header

№ 689 Про районну цільову Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

trizub

УКРАЇНА

 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

 ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РІШЕННЯ

ХХХІУ сесії VІІ скликання

 

16.05.2019р.689


Про районну цільову Програму

захисту населення і територій від

надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру

         Розглянувши лист голови районної державної адміністрації від 14.03.2019 року № 01-12-2094/0/19/612-10  про проект районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного  характеру та відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації  від  14.03.2019 року № 73, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища і раціонального використання земельних і природних ресурсів, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

       

1. Затвердити районну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – Програма), що додається.

2. Вважати таким що втратило чинність рішення ХХV сесії VІ скликання
від 08.08.2013р. №
373 «Про районну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища і раціонального використання земельних і природних ресурсів.

 

 

Голова районної ради                                                                      Т.С.Тертична

   

 

Додаток
до  рішення ХХІУсесії
Каховської  районної  ради
 VIІ скликання 16.05.19р. № 689

                                                       

Районна цільова програма

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру

        

 

Вступ

         Основним принципом  районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – Програма) є дотримання загальнодержавних інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на розв’язання проблеми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж, їх попередження, охорону життя і здоров’я людей.

1. Паспорт Програми

Найменування

Районна цільова програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Підстава для

розроблення

Кодекс цивільного захисту України», Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки», Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Постанова Кабінету   Міністрів   України від   30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

Ініціатор

розроблення

 Каховська районна державна адміністрації

Розробник

 Управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації

Відповідальний виконавець

 Управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації

Виконавці

 Управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації; Каховське міськрайонне управління ГУ ДСНС України в Херсонській області, ДП «Каховське лісове господарство», Каховське районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області, виконкоми сільських рад та об’єднаних територіальних громад.

Строки реалізації

Дана програма є безстроковою

Основні джерела фінансування

Районний бюджет, бюджети сільських рад району, бюджети об’єднаних територіальних громад 

 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Загальний обсяг - 5410,0 тис. грн., у тому числі:    

- бюджети сільських рад - 1540,0 тис. грн.;

- бюджети ОТГ - 3140,0 тис. грн.;

- районний бюджет - 730,0 тис. грн.

2. Обґрунтування здійснення Програми

    Реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом є

оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Мета програми

   Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі - надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення і захищеності територій від можливих наслідків виникнення таких ситуацій.

4. Заходи Програми

   Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

   -  берегоукріплення прибережної смуги як інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій;

   - створення матеріального резерву та матеріально-технічне забезпечення органів управління та сил цивільного захисту;

   -  підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування

на надзвичайні ситуації;

   - забезпечення  непрацюючого населення засобами захисту органів дихання  від небезпечних хімічних речовин;

         - пропаганда безпеки життєдіяльності населення району, навчання громадян основам безпеки поведінки;

         -  запобігання виникнення пожеж у лісових масивах району;

         - придбання паливно-мастильних матеріалів для попередження та ліквідації надзвичайних подій, пов’язаних з виникненням пожеж;

         -  технічне переоснащення спеціалізованої служби оповіщення районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Херсонської області (далі – Ланки ЦЗ);

         - попередження виникнення епізоотій на території району.

5. Загальний обсяг та джерела фінансування

         Видатки, пов’язані з реалізацією програми, здійснюються за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті, бюджетах сільських рад та об’єднаних територіальних громад на відповідний рік.

6. Очікувані результати, ефективність Програми

   Виконання Програми дасть змогу:

   - забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об'єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;

   - знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;

   - удосконалити механізм здійснення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;

   - підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

   - здійснити матеріально-технічне переоснащення спеціалізованої служби оповіщення Ланки ЦЗ.

   Ефективність виконання Програми полягає у взаємодії оптимальної та результативної єдиної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості функціонування спеціалізованих служб цивільного захисту, зменшенні матеріальних збитків та кількості постраждалих жителів внаслідок надзвичайних ситуацій.

7. Відповідальний виконавець Програми

            Відповідальним виконавцем програми та головним розпорядником коштів є управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації.

                
8. Завдання і заходи виконання районної цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

з/п

Зміст заходів виконання Програми

Відповідальні за виконання

Термін

Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн.

Очікуваний результат виконання заходу

1

2

3

4

5

6

7

1.

Берегоукріплення узбережжя Каховського водосховища вздовж територій населених пунктів Любимівської об’єднаної територіальної громади

Любимівська об’єднана територіальна громада

(далі – ОТГ)

2019 -

2025 р.

Бюджет Любимівської об’єднаної територіальної громади

2 000,0

Ліквідація загрози життя та здоров’я жителів громади, пов’язаної з можливим обрушенням берегових скель населених пунктів:

- смт Любимівка,

- с. Василівка,

- с. Софіївка

2.

Створення матеріального резерву

Управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські ради,

ОТГ

Згідно

ПКМУ

від

30.09.

2015 р.

№ 775

Загальний обсяг,

 у т. ч.

2 000,0

Створення запасів матеріальних цінностей, призначених для невідкладного їх залучення у

необхідних  обсягах у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації

бюджети сільських рад

900,0

районний бюджет

500,0

бюджети ОТГ

600,0

3.

Забезпечення  непрацюючого населення засобами захисту органів дихання  від небезпечних хімічних речовин

Роздольненська об’єднана територіальна громада

2019 -

2022 р.

Бюджет Роздольненської об’єднаної територіальної громади

200,0

Захист життя та здоров’я населення в разі можливого виникнення надзвичайної ситуації на хімічнонебезпечних об’єктах

4.

Пропаганда безпеки життєдіяльності населення району, навчання громадян основам безпеки поведінки, протипожежне патрулювання територій району

Каховське МРУ ГУ ДСНС України в Херсонській області

Щорічно

Загальний обсяг,

 у т. ч.

140,0

Поширення серед населення знань щодо безпеки життєдіяльності та навчання громадян основам безпеки поведінки.

районний бюджет

50,0

бюджети сільських рад

90,0

5.

Запобігання виникнення пожеж у лісових масивах району

ДП «Каховське лісове господарство»,

Малокаховська сільська рада

Щорічно

Загальний обсяг,

 у т. ч.

40,0

Зменшення кількості та масштабів виникнення та поширення лісових пожеж на території району

районний бюджет

30,0

бюджет Малокаховської

сільської ради

10,0

6.

Придбання паливно-мастильних матеріалів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з виникненням пожеж

Управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські ради, ОТГ

Щорічно

Загальний обсяг,

 у т. ч.

200,0

Своєчасне у повному обсязі реагування протипожежних служб на попередження виникнення та ліквідацію пожеж

районний бюджет

50,0

бюджети сільських рад

90,0

бюджети ОТГ

60,0

7.

Технічне переоснащення спеціалізованої служби оповіщення районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

Управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації

2019 -

2020 р.

      Районний бюджет

100,0

Поліпшення дієздатності системи оповіщення району

 

8.

Попередження виникнення епізоотій на території району

Каховське районне управління ГУ Держпродспожив-служби

в Херсонській області

Щорічно

Загальний обсяг,

 у т. ч.

730,0

Зменшення можливих втрат сектору агропромислового розвитку району в разі виникнення високопатогенного захворювання тварин

бюджети сільських рад

    450,0

бюджети ОТГ

280,0

Усього за програмою, тис. грн.

Загальний обсяг,

 у т. ч.

5410,0

бюджети сільських рад

1540,0

бюджети ОТГ

3140,0

районний бюджет

730,0

Керуючий справами районної ради                                             О.М.Кононович

Надрукувати