий колектив Комунальної установи складають громадяни, які беруть участь у її діяльності на підставі трудового договору.

4.5. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу відносяться:

4.5.1. Створення первинної профспілкової організації або об’єднання профспілок та укладання колективного договору з адміністрацією Комунальної установи.

4.5.2. Погодження правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.5.3. Розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань діяльності Комунальної установи.

4.6. Збори трудового колективу проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5. Фінансово-господарська діяльність Комунальної установи

5.1. Фінансово – господарську діяльність Комунальна установа здійснює на підставі кошторису, затвердженого головним розпорядником коштів.

5.2. Джерелами формування кошторису Комунальної установи є:

- кошти районного бюджету;

- капітальні вкладення, субвенції, дотації з бюджетів усіх рівнів;

- добровільні внески фізичних і юридичних осіб;

- кошти від надання платних послуг та інших видів господарської діяльності;

- кошти від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання, автотранспорту та іншого майна;  

- доходи, майно від сумісної діяльності;

- інші джерела, не заборонені законами України.

5.3. Кошти Комунальної установи зберігаються на її рахунках в органах Державного казначейства і знаходяться в повному її розпорядженні.

5.4. Комунальна установа в процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- представляти бюджетні установи в установленому порядку з питань, що  відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях, судах незалежно від  форми власності;

-  розвивати власну матеріальну базу;

- бути користувачем рухомого і нерухомого майна, розпоряджатися майном згідно з чинним законодавством;

- мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;

- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цього Статуту.

5.5. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Комунальній установі здійснюється в порядку, визначеному засновником та нормативно-правовими актами України.

5.6.Отримані доходи або їх частина не розподіляється між Засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) , членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.7. Доходи Комунальної установи  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Комунальної установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності визначених цим Статутом.

6. Матеріально-технічна база Комунальної установи

6.1. Матеріально-технічна база Комунальної установи включає: основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні і нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображується  в балансі установи.

6.2. Усе майно є спільною  комунальною власністю територіальних громад Каховського району та закріплюється за Комунальною установою на правах оперативного управління, відповідно до чинного законодавства України та укладеного договору з Засновником.

6.3. Відчуження Комунальною установою основних засобів, списання та передача майна здійснюються тільки за рішенням Засновника. Комунальна установа має право передавати в оренду належне йому на праві оперативного управління майно у встановленому чинним законодавством порядку тільки за рішенням Засновника.

6.4. Збитки, завдані Комунальній установі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

7. Реорганізація або ліквідація Комунальної установи

7.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Комунальної установи приймається Засновником відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Ліквідація Комунальної установи проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником. Порядок і строки проведення ліквідації визначаються згідно з чинним законодавством України.

7.3. Під час реорганізації або ліквідації Комунальної установи працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

7.4 У разі реорганізації або ліквідації Комунальної установи її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету відповідно до рішення Засновника.

8.Прикінцеві положення

8.1. Статут Комунальної установи затверджується Засновником, зміни та доповнення до нього вносяться Засновником за пропозицією:

- голови районної ради або його заступника;

- президії постійних комісій районної ради;

- директора Комунальної установи;

- трудового колективу.

Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб - підприємців.

 

Директор

комунальної установи                                                                О.С.Машкіна

 

 

СТАТУТ

КАХОВСЬКОГО РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

(у новій редакції)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Каховський районний методичний центр (далі – Методичний центр) є комунальною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Методичний центр створений рішеннямХІХ сесії Каховської районної ради VІІ скликання на базі майна спільної власності територіальних громад  Каховського району.

1.2.Засновником Методичного  центру є Каховська районна рада (далі - Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад Каховського району та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» делегує Каховській районній державній адміністрації Херсонської області функції управління та контролю за виконанням завдань та обов’язків, покладених на Методичний  центр.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»  Методичний  центр перебуває в управлінні Каховської районної державної адміністрації Херсонської області.

Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, транспортні засоби, встановлює їх статус.

1.3. Методичний  центрпідпорядковується Засновнику з усіх питань діяльності,  відділу освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області (далі - Відділ освіти) в межах делегованих повноважень, а в частині  науково-методичного  забезпечення Комунальному вищому навчальному закладу «Херсонська академія неперервної освіти» (далі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»).

1.4. У своїй діяльності Методичний  центр  керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, розпорядчими документами управління освіти, науки і молоді Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій Каховської районної ради, розпорядженнями голови Каховської районної ради та голови Каховської районної державної адміністрації, наказами начальника Відділу освіти, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.5. Повне найменування:  Каховський районний методичний центр.

1.6.  Скорочене найменування : КРМЦ.

1.7.  Місцезнаходження: 74824, Херсонська область, Каховський район, село Коробки, площа  Миру, будинок 1.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

2.1. Методичний  центр є методичною установою в галузі освіти, самостійним неприбутковим суб'єктом некомерційного господарювання.

2.2. Методичний  центр є бюджетною установою.

2.3. Методичний  центр є юридичною особою з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в територіальних органах Державної казначейства,  печатку  та фірмові бланки зі своїм найменуванням.

2.4. Методичному  центру забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

2.5. Методичний  центр має право укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді.

2.6.  Методичний  центр обслуговує  дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади Каховського району (далі - заклади освіти ), які є у підпорядкуванні Відділу освіти та на договірних умовах комунальні заклади освіти об’єднаних територіальних громад (далі - ОТГ).

2.7. Примірна структура та гранична чисельність Методичного  центру та зміни до неї,  затверджується Засновником за погодженням  Відділу освіти. 

3. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

3.1. Методичний центр  здійснює методичну діяльність з метою вдосконалення організації відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних, керівних працівників навчально-виховних закладів району та ОТГ, забезпечення діяльності закладів освіти Каховського району та ОТГ, розвиток їхньої  творчої ініціативи у міжкурсовий період. 

3.2. Організація     діяльності  Методичного  центру ґрунтується на принципах:

-  демократизму і гуманізму;

- рівності умов   для  кожного  педагогічного  працівника  щодо повної реалізації його  духовного,  творчого  та  інтелектуального потенціалу;

-  безперервності фахового вдосконалення;

- науковості, гнучкості  і  прогностичності  методичної роботи з педагогічними кадрами;

- незалежності від політичних партій,  громадських і релігійних організацій. 

3.3. Функції Методичного  центру:

3.3.1. Цільові:

- прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і  спрямована  на використання  в  педагогічній практиці сучасних  психолого-педагогічних   досягнень   та    інноваційних технологій;

-  компенсаторна - передбачає надання  педагогічним  працівникам інформації,  яка  не  була  отримана  ними  під час здобуття вищої педагогічної освіти;

-  інформаційно-коригувальна -    спрямована   на   корекцію   й оновлення  інформації,  яка постійно  змінюється   у   результаті розвитку   науки   та   впровадження   інформаційно-комунікаційних технологій. 

3.3.2. Організаційні:

-   трансформаційна - відбір  і  методичне  опрацювання  сучасних  досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх  трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

-   діагностична -  систематичний  моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах,  їх навчальних досягнень і вихованості,  а також професійного рівня  педагогічних працівників;

-  моделююча -  моделювання  змісту,  форм  і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

-  інформаційно-аналітична -     вивчення     й     узагальнення перспективного педагогічного  досвіду  для  його  застосування  у навчально-виховному  процесі  та  удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

-  організаційно-координувальна -     координація  діяльності  методичних  формувань педагогів району, методичних кабінетів навчальних закладів;

соціальна -  створення  належного   психологічного   клімату, вивчення   і розв'язання конфліктних  ситуацій  у  педагогічних колективах навчальних закладів.

4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

4.1. Діяльність Методичного  центру  здійснюється за такими основними напрямами:

4.1.1. Методичне забезпечення    системи    дошкільної    та загальної середньої освіти;

4.1.2. Трансформування наукових   ідей   у   педагогічну   практику, методична підтримка  інноваційної  діяльності  в  освітній галузі,  наукові пошуки та експериментальна робота,  яку проводять  педагогічні працівники навчальних закладів району;

4.1.3. Інформаційно-методичний супровід    навчальних   закладів   і педагогічних працівників;- консультування педагогічних  працівників  з проблем сучасного розвитку освіти, організації   навчально-виховного    процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

4.1.4. Організаційно-методична підтримка діяльності та підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти Каховського району та ОТГ.

4.1.5.  Діяльність Методичного центру  в реалізації  інклюзивного навчання спрямована на:

- виявлення, психолого-педагогічне вивчення,  оцінку  труднощів та  потенційних можливостей розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,  мають ознаки  ризику  виникнення труднощів  пізнавальної  діяльності і поведінки;

- підготовку висновку та рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини;

- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогічних працівників, з питань вибору можливих форм і методів навчання, у тому числі інклюзивного (інтегрованого), у поєднанні з реабілітаційними заходами, соціальної  адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- облік, систематизацію та аналіз даних  про  кількість  дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень в районі з метою надання  пропозицій органам управління освітою щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти, забезпечення її гнучкості та різноманітності у місцях проживання;

- надання методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов  для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами;

- просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному  розвитку  дітей,  труднощів  у навчанні та формуванні особистості.

4.2. Основними  завданнями  діяльності Методичного  центру є:

4.2.1. Створення   умов  розвитку  педагогічної  майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників,  удосконалення форм і методів  підвищення їх кваліфікації,  в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

4.2.2. Координація   діяльності   методичних   кабінетів   при навчальних  закладах району та ОТГ,  районних   методичних об'єднань   і   методичних   формуваньпедагогів, ресурсних центрів і творчих груп;

4.2.3. Моніторинг  якості  загальної  середньої освіти району та ОТГ,  рівня  навчальних досягнень учнів,  у тому числі дітей з особливими потребами.

4.2.4. Моніторинг  стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку,  набуття ними життєвого  досвіду  та  вироблення  вмінь   і  навичок,  необхідних  для  подальшого  навчання;  стану організації педагогічного процесу і  методичної  роботи  в цих закладах;

4.2.5. Здійснення  організації  апробації  та   моніторингових досліджень  навчально-методичного  забезпечення дошкільної освіти, підручників,  навчальних посібників та іншої навчальної літератури  для загальноосвітніх навчальних закладів;

4.2.6. Патронаж  навчальних   закладів,   які   мають   статус експериментальних  майданчиків,  і  надання  їм методичної допомоги;

4.2.7. Вивчення  потреб  і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам,  у  тому  числі  в період  підготовки  їх до атестації;  участь у роботі атестаційних комісій,  надання на звернення Відділу освіти, оцінки  якості  навчально-виховної  роботи  педагогічних  працівників,  що атестуються;

4.2.8. Організація  і  методичне забезпечення роботи з резервом   кадрів закладів освіти району та ОТГ;

4.2.9. Впровадження сучасних  освітніх  систем  і  технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

4.2.10. Проведення I етапу Всеукраїнського  конкурсу  "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання  переможцям  допомоги  щодо  підготовки  їх  до  участі  в наступних етапах змагань;

4.2.11. Взаємодія    з    районними  науковими відділеннями  Малої  академії  наук  України та іншими учнівськими товариствами,  участь у проведенні олімпіад з  базових  дисциплін,

конкурсів-захистів  науково-дослідницьких  робіт,  турнірів  тощо; організація підготовки команд та окремих  учнів  до  участі  їх  у наступних етапах змагань;

4.2.12. Вивчення,  узагальнення та впровадження в  педагогічну практику  досвіду  використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

4.2.13. Формування  електронної бази даних щодо перспективного педагогічного  досвіду  та  інноваційної  діяльності  педагогічних колективів    і    окремих    працівників,   створення   сучасних методичних  матеріалів,  фондів  навчальної,   довідкової, методичної,  психолого-педагогічної, популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

4.2.14. Проведення  масових заходів,  спрямованих на поширення інформації  щодо   дослідно-експериментальної,   науково-пошукової роботи  та  інноваційної  діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;

4.2.15. Висвітлення  в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів   та   окремих   педагогічних працівників,кращі досягнення учнів, вчителівта проблем розвитку освіти в Каховському  районі.

4.3. Методичний  центр самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи із завдань, передбачених цим Статутом, наявності власних можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів.

Головною формою планування та організації діяльності Методичного  центру є власні річні і поточні плани роботи. Річний план роботи затверджується  завідувачем  Методичного центру за погодженням з начальником Відділу освіти

4.4. Методичний центр щорічно звітує про свою діяльність перед Засновником та районною державною адміністрацією, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» (у частині методичного забезпечення системи загальної середньої, дошкільної освіти та позашкільної освіти).

4.5. Методичний  центр у процесі реалізації покладених на нього  завдань взаємодіє з  науковцями КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», іншими науковими установами, обласним центром практичної   психології   і соціальної  роботи;  вищими навчальними закладами,   творчими спілками,   громадськими   установами   та організаціями тощо. 

4.6. Колегіальним    органом    керівництва   Методичним  центром є методична рада, положення про яку затверджується Відділом освіти. 

4.7. Для вирішення актуальних проблем методичного забезпечення навчально-виховного процесу при  Методичному  центрі можуть створюватися методичні об”єднання, творчі групи, ресурсні центри, методичні лабораторії як форми методичної роботи в районі. 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

5.1. Методичний  центр має право:

-  затверджувати, за згодою Засновника та начальника Відділу освіти  Правила внутрішнього трудового розпорядку, Регламент роботи Методичного  центру;

- планувати  інформаційно-методичну, організаційну та господарську діяльність, самостійно визначати зміст та конкретні форми своєї роботи відповідно до мети та завдання, що вказані у цьому Статуті;

- самостійно визначати в межах своєї компетенції взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, зарубіжними партнерами;

-  організовувати у встановленому порядку методичні  семінари, конференції. практикуми,  наради, виставки та інші  заходи і брати у них участь;

-  здійснювати у встановленому чинним законодавством порядку співробітництво з науково - методичними  центрами області, іншими установами і організаціями, здійснювати  обмін та взаємне стажування працівників,  брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

- укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.

-  здійснювати некомерційну господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки в установах банків;

-  здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань цього Статуту, яка не суперечить діючому законодавству  України.

5.2. Методичний  центр зобов’язаний:

- планувати, організовувати роботу відповідно до положень Конституції України, Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України,; нормативних  документів Міністерства освіти і науки України, розпорядчих документів управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, рішень сесій Каховської районної ради, розпоряджень голови Каховської районної ради та голови Каховської державної адміністрації, наказів начальника Відділу освіти, іншим нормативно-правовими актам.

- звітувати перед Засновником  та Відділом освіти у порядку, передбаченому чинним законодавством;

- забезпечувати цільове використання закріпленого за  Методичним  центром майна  та виділених бюджетних коштів;

- забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в обсягах та якості, що відповідають напрямкам діяльності та укладеним  договорам;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальних  норм, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

- здійснювати заходи з удосконалення організації роботи ;

- здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи  Методичного  центру, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками Методичного  центру.

6. УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТРОМ

ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

6.1.Контроль за реалізацією Методичним центром державної політики в галузі освіти здійснює Каховська районна державна адміністрація Херсонської області відповідно до повноважень, делегованих їй Каховською районною радою.

Відділ освіти  є головним розпорядником бюджетних коштів Методичного  центру. Начальник Відділу освіти безпосередньо здійснює контроль за напрямками  діяльності Методичного  центру.

 Завідувач Методичного  центру здійснює свою діяльність за обов’язковим погодженням  начальника Відділу освіти з наступних питань:

- оплату рахунків;

- укладання договорів;

- встановлення надбавок, доплат до посадових окладів, надання щорічних основних та додаткових відпусток, надання допомоги на оздоровлення працівникам Методичного  центру;

- подання особистих заяв на ім’я голови районної ради для отримання розпорядження на відпустку, відрядження, заохочення та надання матеріальної допомоги на оздоровлення.

6.2. Методичний центр очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади рішенням сесії районної ради за поданням начальника Відділу освіти та попереднім погодженням КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». У випадках, прямо визначених чинним законодавством, допускається звільнення завідувача розпорядженням голови  районної ради за поданням начальника Відділу освіти та попереднім погодженням КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» з послідуючим затвердженням  такого розпорядження на сесії районної ради.

6.3.Кваліфікаційні вимоги до завідувача Методичного центру:

-  Повна вища педагогічна освіта.

- Стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

- Знання відповідних галузевих нормативних актів.

6.4.Завідувач Методичного центру в межах повноважень:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує виробничий процес;

- створює необхідні умови для роботи працівників;

-забезпечує дотримання вимог санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Методичного центру;

- укладає договори, видає доручення в межах своїх повноважень;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків Методичного центру, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

- приймає та звільняє працівників згідно КЗпП України;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам  відповідно до чинного законодавства України;

- представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності, відповідає перед Засновником та Відділом освіти за результати діяльності установи;

- є членом колегії з питань освіти Відділу освіти;

- видає в межах своєї компетенції накази, які є обов’язковими для всіх працівників, контролює їх виконання;

- несе юридичну відповідальність за діяльність Методичного центру  відповідно до чинного законодавства.

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Методичного центру ;

- затверджує посадові обов'язки працівників Методичного центру ;

- має право першого підпису на фінансових документах;

- несе відповідальність за виконання покладених на Методичний центр  завдань, результати діяльності.

- виконує інші обов’язки відповідно до посадової інструкції, яка затверджується головою районної ради.

6.5.Трудовий колектив Методичного центру складають його працівники, які беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору. 

6.6.Органом самоврядування трудового колективу є загальні збори трудового колективу  Методичного центру.

6.7.До компетенції зборів трудового колективу відносяться:

- розгляд та затвердження проектів колективного договору, звітів про його виконання;

- погодження правил внутрішнього трудового розпорядку;

-розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань    діяльності Методичного центру;

- участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивної праці.

6.8.Збори трудового колективу проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про їх проведення члени трудового колективу сповіщаються усними та письмовими повідомленнями. Позачергові загальні збори скликаються трудовим колективом Методичного центру якщо цього вимагають інтереси колективу.

6.9.Ініціатором скликання загальних зборів трудового колективу може виступати Засновник Методичного центру або уповноважений ним орган.

6.10.Загальні збори трудового колективу можуть бути скликані на вимогу 2/3 штатного списку трудового колективу  Методичного центру.

6.11.Загальні збори трудового колективу визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більш ніж 2/3 штатного списку членів трудового колективу Методичного центру. Рішення приймають більшістю голосів присутніх.

6.12.Відповідно до покладених на Методичний центр завдань працівники мають право:

-за погодженням з Відділом освіти одержувати від закладів освіти  району  та ОТГ необхідні матеріали для виконання функцій відповідно до вимог цього Статуту;

-залучати спеціалістів для опрацювання та розробки прогнозних показників розвитку освіти, статистичних даних, тощо і здійснювати контроль за дотриманням та достовірністю статистичних та інших даних, що подаються відповідними закладами і установами до Відділу освіти.

6.13.Працівники Методичного центру зобов´язані дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та сумлінно виконувати обов´язки визначені в Посадових інструкціях.

7. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

7.1.Фінансова діяльність та господарське забезпечення діяльності Методичного центру здійснюється на підставі власного кошторису, затвердженого Відділом освіти. Джерелами формування кошторису Методичного центру є кошти районного бюджету та спеціального фонду.

7.2. Методичний центр має право:

- розвивати власну матеріальну базу;

- бути користувачем рухомого і нерухомого майна, розпоряджатися майном в межах чинного законодавства;

- мати у своєму розпорядженні автотранспортні засоби;

- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

7.3. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Методичному центрі здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

8.1.Матеріально-технічна база Методичного центру включає: основні фонди та обігові кошти, інші матеріальні і нематеріальні активи, цінності, вартість яких відображається в балансі закладу.

8.2.Доходи (прибутки) Методичного центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених даним Статутом та чинним законодавством.

8.3. Відчуження Методичним центром основних засобів, списання, передача в оренду належне йому на праві оперативного управління майно здійснються у встановленому чинним законодавством порядку тільки за рішенням Засновника з відповідним погодженням начальника Відділу освіти.

8.4.Збитки завдані Методичному центру внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними і фізичними особами та збитки завдані внаслідок діяльності Методичного центру, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ

9.1.Припинення діяльності Методичного центру здійснюється шляхом  реорганізації  або ліквідації.

9.2.Реорганізація та ліквідація Методичного центру може здійснюватися:

-  за рішенням Засновника за поданням голови Каховської районної державної адміністрації Херсонської області;

-  на підставі рішення господарського суду;

-  в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

9.3.У випадку реорганізації Методичного центру його майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

9.4.Ліквідація Методичного центру проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником  або за рішенням суду - згідно з діючим законодавством.

9.5.У разі припинення Методичного центру його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу відповідного бюджету.

9.6.Ліквідація Методичного центру вважається завершеною, а  комунальна установа «Каховський районний методичний  центр» такою, що припинила свою діяльність з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

9.7.При реорганізації і ліквідації Методичного центру працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.

10.2. Статут, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням Засновника за погодженням  Відділу освіти і підлягають реєстрації в установленому порядку.

Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису у єдиному державному реєстрі.

10.3.Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

Завідувач методичного центру                                       Я.В.Тарабанова

 

 

СТАТУТ

 

Дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки

Каховської районної ради Херсонської області

 

(нова редакція)

 

1. Загальні положення.

1.1. Дитячо – юнацький клуб фізичної підготовки Каховської районної ради Херсонської області (далі за текстом – ДЮКФП) – є комунальним закладом позашкільної освіти, що надає  освіту спортивного спрямування мешканцям  району та обєднаних територіальних громад (далі за текстом - ОТГ).

 1.2. Засновником ДЮКФП є Каховська районна рада (далі за текстом - Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад Каховського району.

ДЮКФП підпорядковується Засновнику з усіх питань діяльності. Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, транспортні засоби, встановлює їх статус.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»  ДЮКФП  перебуває в управлінні Каховської районної державної адміністрації Херсонської області.

1.3. ДЮКФП у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні” іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, розпорядчими документами Департаменту освіти, науки і молоді Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій Каховської районної ради, розпорядженнями голови Каховської районної ради та голови Каховської районної державної адміністрації, наказами начальника Відділу освіти, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.4. ДЮКФП є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, гербову печатку та штамп, фірмовий бланк  зі своїм найменуванням, рахунки в установах банків та державного казначейства, інші реквізити юридичної особи.

1.5. Регіон обслуговування: адміністративно-територіальні одиниці Каховського району та ОТГ.

1.6. Повна назва: Дитячо – юнацький клуб фізичної підготовки Каховської районної ради Херсонської області

1.7. Скорочена назва: ДЮКФП.

1.8. Місцезнаходження: 74824, Херсонська область, Каховський район, село Коробки, площа  Миру, будинок 1.

2. Організаційно-правові засади діяльності ДЮКФП.

2.1. Мова навчання і виховання у ДЮКФП визначається Конституцією України і відповідними законами  України.

            2.2.ДЮКФП проводить освітню, фізкультурно-оздоровчу, спортивно-масову роботу щодо участі учнів району в змаганнях різного рівня та інформаційно-методичну роботу щодо підвищення педагогічної майстерності вчителів фізичного виховання та керівників гуртків.

2.3. Головною метою ДЮКФП є задоволення потреб громадян, суспільства і держави у позашкільному вихованні учнівської молоді.

2.4. Мета спортивної підготовки - досягнення максимально можливого рівня техніко-тактичної, фізичної та психологічної підготовленості, зумовленого специфікою  та вимогами змагальної діяльності.

2.5. Основними завданнями спортивної підготовки в ДЮКФП є:

      -  всебічний гармонійний розвиток особистості;

      -  фізична  підготовка, зміцнення здоров’я дітей засобами фізкультури і спорту;

      -  засвоєння техніки і тактики обраного виду спорту;

      -  виховання належних моральних і вольових рис;

      -  забезпечення потрібного рівня спеціальної підготовленості;

      - придбання теоретичних знань і практичного досвіду, потрібних для успішної тренувальної та змагальної діяльності.

2.6. ДЮКФП надає дітям і підліткам рівні умови для зарахування та навчання, а тим, які мають перспективу для спорту вищих досягнень – необхідні умови для спортивного удосконалення.

2.7. Адміністрація ДЮКФП створює для вихованців, керівників гуртків та інших працівників безпечні умови для освітньої, спортивної та іншої роботи.

2.8. ДЮКФП самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої законодавством та цим статутом.

2.9. ДЮКФП має право:

      -  користуватися пільгами, що гарантовані державою;

      - визначати форми і засоби організації освітнього процесу;

      -  визначати контингент учнів;

      - користуватися рухомим і нерухомим майном, яке є на його балансі, згідно з чинним законодавством та власним статутом;

       -  залишати у своєму розпорядженні і використовувати в межах чинного законодавства кошти від господарської діяльності;

      -  розвивати соціальну базу закладу;

       -  об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами;

- надавати обєднаним територіальним громадам послуги на договірних засадах.

2.10. Порядок комплектування, наповнення навчальних груп, режим гурткової роботи ДЮКФП встановлюється відповідно до Закону України від22.06.2000 року №1841-ІІІ «Про позашкільну освіту».

2.11. Для забезпечення освітнього процесу упродовж року, в період літніх та зимових канікул, клуб може організовувати спортивно-оздоровчі табори (власні або орендовані).

2.12. ДЮКФП має право нести витрати на спортивно-оздоровчу роботу, проведення навчально-тренувальних зборів (12 днів – безпосередньо перед змаганнями обласного та районного масштабу, 18 днів – державного рівня, 24 дні – міжнародного рівня), а також харчування провідним спортсменам клубу в розмірах, встановлених нормативами Державного комітету з фізичної культури і спорту України.

2.13. ДЮКФП несе відповідальність перед засновником, суспільством і державою за:

-  дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

-  безпечні умови навчально-тренувальної діяльності;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі, зобов'язань за міжнародними угодами.

 

 

3. Організація  освітнього  процесу ДЮКФП.

3.1. ДЮКФП планує свою роботу самостійно. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи ДЮКФП, визначаються перспективи його розвитку. ДЮКФП працює за  річним навчальним планом, погодженим з відділом освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської областіі затверджується директором клубу на підставі рішення педагогічної ради закладу. До плану додається розклад занять по гурткам, затверджений директором ДЮКФП.

3.2. В своїй діяльності ДЮКФП керується навчальною програмою.

3.3. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах або об’єднаннях.

3.4. Експериментальні навчальні плани складаються ДЮКФП з урахуванням типового навчального плану.

3.5. Індивідуальне навчання у ДЮКФП проводиться відповідно до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.6. Середня наповнюваність гуртків у ДЮКФП становить, як правило, 10 — 15 вихованців.

Освітній процес здійснюється об'єднанням вихованців у гуртки відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду спорту з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я.

Наповнюваність гуртків, установлюється директором ДЮКФП залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації освітнього, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більш як 25 вихованців.

3.7. Прийом до ДЮКФП може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом.

Зарахування вихованців до ДЮКФП проводиться згідно наказу директора, що видається на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, та довідки лікувального закладу.

До ДЮКФП зараховуються вихованці, віком від 5 до 18 років.

3.8. Освітній процес у ДЮКФП здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я).

3.9. Навчальний рік у ДЮКФПпочинається 1 вересня.

Комплектування гуртків здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка ДЮКФП.

Тривалість навчального року у ДЮКФП встановлюється Міністерством освіти і науки  України або іншим центральним органом виконавчої влади.

У канікулярні, вихідні та святкові дні ДЮКФП може працювати за окремим планом, затвердженим керівником цього закладу.

3.10. Тривалість одного заняття (уроку) в ДЮКФП визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців:

віком від 5 до 6 років — 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років — 35 хвилин;

старшого віку — 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи ДЮКФП.

3.11.Гуртки ДЮКФП класифікуються за трьома рівнями:

Початковий – творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до занять спортом.

Основний рівень – творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби в обраному виді спорту.

Вищий рівень – творчі об'єднання, до яких залучаються здібні та обдаровані вихованці для досягнення спортивного результату. 

3.12. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять ДЮКФП можуть проводитися масові заходи, спрямовані на задоволення інтересів виховання, розвиток творчих здібностей.

3.13. ДЮКФП організовує роботу своїх гуртків у приміщеннях закладів загальної середньої освіти на базі їх спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами.

3.14. ДЮКФП проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків.

3.15. У ДЮКФП можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

З метою вдосконалення системи навчання та виховання у ДЮКФП можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники освітнього процесу.

3.16. За результатами навчання ДЮКФП видають випускникам відповідні документи про професійну, спеціальну позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається свідоцтво (посвідчення). Зразки свідоцтв (посвідчень) затверджуються Міністерством освіти і науки України. Виготовлення свідоцтв для ДЮКФП здійснюється за рахунок коштів Засновника.

4. Учасники  освітнього  процесу ДЮКФП.

4.1. Учасниками освітнього процесу у ДЮКФП є:

- вихованці;

- директор, заступник директора ДЮКФП з навчально-методичної роботи;

- педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги та інші спеціалісти, залучені до освітнього процесу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у освітньому процесі.

4.2. Вихованці, учні і слухачіДЮКФП мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір закладу позашкільної освіти та виду діяльності;

- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою ДЮКФП;

- участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях,  конкурсах та інших масових заходах;

- представлення в органах громадського самоврядування ДЮКФП;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.3. Вихованці, учні і слухачі ДЮКФП зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально-етичних норм;

- брати  посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку ДЮКФП.

4.4. Права, обов'язки та соціальні гарантії для педагогічних працівників закладу позашкільної освіти визначаються Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна основна відпустка тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Педагогічні працівники закладу мають право на пенсію за вислугою років за наявності педагогічного стажу роботи не менше ніж 25 років.

Педагогічні працівники ДЮКФП мають право на:

- внесення керівництву ДЮКФП та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу, подання на розгляд керівництву ДЮКФП та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування ДЮКФП, в заходах, пов’язаних з організацією освітнього прцесу;

- проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

4.5. Педагогічні працівники, а також керівники гуртків зобов’язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;

- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку закладу позашкільної освіти, вимог інших документів, що регламентують організацію освітнього процесу;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров’я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

- виховувати особистим  прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- дотримуватися вимог статуту ДЮКФП, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

- брати участь у роботі педагогічної ради ДЮКФП;

- виконувати накази і розпорядження керівника ДЮКФП, рішення і розпорядження Каховської районної ради, відділу освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області.

4.6. Керівники гуртків ДЮКФП працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником.

4.7. Обсяг навантажень педагогічного працівника у ДЮКФП визначається директором закладу згідно із законодавством і затверджується відділом освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області.Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється керівником ДЮКФП у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного працівника з  дотриманням законодавства про працю.

4.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

4.9. Педагогічні працівники ДЮКФП підлягають атестації, яка проводиться відповідно до чинного законодавства України..

4.10. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування  ДЮКФП;

- звертатися до органів управління освітою, керівника ДЮКФП та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності ДЮКФП;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ДЮКФП;

- захищати законні інтереси вихованців в органах громадського самоврядування  ДЮКФП та у відповідних державних, судових  органах.

 

 

 

5. Управління ДЮКФП.

5.1. Управління  ДЮКФП здійснює відділ освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області. ДЮКФП підзвітний Засновнику Каховській районній раді тавідділу освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області

5.2. Безпосереднє керівництво ДЮКФП здійснює директор, який призначається на посаду рішенням сесії районної ради за поданням начальника відділу освіти. Звільняється директор рішенням сесії  районної ради, а у міжсесійний період - розпорядженням голови районної ради з послідуючим затвердженням його на сесії, за поданням начальника відділу освіти.

5.3. На посаду директора ДЮКФП призначається особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю і стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.

На період тимчасової відсутності директора ( хвороба, відрядження тощо) його обов’язки виконує заступник, який призначається наказом директора за погодженням з головою районної ради. 

Покладання обов’язків директора на заступника, а у разі його відсутності – на іншого працівника установи згідно посадової інструкції, здійснюється  розпорядженням голови районної ради за поданням директора.

5.4. Директор ДЮКФП:

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує освітній процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців;

- створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти;- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу позашкільної освіти;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу позашкільної освіти;

-укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу позашкільної освіти відповідно до законодавства;

- представляє заклад позашкільної освіти в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником (власником) за результати діяльності закладу;

- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників закладу позашкільної освіти;

- затверджує посадові обов’язки працівників зазначеного закладу.

- несе відповідальність за виконання покладених на ДЮКФП завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користуванняДЮКФП.

            5.5.Призначення на посаду та звільнення з посади заступника директора з навчально-методичної роботи здійснює директор закладу, з дотриманням чинного законодавства.

5.6. На посаду заступника директора ДЮКФП  з навчально-методичної роботи призначається особа, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю і стаж педагогічної роботи не менш три роки.

    Заступник директора ДЮКФП з навчально-методичної роботи  відповідає за:

      -  організацію навчально-тренувального процесу;

      -  комплектування груп;

      -  відбір та спортивну орієнтацію учнів;

      - додержанням санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

Забезпечує:

      -  проведення змагань серед груп;

      -  роботу по удосконаленню методики навчання та тренування вихованців;

      -  здійснення контролю за змістом освітнього процесу;

      -  підготовку документів по тарифікації керівників гуртків;

      -  координацію роботи медичного обслуговування;

   -  узагальнення досвіду  роботи керівників гуртків.

5.7.Директор ДЮКФП є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління ДЮКФП.

Педагогічна рада ДЮКФП:

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання освітньої, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу позашкільної освіти, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у освітнього процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо.

5.8. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб ДЮКФП. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

5.9. Органом громадського самоврядування ДЮКФП є загальні збори (конференція) колективу.

У період між загальними зборами (конференціями) діє рада ДЮКФП.

У ДЮКФП за рішенням загальних зборів (конференції) або ради ДЮКФП можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівське та батьківськесамоврядування, а також комісії, асоціації тощо.

6. Фінансово-господарська  діяльність та майно ДЮКФП.

6.1. Майно ДЮКФП належить до спільної власності територіальних громад Каховського району  і передано йому в  оперативне  управління.
6.2. Майно ДЮКФПскладають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі закладу.
6.3. ДЮКФП відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Джерелами формування майна є :

- майно, передане засновником;

- бюджетні кошти .

6.5. Примірна структура та гранична чисельність ДЮКФП затверджується рішенням Засновника за погодженням відділу освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області. Штатний розпис та кошторис витрат закладу затверджується головним розпорядником коштів – відділом освіти Каховської районної державної адміністрації  Херсонської  області.

6.6. Фінансування ДЮКФП може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

6.7. Додатковими джерелами формування коштів ДЮКФП є:

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- інші надходження.

Кошти, отримані ДЮКФП з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої його статутом.

6.8. ДЮКФП є закладом, діяльність якої направлена на виконання соціально-важливих функцій і не переслідує мети отримання прибутків.

6.9. ДЮКФП за погодженням із засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України..

6.10. Фінансово-господарська діяльність ДЮКФПздійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України,Цивільного кодексу України, законів України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових актів та власного Статуту.

6.11. ДЮКФП у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до його статуту;

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту закладу позашкільної освіти.

6.12. Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснюється Засновником або іншими організаціями у встановленому законом порядку.

6.13.Отримані доходи або їх частина не розподіляється між засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 6.14. Доходи установи  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ДЮКФП, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності визначених цим Статутом.

 

7. Документація ДЮКФП, порядок обліку та звітності.

 

7.1  ДЮКФП повинен мати та вести таку документацію:

      -  штатний розклад;

      - тарифікаційні списки керівників гуртків;

      -  розклад занять, затверджений директором;

      -  списки спортсменів-учнів, затверджених наказом на навчальний рік;

      -  книга наказів з кадрової та основної діяльності;

      -  журнал обліку роботи керівників гуртків;

      -  річні плани гурткових занять навчальних груп;

      -  плани гурткових занять;

      -  особисті справи працівників;

7.2. ДЮКФП веде у встановленому порядку діловодство і бухгалтерський облік, статистичну та бухгалтерську звітність.

7.3. Бухгалтерський   облік здійснюється централізованою бухгалтерією Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню заходів освіти»,  відповідно до укладених договорів про надання послуг з бухгалтерського обліку та звітності.

8. Нагляд (контроль) за діяльністю ДЮКФП.

 

8.1.Нагляд за реалізацією ДЮКФП державної політики в галузі позашкільної освіти здійснює відділ освіти Каховської районної державної адміністрації Херсонської області відповідно до повноважень, делегованих їй Каховською районною радою.

         Відділ освіти  є головним розпорядником бюджетних коштів ДЮКФП. Начальник Відділу освіти безпосередньо здійснює контроль за напрямками  діяльності ДЮКФП.

           Державний нагляд (контроль) за діяльністю ДЮКФП здійснюєтьсявідповідно до закону України «Про освіту».

8.2. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з освітнім процесом, встановлюється засновником відповідно до чинного законодавства.

9. Діяльність ДЮКФП у рамках міжнародного співробітництва.

9.1. ДЮКФП за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

9.2. ДЮКФП має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку. За наявності відповідних умов ДЮКФП може здійснювати прийомі ноземних делегацій.

10. Реорганізація або ліквідація закладу.

10.1. Реорганізація та ліквідація ДЮКФПможе здійснюватися:

-  за рішенням Засновника;

-  на підставі рішення господарського суду;

-  в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

10.2. У випадку реорганізації закладу його майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

10.3. Ліквідація ДЮКФП проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється Засновником  або за рішенням суду - згідно з діючим законодавством.

10.4. У разі припинення ДЮКФП його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу відповідного бюджету.

10.5. Ліквідація закладувважається завершеною, а ДЮКФП таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру.

10.6. При реорганізації і ліквідації закладу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці.

11. Заключні положення.

11.1. Статут, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням Засновника за погодженням  Відділу освіти і набирають чинності з моменту їх державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

11.2.Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються  згідно чинного законодавства України.

В.о. директора ДЮКФП                                                                     О.В.Задворна

Положення

комунальної установи Каховський районний

будинок культури ім. Фрунзе

(нова  редакція)

1.Загальні положення

1.1.         Комунальна установа Каховський районний будинок культури ім. Фрунзе  (далі- РБК) є загальнодоступною, інформаційною і культурно-просвітницькою установою,основною метою діяльності якої є забезпечення повного, якісного і оперативного культурно - дозвіллєвого та методичного обслуговування населення Каховського району на основі широкого доступу до всіх видів культурних послуг та культурно -дозвіллєвої діяльності, яка заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селища Каховського району.

1.2.         Засновником РБК є Каховська районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища Каховського району.

1.3.         РБК  є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, печатку та штамп зі своїм найменуванням, розрахунковий та інші рахунки в органах Державного казначейства, установах банків, інші реквізити юридичної особи.

1.4. Офіційне найменування  установи:

Повне: комунальна установа Каховський районний будинок культури ім.Фрунзе.

Скорочене: РБК

1.5.  Місцезнаходження: 74824, Херсонська область, Каховський район, село Коробки, площа  Миру, будинок 1

ІІ. Організаційні основи діяльності РБК

2.1.   В своїй діяльності РБК керується Конституцією України, актами Президента України,Законом України «Про культуру»,  Постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови районної ради, рішеннями сесії Каховської районної ради, розпорядженнями голови Каховської районної державної адміністрації,  наказами відділу культури та фінансового управління Каховської районної державної адміністрації, нормативно-правовими актами ,що регулюють діяльність в галузі культури та цим Положенням.

2.2.   РБК , незалежно від територіального розміщення підрозділів, що входять в його структуру, є структурно цілісний заклад, що функціонує на основі єдиного адміністративного керівництва, відділів та штату.

2.3.   Структура РБК складається з:

     - відділу адміністративного керівництва ;

- відділу методичної роботи;

- колективів аматорського та  народного мистецтва та сільських аматорських колективів району, яким присвоєно почесне звання «народний» та зразковий»;

2.4. РБК діє в межах примірного штатного розпису та граничної чисельності 

       затвердженої власником.

ІІІ. Мета, завдання та предмет діяльності РБК

3.1.         Метою діяльності РБК є розвиток української культури, а також культур національних меншин, задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, збереження та примноження національної культурної спадщини,  збереження, використання та популяризація пам’яток матеріальної і духовної культури та природи краю, процесу його розвитку.

3.2.Основними завданнями РБК є:

- популяризація культурної спадщини як національної культури;

- організація культурного дозвілля громадян;

- організація та методичне керівництво діяльністю творчих колективів, та таких, що мають звання «народний», та «зразковий»,

гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших формувань, що входять до складу РБК;

-         розвиток аматорського мистецтва,самодіяльної народної творчості;

-         підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;

-         організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок, тематичних вечорів, творчих зустрічей та інших форм показу результатів творчої діяльності утворених та діючих  формувань;

-         проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядових дійств відповідно до місцевих звичаїв і традицій;

-         науково-дослідна та культурно-освітня діяльність;

-         підготовка звітів щодо проведеної роботи.

3.3.   Предметом діяльності РБК є:

- створення умов для задоволення культурних потреб населення;

- організація культурно-освітньої та дозвіллєвої роботи для різновікових груп населення шляхом діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань наукового, спортивного, естрадно-циркового напрямків, інших формувань;

- надання інформаційно-методичної  та практичної допомоги творчим колективам та формуванням, які входять до складу РБК;

- створення умов для розвитку музичного,  театрального,

хореографічного, жанрів, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтв, самодіяльної та народно-художньої творчості;

-         збір, облік, збереження, вивчення предметів матеріальної і духовної культури, що являють історичну, наукову, художню та іншу цінність;

-         організація і проведення вистав, концертів, інших театрально-видовищних заходів , у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців;

-         організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків,  виставок, екскурсій, лекцій, семінарів, майстер-класів  та інших форм показу результатів діяльності відділів, що входять до структури РБК;

-         проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядових дійств відповідно до місцевих звичаїв і традицій;

-         прийняття участі в міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних та районних конкурсах, фестивалях, оглядах, виставках декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтв та ін.;

-         підтримка соціально важливих культурно-творчих, науково-освітніх, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив;

-         провадження нових форм культурно-дозвіллєвої діяльності  відповідно до потреб населення;

-         надання інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно-дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного відпочинку;

-         виконання інших функцій,що випливають з покладених на РБК завдань.

ІV. Права і обов’язки РБК

4.1. РБК має право:

-         затверджувати,за згодою Засновника Правила внутрішнього трудового розпорядку, Регламент роботи РБК;

-         планувати свою діяльність ,самостійно визначати зміст та конкретні форми своєї роботи відповідно до мети та завдання, що вказані у даному  Положенні;

-         самостійно визначати в межах своєї компетенції взаємовідносини з юридичними та фізичними особами, зарубіжними партнерами;

-         організовувати у встановленому порядку культурно-дозвіллєві заходи, ярмарки, фестивалі, семінари та інше і брати у них участь;

-         залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні,загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації;

-         організовувати роботу клубних формувань, творчих об’єднань, культурно-освітніх установ у приміщеннях інших закладів та установ району відповідно до укладених договорів;

-         здійснювати у встановленому чинним законодавством порядку співробітництво з закладами культури району та області,іншими установами і організаціями, вести міжнародний культурний обмін, бути членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних, регіональних програм у межах своєї компетенції;

-         надавати платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.97р№534 «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній власності»;

-         створювати методичні, громадські ради, комісії;

-         здійснювати господарську діяльність, відкривати рахунки в органах Державного казначейства України;

-         здійснювати іншу діяльність,спрямовану на виконання завдань цього Положення,яка не суперечить діючому законодавству  України.

4.2. РБК зобов’язаний:

- планувати, організовувати роботу відповідно до чинного законодавства України, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, рішень районної ради та розпоряджень голови районної ради, розпоряджень голови районної державної адміністрації, наказів  управління культури і туризму обласної державної адміністрації, відділу культури та фінансового управління районної державної адміністрації;

- звітувати перед Засновником, відділом культури районної державної

  адміністрації згідно чинного законодавства України;

- забезпечувати цільове використання закріпленого за РБК майна

  та виділених бюджетних коштів;

- забезпечувати надання послуг, визначених цим Положенням, в обсягах

  та якості, що відповідають напрямкам діяльності та укладеним

  договорам;

- створювати належні умови для високопродуктивної

  праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальних

  норм, правил та норм охорони праці,техніки безпеки;

- здійснювати заходи з удосконалення організації роботи ;

    -  здійснювати заходи з удосконалення організації заробітної плати      працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи РБК, забезпечувати своєчасні розрахунки з працівниками РБК.

V. Управління  РБК

5.1. Управління РБК здійснює директор, який призначається на посаду рішенням сесії  районної ради на підставі результатів конкурсу шляхом укладення з ним контракту. Звільняється директор рішенням сесії районної ради, а у міжсесійний період за розпорядженням голови районної ради з підстав, визначених чинним законодавством, з послідуючим затвердженням такого розпорядження на сесії.

5.2.   Відділ культури Каховської районної державної адміністрації,як головний розпорядник коштів РБК, здійснює контроль за діяльністю РБК, зокрема:

-         за основними видами діяльності;

-         за господарською , фінансовою діяльністю  та цільовим використанням   бюджетних коштів;

-          затверджує кошториси,штатні розписи;

-         погоджує надання дозволів на відпустки,відрядження директору

 РБК;

-         погоджує розміри надбавок і доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги та преміювання директору установи.

5.3. Директор РБК відповідно до цього Положення в межах своєї компетенції:

- здійснює керівництво колективом РБК,забезпечує добір кадрів, прийом, переміщення  та звільнення  фахівців РБК;

- забезпечує контроль за виконанням планів, програм, проведенням культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової, культурно-освітньої та організаційно-методичної роботи РБК;

- представляє інтереси РБК у відносинах з юридичними та фізичними особами, у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником за результати діяльності закладу;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з фізичними та юридичними особами, в тому числі трудові - згідно чинного законодавства України, відкриває рахунки в органах Державного казначейства України;

- видає довіреності;

- користується правом розпоряджатися майном і коштами РБК за цільовим призначенням;

- видає накази та дає вказівки , обов’язкові для всіх працівників;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників РБК;

- затверджує посадові обов’язки працівників закладу;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на

РБК завдань, результати фінансово-господарської діяльності.

VI. Майно та фінансово-господарська діяльність РБК.

6.1. Майно РБК є спільною власністю  територіальних громад Каховського району, яке закріпляється за РБК на правах оперативного управління.

6.2. Основним джерелом фінансування РБК є кошти районного бюджету.

6.3. Додатковими джерелами  формування коштів  РБК є:

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до законодавства України;

6.4. Розмір коштів, що надходять до додаткових джерел, не підлягають обмеженню, не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і повинні використовуватись виключно для провадження діяльності, передбаченої цим Положенням.

6.5. РБК зобов’язаний ефективно використовувати майно,забезпечувати охорону та використання майна за цільовим призначенням. Не допускати погіршення технічного стану майна (за винятком нормативного зносу в процесі експлуатації).

VII. Облік та звітність РБК.

7.1. Адміністрація РБК здійснює оперативний бухгалтерський облік підсумків своєї роботи, веде статистичну та бухгалтерську звітність за встановленими формами, надає відділу культури Каховської райдержадміністрації  в повному об’ємі звіт у встановлені терміни.

7.2. Адміністрація РБК забезпечує облік та зберігання документів по особовому складу, а також своєчасну їх передачу на державну охорону.

VIII. Реорганізація та ліквідація РБК.

8.1. Ліквідація і реорганізація

(створення, об’єднання, поділ, виділення, перетворення) РБК проводиться :

- за рішенням сесії районної ради ;

- за рішенням суду;

- з інших підстав,передбачених чинним законодавством України.

8.2. Ліквідація РБК здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником.

8.3. Майно (передане РБК Засновником),що залишилось після розрахунків із бюджетом, використовується відповідно до рішення Засновника.

8.4. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи  РБК передаються одній або кільком неприбутковим організаціям (установам, закладам) відповідно виду або зараховуються до доходу районного бюджету відповідно до рішення засновника.

      

Директор РБК                                                             І.О.Матросова

 

 СТАТУТ

Каховського районного

культурно-методичного закладу

 

1.    Загальні положення

1. Даний Статут регламентує загальні, правові організаційно-методичні та фінансові напрямки діяльності Каховського районного культурно-методичного закладу (далі - Заклад).

2.  Заклад є правонаступником прав та обов’язків комунальної установи  «Каховська районна об’єднана  бібліотека ім.Братана» Каховської районної ради.

Заклад перейменовано з комунальної установи  Каховський районний будинок культури ім.Фрунзе на Каховський районний культурно-методичний заклад  згідно рішення ХХХІІІ сесії   Каховської районної ради VІІ скликання  від 28.02.2019 р. № 662.

3. Повне найменування Закладу: Каховський районний культурно-методичний заклад.

Скорочене найменування Закладу: КР КМЗ.

4.   Код ЄДРПОУ – 38008975

5. Місцезнаходження: 74824, Херсонська область, Каховський район, село Коробки, площа  Миру, будинок 1.

6. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та іншими Законами України,  указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Податковим кодексом України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства культури України, наказами та постановами Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації, рішеннями Засновника, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, наказами відділу культури, іншими нормативними актами, а також цим Статутом.

7. Заклад є культурно-дозвіллєвим, інформаційно-методичним, організаційно-координаційним закладом культури, який об’єднує клубні та бібліотечні  заклади в єдину структурно-цільову систему, що функціонує на території  Каховського району.

8. Зміни до Статут Закладу вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.    Юридичний статус

1. Каховський районний культурно-методичний заклад є юридичною особою.

2. Заклад діє на підставі цього Статуту, має самостійний кошторис, печатку із зображенням Державного Герба України та його власною назвою, штамп, відповідний бланк, рахунки у Державній казначейській службі України та інші атрибути необхідні юридичній особі.

4. Форма власності закладу – комунальна.

5. Засновником Закладу є Каховська районна рада (далі - Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад Каховського району та на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» делегує Каховській районній державній адміністрації Херсонської області функції управління та контролю за виконанням завдань та обов’язків покладених на Заклад.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Заклад перебуває в управлінні Каховської районної державної адміністрації Херсонської області, в частині здійснення делегованих Засновником повноважень.

Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, встановлює їх статус.

      6. Головним розпорядником коштів Закладу є відділ культури Каховської районної державної адміністрації (далі – Відділ культури).

7. Примірна структура та гранична чисельність, зміни до неї, фонд оплати праці працівників Закладу та видатки на його утримання затверджується Каховською районною радою відповідно до вимог  чинного законодавства України, Заклад фінансується з районного бюджету в межах асигнувань відповідно до обсягів діяльності.

8. Заклад має право бути позивачем і відповідачем у судах, брати участь у діяльності асоціацій, інших об’єднань, укладати угоди, набувати особисті немайнові права, за винятком обмежень, встановлених цим Статутом.

9. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями, що виникають при здійсненні ним своєї діяльності, в межах належних йому грошових коштів і майна, відповідно до чинного законодавства України.

10. Заклад утворений та зареєстрований в порядку, визначеному Законом, що регулює діяльність неприбуткової організації.

11. Заклад є бюджетною неприбутковою комунальною організацією галузі культури, заснованою на спільній власності територіальних громад  Каховського району.

12. Забороняється розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціально внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними  осіб.

13. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу та його структурних підрозділів (відділів), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Статутом.

        

3.    Основні функції та завдання,

організаційні основи діяльності Закладу

1. Основною функцією Закладу є забезпечення на території району в межах своїх повноважень реалізації єдиної державної політики у сфері культури, мистецтва, бібліотечної справи.

2.   Мета діяльності Закладу:

         розвиток клубної та бібліотечної систем;

задоволення культурних потреб громадян району у розвитку народної художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурної та мистецької діяльності, підтримка народних традицій та звичаїв, іншої самодіяльної творчої ініціативи;

 організація різних форм дозвіллєво-розважальної діяльності;

 створення умов для реалізації прав громадян на бібліотечне обслуговування, вільний доступ до інформації. Задоволення і формування бібліотечних, бібліографічних, інформаційно-методичних, культурно-освітніх і духовних потреб користувачів.

3. Основні завдання Закладу:

створення та організація діяльності творчих аматорських колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань, клубів за інтересами та інших творчих формувань, підтримка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, розкриття творчих здібностей і обдарувань різновікових категорій населення;

збереження, відродження та розвиток української культури, а також культур національних меншин, зміцнення міжнаціонального співробітництва у сфері художньої самодіяльності та культурно-масової роботи;

розвиток усіх видів та жанрів аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;

вільний розвиток особистості, виховання поваги громадян до народних звичаїв та традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

виховання патріотизму, любові до України, почуття власної гідності;

         підтримка соціально-важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних мистецьких ініціатив;

         впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення, запровадження нових моделей культурного обслуговування громадян району;

загальнодоступний та безкоштовний доступ до інформації шляхом бібліотечного обслуговування, сприяння популяризації літератури, використання сучасних інформаційних технологій та запровадження інноваційних форм роботи з користувачами бібліотечних фондів;

формування в бібліотечних відділах Закладу фондів видань, у першу чергу вітчизняних, у тому числі краєзнавчого характеру, документів різного формату (книг, періодичних видань, аудіо-, відеодокументів, електронних  документів тощо);

рекреаційна діяльність, проведення культурно-мистецьких, дозвіллєво-розважальних, інформаційно-освітніх, виставкових заходів для населення та відвідувачів Закладу;

надання методичної і практичної допомоги працівникам культури, клубним формуванням, групам та окремим громадянам з питань організації та проведення культурно-освітньої роботи, художньої самодіяльності й дозвілля, написання сценаріїв свят, концертних програм, репертуарних планів тощо;

організація та проведення для працівників культури навчань, семінарів, нарад, занять, майстер-класів та показових заходів з різних напрямків діяльності;

проведення культурно-мистецьких масових заходів, оглядів аматорського мистецтва і самодіяльної народної творчості, фестивалів, конкурсів, виїзних концертів, свят, виставок, ярмарок образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

забезпечення підготовки та участі аматорських колективів та окремих виконавців у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, оглядах, культурно-мистецьких, благодійних  заходах;

моніторинг різних напрямків діяльності Закладу та підготовка звітності, її узагальнення та аналіз, розповсюдження передового досвіду роботи у сфері культури та бібліотечної справи;

виконання інших функції та завдань у межах наданих повноважень.

4. Заклад має право:

віддавати перевагу тим чи іншим функціям та завданням, самостійно приймати рішення і здійснювати діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим Статутом, виходячи з власних умов і можливостей за попереднім узгодженням з Засновником та Відділом культури;

створювати різні структурні підрозділи, що діють на його базі (відділи, сектори з основних видів діяльності, гуртки художньої самодіяльності, творчі колективи, студії, курси, любительські об’єднання, інші відділи та сектори тощо) відповідно до нормативно-правових актів в галузі культури та погоджених з Засновником, головним розпорядником коштів, з метою виконання основних завдань Закладу;

організовувати роботу своїх аматорських колективів, структурних підрозділів, відділів у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів, інших закладів культури, установ, підприємств, організацій відповідно до укладених з ними угод у порядку, визначеному чинним законодавством України;

організовувати виконання замовлень підприємств, установ та організацій, фізичних та юридичних осіб із надання відповідних платних послуг, передбачених чинним законодавством України;

затверджувати, за погодженням з головним розпорядником коштів документів, що регламентують діяльність Закладу;

самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати зміст, напрямки розвитку у відповідності до своїх завдань та цілей;

здійснювати фінансову-господарську діяльність згідно вимог чинного законодавства України;

надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі Закладу, що знаходяться в спільній власності територіальних громад Каховського району після отримання дозволу Засновника в межах чинного законодавства України;

випускати видання інформаційного, культурного та методичного характеру.

5. Документація Закладу з різних напрямків діяльності ведеться за вимогами і зразками, затвердженими Міністерством культури України, а також Типовою інструкцією з діловодства.

6. Заклад працює за річним та місячними планами роботи. Річний план роботи затверджується Відділом культури.

Квартальні, місячні та щотижневі плани роботи Закладу затверджуються його керівником за попереднім погодженням з Відділом культури у встановлені останнім терміни.

7. Заклад користується гарантією держави з дотримання його прав і законних інтересів. Втручання у його діяльність з боку громадських організацій, політичних партій і рухів не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.Структура Закладу

1. До структуру Закладу  входять:

        відділ  адміністративного керівництва;

        бухгалтерський відділ

    відділ  методичної роботи;

    відділ бібліотечної справи

   колективи аматорського та  народного мистецтва;

   адміністративно-господарський відділ.

2. Заклад має єдиний штат працівників та єдину матеріально-технічну базу.

3. Відділи та структурні підрозділи, що входять до структури Закладу, діють на підставі положень, розроблених відповідно до нормативно-правових актів в галузі культури, затверджених керівником закладу і погоджених Відділом культури.

4. Заклад може мати інші структурні підрозділи та/або філії. Рішення про створення структурних підрозділів та/або філій приймається Засновником за поданням керівника Закладу та головного розпорядника коштів, після узгодження питань про фінансове та матеріально-технічне забезпечення необхідним обладнанням, виділення або придбання відповідних приміщень шляхом внесення змін та доповнень до п.1 цього Статуту.

5.    Майно Закладу

1.Майно КР КМЗ є спільною комунальною власнiстю територiальних громад Каховського району  в особi  Каховської районної ради, яке закріплене за Закладом на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Заклад володіє та користується зазначеним майном.

2.   Джерелами формування майна Закладу є:

майно, передане йому рішенням Засновника;

майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної допомоги чи добровільнихблагодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств, юридичних чи фізичних осіб;

інше майно, набуте на підставах, не заборонених чиним законодавством України.

3Майно Закладу не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, за винятком випадків, передбачених чиним законодавством України та не може бути предметом застави.

4. Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними чи фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5. Відчуження основних засобів Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України у порядку, затвердженому рішенням Засновника. Одержані в результаті відчуження основних засобів (крім нерухомого майна) кошти використовуються Закладом відповідно до чинного законодавства України. Кошти, одержані за відвідчуження нерухомого майна, що є власністю Засновника, надходять до районногобюджету і використовуються у порядку, встановленому рішенням Засновника.

6. Майнові права Закладу захищені чиним законодавством України.

7. Право на земельні ділянки, на яких розміщуються структурні підрозділи (відділи, установи), що входять до структури Закладу, закріплюється за ним відповідно до Земельного кодексу України і посвідчується відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Фінансово-господарська діяльність Закладу

1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, на основі затвердженого кошторису.

2. Ведення бухгалтерського обліку та звітності, банківських та інших фінансових операцій за статтями кошторису витрат Закладу, здійснюються бухгалтерським відділом Закладу через управління Державної казначейської служби України в Каховському районі Херсонської області у встановленому законодавством порядку.

3. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах видатків по галузі «Культура» відповідно до затвердженого  кошторису, а також за рахунок власних надходжень, отриманих згідно з чинним законодавством.

4.  Кошторис Закладу затверджується головним розпорядником коштів.

5. Бюджетні та інші кошти спрямовуються на виконання завдань Закладу, матеріальні витрати, пов’язані з господарською діяльністю, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, поточне утримання Закладу, соціальний захист та матеріальне стимулювання членів трудового колективу та інші цілі, передбачені колективним договором.

6. Фінансування Закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

7. Додатковими джерелами формування коштів Закладу є:

кошти, отримані від надання платних послуг відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р.№1271 «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальним закладами культури»(зі змінами);

кошти гуманітарної або благодійної допомоги;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій         та окремих громадян;

інші надходження, не заборонені чиним законодавством.

8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до закладу безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб для здійснення культурної, бібліотечної, культурно-мистецької, освітньої, творчої, виховної, гастрольної діяльності не вважаються прибутком и не оподатковуються.

9. Заклад не підлягає приватизації.

10. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України;

 користуватися земельними ділянками, на яких розміщені структурні підрозділи (відділи), що входять до структури Закладу відповідно до вимог чинного законодавства;

 розвивати власну матеріально-технічну базу;

списувати з балансу необоротні активи, які стали непридатними відповідно до чинного законодавства;

 виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та даному Статуту.

11. Матеріально-технічна база Закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

7. Управління Закладом

1. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його директор.

2. Директор Закладу  призначається на посаду на конкурсній основі за рішенням сесії районної ради  з наступним укладенням  контракту між ним та головою районної ради строком на п’ять років.

3. Права, обов’язки, відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Проведення конкурсу на зайняття посади директора та  укладання контракту з ним здійснюються згідно порядку, визначеного чинним законодавством та рішенням Засновника.

4. Звільнення з посади директора Закладу здійснюється рішенням сесії районної ради, а у міжсесійний період за розпорядженням голови районної ради, з підстав визначених законодавством або контрактом, з наступним затвердженням такого розпорядження на сесії.

На період відсутності директора його обов’язки виконує працівник Закладу згідно посадової інструкції, який призначається розпорядження голови районної ради за письмовим поданням директора.

5. Директор Закладу:

 здійснює загальне керівництво Закладом представляє його у всіх підприємствах установах та організаціях незалежно від форми власності та відповідає перед Засновником та Відділом культури за результати діяльності Закладу;

 самостійно вирішує питання діяльності Закладу, які передбачені цим Статутом, за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника та головного розпорядника коштів;

         організує роботу та контролює виконання завдань, визначених цим Статутом, державних, обласних, районних програм, рішень Засновника та його виконавчого комітету, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації, наказів Відділу культури;

розробляє річний план роботи на відповідний рік і подає його на затвердження до відділу культури;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу;

на підставі затвердженого штатного розпису призначає та звільняє працівників Закладу, встановлює конкретні розміри посадових окладів, надбавок, доплат, премій у межах фонду оплати праці;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства;

         видає накази у межах своєї компетенції і контролює їх виконання;

приймає кадрові рішення стосовно працівників Закладу;

затверджує посадові інструкції працівників Закладу відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;

розробляє перелік платних послуг, що можуть надаватися Закладом відповідно до чинного законодавства;

забезпечує безпечні умови праці працівників Закладу та здійснює контроль за дотриманням вимог норм і правил охорони праці, технічної та пожежної безпеки, санітарної гігієни, проводить інструктажі з охорони праці та протипожежної безпеки відповідно до нормативно-правових актів;

за порушення трудової, виробничої дисципліни, невиконання, або неналежне виконання посадових обов’язків, інструктивних документів стосовно діяльності Закладу може бути притягнутий до відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством;

забезпечує збереження матеріальних цінностей Закладу, організацію ремонтних робіт, придбання та списання основних засобів, інвентарю.

8. Припинення діяльності Закладу

1. Припинення діяльності Закладу відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Засновника або за рішенням суду, з інших підстав передбачених чинним законодавством України.

2. У разі припинення роботи Закладу (його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

3. Припинення Закладу проводиться комісією з припинення, призначеною Засновником. З дня призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження з управління Закладом.

4. При реорганізації або ліквідації Закладу працівникам, які вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

5. Заклад втрачає право юридичної особи і визнається таким, що припинив існування з моменту виключення його з єдиного державного реєстру України.

9. Заключні положення

1. Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

2. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються рішенням Засновника, за погодженням відділу культури і підлягають реєстрації в установленому законом порядку. Зміни та доповнення до Статуту Закладу вносяться згідно рішення районної ради та набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

3. Питання, не врегульовані даним Статутом, вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

Директор закладу                                                                І.О.Матросова

 

 

 
Положення
про Каховський районний центр надання соціальних послуг
(нова редакція)
1. Каховський  районний центр надання соціальних послуг (далі –центр) є комунальною бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Каховська районна рада.
            Центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування, проводить соціальну роботу с сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
            Діяльність центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
            2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, наказами Департаменту соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, актами інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням про центр, затвердженим Каховською районною радою.
            3. Центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.
            4. На надання соціальних послуг в центрі мають право:
            - громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
            - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;
- громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах.
            5. Центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.
            6. Положення про центр, його структура за пропозицією управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації, погодженими з  Департаментом соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, затверджується рішенням сесії Каховської районної ради.
            Кошторис, штатний розпис центру затверджує начальник управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації.
7. Методичне забезпечення діяльності центру здійснює Мінсоцполітики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – в установленому порядку Департамент соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації, організаційно-методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг – управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації.
            Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг центр взаємодіє з структурними підрозділами органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.
            8. Основними завданнями центру є:
            - виявлення громадян, зазначених у пункті 4 цього положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;
            -  забезпечення якісного надання соціальних послуг;
            - установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує центр, з метою сприяння в здійсненні надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього положення;
- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- надання соціальної та/або психологічної підтримки учасникам антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
-  соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
- соціальний супровід прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
- надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;
- здійснення соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк .
            9. У центрі можуть  утворюватися   такі структурні підрозділи:
          1) відділення (не менш як два різного спрямування):
- соціальної допомоги вдома;
- денного перебування;
- організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.
2) відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді .
3) інші підрозділи,  діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення.  
        Центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадян, зазначених в пункті 4 цього Положення, за їх місцем проживання.
10. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку рішенням сесії Каховської районної ради на підставі подання голови Каховської районної державної адміністрації, за пропозицією управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації, погодженою з  Департаментом соціального захисту населення Херсонської обласної державної адміністрації.
Посаду директора центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менш як п’ять років.
            11. Директор  центру:
1) організовує роботу центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;
2) затверджує посадові обов’язки керівників структурних підрозділів та інших працівників центру;
3) координує діяльність структурних підрозділів центру;
4) подає головному розпоряднику коштів – управлінню соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації на затвердження пропозиції щодо штатного розпису та кошторису у відповідності до затверджених Каховською районною радою планових бюджетних призначень;
5) укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;
6) розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:
- проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних робітників центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;
- придбання для соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);
- придбання для оснащення структурних підрозділів центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;
- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;
7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників центру;
8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;
9) розробляє і подає на затвердження Каховській районної ради проект Положення про центр;
10) затверджує положення про структурні підрозділи центру;
11) здійснює забезпечення реєстрації, накопичення, зберігання, поновлення, використання, поширення, знеособлення та знищення даних в базах персональних даних з метою:
- реалізації трудових, адміністративно-правових, кадрових відносин та відносин в сфері страхування, бухгалтерського обліку працівників центру надання соціальних послуг;
- реалізації відносин в сфері соціального захисту громадян похилого віку, інвалідів, малозабезпечених громадян району та осіб, які потребують соціальної допомоги.
            12. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та соціальне забезпечення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
            13. Структура, гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центру затверджуються рішенням сесії Каховської районної ради.
            Умови оплати праці працівників центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників центру, що затверджуються наказами Мінсоцполітики.
            14. Для надання соціальних послуг центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.
У центрі можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у  центрі надання соціальних послуг, затвердженого наказом Мінсоцполітики.
            15. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі з-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази  центру.
16. Забороняється розподіл доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління центру та інших пов’язаних з ними осіб.
17. Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим положенням
             18. У разі припинення роботи центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
            19. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.
            20. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.
             21. Повне найменування центру - Каховський районний центр надання соціальних послу, скорочене  найменування – Каховський РЦНСП.
            22. Місцезнаходження центру : 74824, Херсонська область, Каховський район, с. Коробки, площа Миру, будинок 1.
Директор Каховського районного центру
надання соціальних  послуг                                                    Ю.Г.Бондаренко 

 

 

Надрукувати