header

№ 647 Про районну програму літнього оздоровлення та відпочинку дітей до 2020 року

trizub
УКРАЇНА
 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                       
РІШЕННЯ
ХХХІІІ  сесії VІІ скликання
28.02.2019р. № 647
 
Про районну програму
літнього оздоровлення та
відпочинку дітей до 2020 року

   

 

 

Розглянувши  лист голови районної державної адміністрації від 25.01.2019 року № 01-14-1518/0/19/612-102  про проект районної програми літнього оздоровлення та відпочинку дітей до 2020 року та  відповідне  розпорядження голови районної державної адміністрації  від  24.01.2019 року № 20, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити  районну  програму  літнього  оздоровлення та відпочинку дітей до 2020 року (далі - Програма), що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                               Т.С.Тертична
 
                     
          
Додаток                                                                                        
до рішення ХХХІІІ сесії                         
районної ради VІІ скликання
28.02.2019р.  № 647
           
РАЙОННА ПРОГРАМА
літнього оздоровлення та відпочинку дітей до 2020 року
І. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Учасники Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: управління соціального захисту населення (далі – УСЗН), відділ освіти, служба у справах дітей (далі – ССД); відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації, виконкоми сільських рад (за згодою), комунальне некомерційне підприємство «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» (далі – КНП «Каховський РЦПМСД») (за згодою), редакція газети «Каховські новини» (за згодою)

5.

Термін реалізації Програми

2019 – 2020 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:

448,00 тис.грн

у тому числі:

бюджетних коштів Програми на оздоровлення дітей

398,00 тис.грн;

бюджетних коштів Програми на оплату транспортних послуг

50,00 тис.грн

ІІ. Загальні положення
Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей ґрунтується на забезпеченні права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок. Органи державної влади та місцевого самоврядування здійснюють заходи, спрямовані на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку; створюють оптимальні умови для безпечного й ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
У Каховському районі щороку впроваджується комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема у канікулярний період.
Організація оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків району здійснюється відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» зі змінами та доповненнями та районної програми літнього оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженої районною радою.
Традиційно, відділом освіти районної державної адміністрації координується робота з організації відпочинку дітей району. Влітку на базі навчальних закладів району працюють табори з денним перебуванням. Педагоги шкіл разом із волонтерами гармонійно поєднують навчання із захопливим відпочинком: планують розмаїття цікавих виховних заходів, проводяться екскурсії місцями рідного краю, працюють гуртки. Діти відвідують заняття з народознавства, музичного, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, приймають активну участь у спортивних заходах.
Щороку діти пільгових категорій оздоровлюються за кошти державного бюджету та з залученням батьківської плати в ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» і ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек». За рахунок коштів місцевих бюджетів діти пільгових категорій оздоровлюються в оздоровчих таборах області.
Суб’єктом оздоровлення дітей району також є КНП «Каховський РЦПМСД», яке самостійно забезпечує оздоровлення дітей у санаторно-курортних закладах та дитячих оздоровчих таборах позаміського типу.
Програма спрямована на реалізацію одного із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства – реалізацію права дитини на оздоровлення та відпочинок.
ІІІ. Визначення понять
Відпочинкова зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів.
Оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.
Відпочинок – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психологічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни.
Оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни.
Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.
Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей – встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей.
Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії  Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
Послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров’я дитини.
Відпочинкові послуги – заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.
ІV. Мета й основні завдання Програми
Метою реалізації Програми є створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей.
Основні завдання Програми:
-       виділення коштів з районного бюджету на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
-       залучення на проведення районної кампанії оздоровлення та відпочинку дітей позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством;
-       охоплення оздоровленням та відпочинком дітей району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, організованими формами оздоровлення і відпочинку;
-       створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів оздоровлення та відпочинку дітей;
-       надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги громадським об’єднанням, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам.
V. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
- створити оптимальні умови для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Досягнення очікуваних результатів виконання Програми можливе завдяки реалізації заходів, наведених у додатку до Програми.
VІ. Джерела фінансування Програми
Видатки, пов'язані з оздоровленням та відпочинком дітей, здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, виходячи з фінансових можливостей, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, коштів спеціального фонду бюджетних установ, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, інших надходжень, не заборонених законодавством. Обсяги фінансування Програми з районного бюджету визначаються щорічно при затвердженні районного бюджету або при прийнятті рішення про внесення змін до нього.
 
1. Головним розпорядником коштів по оздоровленню дітей за кошти районного бюджету визначити управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавцем – дитячий оздоровчий заклад.
 
2. Головним розпорядником коштів по відпочинку дітей за кошти районного бюджету та виконавцем визначити відділ освіти районної державної адміністрації.
 
3. Головним розпорядником коштів по перевезенню груп дітей, які направляються на оздоровлення до дитячих оздоровчих закладів за кошти районного бюджету та виконавцем визначити управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.
Орієнтовні обсяги фінансування Програми на 2019-2020 роки

з/п

Рік

Обсяг фінансування з районного бюджету

(тис. грн)

1

2019

224,00

2

2020

224,00

        РАЗОМ:

448,00

 

 Керуючий справами районної ради                                        О.М.Кононович                       
                

 

 

 
Додаток
до Програми
 

 

Заходи
до районної програми літнього оздоровлення та відпочинку дітей до 2020 року

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

(роки)

Відповідальні

за виконання

1

2

3

4

1

Виявлення контингенту дітей, що потребують оздоровлення.

2019-2020 рр.

УСЗН, відділ освіти, ССД, виконкоми сільських рад (за згодою), КНП «Каховський РЦПМСД») (за згодою)

2

Організація оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у дитячих оздоровчих закладах області.

2019-2020 рр.

УСЗН, відділ освіти, виконкоми сільських рад (за згодою), КНП «Каховський РЦПМСД»)                       (за згодою)

3

Забезпечення підбору та направлення дітей пільгових категорій району для оздоровлення та відпочинку в ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія», ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек», інших таборах оздоровлення та відпочинку області і України.

2019-2020 рр.

УСЗН, відділ освіти

4

Охоплення учнівського контингенту  літнім відпочинком під час організації оздоровчих, відпочинкових, тематичних, профільних змін в дитячих оздоровчих закладах різного профілю, створених на базі закладів освіти району.

2019-2020 рр.

Відділ освіти

5

Формування пріоритетів здорового способу життя у дітей та молоді через проведення тематичних масових та групових заходів, розповсюдження засобів соціальної реклами; створення належних умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими функціональними можливостями, з числа безпритульних та бездоглядних під час літньої оздоровчої кампанії.

2019-2020 рр.

Відділ освіти

6

Залучення добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством, для літнього оздоровлення та відпочинку дітей.

2019-2020 рр.

УСЗН, відділ освіти, виконкоми сільських рад (за згодою)

7

Організація перевезення груп дітей, які направляються на оздоровлення до дитячих оздоровчих закладів області та у зворотному напрямку.

2019-2020 рр.

УСЗН

8

Висвітлення на офіційному сайті районної державної адміністрації та в засобах масової інформації питань підготовки та ходу проведення в районі літнього оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків.

2019-2020 рр.

УСЗН, відділ світи, відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації, редакція газети «Каховські новини» (за згодою)

 

Керуючий справами районної ради                                                 О.М.Кононович                              

Надрукувати