header

№ 796 Про внесення змін до рішення ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання від 20 грудня 2018 року № 604 «Про районний бюджет Каховського району на 2019 рік» (І частина)

trizub

УКРАЇНА

 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХХХVІІІ  сесії VІІ скликання

 28.11.2019 р.  № 796

Про внесення змін до рішення

ХХХІ сесії районної ради VІІ скликання

від 20 грудня 2018 року № 604

«Про районний бюджет

Каховського району на 2019 рік»

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, розглянувши лист Каховської районної державної адміністрації від 27.11.2019 року №01-16-5259/0/19/612-104, висновки та рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада       

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення ХХХІ сесії районної ради  VІІ скликання від 20 грудня 2018 року № 604 «Про районний бюджет Каховського району на 2019 рік», такі зміни:

1.1. Зменшити:

доходи загального фонду районного бюджету на суму 31 276 гривень 94 копійки;

видатки загального фонду районного бюджету на 31 276 гривень 94 копійки;

міжбюджетні трансферти на суму 31 276 гривень 94 копійки;

розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм на суму  247 176 гривень 94 копійки.

1.2. Затвердити уточнені обсяги:

– доходів районного бюджету у сумі 264 792 741 гривня 61 копійка, у тому числі доходів загального фонду – 261 673 333 гривні 61 копійка та доходів спеціального фонду – 3 119 408 гривень (додаток 1);

– видатків районного бюджету у сумі 289 996 352 гривні 76 копійок, у тому числі видатків загального фонду – 267 406 616 гривень 76 копійок та видатків спеціального фонду – 22 589 636 гривень (додаток 3);

– міжбюджетних трансфертів (додаток 5);

– розподілу витрат районного бюджету на реалізацію районних програм в сумі 19 912 860 гривень 06 копійок (додаток 7).

2.  Додатки 1, 3, 5 та 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

 

Голова районної ради                                                              Т.С.Тертична

 

Додаток 1

Доходи районного  бюджету на 2019 рік

(грн.)

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі  бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

24 434 540,00

24 434 540,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

24 434 540,00

24 434 540,00

11010000

Податок  та збір на доходи фізичних осіб

24 426 040,00

24 426 040,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

16 903 800,00

16 903 800,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітної плати

7 277 440,00

7 277 440,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

244 800,00

244 800,00

11020000

Податок на прибуток підприємств

8 500,00

8 500,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

8 500,00

8 500,00

20000000

Неподаткові надходження

4 612 908,00

1 493 500,00

3 119 408,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

1 500,00

1 500,00

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

1 500,00

1 500,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

1 292 000,00

1 292 000,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

192 000,00

192 000,00

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

21 800,00

21 800,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

96 300,00

96 300,00

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

73 900,00

73 900,00

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

1 100 000,00

1 100 000,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

1 100 000,00

1 100 000,00

24000000

Інші неподаткові надходження

200 000,00

200 000,00

24060000

Інші надходження

200 000,00

200 000,00

24060300

Інші надходження

200 000,00

200 000,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

3 119 408,00

3 119 408,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

1 484 408,00

1 484 408,00

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

1 200 571,00

1 200 571,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

283 837,00

283 837,00

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1 635 000,00

1 635 000,00

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

1 635 000,00

1 635 000,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом

160,00

160,00

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

160,00

160,00

Х

Х

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

160,00

160,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

29 047 608,00

25 928 200,00

3 119 408,00

40000000

Офіційні трансферти

235 745 133,61

235 745 133,61

Х

Х

41000000

Від органів державного управління

235 745 133,61

235 745 133,61

Х

Х

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

8 137 900,00

8 137 900,00

Х

Х

41020100

Базова дотація

8 137 900,00

8 137 900,00

Х

Х

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

45 531 600,00

45 531 600,00

Х

Х

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

34 757 900,00

34 757 900,00

Х

Х

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

10 073 700,00

10 073 700,00

Х

Х

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

700 000,00

700 000,00

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

15 548 700,00

15 548 700,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

15 548 700,00

15 548 700,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

166 526 933,61

166 526 933,61

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

12 167 375,00

12 167 375,00

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на на придбання твердого та рідкого пічного побутововго палива і скапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

5 612 000,00

5 612 000,00

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, тимчасововї державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

60 800 900,00

60 800 900,00

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

899 800,00

899 800,00

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

16 699 300,00

16 699 300,00

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41 874,00

41 874,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особлививми освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

34 499,00

34 499,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

709 235,00

709 235,00

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції

40 106 300,00

40 106 300,00

41051600

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

2 936 816,55

2 936 816,55

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

476 700,00

476 700,00

41053700

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

501 702,00

501 702,00

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвеції з державного бюджету

185 900,00

185 900,00

41053900

Інша субвенції з місцевого бюджету

24 266 298,06

24 266 298,06

Інша субвенція з обласного бюджету

25 053,00

25 053,00

Інша субвенція з міського бюджету м.Каховка

6 074 893,00

6 074 893,00

Інша субвенція з бюджету Коробківської сільської ради

579 650,00

579 650,00

Інша субвенція з бюджету Новокам"янської сільської ради

251 980,00

251 980,00

Інша субвенція з бюджету Костогризівської сільської ради

523 926,00

523 926,00

Інша субвенція з бюджету Чорнянської сільської ради

586 682,00

586 682,00

Інша субвенція з бюджету Федорівської сільської ради

536 668,00

536 668,00

Інша субвенція з бюджету Семенівської сільської ради

121 638,00

121 638,00

Інша субвенція з бюджету Малокаховської сільської ради

180 000,00

180 000,00

Інша субвенція з бюджету Волинської сільської ради

258 410,00

258 410,00

Інша субвенція з бюджету Кам"янської сільської ради

35 000,00

35 000,00

Інша субвенція з бюджету Любимівської селищної ради ОТГ

1 826 593,06

1 826 593,06

Інша субвенція з бюджету Тавричанської сільської ради ОТГ

845 806,00

845 806,00

Інша субвенція з бюджету Роздольненської сільської ради ОТГ

5 732 779,00

5 732 779,00

Інша субвенція з бюджету Зеленопідської сільської ради ОТГ

6 687 220,00

6 687 220,00

41054300

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

734 123,00

734 123,00

41053500

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

19 900,00

19 900,00

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

334 211,00

334 211,00

Разом доходів

264 792 741,61

261 673 333,61

3 119 408,00

Керуючий справами районної ради                                                                                Ольга КОНОНОВИЧ

Надрукувати