header

№ 677 Про районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2020 роки

trizub
УКРАЇНА
 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                       
РІШЕННЯ
ХХХІУ  сесії VІІ скликання

16.05.2019 р. № 677 

Про  районну програму боротьби
з онкологічними захворюваннями
 на 2019-2020 роки

 

Розглянувши лист голови районної державної адміністрації  від  19.03.2019р. № 01-14-2110/0/19/612-102 про проект районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2020 роки та відповідне  розпорядження голови районної державної адміністрації  від  18.03.2019 року № 81, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 
В И Р І Ш И Л А: 
 
1.Затвердити  районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2020 роки (далі - Програма), що додається.
2. Вважити таким, що втратило чинність рішення III сесії VI скликання від 21.12.2010 № 23 « Про районну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

Голова районної ради                                                                               Т.С.Тертична    
 
 

 

                                                                               
Додаток
до рішення ХХХІУ сесії   
районної  ради VІІ скликання
16.05.2019 р. № 677

 

Районна програма
боротьби з онкологічними захворюваннями
на 2019 - 2020 роки

1

Ініціатор розроблення Програми 

Комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» (далі - КНП «Каховська ЦРЛ») та Комунальне некомерційне підприємство «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» (далі - КНП «Каховський РЦПМСД»)

2

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

3

Відповідальні виконавці Програми 

КНП «Каховська ЦРЛ» та КНП «Каховський РЦПМСД»

4

Учасники Програми 

КНП «Каховська ЦРЛ» та КНП «Каховський РЦПМСД»

5

Термін реалізації Програми

2019-2020 роки

6

Джерела фінансування Програми

Районний бюджет та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів районного бюджету, необхідних для реалізації Програми, всього,

в тому числі:

1010,00 тис. грн.

7.1

2019 рік

505,50 тис. грн.

7.2

2020 рік

505,50 тис. грн.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019 - 2020 роки (далі - Програма) спрямована на реалізацію в районі державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення у спеціалізованій онкологічній допомозі, підвищення ефективності профілактики онкологічних захворювань, забезпечення їх раннього виявлення та лікування, поліпшення якості життя онкологічних хворих.
Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Захворюваність та смертність населення постійно зростають у зв’язку із забрудненням навколишнього середовища, в тому числі через радіаційний фактор, а також у зв’язку зі значним старінням населення.
Рівень онкологічної смертності, на жаль, залишається надзвичайно високим, рак є причиною 15% смертності у загальній структурі смертності населення і поступається за показниками лише серцево-судинним захворюванням. Питома вага раку як причини смерті у працездатному віці становить 14% у чоловіків і 29% у жінок.
У структурі захворюваності чоловічого населення провідні місця займають рак легень, передміхурової залози, шлунку, ободової та прямої кишок. Серед жіночого населення - рак молочної залози, шкіри, тіла та шийки матки, прямої та ободової кишок.
На ситуацію, яка склалася з онкологічними захворюваннями, негативно впливають багато чинників:
сонячна та ультрафіолетова інсоляція, пилові бурі, суховії;
відсутність системи обов’язкових безкоштовних профілактичних оглядів та загальної диспансеризації населення;
відсутність ефективної мотивації як у населення, так і в роботодавців для проходження онкопрофогляду, дотримання здорового способу життя;
відсутність дієвої системи медико-соціальної реабілітації онкологічних хворих, недостатня кількість фахівців для психологічної підтримки, незабезпечення медичними виробами для реабілітації, а саме: кало- та сечоприймачами, засобами догляду;
недостатній рівень фінансування та оснащення закладів охорони здоров'я діагностичним обладнанням, яке необхідне для ранньої діагностики раку та проведення спеціального лікування відповідно до міжнародних стандартів.
Ефективність боротьби з онкологічними захворюваннями насамперед залежить від організації роботи щодо профілактики онкологічних захворювань, відновлення ефективної системи профілактичних оглядів та диспансеризації пацієнтів з передпухлинними захворюваннями, запровадження програм скринінгу молочної залози, шийки матки тощо, покращення якості спеціалізованого лікування онкохворих.
Таким чином, онкологічні захворювання є соціальною проблемою, розв’язання якої потребує державної підтримки та координації зусиль усіх органів влади.
ІІІ. Визначення мети Програми
Метою Програми є підвищення ефективності заходів з профілактики онкологічних захворювань та доступності медичної допомоги для онкохворих; зниження смертності від онкозахворювань, зокрема від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (молочної залози, шийки матки, передміхурової залози); зменшення кількості випадків первинного виходу у працездатному віці на інвалідність внаслідок захворювання на рак; створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих шляхом підвищення ефективності заходів з профілактики; збільшення показника одужання; зменшення рівня дорічної летальності онкохворих.
ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми
Розв’язанню в районі проблеми з онкологічними захворюваннями сприятимуть:
удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань за рахунок забезпечення раннього виявлення злоякісних новоутворень у закладах первинної медико-санітарної допомоги шляхом підвищення ефективності медичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими на передпухлинні захворювання;
поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я;
проведення реабілітації онкологічних хворих;
удосконалення системи надання спеціалізованої паліативної допомоги онкохворим.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством України. Головним розпорядником коштів районного бюджету визначити районну державну адміністрацію.
Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1.
Програма реалізується в один етап протягом 2019 - 2020 років.
Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити:
усунення зовнішніх причин, що впливають на зростання захворювань;
удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань;
поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування онкологічних захворювань;
удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціалізованого лікування онкологічних хворих;
проведення реабілітації онкологічних хворих;
проведення диспансерного нагляду.
 
 
 
Виконання Програми дасть змогу:
- підвищити рівень поінформованості населення з питань профілактики та ранньої діагностики злоякісних новоутворень;
- покращити рівень ранньої діагностики злоякісних новоутворень;
підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень окремих локалізацій на І - II стадіях захворювання (молочна залоза, шийка матки та інші візуальні локалізації), знизити рівень занедбаних форм раку, в тому числі вперше виявлених, знизити рівень первинного виходу у працездатному віці на інвалідність;
забезпечити надання високоспеціалізованого лікування онкохворим відповідно до міжнародних стандартів;
забезпечити проведення диспансерного нагляду 100% онкологічних хворих;
знизити рівень смертності населення від злоякісних новоутворень.
VІ. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та основні заходи Програми викладено у додатку 2.
VІІ. Координація та відповідальні виконавці Програми
Відповідальними виконавцями Програми визначено КНП «Каховська ЦРЛ» та КНП «Каховський РЦПМСД».
Виконавці Програми щороку до 05 січня інформують управління соціального захисту населення районної державної адміністрації про результати проведеної роботи для подальшого узагальнення та інформування Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
Координацію діяльності щодо виконання Програми забезпечує управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.
 
Керуючий справами районної ради                                            О.М.Кононович
 
 
 
 
Додаток 1
до Програми
РЕСУРСНЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019 — 2020 роки
                                                                                                                                                                                  тис. грн.

Обсяг коштів районного бюджету,

які пропонується залучити на виконання Програми

Етап виконання програми

Усього

витрат на виконання Програми

2019 рік

2020 рік

Всього,

в тому числі на фінансування закладів охорони здоров’я:

505,50

505,50

1011,00

КНП «Каховський РЦПМСД»

324,00

324,00

648,00

КНП «Каховська ЦРЛ»

181,50

181,50

363,00

Керуючий справами районної ради                                                                                                              О.М.Кононович
 
 

 

                      
Додаток 2
до Програми

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ
районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019 — 2020 роки

 

№ з/п

Перелік

заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтов­ні обсяги фінансування, тис.грн.

у тому числі

за роками

Очікувані

результати

2019

2020

1

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань

1

Впровадження скринінгових програм у закладах охорони здоров’я з метою раннього виявлення передпухлинних і злоякісних новоутворень (раку шийки матки, молочної залози, простати та інших візуальних локалізацій)

2019-2020 роки

КНП «Каховський РЦПМСД»,

КНП «Каховська ЦРЛ»

Районний бюджет

40,00

280,50

20,00

140,25

20,00

140,25

Забезпечення охоплення цитологічним скринінгом раку шийки матки до 1000 жінок щороку

2

Проведення щорічного мамографічного скринінгу раку молочної залози жінкам старше 40 років

2019-2020 роки

КНП «Каховська ЦРЛ»

У межах фінансування закладу

-

-

-

Охоплення мамографічним скринінгом не менше 500 жінок після 40 років щороку

3

Проведення скринінгу раку простати шляхом щорічного визначення рівня ПСА із розрахунку 37,25 грн. за одне дослідження та кількості чоловічого населення старше 50 років

2019-2020 роки

КНП «Каховська ЦРЛ»

Районний бюджет

74,50

37,25

37,25

Проведення у чоловіків скринінгу раку простати шляхом визначення ПСА загального, щороку 1000 осіб після 50 років

4

Створення скринінгового центру з електронним реєстром населення для ранньої діагностики злоякісних новоутворень з підключенням до КЗ ХОР «ХООД» за допомогою системи «ТЕЛЕ МЕДИЦИНА»

2019-2020 роки

КНП «Каховська ЦРЛ»,

КНП «Каховський РЦПМСД»

У межах фінансування закладів

-

-

-

-

-

-

Проведення ранньої діагностики злоякісних новоутворень

5

Інформування населення, проведення бесід, лекцій щодо вакцинації підлітків проти вірусу папіломи людини

2019-2020 роки

КНП «Каховська ЦРЛ»,

КНП «Каховський РЦПМСД»

Районний бюджет

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Підвищення рівня вакцинації підлітків проти вірусу папіломи людини

6

Залучення засобів масової інформації до інформування населення з питань пропаганди здорового способу життя, боротьби з тютюнопалінням, профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкозахворювань

2019-2020 роки

КНП «Каховська ЦРЛ»,

КНП «Каховський РЦПМСД»

Районний бюджет

4,00

4,00

2,0

2,0

2,0

2,0

Зниження рівня занедбаних форм раку

2. Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування онкологічних захворювань

1

Забезпечення укомплектування штатних посад у закладах охорони здоров’я наступними лікарями:

рентгенолог, цитолог, лікар з УЗД

2019-2020 роки

КНП «Каховська ЦРЛ»

У межах фінансування закладу

-

-

-

Сприяння підвищенню професійного рівня лікарів

3. Проведення реабілітації онкологічних хворих

1

Забезпечення онкологічних хворих медичними виробами для реабілітації та засобами догляду (памперси, катетер Фолея)

2019-2020 роки

КНП «Каховський РЦПМСД»

Районний бюджет

100,00

50,00

50,00

Сприяння покращенню якості життя онкологічних пацієнтів

4. Удосконалення системи надання спеціалізованої паліативної допомоги онкохворим

1

Організація стаціонарів вдома для хворих на термінальних стадіях онкозахворювання (патронаж медичних сестер, організація навчання родичів онкохворих системі догляду за інкурабельними пацієнтами)

2019-2020 роки

КНП «Каховський РЦПМСД»

У межах фінансування закладу

-

-

-

Забезпечення надання якісної симптоматичної допомоги онкологічним хворим на термінальній стадії захворювання

2

Забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією

2019-2020 роки

КНП «Каховський РЦПМСД»

Районний бюджет

500,00

250,00

250,00

ВСЬОГО:

1011,00

505,50

505,50

 
 
 
Керуючий справами районної ради                                       О.М.Кононович

 

Надрукувати