header

№ 646 Про програму розвитку культури і духовності Каховського району на 2019-2021 роки

trizub 

УКРАЇНА

 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХХХІІІ  сесії VІІ скликання

28.02.2019р. № 646 

Про  програму   розвитку
культури і духовності Каховського
району на 2019-2021 роки

 

З метою вдосконалення в Каховському районі реалізації державної політики щодо розвитку  української культури і кращих здобутків європейської та світової культури, розглянувши листи голови районної державної адміністрації  від  29.01.2019 р. № 01-14-1554/0/19/612-101, від 18.02.2019 р. №01-14-1790/0/19/612-101 про проект програми  розвитку культури і духовності Каховського району на 2019-2021 роки та відповідні  розпорядження голови районної державної адміністрації  від  25.01.2019 року № 23, від  15.02.2019 р. № 42, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити проект програми розвитку культури і духовності Каховського району на 2019-2021 роки (далі - Програма), що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                               Т.С.Тертична

 

       

Додаток

до рішення ХХХІІІ сесії

районної ради VІІ скликання

28.02.2019р.  № 646

 

           

 

Районна програма

«Розвиток культури і духовності Каховського району на 2019-2021 роки»

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ культури Каховської районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закони України:«Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01 жовтня 2010 року      № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 952/18247

3.

Розробник Програми

Відділ культури Каховської районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ культури Каховської районної державної адміністрації

5.

Співвиконавці Програми

Комунальні установи: районний будинок культури ім.. Фрунзе, районна об’єднана бібліотека ім..Братана, районний краєзнавчий музей, управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, виконкоми сільських рад.

6.

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

7.

Перелік бюджетів, задіяних у виконанні Програми

Районний  бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

1838,7  тис.грн., в тому числі

з районного бюджету 1838,7 тис.грн.

9.

Джерела фінансування

Районний бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма спрямована на розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, культурного обслуговування населення.

Державна політика у галузі культури на районному рівні реалізовується   через   мережу   культурно-мистецьких установ, до якої входять 14 закладів культури клубного типу, 15 публічних бібліотек, 3 музейні установи. У  галузі   культури   та   мистецтва   Каховщини   працюють  понад 100 осіб.

В районі створюються умови для розвитку самодіяльної народної творчості, активізації та вдосконалення роботи клубних і бібліотечних закладів, підвищення рівня виконавської майстерності професійних та аматорських колективів, залучення до участі у колективах дітей та молоді, поліпшення матеріально-технічного стану закладів культури, в тому числі у сільській місцевості.

На території району налічується 196 об’єктів культурної спадщини, в тому числі пам’яток археології – 141 та історії – 55.

Аналіз соціокультурної ситуації на території Каховського району свідчить про те, що, незважаючи на економічні умови, у цілому вдалося зберегти мережу установ культури, забезпечити підтримку діяльності аматорських колективів краю.

Однак, незважаючи на те, що протягом останніх років виконано конкретні заходи щодо поліпшення умов діяльності галузі «культура», існує багато проблем, на виконання яких спрямовано заходи районної програми «Розвиток культури і духовності Каховського району на 2019-2021 роки» (далі – Програма).

Результати аналізу матеріально-технічного стану закладів культури засвідчують, що на сьогодні їх стан залишається складним, зокрема у сільській місцевості. Громади сільських рад неспроможні, або ж  не вбачають необхідності у забезпеченні в повному обсязі умов для повноцінного культурного обслуговування мешканців сільської місцевості. Так, на сьогодні близько 50% клубних закладів сільської місцевості потребують капітального ремонту, така ж кількість закладів не опалюється через відсутність систем опалення.

Потребує нагального розв’язання питання ремонту фасаду та внутрішніх приміщень районного будинку культури ім..Фрунзе, який є центром для організації змістовного дозвілля населення, місцем для занять творчих колективів, клубів за інтересами та місцем проведення районних заходів.

Поліпшення роботи музейних установ. Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів в облікову роботу з фондами музеїв, які потребують модернізації.

Становлення бібліотек у сучасному суспільстві як інформаційних центрів неможливе без вирішення проблем поповнення фондів новими надходженнями, організації передплати періодичних видань згідно з нормативами, впровадження сучасних інформаційних технологій, вирішення питання вдосконалення матеріально-технічної бази.

Фінансова підтримка у поліпшенні матеріально-технічної бази клубних закладів та гастрольно-концертна діяльність творчих колективів і обдарованої молоді за межами області та України.

Недостатнє бюджетне фінансування, низький рівень заробітної плати, недостатня кількість професійних фахівців (особливо у сільській місцевості), недосконала система підвищення кваліфікації працівників культури, зокрема сільської місцевості, вимагає гострої потреби у зміні програмних підходів та визначенні пріоритетних напрямів розвитку культури, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в нових умовах.

Вищезазначені проблеми можливо вирішити за умови ефективної підтримки з боку владних структур всіх рівнів, виділення коштів на проведення значущих для краю культурно-мистецьких заходів, поліпшення матеріально-технічної бази та інше.

ІІ. Мета Програми

Програма визначає стратегію розвитку галузі культури в Каховському районі на 2019-2021 роки.

Метою Програми є реалізація на території Каховського району державної політики щодо розвитку галузі, підвищення ефективності діяльності закладів культури, створення сприятливих умов для розвитку творчості, збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини, забезпечення культурно-дозвіллєвих та інформаційних потреб населення, збереження мережі закладів культури, закріплення позитивних тенденцій у культурній сфері.

Програма визначає пріоритетні напрямки діяльності виконавчих органів держаної влади та громадських організацій, що працюють над вирішенням проблем культурної політики, визначає орієнтири для всіх, хто займається забезпеченням духовно-культурних потреб населення, формуванням художніх смаків, профілактикою негативних тенденцій в суспільстві, підтримкою талановитих громадян, збереженням духовного та культурного надбання нашого народу, пропагандою народних промислів та культурних традицій краю.

Досягнення зазначеної мети вбачається у комплексному і системному підході всіх закладів культури району та суб’єктів, причетних до культурної політики, для її реалізації шляхом координації зусиль та засобів у справі поліпшення матеріально-технічного стану закладів, підтримці та розвитку творчих здібностей молоді, формуванню художнього смаку, наданню якісних культурних послуг.

ІІІ. Основні завдання та заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

Збереження, розвиток та вдосконалення мережі  закладів культури району, особливо у сільській місцевості.

Збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору краю.

Збереження та утримання культурно-мистецької інфраструктури району.

Сприяння розвитку творчих здібностей молоді, піднесення духовності.

Пріоритетним завданням є фестивальний напрямок, який передбачає проведення фестивалів, конкурсів районного, обласного, всеукраїнського значення, які охоплюють різні версти населення та жанри мистецтва, а також участь у заходах, що проводяться за межами Каховського району.

Підготовка та проведення районних заходів та державних свят культурно-мистецького спрямування (проводиться  згідно затверджених основних культурно-мистецьких заходів на поточний рік додатком до програми).  Орієнтовний перелік заходів:

- інтелектуальний турнір «Ігри патріотів»;

- конкурс «Найкращий читач»;

- звітний концерт творчих колективів району;

- урочистості до Дня соборності України;

- поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви;

- урочистості до Дня виводу військ з Афганістану;

- Міжнародний день прав жінок і миру;

- свято за народними традиціями «Масляна»;

- святкові заходи до Великодня;

- День Перемоги;       

- Міжнародний день музеїв;

- Міжнародний день захисту дітей;

- акція «Мрій! Читай! Досягай!»;

- День Конституції України;

- День Державного прапора України;

- День незалежності України;

- Всеукраїнський день бібліотек;

- День захисника Вітчизни;

- День працівників культури  та  майстрів народного мистецтва;

- День пам’яті жертв голодомору;

- День Гідності та Свободи;

- Культурно-мистецькі заходи до Дня Святого Миколая та новорічні свята;

- заходи до ювілеїв творчих колективів та закладів культури. 

Забезпечення функціонування закладів культури і мистецтва, проведення ремонтно-реставраційних робіт, модернізація та технічне переоснащення.

Підтримка діяльності клубних закладів, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, збереження нематеріальної культурної спадщини.

Забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення, інформатизація, поповнення фондів та видавнича діяльність.

Створення належних умов для обліку, наукової обробки та збереження предметів музейного фонду. Проведення активної роботи музейних установ району по пропаганді кращих традицій та творів митців рідного краю з метою збільшення кількості відвідувачів.

Інвентаризація існуючих та поповнення новими експонатами музейних фондів та ведення реєстру нерухомих пам’яток історії та культури краю, виготовлення фотоальбомів, тощо.

Охорона та збереження культурної спадщини, постійний контроль за дотриманням пам’яткоохоронного законодавства, освітньо-популяризаторська робота з питань охорони та збереження культурної спадщини, втілення заходів, спрямованих на ремонт і реставрацію пам’яток.

Вдосконалення системи обліку пам’яток, об’єктів культурної спадщини, паспортизація об’єктів культурної спадщини тощо.

Заходи щодо реалізації Програми викладені у додатку.

ІV. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

Підвищити культурний рівень демократичного громадянського суспільства.

Створити сприятливі умови для розвитку культури і мистецтва в Каховському районі.

 Поліпшити рівень культурного обслуговування населення: якісний рівень організації та проведення фестивалів, конкурсів, районних заходів, забезпечення інформаційних потреб населення в бібліотечних  та музейних установах району.

Розширити доступ до історико-культурних цінностей краю.

Забезпечити подальший розвиток професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів.

Сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва.

Забезпечити повноцінне функціонування клубних, музейних, бібліотечних закладів та їх клубних формувань.

Активізувати діяльність районних осередків національних творчих спілок та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва з закладами культури і мистецтва краю в реалізації спільних програм.

 

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету, виходячи з його фінансових можливостей, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів по роках:

 (тис.грн)

Рік

Районний бюджет

Всього

2019

541,7

541,7

2020

657,0

657,0

2021

640,0

640,0

Всього

1838,7

1838,7

VI. Координація та контроль  за ходом  виконання Програми

          Координація та контроль за ходом виконанням Програми покладається на відділ культури Каховської районної державної адміністрації.

Відділ співпрацює з іншими відділами та управліннями районної державної адміністрації, структурними підрозділами обласної державної адміністрації та Міністерства України з питань культури та охорони держаних пам’яток. Співпрацює також з організаціями, установами, іншими органами управління, зацікавленими в питаннях реалізації програмних вимог і заходів.

Відділ створює умови для участі громади району у виконанні відповідних розділів цієї Програми.

Відділ культури  надає інформацію про хід виконання програми щороку до 01 грудня.

Головним розпорядником Програми є відділ культури. Виконавцем Програми є комунальна установа Каховський районний будинок культури ім. Фрунзе. Контроль за її виконанням здійснює Каховська районна державна адміністрація.

VII. Структура програми

Програма складається з семи розділів:

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

ІІ. Мета Програми.

ІІІ. Основні завдання Програми (Додаток. Заходи щодо реалізації Програми).

ІV. Очікувані результати, ефективність Програми.

V. Фінансове забезпечення Програми.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

VІІ. Структура програми.

 

 

 

 Керуючий справами районної ради                                        О.М.Кононович                            

 

 

                                                                             

 Додаток

до Програми

 

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації районної програми «Розвиток культури і духовності Каховського району

на 2019-2021 роки»

 

з/п

Зміст Заходу

Відповідальні

за виконання

Строк виконання, роки

Прогнозні обсяги

фінансових ресурсів,

тис.грн

Усього

У т.ч. за рахунок

районний бюджет

1

2

3

4

5

6

1.

Збереження національних традицій та звичаїв.

Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору Каховського району

 

1.1.

Організація і проведення фестивалів, гала-концертів, оглядів, конкурсів.

Фестивальний напрямок

1. Фестиваль народної творчості  «Каховський вернісаж». 

Конкурси

1. Інтелектуальний турнір «Ігри патріотів».

2. Конкурс «Найкращий читач»

3. Поетичний камертон Ліни Костенко:патріотичні лейтмотиви

Відділ культури

2019

2020

 

2021

70,0

150,0

 

100,0

70,0

150,0

 

100,0

1.2.

Організація та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів щодо відзначення знаменних, пам’ятних дат та ювілейних подій:

Звітний концерт творчих колективів району, Різдвяні вечори, День Соборності України; Урочистості до Дня виводу військ з Афганістану, День Героїв Небесної Сотні, Свято за народними традиціями «Весну закликаємо – Масляну вітаємо!», Міжнародний день прав жінок і миру, Великодній «Писанковий сад», День Перемоги, Міжнародний день музеїв, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародний день захисту дітей, День Конституції України;  День Державного Прапора України, День незалежності України, Всеукраїнський день бібліотек, День захисника України, День пам’яті жертв голодомору, День Гідності та Свободи, Свято до Дня Святого Миколая та  новорічні заходи.

Ювілейні заходи

65 –річчя Каховського районного будинку культури

Відділ культури

2019

2020

2021

2019

2020

2021

80,0

85,0

90,0

15,0

15,0

20,0

80,0

85,0

90,0

15,0

15,0

20,0

1.3.

Перевезення творчих колективів, учасників художньої самодіяльності, на районні, обласні, всеукраїнські огляди самодіяльної творчості, фестивалі, обслуговування концертних заходів та урочистостей під час проведення святкових заходів

Відділ культури

2019

2020

2021

20,0

25,0

30,0

20,0

25,0

30,0

1.4.

Забезпечення видання каталогів, збірників, буклетів, альбомів з історії та сьогодення культурно-мистецького життя краю та творчості провідних митців краю.

Відділ культури

2019

10,0

10,0

2020

15,0

15,0

2021

20,0

20,0

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1

2019-2021

745,0

745,0

в тому числі по рокам

2019

195,0

195,0

2020

290,0

290,0

2021

260,0

260,0

2.

Забезпечення функціонування закладів культури і мистецтва Каховського району, проведення реконструкцій, ремонтно-реставраційних робіт. Модернізація і технічне переоснащення

 

2.1.

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації по обєкту «Реконструкція з утепленням фасаду та встановленням метолопластикових вікон»

2. Капітальний ремонт приміщення вестибюля

Відділ культури

2019

2020

2021

3. Придбання  кондиціонерів СН-S24FTXAM2S (3  шт.)

2019

114,8

114,8

4. Встановлення кондиціонерів в кількості 3-х шт.

2019

22,2

22,2

5.Проведення монтажу електричних мереж (підключення 3-х кондиціонерів до електричної мережі комунальної установи)

2019

49,2

49,2

2.2.

Проведення капітальних та поточних ремонтів у сільських клубних та бібліотечних закладах

Сільські ради

2019-2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2

2019-2021

186,2

186,2

В тому числі по рокам

2019

186,2

 

186,2

3.

Забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення.

 

3.1.

Поповнення бібліотечних фондів сільських  бібліотек та відновлення їх матеріально-технічної бази

Сільські ради

2019- 2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 3

2019-2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

4.

Розвиток музейної справи. Створення належних умов для обліку, наукової обробки та

збереження предметів музейного фонду

 

4.1.

Придбання для музейних закладів сучасного експозиційного обладнання.

Сільські ради

2019

2020

2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

4.2.

Забезпечення проведення наукових конференцій, читань, семінарів з питань краєзнавства, мистецтвознавства та участі у міжнародних та всеукраїнських тематичних заходах, стажування.

Відділ культури

2019

2020

2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

4.3.

Забезпечення поповнення музейних колекцій, організація стаціонарних та тематичних виставок, видання каталогів, путівників, та іншої рекламно-інформаційної продукції

Відділ культури, сільські ради

2019

2020

2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4

 

2019-2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

 

 

5.

Підтримка діяльності клубних закладів, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості.

Збереження нематеріальної культурної спадщини

 

5.1.

Забезпечення заходів по покращенню матеріально-технічної бази  районного будинку культури

1.Придбання мікрофонів та музичного обладнання

2. Придбання костюмів, театрального гриму та сценічного взуття для колективів

Відділ культури

2019

2020

2021

   152,5

112,0

  140,0

    152,5

112,0

    140,0

3. Оновлення  реквізиту та костюмів для проведення районних свят

2021

50,0

50,0

4. Придбання технічних засобів: комплект освітлової  та звукової апаратури, комп’ютери , оргтехніка, проектор, екран, відеокамера, професійна фотокамера.

2020

2021

180,0

180,0

180,0

180,0

5. Придбання матеріалів  та декорацій для оздоблення сцени

2020

50,0

50,0

5.2.

Забезпечення заходів по покращенню матеріально-технічної бази закладів культури сільської місцевості (проведення ремонтних робіт будівель, систем опалення тощо).

Сільські ради

2019-2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

5.3.

Забезпечення підвищення кваліфікації працівників закладів культури клубного типу.

Відділ культури

 

2019

 

5,0

 

5,0

 

2020

 

5,0

 

5,0

 

2021

 

5,0

 

5,0

5.4.

Забезпечення закладів культури сільської місцевості, технічними засобами, необхідними для фіксації творів нематеріальної культурної спадщини.

Сільські ради

2019-2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

5.5.

Створення електронної бази даних майстрів народного мистецтва і ремісництва краю та карти їх розміщення.

Відділ культури

2020

15,0

15,0

 

5.6.

Поповнення методичних фондів літературою на допомогу розвитку жанрів мистецтва, передплата на галузеві періодичні видання.

Відділ культури

2019

3,0

3,0

2020

5,0

5,0

2021

5,0

5,0

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 5

 

2019-2021

 

907,5

 

907,5

В тому числі по рокам

 

2019

 

160,5

 

160,5

 

2020

 

367,0

 

367,0

 

2021

 

380,0

 

380,0

6.

Охорона та збереження культурної спадщини

 

6.1.

Постійний контроль за дотриманням пам’яткоохоронного законодавства, освітньо-популяризаторська робота з питань охорони та збереження культурної спадщини, втілення заходів, спрямованих на ремонт і реставрацію пам’яток.

Відділ культури

2019

2020

2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

6.2.

Виготовлення та встановлення охоронних знаків на пам’ятки археології на території відповідних рад.

Сільські ради,

об’єднані територіальні громади

   2019

2020

2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

6.3.

Вдосконалення системи обліку пам’яток, об’єктів культурної спадщини, паспортизація об’єктів культурної спадщини.

Відділ культури

сільські ради,

об’єднані територіальні громади

2019

2020

2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

6.4

Залучення об’єктів культурної спадщини до туристичних маршрутів.

Відділ культури

2019

2020

2021

В межах виділених асигнувань

В межах виділених асигнувань

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 6

2019-2021

-

-

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ

2019-2021

1838,7

1838,7

В тому числі по рокам

2019

541,7

541,7

2020

657,0

657,0

2021

640,0

640,0

                       

Обсяг бюджетних коштів на виконання зазначеної Програми визначається щорічно, виходячи з можливостей фінансового ресурсу районного бюджету.

 

 

Керуючий справами районної ради                                           О.М.Кононович                                           

 

Надрукувати