header

№ 686 Про Комплексну програму організації допомоги Каховському відділу поліції ГУНП в Херсонській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на території району на 2019-2020 роки

trizub
УКРАЇНА
 
КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
                                                                                                               
РІШЕННЯ
ХХХІУ сесії VІІ скликання
                  
16.05.2019р.  № 686
Про Комплексну програму організації допомоги
Каховському відділу поліції ГУНП в Херсонській
області у забезпеченні охорони публічної безпеки
і порядку, профілактики злочинності на території
району на 2019-2020 роки

 

 

         Розглянувши лист Каховської районної державної адміністрації від 18.03.2019р. № 01-19-2124/0/19/612-6  та відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 11.03.2019р. № 69 «Про проект Комплексної програми організації допомоги Каховському відділу поліції ГУНП в Херсонській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на території  району на 2019-2020 роки», враховуючи висновки та рекомендації постійної   комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
        
1. Затвердити  Комплексну програму організації допомоги Каховському відділу поліції  ГУНП в Херсонській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на території району на 2019-2020 роки, що додається.
        
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення ХХ сесії районної ради VІІ скликання  від 23.11.2017 року  № 358  «Про затвердження  Комплексної програми організації допомоги Каховському відділу поліції ГУНП в Херсонській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на території  району на 2017-2018 роки».
         
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

 

 

 

Голова районної ради                                                               Т.С.Тертична

                                                                                                                                                                                
                                                                                     

 

Додаток   
до рішення ХХХІУ сесії
Каховської районної                                         
ради VIIскликання
від 16.05.19р. № 686

 

 

                                                
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
організації допомоги Каховському відділу поліції  Головного Управління Національної поліції в Херсонській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на території району
на 2019-2020 роки

 

І. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Каховського районна державна адміністрація, Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Пункт 5 протоколу № 3 засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  від 21 квітня 2015 року

3.

Регіональний замовник Програми

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області

4.

Розробник Програми

Юридичний відділ апарату

 райдержадміністрації

5.

Співрозробники Програми

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області, юридичний відділ апарату  районної державної адміністрації

6.

Відповідальні виконавці

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області

7.

Учасники Програми

(співвиконавці)

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації, фінансове управління районної державної адміністрації, сільські ради

8.

Терміни реалізації Програми

2019 – 2020 роки

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, бюджети сільських рад

10.

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації, усього:

200 тис.грн

11.

Основні джерела фінансування

Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, шляхом передачі субвенції з районного бюджету державному бюджету, та інших джерел, не заборонених законодавством, та за рахунок коштів бюджетів сільських рад, в межах їх фінансових можливостей

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
         Комплексна програма організації допомоги Каховському відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Херсонській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на території району на 2019 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про національну поліцію», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», Указу Президента України від 16 червня 1999 року № 650/99 «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку», пункту 5 протоколу № 3 засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 квітня 2015 року (від 23 квітня 2015 року № 17442/0/1-15).
         В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення охорони публічної безпеки і порядку та профілактики злочинності.
         Здійснення ряду заходів (додаток 1) та фінансування (додаток 2), передбачених Програмою, дозволить підвищити рівень охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, сприятиме вчасному виявленню та розслідуванню кримінальних правопорушень.
ІІІ. Мета і завдання Програми
         Мета Програми полягає у забезпеченні ефективної підтримки місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та населенням діяльності Каховського відділу поліції, яка спрямована на охорону прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, надання матеріально-технічної підтримки.
         Основні завдання Програми:
         - створення умов для залучення населення та об’єднань громадян до охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку;
         - надання матеріально-технічної підтримки Каховському відділу поліції ГУНП в Херсонській області, щодо охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності;
         - запобігання втягуванню працівників органів влади у злочинну діяльність.
ІV. Очікувані результати
За умови реалізації запланованих згідно з Програмою заходів прогнозується: посилити взаємодію працівників Каховського відділу поліції, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та населення, щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки і порядку, вчасному виявленню та якісному розслідуванню кримінальних правопорушень, сприяння участі населення у правоохоронній діяльності; забезпечити матеріально-технічну підтримку діяльності Каховського відділу поліції на території району, поліпшити стан правопорядку у Каховському районі, створити додаткові умови для забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики кримінальних та інших правопорушень.
У цілому вжиття зазначених заходів позитивно вплине на протидію злочинній діяльності, дасть змогу краще забезпечити охорону прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки і порядку, сприятиме вчасному виявленню та розслідуванню кримінальних правопорушень, профілактиці злочинності на території Каховського району.
V. Ресурсне забезпечення виконання Програми

Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми, тис.грн

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

районний бюджет, бюджети сільських рад, в межах їх фінансових можливостей

200,0

Фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, шляхом передачі субвенції з районного бюджету державному бюджету, та інших джерел, не заборонених законодавством та за рахунок коштів бюджетів сільських рад, в межах їх фінансових можливостей.
VI. Система управління та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює юридичний відділ апарату районної державної адміністрації.
Питання про хід виконання Програми може заслуховуватись на сесіях районної ради, на засіданнях колегії Каховської районної державної адміністрації, нарадах при керівництві Каховського відділу ГУНП в Херсонській області.

 

 

Начальник відділу з організаційної роботи
та загальних питань  районної ради                                        Н.А.Зубач
 
                                                                                   
Додаток 1
 до Комплексної програми

 

ЗАХОДИ
Комплексної програми організації допомоги Каховському відділу поліції ГУНП в Херсонській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку,  профілактики злочинності на території району на 2019-2020 рік

 

з/п

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Термін

виконання

роки

Обсяг фінансування на рік, грн

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

І. Організаційне забезпечення профілактики злочинності

1.

Інформування населення Каховського району через засоби масової інформації – місцеві газети про стан правопорядку на території району та результати боротьби зі злочинністю, іншими правопорушеннями

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області, засоби масової інформації, відповідні інтернет -сайти

Протягом 2019-2020 років

-

-

2.

Висвітлення позитивних результатів роботи працівників Каховського відділу поліції ГУНП в Херсонській області з метою популяризації їх діяльності та забезпечення співпраці з населенням (окремі статті в місцевих газетах)

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області, засоби масової інформації, відповідні інтернет - сайти

Постійно

-

-

3.

Виділення/проведення ремонтних робіт приміщень для роботи дільничних офіцерів поліції

Районна державна адміністрація, Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області

Протягом 2019-2020 років

ІІ. Робота з громадськістю

1.

Проведення робочих зустрічей з організаторами та координаторами масових акцій, з одночасним інформуванням їх про неприпустимість та недопущення вчинення дій, спрямованих на дестабілізацію соціально-політичної ситуації в районі

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області

Протягом 2019-2020 років

-

-

2.

Проведення серед населення роз’яснювальної роботи щодо необхідності участі громадян в охороні прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки і порядку, профілактиці злочинності сприяння розслідуванню кримінальних правопорушень, на території Каховського району

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області, юридичний відділ апарату районної державної адміністрації, відповідальні за даний напрямок роботи працівники сільських рад

Протягом 2019-2020 років

-

-

3.

Надання практичної допомоги та роз’яснень щодо порядку створення і діяльності громадських формувань охорони громадського порядку і державного кордону, їх прав та обов’язків. Надання пропозицій щодо поліпшення діяльності вказаних формувань

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області, юридичний відділ апарату районної державної

адміністрації, відповідальні за даний напрямок роботи працівники сільських рад

Протягом 2019-2020 років

-

-

4.

Організація, контроль і спрямування повсякденної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області

Постійно

-

-

ІІІ. Профілактика злочинності

1.

Визначення ймовірності

участі осіб, які  були засуджені за вчинення особливо тяжких та тяжких злочинів, в екстремістській і сепаратистській діяльності

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області

Постійно

-

-

2.

Організація та проведення роботи щодо запобігання, виявлення і припинення проявів корупції серед державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, військовослужбовців та працівників правоохоронних і контролюючих органів

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області, районна державна адміністрація, сільські ради

Протягом 2019-2020 років

-

-

3.

З метою усунення причин та умов скоєння злочинів, вжити заходів щодо здійснення належного та встановлення систем відеоспостереження у місцях відпочинку та масового перебування громадян, а також при в’їзді(виїзді)  до населених пунктів Каховського району

Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області,

районна державна адміністрація,

сільські ради

Протягом 2019-2020 років

-

-

             

 

 

Начальник відділу з організаційної роботи

та загальних питань  районної ради                                        Н.А.Зубач
 
 

 

 

                                                                                      
Додаток 2 
до Комплексної  програми

 

ФІНАНСУВАННЯ
з реалізації Комплексної програми організації допомоги Каховському відділу поліції ГУНП в Херсонській області  у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку,  профілактики злочинності на території району на 2019-2020 роки

 

з/п

Засоби забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності

Призначення

Термін виконання               роки

Вартість

(тис.грн)

1

2

3

4

5

1.

Утримання та технічне обслуговування автотранспорту дільничних офіцерів поліції, який використовується для забезпечення охорони публічного порядку та профілактики злочинності

Оперативне реагування на заяви та повідомлення, забезпечення роботи груп швидкого реагування та дільничних офіцерів поліції.

2019

2020

60,0

60,0

2.

Придбання паливно-мастильних матеріалів

Оперативне реагування на заяви та повідомлення жителів Каховського району, забезпечення роботи груп швидкого реагування та дільничних офіцерів поліції.

2019

2020

20,0

20,0

3.

Придбання телевізорів для відеоспостереження

Забезпечення відеоспостереження за громадськими місцями з метою профілактики та належного рівня розслідування кримінальних та інших правопорушень на території Каховського району.

2019

2020

20,0

20,0

Загальна сума:

2019

2020

100,0

100,0

Загальна сума

фінансування у 2019-2020 роках:

 

200,0

 

 

Начальник відділу з організаційної роботи

та загальних питань  районної ради                                        Н.А.Зубач
 

Надрукувати