header

№ 629 Про районну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на період до 2020 року

trizub 
УКРАЇНА

 
 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
РІШЕННЯ
ХХХІІ  сесії VІІ скликання
 
25.01.2019р. № 629
 
Про районну програму
підтримки  внутрішньо
переміщених осіб на період
до 2020 року

 

  Розглянувши  листи голови районної державної адміністрації від 21.12.2018 року № 01-15-3262/0/18/612-102.01, від 11.01.2019 року № 01-10-1326/0/19/612-102 про проект  районної  програми підтримки внутрішньо переміщених осіб  на  період до 2020 року  та  відповідні  розпорядження голови районної державної адміністрації  від  19.12.2018 року № 414, від 11.01.2019 року № 3, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити  районну  програму  підтримки  внутрішньо  переміщених осіб на період до 2020 року  (далі - Програма), що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                               Т.С.Тертична
                                                                         
                                 
    
Додаток
до рішення ХХХІІ сесії районної
ради VІІ скликання
25.01.2019 р. № 629
           
 
 
РАЙОННА ПРОГРАМА
підтримки внутрішньо переміщених осіб на період до 2020 року
І. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер, назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 944-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року», лист Херсонської обласної державної адміністрації від 10.12.2018 року № 12343/0-18/06

3.

Розробник програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

5.

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: управління соціального захисту населення (далі – УСЗН), управління економічного розвитку та цивільного захисту, відділ освіти, Каховський районний центр надання соціальних послуг (далі – Каховський РЦНСП) (за згодою), виконкоми сільських рад (за згодою), Комунальне некомерційне підприємство «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» (далі – КНП «Каховський РЦПМСД») (за згодою), Каховський міськрайонний центр зайнятості (далі – КМРЦЗ), Комунальне некомерційне підприємство «Каховська центральна районна лікарня Каховської районної ради» (далі – КНП «Каховська ЦРЛ») (за згодою)

6.

Термін реалізації програми

2019 – 2020 роки

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього:

у тому числі бюджетних коштів:

Фінансових затрат з районного бюджету не потребує

з них коштів районного бюджету

Основні джерела фінансування програми

Кошти бюджетів місцевого самоврядування, інвестиції та кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством

ІІ. Загальні положення
Державна політика у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб ґрунтується на забезпеченні дотримання прав, свобод та законних інтересів кожної внутрішньо переміщеної особи.
Органи державної влади та місцевого самоврядування здійснюють заходи, спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.
У Каховському районі станом на 01.12.2018 року проживають 27 сімей внутрішньо переміщених осіб, у яких 59 осіб (у тому числі 23 дитини, 11 пенсіонерів) з Донецької, Луганської областей та АР Крим. Більшість цих громадян зіткнулися з такими проблемами, як організація проживання, побутового облаштування, працевлаштування.
Таким чином, в умовах сьогодення, саме зазначена категорія населення потребує підвищеної уваги з боку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій.
ІІІ. Мета й основні завдання Програми
Метою реалізації Програми є створення сприятливих умов для повноцінного проживання внутрішньо переміщених осіб на території Каховського району.
Основні завдання Програми:
-         забезпечення збору та аналізу інформації щодо житлових потреб внутрішньо переміщених осіб;
-         забезпечення інформування внутрішньо переміщених осіб з метою сприяння їх участі в програмах мікрокредитування, залучення до зайнятості в агропромисловому секторі (з урахуванням принципу гендерної рівності);
- забезпечення доступності медичних, освітніх послуг для внутрішньо переміщених осіб, у тому числі осіб з інвалідністю з урахуванням гендерних та вікових особливостей (потреб).
ІV. Очікувані результати виконання Програми
Виконання заходів з реалізації районної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на період до 2020 року, викладених у додатку до Програми, сприятиме:
- реалізації державної політики у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб;
- вирішенню соціально-побутових питань, пов’язаних з організацією тимчасового проживання, медичних, освітніх послуг, працевлаштування;
- зменшенню рівня безробіття серед внутрішньо переміщених осіб, підвищенню кваліфікації чи перекваліфікації.
V. Джерела фінансування Програми
         Виконання програми не потребує фінансування з районного бюджету. Можливе фінансування за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування (у межах наявних фінансових ресурсів), інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 Керуючий справами районної ради                                        О.М.Кононович                            
                                    
Додаток
до Програми
 
 
ЗАХОДИ
з реалізації районної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на період до 2020 року

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

І. Забезпечення права на житло

1.1

Забезпечення збору та аналізу інформації щодо житлових потреб внутрішньо переміщених осіб (із зазначенням статі та наявності дітей), зокрема з використанням Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Щокварталу

УСЗН,

виконкоми сільських рад

(за згодою)

Не потребує фінансування

1.2

Проведення інвентаризації об’єктів нерухомості та формування інформаційної бази на відповідному місцевому рівні з метою визначення наявних вільних приміщень, у тому числі таких, які за умови приведення до стану, придатного для проживання, можуть бути використані для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

I квартал 2019 р. з подальшим оновленням щопівроку

Виконкоми сільських рад

 (за згодою)

Не потребує фінансування

1.3

Забезпечення актуалізації заходів місцевих програм, розроблених на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 р. № 222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб у постійному і доступному житлі

II квартал 2019

Управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, виконкоми сільських рад

 (за згодою)

 

 

Кошти бюджетів місцевого самоврядування (у межах наявних фінансових ресурсів), інші джерела, не заборонені чинним законодавством

ІІ. Пенсійне та соціальне забезпечення

2.1

Запровадження механізму гарантування і забезпечення рівних прав та можливостей за результатами проведеного аналізу проблем внутрішньо переміщених осіб щодо доступу до послуг (пільг) соціального забезпечення з урахуванням гендерного та вікового аспектів, особливих потреб окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, представників національних меншин тощо), а також різниці у доступі до послуг внутрішньо переміщених осіб

II квартал 2019 р.

УСЗН

Не потребує фінансування

ІІІ. Конкуренція на ринку праці

3.1

Забезпечення інформування внутрішньо переміщених осіб з метою сприяння їх участі в програмах мікрокредитування, залучення до зайнятості в агропромисловому секторі (з урахуванням принципу гендерної рівності)

I квартал 2019 р.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, КМРЦЗ

 (за згодою)

Не потребує фінансування

3.2

Забезпечення реалізації спільних із міжнародними та громадськими організаціями програм, спрямованих на підвищення рівня зайнятості та самозайнятості внутрішньо переміщених осіб (з урахуванням принципу гендерної рівності)

Постійно

КМРЦЗ

(за згодою)

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

3.3

Забезпечення проведення аналізу проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб (із зазначенням віку та гендерного аспекту), що стосуються існуючого попиту на ринку праці стосовно підвищення кваліфікації чи перекваліфікації

Щороку

КМРЦЗ

 (за згодою)

Не потребує фінансування

ІV. Право на освіту

4.1

Прийняття участі в тренінгах для вчителів та соціальних працівників для роботи з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб

Постійно

Відділ освіти,

Каховський РЦНСП

Інші джерела, не заборонені чинним законодавством

4.2

Надання психологічної підтримки та послуг щодо розвитку мовлення для дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, які мають особливу потребу у цьому

Постійно

Відділ освіти,

Каховський РЦНСП,

КНП «Каховський РЦПМСД»

Не потребує фінансування

4.3

Розроблення та здійснення заходів щодо можливості внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю отримувати освітні послуги з урахуванням їх права на інклюзивне навчання та особливих потреб (з урахуванням принципу гендерної рівності)

2019-2020 роки

Відділ освіти

Не потребує фінансування

V. Право на медичне обслуговування

5.1

Забезпечення доступності медичних послуг для внутрішньо переміщених осіб, у тому числі осіб з інвалідністю та осіб, які проживають в сільській місцевості з їх числа, з урахуванням гендерних та вікових особливостей (потреб)

Постійно

КНП «Каховський РЦПМСД»,

КНП «Каховська ЦРЛ»

Не потребує фінансування

5.2

Запровадження дієвих механізмів щодо надання додаткових гарантій для забезпечення належного медичного обслуговування внутрішньо переміщених осіб у закладах охорони здоров’я з урахуванням гендерних та вікових особливостей (потреб)

2019-2020 роки

КНП «Каховський РЦПМСД»,

КНП «Каховська ЦРЛ»

Не потребує фінансування

 

Керуючий справами районної ради                                                 О.М.Кононович                              

Надрукувати