header

№ 795 Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року

trizub

УКРАЇНА

 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХХХVІІІ  сесії VІІ скликання

 28.11.2019 р. № 795

Про звіт про виконання районного

бюджету за 9 місяців 2019 року

 

 

 

Розглянувши наданий районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року районна рада відзначає, що за звітний період до  загального фонду районного бюджету надійшло 18 449,9 тис.грн. податків і зборів, що становить 101,7 відсотків до уточнених планових призначень районного бюджету на звітний період.

Базова дотація до районного бюджету надійшла в сумі 6 103,8 тис.грн., або стовідсотково до планових призначень на відповідний період.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, отримана в обсязі 12 090,5 тис.грн., що становить 100 % до плану на відповідний період.

Медична субвенція з державного бюджету районному бюджету надійшла в сумі 7 555,2 тис.грн., або стовідсотково.

Освітня субвенція з державного бюджету районним бюджетом отримана в сумі 26 698,5  тис.грн., або 100,0  % до плану.

Надходження субвенції з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення – 56 141,1 тис.грн., або 92,8 % до уточнених планових призначень звітного періоду.

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок трансферту з державного бюджету отримана в сумі 476,7  тис.грн., або 100,0  % до плану.

З бюджетів об’єднаних територіальних громад перераховано до районного бюджету субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 12 827,2  тис.грн., що становить 100,0  % планових показників.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету надійшла з міського бюджету м. Каховка та бюджетів ОТГ в загальному обсязі 30 070,2  тис.грн., або 100,0  % до плану.

Надходження субвенції з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 21,5  тис.грн., або стовідсотково до планових показників звітного періоду.

Субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку коштів  освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, надійшла в сумі 41,9  тис.грн., або 100,0 % до плану.

Субвенція з бюджетів об’єднаних територіальних громад за рахунок залишку коштів  медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, надійшла в сумі 2 434,2  тис.грн., або 82,9% до плану.

Надходження субвенція з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 703,3  тис.грн., що становить 100,0  % планових показників.

Обсяг отриманої субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти становить 587,3 тис.грн., або 100,0  % до плану.

З обласного бюджету отримано субвенцію на проектні, будівельно-ремонтні роботи та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування за рахунок міжбюджетного трансферту з державного бюджету в сумі 334,2 тис.грн., або стовідсотково до плану звітного періоду.

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів надійшла в сумі 200,3 тис.грн., або 100,0  % до плану.

Надходження субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 102,0 тис.грн.

Інша субвенція  до районного бюджету надійшла в сумі 18 026,6 тис.грн., або 95,5% до планових показників на 9 місяців поточного року.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 19 534,6 тис.грн., використано в сумі 19 236,0 тис. грн.

Враховуючи вищезазначене та висновки і рекомендації спільного засідання депутатських комісій, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України і ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року по доходах і видатках загального фонду у сумі 192 864,4 тис.грн. та 173 090,3 тис. грн., відповідно, з перевищенням доходів над видатками  на суму 19 774,1 тис. грн., доходах і видатках спеціального фонду у сумі 19 534,6 тис.грн. і 19 236,0 тис.грн. відповідно, з перевищенням доходів над видатками на суму 298,6 тис.грн., згідно додатків 1- 3, які є невід’ємною частиною цього рішення.

 

 

Голова районної ради                                                              Т.С.Тертична

 

 

Додаток № 1

Узагальнені показники виконання районного бюджету

за 9 місяців 2019 року

(грн.)

Найменування

Уточнений план на 9 місяців

Виконано (касові видатки)

% виконання до плану

Відхилення (+,-)

ДОХОДИ

Податок с доходів фізичних осіб

16 928 950

17 072 111

100,8%

143 161

Надходження коштів від дорогоцінних металів

Інші  надходження

200 000

201 650

100,8%

1 650

Надходження від орендної плати за користування ЦМК та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

808 500

961 009

118,9%

152 509

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

1 500

1 532

102,1%

32

Плата за надання адмінпослуг

188 300

204 939

108,8%

16 639

Податок на прибуток підприємств

8 500

8 527

100,3%

27

Доходи від операцій с капіталом

160

160

100,0%

Базова дотація

6 103 800

6 103 800

100,0%

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

26 698 500

26 698 500

100,0%

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

7 555 200

7 555 200

100,0%

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету.

12 090 451

12 090 451

100,0%

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

12 827 200

12 827 200

100,0%

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції.

30 070 224

30 070 224

100,0%

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

476 700

476 700

100,0%

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

21 462

21 462

100,0%

Субвнція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів  освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41 874

41 874

100,0%

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

2 936 817

2 434 250

82,9%

-502 567

Інші субвенції з місцевого бюджету

18 878 483

18 026 578

95,5%

-851 905

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

703 328

703 328

100,0%

Субвенція з  місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти.

587 296

587 296

100,0%

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

60 510 286

56 141 113

92,8%

-4 369 173

Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавленних батьківського піклування

334 211

334 211

100,0%

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування

19 900

-19 900

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

200 318

200 318

100,0%

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

102 000

102 000

Всього доходів районного бюджету

198 191 960

192 864 433

97,3%

-5 327 527

Залишки коштів на 01.01.2019

25 629 641

25 629 641

Всього фінансові ресурси районного бюджету (доходи, залишок)

198 191 960

218 494 074

110,2%

20 302 114

ВИДАТКИ

Видатки районного бюджету по головних розпорядниках коштів та заходи

151 650 129

126 452 403

83,4%

-25 197 726

Субвенція на здійснення програми соціального захисту населення

51 846 076

43 907 389

84,7%

-7 938 687

Інші субвенції з місцевого бюджету

2 344 950

2 268 150

96,7%

-76 800

Разом з урахуванням міжбюджетних розрахунків

206 303 473

173 090 260

83,9%

-33 213 213

Перевищення фінансових ресурсів над видатками

-8 111 513

45 403 814

-559,7%

53 515 327

Залишки коштів на 01.10.2019

28 430 147

28 430 147

Кошти, що передаються до бюджету розвитку (спеціального фонду)

18 689 336

16 973 667

90,8%

-1 715 669

Керуючий справами                                           Ольга КОНОНОВИЧ

 

Додаток № 2

 

Відомості про виконання кошторисів головними розпорядниками коштів та заходів

 

районного бюджету по загальному фонду за 9 місяців 2019 року

 

(грн.)

 

Найменування

Видатки - всього

у тому числі:

 

Заробітна плата з нарахуваннями

Енергоносії

Інші

 

Уточнений план на 9 місяців

касові

% виконання до плану

Уточнений план на 9 місяців

касові

% виконання до плану

Уточнений план на 9 місяців

касові

% виконання до плану

Уточнений план на 9 місяців

касові

% виконання до плану

 
 

Органи місцевого самоврядування

3 011 711

2 808 815

93,3%

2 686 252

2 654 702

98,8%

134 147

99 394

74,1%

191 312

54 719

28,6%

 

Інша діяльність у сфері державного управління

6 800

3 300

48,5%

6 800

3 300

48,5%

 

Освіта

77 993 764

60 328 791

77,4%

62 595 656

49 562 648

79,2%

4 972 112

3 633 100

73,1%

10 425 996

7 133 043

68,4%

 

Охорона здоров'я

51 846 076

43 907 389

84,7%

35 443 900

32 405 100

91,4%

6 605 200

5 243 300

79,4%

9 796 976

6 258 989

63,9%

 

Видатки на здійснення програми соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету

60 510 286

56 125 204

92,8%

60 510 286

56 125 204

92,8%

 

Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

15 053

13 064

86,8%

15 053

13 064

86,8%

 

Пільги окремим категоріям громадян с оплати послуг зв'язку

23 051

14 049

60,9%

23 051

 

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соц.послуги громадянам похилого віку

3 500

3 500

 

Заходи державної політики з  питань дітей та їх соціального захисту

79 390

79 390

100,0%

79 390

79 390

100,0%

 

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3 228 458

2 324 277

72,0%

2 920 908

2 159 216

73,9%

55 511

31 080

56,0%

252 039

133 981

53,2%

 

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

111 829

77 584

69,4%

111 829

77 584

69,4%

 

Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

31 726

31 726

 

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю

49 475

49 475

100,0%

49 475

49 475

100,0%

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

31 910

21 050

66,0%

31 910

21 050

66,0%

 

Оздоровлення та відпочинок дітей

210 855

210 855

100,0%

210 855

210 855

100,0%

 

Культура і мистецтво

3 520 007

2 146 175

61,0%

2 632 307

1 741 589

66,2%

368 613

192 522

52,2%

519 087

212 064

40,9%

 

Утримання ДЮСШ

1 589 079

1 471 210

92,6%

1 198 765

1 101 471

91,9%

7 616

7 069

92,8%

382 698

362 670

94,8%

 

Заходи з фізичної культури і спорту

210 680

189 312

89,9%

210 680

189 312

89,9%

 

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

105 000

50 000

47,6%

105 000

50 000

47,6%

 

Проектні, будівельно-ремонтні роботи та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавленних батьківського піклування

20 000

20 000

 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

62 000

46 560

75,1%

62 000

46 560

75,1%

 

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

71 400

54 900

76,9%

71 400

54 900

76,9%

 

Місцева пожежна охорона

514 155

438 392

85,3%

475 936

411 156

86,4%

19 512

11 206

57,4%

18 707

16 030

85,7%

 

Резервний фонд

250 000

250 000

 

Всього профінансовано установ і заходів

203 496 205

170 359 792

83,7%

107 953 724

90 035 882

83,4%

12 162 711

9 217 671

75,8%

83 379 770

71 092 190

85,3%

 

Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів

200 318

200 318

100,0%

200 318

200 318

100,0%

 

Інші субвенції з місцевого бюджету

2 344 950

2 268 150

96,7%

2 344 950

2 268 150

96,7%

 

Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

262 000

262 000

100,0%

262 000

262 000

100,0%

 

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування

19 900

19 900

 

Всього видатки загального фонду з урахуванням міжбюджетних розрахунків

206 323 373

173 090 260

83,9%

107 953 724

90 035 882

83,4%

12 162 711

9 217 671

75,8%

86 206 938

73 822 658

85,6%

 

 

Керуючий справами

Ольга КОНОНОВИЧ

 

Додаток № 3

Звіт про виконання спеціального фонду районного

бюджету за 9 місяців 2019 року

(грн.)

Найменування

Затверджено по бюджету

Уточнений план на рік

Виконано (касові видатки)

% виконання до уточненого плану

Відхилення від уточ.плану  (+,-)

ДОХОДИ

Власні надходження бюджетних установ всього, із них:

3 119 408

2 560 958

2 560 958

плата за послуги, що надаються бюджетними установами

1 484 408

1 032 688

1 032 688

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1 635 000

1 528 270

1 528 270

Інші надходження спеціального фонду

Всього спеціальний фонд доходів

3 119 408

2 560 958

2 560 958

Залишки коштів на 01.01.2019

1 696 898

1 696 898

Кошти, що отримані з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

18 689 336

16 973 667

90,8%

-1 715 669

Всього доходів спеціального фонду з урахуванням залишку

3 119 408

18 689 336

21 231 523

113,6%

2 542 187

ВИДАТКИ

Видатки бюджетних установ всього, в тому числі:

3 119 408

2 515 638

2 515 638

за рахунок коштів, отриманних як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

1 484 408

1 114 534

1 114 534

за рахунок коштів, отриманних з інших джерел власних надходжень бюджетних установ

1 635 000

1 401 104

1 401 104

Інші видатки спеціального фонду

18 770 228

16 720 348

89,1%

-2 049 880

Всього видатки спеціального фонду

3 119 408

18 770 228

19 235 986

102,5%

2 515 638

Залишки коштів на 01.10.2019

1 995 537

1 995 537

Керуючий справами                          Ольга КОНОНОВИЧ

 

Надрукувати