header

№ 600 Про програму економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2019 рік

trizub
УКРАЇНА
КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
РІШЕННЯ
ХХХІ  сесії VІІ скликання
 
20.12.2018р.600   
                                   
Про   програму економічного,
соціального та культурного розвитку
Каховського району  на 2019 рік

 

 

Розглянувши лист райдержадміністрації про розгляд  проекту програми  економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2019 рік від 19.11.2018 року №11-15-2820/0/18/612-10 та відповідне  розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.11.2018 року № 384, враховуючи висновки та рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій районної ради, керуючись п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити програму економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2019 рік  (додається).
 
2. Відповідальність за виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2019 рік  покласти на районну державну адміністрацію.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.
Голова районної ради                                                                 Т.С.Тертична

 

ПРОГРАМА

економічного, соціального та культурного

розвитку Каховського району на 2019 рік

ВСТУП 

4

І.

Основні тенденції соціально-економічного розвитку району у 2018 році

6

ІІ.

Головні проблеми розвитку економіки та соціальної сфери району у 2019 році

20

III.

Цілі та пріоритетні завдання розвитку Каховського району у 2019 році

22

3.1

Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки району

22

3.1.1

Територіальна оборона в районі

23

3.1.2

Ринкові перетворення

23

3.1.2.1

Розвиток підприємництва

23

3.1.2.2

Розвиток ринкової інфраструктури

24

3.1.3

Механізм регулювання

24

3.1.3.1

Інвестиційна діяльність

24

3.1.3.2

Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для районних потреб

25

3.1.3.3

Реалізація районних програм

25

3.1.4

Розвиток реального сектору економіки

25

3.1.4.1

Сільське господарство 

25

3.1.4.2

Промисловість 

25

3.1.4.3

Упровадження ресурсо-й енергозберігаючих технологій

25

3.1.4.4

Транспорт, дорожнє господарство, розвиток інформаційної сфери

26

3.1.5

Туристично-рекреаційний комплекс

26

3.1.6

Торговельна діяльність

26

3.1.7

Зовнішньоекономічна діяльність

27

3.2

Підвищення якості життя

27

3.2.1

Соціальна сфера

28

3.2.1.1

Зайнятість населення та ринок праці

28

3.2.1.2

Грошові доходи населення та заробітна плата

29

3.2.1.3

Соціальне забеспечення

29

3.2.1.4

Пенсійна реформа

29

3.2.2

Гуманітарна сфера

30

3.2.2.1

Охорона здоров’я 

30

3.2.2.2

Освіта

31

3.2.2.3

Культура і духовність. Охорона культурної спадщини

31

3.2.2.4

Розвиток громадянського суспільства

32

3.2.2.5

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

32

3.2.2.6

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбав ленних батьківського піклування, осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом

33

3.2.2.7

Фізична культура та спорт

33

3.2.3

Інфраструктура життєзабезпечення

34

3.2.3.1

Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом

34

3.3

Цивільний захист

35

3.3.1

Охорона навколишнього природного середовища

36

3.3.2

Захист території від підтоплення

36

IV.

Додатки до програми соціально-економічного та культурного розвитку Каховського району на 2019 рік 

1.

Перелік основних показників економічного і соціального розвитку району на 2019 рік

37

2.

Перелік прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку Каховського району до 2021 року

45

3.

Перелік основних показників розвитку  Каховського району на 2019 рік

46

4.

Перелік інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації у 2019 році

48

5.

Перелік проектів регіонального  розвитку, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році в Каховському районі

57

6.

Перелік регіональних програм, які планується виконувати у 2019 році    з використанням усіх джерел фінансування

59

7.

Показники розвитку підприємств та організацій комунальної власності

67

8.

Перелік органів, відповідальних за підготовку матеріалів до проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку Каховського району на 2019 рік

69

ВСТУП

Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2018 рік (далі – Програма) підготовлено на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 10.11.2017 № 375    "Про формування проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2018 рік" за пропозиціями  структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств.

            Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Закон України від 23 березня 2000 року № 1602-III "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2006 року № 504-р "Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України".

В Програмі враховані заходи Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, заходи на 2015–2017 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 821, та також враховані основні положення стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року і план заходів з її реалізації, які затверджені рішеннями обласної ради від 10 вересня 2015 року № 1296 від 31 березня 2016 року № 78, іншими цільовими програмами щодо розвитку відповідних сфер діяльності в районі.

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до нагальних проблем, визначених цілей і ключових заходів, необхідних для досягнення пріоритетних завдань, які визначені у 2019 році і спрямовані на досягнення стратегічних пріоритетів розвитку району, та корелюється із заходами районних цільових програм.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств і організацій, розташованих на території населених пунктів району, коштів інвесторів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Організацію виконання заходів Програми здійснює Каховська районна державна адміністрація, проведення моніторингу, аналізу стану їх виконання покладаються на її структурні підрозділи спільно з бюджетними установами, що фінансуються з районного бюджету, органами місцевого самоврядування в частині делегованих повноважень, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, зацікавлених установ, організацій, громадських організацій.

Основними формами контролю за реалізацією завдань Програми є:

- рішення районної ради про затвердження Програми, хід її виконання за підсумками кварталу та звіту про стан виконання за підсумками року;

- розпорядження голови районної державної адміністрації про організацію виконання та встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

- щоквартальна звітність структурних підрозділів районної державної адміністрації та підведення підсумків виконання Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації;

- здійснення аналізу стану виконання Програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на виконання Програми;

- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми.

Протягом терміну дії Програма може коригуватися. Зміни, доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії районної ради за поданням районної державної адміністрації.

І. Основні тенденції соціально-економічного розвитку району у 2018 році

У 2018 році розвиток району характеризувався відзначенням району на обласному рівні з питань галузі сільського господарства, відновленням позитивної динаміки фінансової спроможності місцевих бюджетів, збільшенням обсягів капітальних інвестицій, залученням інвесторів підвищенням рівня доходів населення.

           Одним з основних напрямків розвитку аграрного сектору району у поточному році стали заходи спрямовані на створення належних умов розвитку для  сільськогосподарського виробництва.

Впродовж 2018 року робота районної державної адміністрації,  органів місцевого самоврядування,  районних служб та організацій  була направлена на виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району, що затверджена 23.02.2018 рішенням ХXІV сесії Каховської районної ради VIІ скликання, № 447. Виконання показників Програми представлено в наступній таблиці.

в галузі «Рослинництво».

Показник

Од. виміру.

План

Факт

Відхилення

Площа посіву ярових культур

тис.га

73,207

74,822

+1,615

Яри зернові та зернобобові

тис.га

16,368

16,646

+0,278

Ярового ячменю

тис.га

7,298

6,205

-1,093

Ярової пшениці

тис.га

0,110

0,516

+0,406

Кукурудза

тис.га

8,2

8,318

+0,118

Зернобобові

тис.га

0,600

1,417

+0,817

Просо

тис.га

0,120

0,087

-0,033

Олійні культури

тис.га

49,87

47,691

-2,179

Горох

тис.га

0,450

0,570

+0,120

Соя

тис.га

31

27,848

-3,152

Соняшник

тис.га

17,1

18,556

+1,456

Овочі

тис.га

4,027

3,805

-0,222

Гірчиця

тис.га

1,7

1,141

-0,559

Картопля

тис.га

1,5

1,327

-0,173

Баштанні

тис.га

0,200

0,199

-0,01

Площа обробки зерна від шкідників

тис.га

15

15,2

0,2

Площа обробки зерна від хвороб

тис.га

8,8

9,0

0,2

Хімічне прополювання

тис.га

23,5

24,2

+0,7

Озима пшениця

тис.га

19,556

19,159

-0,397

Озимий ячмінь

тис.га

1,382

1,465

+0,083

Озимий ріпак

тис.га

5,14

5,244

+0,104

В господарствах проведено пожнивний посів сої на площі 410 га, соняшника 120 га, овочевих культур 80 га.

В серпні місяці проводилося підготовка насіння для посіву озимих під врожай 2018 року. Потреба в насінні озимих культур складає 4,7 тис.т, фактично засипано 100% насіння. Додатково підготовлено на реалізацію 2,5 тис.тонн посівного матеріалу.

На даний час завершається збирання врожаю пізніх культур. Так соняшника з площі 14,9 тис.га намолочено більше 30,4 тис.т насіння при врожайності 20,3 ц/га, сої зібрано 64% (17,9 тис.га) врожайність 28,9 ц/га, вже зібрано 51,7 тис.т.. Кукурудза на зерно, скошено на площі 5,4 тис.га або 65%, намолочено 40,6 тис.т, врожайність становить 75,3 ц/га.

В районі проводилась підготовка грунту під посів озимих культур, під врожай 2019 року. Фактично підготовлено грунту 25,7 тис.га. Станом на 01.10.2018 року озимі культури посіяні на площі 23,3 тис.га, в тому числі озимих на зерно 17,8тис.га, що складає 89% до плану, з них озима пшениця посіяна на площі 17,2 тис.га, та озимий ячмінь на площі 581 га.. озимий ріпак посіяно на площі 5,5 тис.га.

Забезпеченість господарств мінеральними добривами для посіву озимих культур складає 96%., протруювачи є в 100% потребі (3,95 тонн).

Збирання овочевих культур йде до завершення. На данний час зібрано 131,9 тис.тонн, планується зібрати 165,5 тис.тонн. плодово-ягідних культур зібрано 3,2 тис.т., з них плодових – 2,9 тис.тон, ягід – 320, тон. Картоплі зібрано 206, тис.тонн. на даний час проводиться роботи по закладці плодово-овочевої продукції на зберігання. Вже закладено 12,4 тис.тонн.

В галузі «Тваринництво» ситуація за 9 місяців склалося наступним чином:

Утримується

Од. виміру

2017 рік

Відхилення

ВРХ   в т.ч.

голів

5100

5000

-100

с/г підприємства

2081

2136

+55

корів в т.ч.

голів

3100

3000

-100

с/г підприємства

735

738

+33

свиней  в т.ч.

голів

17950

16025

-1925

с/г підприємства

10558

9637

-921

овець в т.ч.

голів

4300

4300

0

с/г підприємства

2572

2958

+386

птиці  в т.ч.

тис.голів

170,5

136

-34,5

с/г підприємства

4,4

31,5

+27,1

        

В порівнянні з минулим роком  по району зменьшилось  поголів’я ВРХ на 100 голів, птиці на 34,5 тис.гол., свиней  зменшилось на 1925 голів,  зменшилося  маточне поголів’я корів на 100 голів.

              По сільськогосподарським підприємствам в порівнянні з минулим роком збільшилося поголів’я ВРХ на 55 голів, поголів’я корів на 33 голови, та птиці на 27,1 тис. голів, зменшилось поголівья свиней на 921 голову,.

Виробництво молока по району за ІІІ квартал  2018 рік становить 12953 тонн (на 502 тонни менше проти минулого року),  вироблено яєць 26,4 млн. штук (-4,6  млн. шт. до минулого року),  реалізовано м’яса в живій вазі 4984 тонн (-416 тонни до  минулого року). Удій на корову складає 4545 кг (+50 кг до минулого року). Яйценосність однієї курки-несучки 167 яєць (-12 шт. до  минулого року), настриг вовни складає 16,5 тонн (+0,7 тонн до минулого року), середньодобові прирости великої рогатої худоби та свиней відповідно 390 гр. та 410 грамів.

По сільськогосподарським підприємствам виробництво молока становить 3758 тонн ( +125 тонн більше проти минулого року),  реалізовано 1287 тонни м’яса в живій вазі (-1031 тонна до минулого року).  Удій на корову становить 6502 кг молока (+426 тонн до минулого року), середньодобові прирости великої рогатої худоби та свиней відповідно 538 гр. та 665 гр.   

            В районі на повному рівні організована робота по заготівлі кормів на зимовий період 2018-2019 років.

     Внаслідок зусиль керівників сільськогосподарських підприємств та голів сільських та селищної рад в районі станом на 01 жовтня  2018 року заготовлено: ( тис. тонн).

Корма

План

Факт.

% викон.

Сіно

6868

6870

100

Сінаж

1385

2682

195

Солома

13190

13907

105,6

Силос

5340

4512

84,6

Коренеплоди

5010

2005

40

Конц. корма

28200

31105

110,3

Зелена трава

73135

73200

100,1

      Всього заготовити по району 51008 тисяч тонн кормових одиниць на умовну голову 42,1 цнт. кормових одиниць. Заготовлено 55452 тисяч тонн кормових одиниць на умовну голову45,8  цнт. кормових одиниць (до плану 108,8% ). 

 На теперішній час  подовжується робота із заготівлі  кормів.

 «Інвестиційний розвиток»

Актуальним завданням економічного розвитку є активізація інвестиційно-інноваційної діяльності та збільшення обсягів залучення інвестицій в економіку району, впровадження дієвих механізмів реалізації інвестиційних проектів.

У січні-вересні 2018 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 249,085 тис.грн капітальних інвестицій. Обсяг інвестицій на 1 особу складає 6919,0 грн. (1-ше місце серед районів).

Відповідно до розпорядженням голови обласної адміністрації від
05 березня 2018 року № 169 «Про основні завдання щодо визначення та реалізації інвестиційних стратегічних напрямів розвитку у районах, містах і об’єднаних територіальних громадах області та формування бази стратегічних проектів для представлення у рамках XI Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти» на підставі встановленого завдання надрукований двомовний інвестиційний профіль з визначенням усіх інвестиційних майданчиків та перспективних проектів.

Протягом 2018-2019 років планується реалізувати:

 інвестиційний проект по Чорнянській сільській раді щодо реконструкції будівлі комунального закладу «Чорнянський геріатричний пансіонат» під комунальний заклад дошкільної освіти «Золотий ключик» на загальну суму 8360,7 тис.грн з них за рахунок державного фонду регіонального розвитку  - 7524 635 гривень,  спів фінансування за рахунок власних надходжень сільської ради – 836 072 гривень. Передбачено створення 17 нових робочих місць.

Збільшення зрошувальних земель на 130 га ПП «Восток-Агро» за рахунок придбання 3 дощувальних машин «Zimmatic» на суму близько 7 млн. гривень.   

Реконструкція обладнання СБК «Світанок» на суму 4 540,0 тис.грн

            ТОВ «Роздольне» в 1 кварталі 2018 року отримало грантові кошти в проекті  USAID  на  модернізацію власного виробництва (шокової заморозки ягід) на базі с.Чорноморівка  з метою отримання європейського стандарту якості та безпеки харчової промисловості IFS для переорієнтації на європейські ринки на суму 2 686 000 грн. , власні кошти становили 3 434 000 гривень.

В липні 2018  керівник ТОВ «Роздольне» виграв грант в проекті MEDA на суму 3 млн гривень також на придбання обладнання із замороження ягід , які планує реалізувати в 2019 році повністю. Передбачено створення 5 нових робочих місць.

                 -будівництво насосної станції ПСП «Діамант» та придбання дощувальних машин «Zimmatic» на землях Дудчинської сільської ради на суму близько 20 млн. грн.,передбачено збільшення на 560,0 га зрошувальних земель та створення 8 нових робочих місць  ;

                 - будівництво насосної станції ТОВ «С.Клаус» та придбання дощувальних машин «Zimmatic» на території с. Калинівка на суму близько 40 млн. грн., передбачено збільшення 1000 га зрошувальних земель та створення 15 нових робочих місць;

                 - реконструкція сільськогосподарського обладнання СБК «Світанок» на суму 4 540,0 тис.грн.;

- відновлення діяльності ПП «Любимівського сир заводу» з виробництву сиру твердих сичужних     5 сортів, заплановано збільшення обсягів виробництва в 2019 році та виробництва продукції на суму 500,0 тис.грн;

-  побудова нової  ферми  ТОВ «Агробізнес»  де буде утримуватися 200 голів кіз альпійської породи (60 придбано і поголів’я надає молоко). Передбачено створення сироварні. Науково-методичний супровід здійснюватимуть спеціалісти інституту тваринництва «Асканія-Нова». Сучасне підприємство вироблятиме з овечого молока продукти для здорового харчування населення: різноманітні йогурти, бринзу, м’які і тверді сири.

                 Перспективним залишається напрямок будівництва альтернативних видів енергетики.

Цей напрямок представлений Зеленопідською та Любимівською ОТГ.

ТОВ «Стар Південь Енерго», ТОВ «Енерджі центр», ТОВ «САНТ ВОЛЬТ» встановили сонячні батареї на орендованих землях с. Любимівки, с. Василівки.

ТОВ «Е Вінд» планує на землях с. Василівка розташування вітряків.

Тобто, сума капітальних інвестицій від реалізації проектів з альтернативної енергетики в 2019 році матиме значну питому вагу.

Як негативний  фактор слід відмітити , що зазначені суб’єкти господарювання зареєстровані не в Каховському районі.

З позитивних факторів залучення інвесторів без реєстрації за місцем впровадження проекту є сплата ними земельного податку та орендної плати за землю до місцевих бюджетів, а також податку з доходів фізичних осіб, при наявності відповідних робочих місць.

           Також у 2017 році розроблено і прийнято Програму підтримки малого та середнього підприємництва Каховського району. Програма передбачає покращення іміджу підприємців та навчальні семінари спрямовані на вихід ділових кіл району на нові ринки. В 2018 році проведено святкування Дня підприємця на якому було відзначено кращих представників бізнесу у 4 номінаціях. В межах виконання Програми організовано 7 навчальних семінарів. В рамках виконання програми з 3 по 6 квітня 2018 року відбувся візит турецької делегації (місто Измир Газиемир)до Каховського району. Мета візиту: поліпшення інвестиційного клімату та вивчення можливості будівництва текстильного заводу (фабрики) та багатоповерхових будинків чи котеджного містечка на території міста Каховка та Каховського району

У сфері туризму

        В Каховському районі успішно презентує себе як обєкт сільськогосподарського виробництва та зеленого туризму  фермерське господарство «Шафран Любимівський» в смт. Любимівка. В квітні – травні поточного року господарством «Шафран Любимівський»  проведена туристична акція «Маленька Голландія» яку відвідали майже 20 тис. осіб. Також  це фермерське господарство проводить сезонні акції з відвідуванням плантацій  айстрів в липні та крокусів у вересні місяці. Крім екскурсій  на території господарства гостей частують традиційною українською кухнею з використанням  короля прянощів – шафрану та нішової культури- спаржі, які вирощують в господарстві. Реалізація даних заходів також започатковує програму з поліпшення здоров’я нації та поширення інформації про корисні властивості шафрану. В майбутньому Херсонщина зможе стати майданчиком для виробництва шафрану. Крім того, в с. Чорнянка розташований краєзнавчий музей, родоначальником його вважається один із засновників  футуризма на Україні - Давид Бурлюк.  Протягом минулого року за участю музею діяв проект «Мистецька резиденція» Чорнянка – Futurum», яктй проходив за підтримки Британської ради в рамках програми «Активні громадяни». «Батькові футуризму» та авангардному мистецтву присвячена експозиція картин на простійній виставці в сільському музеї.

       В серпні проведено спільне засідання з ГО «Агенція регіонального розвитку » щодо сталого розвитку власних територій, зокрема Тавричанської об’єднаної територіальної громади  та прилеглих територій Каховського району в рамках проекту «Соляна дорога». Напрацьовані стратегічні напрями розвитку екологічно-просвітницької та туристичної діяльності регіону.  Аналіз перспектив тих громад, що обрали туризм одним з напрямків свого стратегічного розвитку, та навчання вибудовувати комунікації сприятимуть пізнаванності регіону серед потенційних туристів. Цей проект здатен об`єднати 15 населених пунктів, 15 інвестиційних пропозицій та 36 туристичних локацій, серед яких Лемурійське озеро, Біосферний заповідник «Асканія-Нова», фермерські господарства з вирощування рідкісних видів тюльпанів та шафрану.

«Оплата праці»

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, за даними Головного управління статистики у Херсонській області, по Каховському району складає – 6951 грн., що становить 98,8% до середнього рівня по регіону (7036).

Станом на  01.11.2018 року заборгованість із виплати заробітної плати по статистичному колу підприємств відсутня.

        За 2018 рік проведено 11 засідань тимчасової комісії з  питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій стипендій та інших соціальних виплат. Здійснено 14 виїзних рейди робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в ході яких обстежено 48 суб’єкт господарювання, по яких виявлено 753 неоформлених найманих працівників. Залучено до державної реєстрації 1 фізичну особу. 

В ході проведеної роботи додатково надійшло всього податків і зборів та цільових внесків- 12,0 тис.грн., в т.ч.: ПДФО -3,4 тис.грн., військового збору – 0,3 тис.грн., ЄСВ-8,3 тис.гривень.

З метою інформування населення щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою трудову зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно, в ЗМІ розміщена наступна інформація із зазначеного питання:

- «Легальна заробітна плата – гарантія соціального захисту працюючих та основа стабільного майбутнього» (газета «Каховські новини» від 11.01.18 № 1).

- «Змінено розмір мінімальної зарплати» (газети «Каховська зоря» від 18.01.18 № 3 та «Каховські новини» від 18.01.18 № 2).

На офіційному веб-сайті Каховської районної державної адміністрації розміщена наступна інформація:

- «Державна служба України з питань праці інформує» з посиланням на червону кнопку «Повідомлення про незадекларовану працю» (24.04.18).

- «Просимо звернути увагу» з посиланням на червону кнопку «Повідомлення про незадекларовану працю» (14.05.18).

- «Консультує Міністр юстиції: стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати» (21.05.18).

- «Пам’ятка щодо легалізації заробітної плати та найманої праці» (07.06.18).

- «Переваги легального працевлаштування» (30.07.18).

- «Пенсійний фонд України: до уваги фізичних осіб-підприємців!» (31.07.18).

 «Оздоровлення дітей».

З метою організації оздоровлення дітей пільгових категорій в позаміських таборах області з районного бюджету виділено 224,00 тис. гривень (з них 25,00 тис. грн. на транспортне забезпечення) та оздоровлено 32 дитини району.

«Пенсійне забезпечення»        

Середній розмір пенсій (2 086,19 грн) у порівнянні з відповідним    періодом  минулого року (1 626,99 грн)  збільшився на  459,20 грн або 28,2%.  На фінансування пенсій за 9 місяців 2018 року спрямовано 154526,3 тис.грн., обсяги власних надходжень, що спрямовуються на виплату пенсій ( з урахуванням міста та району) склали 353939,44 тис. грн.

            Заборгованість з виплати пенсій відсутня.

               Додаткова інформація станом на 01.11.2018:

-    кількість одержувачів пенсій та допомог — 18 724 осіб;

-    кількість призначених нових пенсій - 516, проведених індивідуальних

перерахунків — 973;

-                  кількість пенсіонерів (% від загальної кількості), яким здійснені перерахунки згідно Закону України   «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» , а саме:

    - з 01.10.2017 (осучаснення)  - 17 788 осіб;

    - після досягнення особою віку 65 років — 20 осіб;

    - з 01.04.2018 — 17 339 осіб;

«Розрахунки за житлово-комунальні послуги»

Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги (без врахування електроенергії і газу) становить 89,3 % .(88,9) Заборгованість населенням складає:

Від послуги

Од. виміру

2017 рік

2018 рік

Відхилення

Водопостачання 

тис.грн.                           

996,791

980,654

-16,137

Утримання будинків

тис.грн                           

16,662

15,236

-1,426

Вивіз твердих побутових відходів

тис.грн

14,215

14,115

-0,1

2099 сімей користуються субсидією

В 2018 році вже відремонтовано ямковим ремонтом:

- місцевих доріг -4500 кв.м. (дорога 0221201 Каховка-Наталівка до автошляху Т-22-02), -700 кв.м. (дорога 0221206 Каховка-Коробки-Червоне Поділля), - 2500кв.м. (дорога 0221204 від автошляху Р 47-Дмитрівка до автошляху М14)

- державних доріг - 6800 кв.м. на шляхах М14 та Р47

- дорожня мережа населених пунктів – 6025 кв.м. (Любимівська та Роздольненська ОТГ)

Відомча дорога Каховського магістрального каналу відремонтована відновленням поверхневого дорожнього полотна на протязі майже 21 км.

Сумарна потужність встановлених приладів опалення 633 КВт.,переведено на альтернативні види палива устаткування сумарною потужністю 191 КВт., що складає 30 % від загальної кількості.

Для покращення питного водопостачання, Костогризівською сільською радою було придбано за кошти сільської ради енергоустаткування  частотного регулювання насосів подачі води. Чорнянською сільською радою було придбано та встановлено станцію управління занурювальним насосом з автоматичним регулюванням на базі частотного регулятора на суму 130 тис.грн. В селі Волинське виконано ремонт  вуличної водопровідної мережі довжиною 500 м на суму 210,0 тис.грн.

«Працевлаштування населення»

Протягом 9 місяців 2018 року до Каховського міськрайонного центру зайнятості звернулося 1430 осіб. Станом на 01 жовтня 2018 року на обліку в центрі занятості перебуває 643 чоловіка, з них статус безробітного мають 211 мешканців Каховського району. Протягом 9 місяців було праце влаштовано 780  громадян Каховського району. 

Однією з найважливіших проблем працевлаштування безробітних є невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних потребі робочої сили.  Для вирішення цієї проблеми в Каховському міськрайонному центрі зайнятості існує системна профорієнтаційна робота, професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації незайнятого населення. З початку року пройшли професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації за допомогою центру зайнятості 222 безробітних громадян – мешканців району.

Профорієнтаційними послугами було охоплено 1196 чол. Було проведено 376 семінарів:

·               119 семінарів з «Техніки пошуку роботи»

·               247 інформаційних семінарів

·               10 семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність.

На тимчасові вакансії було працевлаштовано 214 осіб.

За 9 місяців було компенсовано витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 8 працевлаштованих.

Протягом 2018 року було забезпечено функціонування відділу з питань надання адміністративних послуг який забезпечує роботу Центру надання адміністративних послуг при Каховській районній державній адміністрації (далі – Центр) в повному обсязі.

Прийом суб’єктів звернення здійснювався у відповідності із графіком роботи Центру. Впродовж звітного періоду за наданням адміністративних  послуг звернулось  7990 суб’єктів звернення, які надали заяви та пакети документів на отримання адміністративних послуг. За результатами звернення надано 6098 адміністративних послуг, у т.ч.: відділу у Каховському районі міськрайонного управління  та м. Нова Каховка  ГУ Держгеокадастру у Херсонській області – 6037 од., сектору містобудування та архітектури управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації – 224 од., районному сектору управління державної міграційної служби – 134 од.. Через Центр Головного управління юстиції зареєстрований статут Зеленопідської територіальної громади. За цей період суб’єктами надання адміністративних послуг надано 441 відмова, у т.ч. відділом у Каховському районі міськрайонного управління у Каховському районі та м. Нова Каховка – 425 од., сектором містобудування та архітектури управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації – 16 од.

Виконання показників зведеного бюджету за 9 місяців 2017 і 2018 років представлено в наступній таблиці

                                                                                                                        тис.грн

Показники

Бюджетні призначення 2017 рік

Бюджетні призначення 2018 рік

Відхилення, 2018 до 2017

Касові видатки

2017

Касові видатки

2018

Відхилення, 2018 до 2017

Загальний фонд місцевих бюджетів

30475,4

39877,6

Перевиконання плану

3919,3

9402,2

Перевиконання плану, %

110,9

130,9

Зведений бюджет Каховського району

242471,764

276038,551

33566,787

213419,876

234490,184

21070,308

В т.ч районний бюджет, з них:

221311,801

252451,578

31139,777

197181,779

215973,435

18791,656

Освіта

79080,984

83201,646

4120,662

63543,532

69711,698

6168,166

в т.ч. харчування

3900,131

3804,513

-95,618

2203,766

2134,561

-69,205

Культура

3551,731

3147,19

-404,541

3062,854

2604,975

-457,879

Охорона здоров’я

54317,280

60233,851

5916,571

47431,235

53796,334

6365,099

Лікарня

36420,808

39480,184

3059,376

31468,787

35534,843

4066,056

Центр первинної допомоги

17054,712

19312,475

2257,763

15193,447

16883,546

1690,099

Виплата компенсацій, допоміг та надання пільг і субсидій громадянам

76537,182

86181,702

9644,520

76463,813

82120,836

5657,023

в т.ч. сільські бюджети

21159,963

235786,973

2427,010

16238,097

18516,749

2278,652

Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам «Власний дім»

360

250

-110

300

0

-300

Всі бюджети, які входять до складу бюджетної системи району, забезпечили виконання  взятих зобов’язань звітного періоду поточного року  та досягли росту надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

    В ході виконання місцевих бюджетів забезпечено фінансування видатків за захищеними статтями витрат, які гарантували безперебійну роботу закладів освіти, охорони здоров’я та культури.

Основними бюджетоутворюючими податками є:

Податок

Од. виміру

Факт 9 міс. 2017

План 9 міс. 2018

Факт 9 міс. 2018

Виконання плану,%

Виконання плану,грн..

Податок на  доходи фізичних осіб

тис.грн

12166

14552,83

14625,6

100,5

+73,3

Податку на майно,  в частині плати за землю

тис.грн

6234,5

7695,57

9380,9

121,9

+1684,6

Єдиному податку з сільгосвиробників

тис.грн

8852,1

10714,46

11635,9

108,6

918,8

Надходження до зведеного бюджету Каховського району  від діяльності малого підприємництва складають 27896,9 млн. грн., середнього підприємництва – 20350,3 титс.грн., надходження від ФОП – 12606,6 тис.грн.  Кількість малих і середніх підприємств -234 ( 228+6). Кількість ФОП – 842 од.

Податковий борг за зобов'язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету Каховського району складає 8364,0 тис.грн  . 

«Культура»

Станом на 01.10.2018 року мережа закладів культури складає 14 клубних закладів (РБК, 6 СБК, 7СК) КУ КРОББ до складу якої входить 15 бібліотек, вт.ч. 13 сільських. У зв’язку з утворенням ОТГ до Тавричанської ОТГ відійшло 4 СБК, 2 СК, 3 бібліотеки, до Зеленопідської ОТГ – 2 СБК, 3 СК, 5 бібліотек, до Любимівській ОТГ – 2 СБК, 1 СК, 4 бібліотеки, до Роздольненської ОТГ -1 СБК, 1 СК, 2 бібліотеки. Всі заклади збережені. Аматорські колективи, яких налічується 22, відвідують 300 учасників самодіяльності. Звання «Народний» та «Зразковий» мають 10 колективів. Сьогодні мережа закладів культури району складає 14 клубних закладів (РБК, 6 СБК, 7 СК); КУ КРОББ, до складу якої входить 15 бібліотек, в т.ч. 13 сільських; КУ КРКМ (входять 3 музеї, які носять почесне звання «народний».

         Аматорські колективи, яких налічується 22,  відвідують понад 300 учасників самодіяльності. Звання «Народний» та «Зразковий» мають 10 колективів.

         Протягом звітного періоду організовано та проведено ряд культурно-масових заходів щодо відзначення пам’ятних дат, державних свят, організації дозвілля населення.

Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді. Проводиться ряд заходів, акцій, екскурсій відповідної тематики, зустрічі з учасниками АТО, волонтерами, воїнами-інтернаціоналістами, оновлюються експозиції в музейних установах району.

З метою відродження та розвитку народних художніх промислів до свят організовуються та проводяться виставки робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, найкращі роботи приймають участь в обласних виставках.

Проводяться капітальні та поточні ремонти будівель та окремих приміщень сільських закладів культури району. Планується проведення  ремонту внутрішніх приміщень (кімната для гурткової роботи, коридор) та фасаду Цукурського СК на суму 200,0 тис.грн. На сьогоднішній день проведено косметичний ремонт коридору на суму 50,0 тис.грн.

 «Охорона здоров’я»

На амбулаторному прийомі 155172 хворих (2017 р – 321501), відвідування хворих на дому 20862 (2017 р – 23804). Коефіцієнт народжуваності – 2,1 проміль, охоплювальність ФАПами – 88,9 %. Хворі на туберкульоз – 78 осіб, на онкозахворювання – 1990 особа. Укомплектованість лікарями складає 52,6%, середнього медичного персоналу – 96,3%. Укладено декларацій 16442.

В галузі «Освіта» робота проводилась в напрямку реформування, впровадження нових організаційних засад, форм і методів діяльності навчальних закладів.

У 2018/2019 навчальному році мережа закладів освіти Каховського району складає 13 закладів дошкільної, 15 закладів загальної середньої та 2 заклади позашкільної освіти.

З 15 закладів загальної середньої освіти – 1- опорний заклад загальної середньої освіти, 2 - філії (з них 1-гімназія, 1- початкова школа), 12 - школи І-ІІІ ступенів (з них 7-загальноосвітні школи, 3-«загальноосвітні школи-дошкільний навчальний заклад»), 1 - І-ІІ ступенів та 1 - І ступеня.

У 13 функціонуючих закладах дошкільної освіти у 26 постійно діючих групах виховується 572 дитини. У дошкільному підрозділі Малокаховського НВК з 01 вересня 2018 року відкрита одна інклюзивна група.

У закладах дошкільної освіти району працює 69 педагогів, 95 осіб - обслуговуючого персоналу, з них 7 - медичних сестер.

Наказом відділу освіти від 19 червня 2018 року № 190 «Про призупинення освітнього процесу у Подівській  ЗОШ І ступеню» у зв’язку з відсутністю контингенту учнів призупинено освітній процес у Подівській ЗОШ І ст.  з 01 вересня 2018 року.  Рішенням XXVI сесії Каховської районної ради VII скликання від 07.06.2018 року № 499 «Про перейменування Семенівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-позашкільний навчальний заклад» Каховської районної ради Херсонської області та створення його філій» змінено повне найменування Семенівського НВК на Семенівський опорний заклад загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області (Семенівський ОЗЗСО), створені відокремлені підрозділи опорного закладу (філії): Костогризівська гімназія та Богданівська початкова школа.

Відповідно до контингенту наповнюваності учнів сформовано 154 класи, у яких здобувають освіту 2211 учнів. Середня наповнюваність класів становить 14,4 учнів.

У 11 ЗЗСО 34 здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. З них - 12, які за станом здоров'я відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі МОНУ) від 12.01.2016 р. №8, навчаються індивідуально. На базі Малокаховського НВК відкрито інклюзивний клас (1-А клас), у якому здобуває освіту 1 дитина з особливими освітніми потребами.

У 2018/2019 навчальному році поглиблене вивчення предметів здійснюється у Малокаховському НВК (2 гуманітарні класи).

Профільне навчання впроваджується в 5-ти  закладах загальної середньої освіти району у 9-ти класах з 3-х напрямків.

У комунальному закладі «Районний центр дитячої та юнацької творчості» у 2018/2019 навчальному році функціонує 37 гуртків з 8 напрямків, в яких навчається 610 вихованців.

У дитячо-юнацькому клубі фізичної підготовки у 2018/2019 навчальному році сформовано 14 гуртків з 5 видів спорту для 300 дітей.

У 2018/2019 навчальному році 287 педагогів здійснюють освітній процес у закладах освіти Каховського району.

Організовано перевезення із 16 населених пунктів до 6 шкіл району 427 учнів та 15 педагогів (100% від потреби) 9 шкільними автобусами.

Гарячим харчуванням у закладах загальної середньої освіти охоплено 1306 дітей (59%).

За рахунок залишків освітньої субвенції  у 2018 року придбано інтерактивні дошки, комп’ютери, ноутбуки, проектори, принтери, стільці та столи,  два кабінети географії  на суму 916,0 тис. грн.

Для проведення поточних ремонтів до закладів освіти району   завезено будівельних матеріалів на  суму 410,0 тис. грн.

В Семенівському опорному закладі загальної середньої освіти (СОЗЗСО)  проведено капітальний  ремонт по заміні  віконних та дверних блоків на суму 817,1 тис грн.,  проведено поточні  ремонти відкосів та каналізації на суму 390,5 тис. грн.; капітальні  ремонти двох внутрішніх санвузлів, двох класів для першокласників, встановлено пожежну сигналізацію на суму 103 тис. грн. Додатково в двох закладах освіти встановлено пожежну сигналізацію на суму 193,9 тис. грн.

За рахунок коштів сільської ради у Федорівській  ЗОШ І -ІІІ ст.  замінено 14  віконних блоків на суму 136,6 тис. грн. та проведено  поточний ремонт за кошти районного бюджету  спортивної зали на суму 130,0 тис. грн.  За рахунок коштів спеціального рахунку у Чорноморівській ЗОШ І – ІІІ ст. встановлено металопластикових 6 вікон та 2 дверей на суму 64,15 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад З.Підською сільської радою для Червоноперекопської  ЗОШ І-ІІІ ст. виконано наступні ремонти:

-                     капітальний ремонт будівлі початкової школи – 860 тис. грн.

-                     капітальний ремонт будівлі основного корпусу – 1480 тис. грн.

За рахунок коштів З. Підської сільської ради виконано наступні роботи:

-                     капітальний ремонт окремого приміщення харчоблоку –300 тис. грн.

-                     капітальний ремонт покрівлі початкової школи – 476 тис. грн.

-                     капітальний ремонт санвузлів в початковій школі – 113 тис. грн.

Загальна сума виконаних робіт становить  - 3229 тис. грн.

Заклади освіти Каховського району забезпечені кам’яним  вугіллям у кількості 765 тонн, з них район -  442 тонни,  Роздольненська  с/р – 50 тонн, Зеленопідська с/р – 211 тонн.

Комунальною установою  для сталої роботи та функціонування закладів освіти Каховського району проведено та здійснено відкриті торги на закупівлю природного газу, електричної енергії,  вугілля кам’яного, паливо – мастильних матеріалів, дров, продуктів харчування на 2018 рік.

Виконано:

-                     виміри контуру заземлення та фази нуль в кожному ЗЗСО на суму 44,0 тис. грн.;

-          придбано вогнегасники та доукомплектовано пожежні щити в закладах освіти  на суму 73,67 тис. грн., 

-          придбано миючі, дезінфікуючі засоби,  медикаменти, шкільну крейду та класні журнали  на суму 144,5 тис. грн.; 

-          оновлено  столовий  посуд в харчоблоках на суму 99,7 тис. грн.

-          поточні ремонти та діагностику технічного стану  шкільних автобусів;

-                     відремонтовано електричні плити в двох закладах;

-                     проведено поточний ремонт трансформаторної підстанції Чорнянської ЗОШ І – ІІІ ст.    

Станом на 01.10.2018 року забезпечення закладів загальної середньої та дошкільної освіти професійними кадрами становить 99,8%.

У рамках реалізації районної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 рік у 2018 року проведено 29 спортивно-масових заходів серед різних верств населення, у яких взяли участь 1972 особи. З нагоди відзначення 95-ої річниці утворення Каховського району проведено спартакіаду допризовної молоді, легку атлетику та фестиваль «Нащадки козацької слави». У пришкільних таборах відпочинку проведено фізкультурно-оздоровчі й спортивно-масові заходи, присвячені Олімпійському дню та популяризації олімпійського руху серед учнів. 17 березня 2018 року  на базі Малокаховського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ»  відбулися районні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я», у яких взяли участь сім сімей. Відбулися змагання з футболу на кубок перемоги (6 команд) та на кубок Каховські новини (6 команд) серед аматорських команд Каховського району. Проведено міськрайонний турнір на кубок пам’яті директора ДЮКФП Жихаренка І.Ф., в якому взяли участь чотири команди від 18 років та старше.

У січні 2018 році Шаніна Олена та Омельчук Ірина перші з педагогів Херсонщини долучились до участі в Всеукраїнському дитячому русі «JuniorZ», який передбачає застосування сучасних методик навчання в освітньому процесі та залучення учнів до здорового способу життя

 З 02 по16 червня 2018 року команда учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців ДЮКФП взяла участь у спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту за програмою «Дитяча олімпіада Херсонщини - 2018». Збірна команда державних службовців з 25 по 27 травня 2018 року на базі дитячого оздоровчого табору «Прибрежний» (смт Лазурне, Скадовського району) взяла участь у другому етапі Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки  Крим, областей, міста Києва та Севастополя.

Збірні команди Каховського району взяли участь  в обласній спартакіаді учнів закладів загальної середньої освіти та посіли восьме загальнокомандне місце. На проведення районних та участь в обласних змаганнях використано понад 3 тис. грн. позабюджетних та 167,661 тис. грн. бюджетних  коштів, що на 42 тис. грн. більше ніж в минулому році.

Служба у справах дітей.

 Станом на 01.10.2018 року на первинному обліку перебуває 125 дітей-сиріт та дітей позбавленних батьківського піклування. 112 з них влаштовано під опіку.

 Із 28 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які не мають житла, майна але досягли 16 річного віку – 12 перебувають на квартирному обліку. Протягом 2018 року 1 дитина поставлено на квартирний облік. Проведено інвентаризацію та оцінку придатності для проживання житла вказаних дітей, складено 100 актів.

У сфері внутрішньої торгівлі  обсяг роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з урахуванням юридичних та фізичних осіб, ринків з продажу сільськогосподарської продукції, та неформальних ринків за січень-вересень склав  7791,9 тис. гривень, що до 2017 року становить 98,9% в порівняних цінах (середньобласний темп росту – 103,8 %). Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля за 9 місяців 2018 року  склав  76595,2 тис. гривень, що до 2017 року становить 105,4 % в порівняних цінах (середньобласний темп росту – 107,6 %).  Населения району в товарах народного споживання задовольняють 89 об’єктів роздрібної торгівлі усіх форм власності, 13 об'єктів громадського харчування, 5 об’єктів побуту.

У районі за 2018 рік плани по відбору та направленню на військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України, проходження строкової військової служби виконані. Ведеться розробка програми «Громадської безпеки та територіальної оборони» завдяки якій можливо удосконалити проведення планових навчань загонів територіальної оборони та їх технічного оснащення. Передбачено відшкодування витрат, пов’язаних з наданням житлово-комунальних послуг військовослужбовцям, які беруть участь в АТО та членам їх сімей. Робочою групою райдержадміністрації розроблено і роздано кожному демобілізованому воїну «Дорожню карту», в якій є необхідна інформація щодо отримання передбачених законодавством пільг, допомоги.

Станом на 01.11.2018 року на обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 266 осіб, які брали участь у зоні проведення антитерористичної операції (учасників бойових дій – 263, осіб з інвалідністю внаслідок війни – 3), також на території району мешкають 4 сім’ї (6 осіб) загиблих учасників антитерористичної операції.

На обліку в управлінні для забезпечення санаторно-курортним лікуванням перебуває 15 учасників АТО (1 особа з інвалідністю внаслідок війни та 14 учасників бойових дій).

На 2018 рік відповідно до бюджетної програми КПКВ 2505150 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції» затверджено:

- 39,566 тис.грн. на санаторно-курортне лікування 5 учасників антитерористичної операції. Санаторно-курортне лікування 5 учасників АТО (в тому числі: 1 - особа з інвалідністю внаслідок війни та 4 – учасника бойових дій) відбулося в жовтні 2018 року, згідно укладених тристоронніх договорів.

- 56,917 тис.грн. для проходження курсу психологічної реабілітації 7 учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО. 7 учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО, пройшли курс психологічної реабілітації відповідно до укладених договорів: в липні 2018 року - 3 особи, в серпні 2018 року – 4 особи.

2 учасника антитерористичної операції в період з 04.06.2018 по 06.08.2018 рр. пройшли навчання в Каховській приватній автомобільній школі Товариства сприяння обороні України за професією «Водій транспортних засобів категорії «В». Вартість витрат, пов’язаних з наданням освітньої послуги становить 11,0 тис.грн.

1 учасник антитерористичної операції перебуває на обліку для забезпечення палицею.

Рішенням ХХІV сесії Каховської районної ради сьомого скликання від 23.02.2018 року № 452 «Про внесення змін до районної програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки» на 2018 рік передбачені кошти на забезпечення виплати щомісячної стипендії матерям воїнів - загиблих у Афганістані та під час проведення бойових дій у зоні АТО в сумі 50,2 тис грн. (по 1373 грн.). Так, за рахунок коштів районного бюджету 3 матері загиблих під час проведення бойових дій у зоні АТО отримують вищезазначену стипендію.

Під час оздоровчої кампанії влітку 2018 року за рахунок коштів місцевих бюджетів забезпечено 100-відсоткове охоплення послугами оздоровлення та відпочинку дітей учасників АТО (74 дитини).

В сфері розвитку інформаційного простору висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється через офіційний веб сайт райдержадміністрації або засобами   масової   інформації   шляхом   одержання,   збирання,   створення поширення і використання інформації.

З метою формування сталого інформаційного простору, забезпечення прозорості, відкритості та доступності інформації, поінформованості населення про діяльність органів виконавчої влади в районному бюджеті щорічно при його затверджені або внесені змін передбачаються кошти. на висвітлення діяльності райдержадміністрації в частині делегованих повноважень засобами масової інформації шляхом укладання відповідних договорів на надання інформаційних послуг(«Каховська зоря», «Каховські новини»), зокрема на 2017 рік-50 тис грн.,  2018 рік 50 тис гривень. Каховською районною державною адміністрацією затверджена районна програма інформатизації. Щорічно затверджуються заходи її реалізації, зокрема на 2017 рік- 40,0тис.грн., на 2018-111,0 тис.грн. Заходами Програми передбачається:

-оперативне інформування жителів району про діяльність РДА,  стратегії розвитку району та країни в цілому, запровадження реформ, соціально-економічного та суспільно-політичного життя, розміщення тематичних матеріалів в ЗМІ, офіційному веб-сайті райдержадміністрації, мережі Інтернет ( соціальній мережі фейсбу) тощо.

-виготовлення друкованої, поліграфічної, продукції та її розповсюдження.

-популяризацію української книги та сприяння випуску українських видань

-проведення Єдиних днів інформування населення з соціально значущих питань

-інтернет-розсилка інформації зацікавленій аудиторії

-модернізацію сайта

В сфері децентралізації на виконання доручення голови обласної державної адміністрації від 07.03.2018 року №29-д «Щодо активізації роботи із забезпечення всебічного сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад на території області» активно проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг об’єднання територіальних громад із залученням Херсонського відокремленого підрозділу «Центру розвитку місцевого самоврядування» та Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України. З метою інформування населення про впровадження реформи децентралізації на офіційному веб сайті райдержадміністрації створено тематичну рубрику «Реформи», з підрубрикою «Процес децентралізації в області» з активним посиланням на сайт обласної державної адміністрації та на сайт «Децентралізація дає можливості». Окрім цього на сайті в рубриці новин та в місцевих засобах масової інформації періодично розміщуються тематичні матеріали.  На даний час на території району налічується 4 ОТГ : Зеленопідська, Тавричанська, Любимівська, Роздольненська ), до яких входять 28 населених пунктів (Федорівська  сільська рада (4 населених пункти) чекають висновку ЦВК, ще 8 сільських рад (13 населених пунктів) на даний час не визначились стосовно об’єднання.

.

ХАРАКТЕРИСТИКА

програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2019 рік

1.

Ініціатор та розробник Програми

Відділ економіки та агропромислового розвитку управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації

2.

Співрозробники

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

3.

Відповідальний виконавець

Каховська районна

державна адміністрація

4.

Учасники Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації

5.

Терміни реалізації

2019 рік

6.

Джерела фінансування

Фінансування здійснюється за рахунок коштів усіх рівнів бюджетів, власних коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством через програми, викладені в додатку 6 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2019 рік

Джерелами фінансування завдань, визначених у районній Програмі (додаток 4), зокрема інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися у 2019 році (додаток 5).

II. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери району у 2019 році

У сфері розвитку агропромислового комплексу:

- відсутність в достатній кількості переробних підприємств, обладнаних системою заморозки;

- центрів логістики по збуту сільськогосподарської продукції, дієвої кредитної підтримки дрібних сільськогосподарських господарств;

         - складний меліоративний стан зрошуваних земель спричинений відсутністю ефективного зрошення та сучасних технологій по модернізації зрошувальних систем;

- відсутність підприємств сфери виробництва продукції, в  тому числі галузі переробки сільськогосподарської продукції.

У сфері розвитку інвестиційної привабливості:

- низькій рівень активності підприємців та представників місцевого самоврядування стосовно у  грантових програмах з метою залучення коштів, міжнародної технічної допомоги тощо;

          У сфері розвитку торговельної діяльності:

- скорочення реалізації споживчих товарів через недостатню купівельну спроможність населення;

- відсутність дієвого механізму усунення "стихійної торгівлі" в сільській місцевості;

- відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки.

У сфері житлово-комунального господарства:

- високий рівень зношеності мереж водопостачання у сільських населених пунктах;

- підтоплення територій с. Чорнянки;

- високий рівень зношеності автомобільних доріг;

- відсутність можливості сортування та утилізації відходів;

- при наявності кліматичних умов та вільних від забудови земельних ділянок для впровадження виробництва електричної енергії за допомогою альтернативних видів енергії – відсутність вітчизняних та іноземних інвестицій в цій сфері.

У сфері надання адміністративних послуг:

- недостатня забезпеченість сучасним обладнанням.

У сфері розвитку туристично-рекреаційного комплексу:

- недостатній рівень благоустрою (стану доріг) в курортно-рекреаційних населених пунктах;

- низка ділова активність підприємців у сфері туризму.

У сфері соціального захисту та охорони здоров’я населення:

         - наявність значної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла;

         - повільне створення нових робочих місць, труднощі з працевлаштуванням в сільській місцевості;

- невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних потребі робочої сили;

 - низький рівень забезпеченості медичними кадрами закладів охорони здоров’я;

-        неналежний стан оснащення матеріально-технічної бази; 

-        диспропорції з доступу до медичних послуг на рівні міських і сільських територій;

- підвищився рівень смертності від хвороб серцево-судинної системи, онкологічної патології, туберкульозу і СНІДу.

                У сфері розвитку будівництва та забезпечення населення житлом:

         - обмеженість коштів місцевих бюджетів на оновлення генеральних планів населених пунктів, розроблення схем зонування територій та детальних планів територій;

         - відсутність в районі коштів для забезпечення житлом військовослужбовців-учасників АТО та членів родин військовослужбовців, загиблих у ході проведення антитерористичної операції;

         - відсутність житла перешкоджає залучити в район кваліфікованих фахівців .

У сфері розвитку освіти і науки:

- недостатність  розвитку і оптимізації мережі закладів дошкільної освіти, відповідно до освітніх запитів населення та  розширення мережі опорних шкіл:

- недостатнє  належного освітнього середовища для майбутніх першокласників:

- недостатність облаштування шкільних приміщень початкових класів відповідно до потреб Нової української школи;

- потреба в підготовці педагогічних працівників початкової школи до впровадження державного стандарту початкової освіти;

- недостатність в закладах освіти умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами

У сфері культури і духовності, охорони культурної спадщини:

         - збереження документів Національного архівного фонду, забезпечення інформаційних потреб населення;

         - незадовільний стан закладів культури в сільській місцевості.

- недостатність кадрового потенціалу закладів культури і мистецтв;

-оновлення та поліпшення матеріально-технічного стану закладів культури сільської місцевості в рамках обласного огляду сільських закладів культури;

         -  збереження та поповнення бібліотечних і музейних фондів;

                У сфері охорони навколишнього природного середовища:

            - не достатнє фінансування з державного бюджету державного підприємства "Каховське ЛМГ", що ускладнює виконання обов'язків, покладених державою (охорона та захист лісових насаджень від самовільних рубок та шкідників, проведення охорони лісів від пожеж, виконання заходів направлених на лісорозведення та лісовідновлення).

У сфері розвитку фізичної культури і спорту:

- недостатній рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи;

- низький рівень свідомості громадян щодо потреби в руховій активності, зміна їх ставлення до власного здоров’я, мотивація до занять фізичною культурою і спортом.

III. Цілі та пріоритетні напрямки соціального і економічного розвитку Каховського району у 2019 році

3.1. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ

            Пріоритетні напрями: активізація інвестиційної та підприємницької діяльності, розвиток реального сектору економіки.

Пріоритетні завдання:

Ø                 створення сприятливого середовища для ведення бізнесу;

Ø                покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу району;

Ø                створення сприятливих умов для комплексного розв`язання соціальних проблем села та розвитку сільських територій, зростання доходів сільського населення;

Ø                супроводження в межах компетенції реалізацію інвестиційних проектів щодо проектування та будівництва  сонячних електростанцій;

Ø                 підвищення рівня оборонної та мобілізаційної роботи в районі;

Ø                утвердження позитивного іміджу Каховщини як привабливого туристично регіону на національному та міжнародному рівнях;

Ø                нарощення експортного потенціалу регіону та зміцнення позицій товаровиробників області на зовнішніх ринках.

Ключові заходи для реалізації пріоритетних завдань:

3.1.1. Територіальна оборона в районі

Підвищення територіальної оборони району планується шляхом реалізації заходів районної програми «Призовна дільниця» на 2016-2020 роки.

 Проведення заходів, спрямованих на виконання завдань з територіальної оборони, зокрема забезпечення належного функціонування військових підрозділів територіальної оборони:

- сприяти у підготовці підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням (проведення навчальних зборів, тренувань тощо).

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: Каховський районний військовий комісаріат, відділ освіти  районної державної адміністрації

3.1.2. Ринкові перетворення

         Ринкові перетворення відбуватимуся за рахунок  реалізації заходів програми «Підтримки малого та середнього підприємництва Каховського  району на 2017-2019 роки».

3.1.2.1. Розвиток підприємництва:

1) сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва  у районі;

2) створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання якісних соціальних, адміністративних послуг та запровадження централізованої системи обміну документами:

- забезпечення належного матеріально-технічного оснащення районної державної адміністрації – за рахунок коштів районного бюджету придбати комп’ютерну техніку в сумі 250 000 гривень

- забезпечення безперебійної роботи центру надання адміністративних послуг;

3) впровадження в районі Єдиного інформаційного простору:

- електронної системи взаємодії органів державної та виконавчої влади;

-    регіонального веб-порталу адміністративних послуг Херсонської області.

4) сприяння підвищенню іміджу підприємця:

         - організація та проведення Дня підприємця з відзначенням кращих суб’єктів підприємницької діяльності району;

         - проведення циклу навчально-тематичних семінарів для підприємців району.

Термін виконання: протягом року

         Відповідальні виконавці: управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, районна державна адміністрація.

3.1.2.2. Розвиток ринкової інфраструктури:

1) залучення проектів міжнародної технічної допомоги до розбудови інфраструктури аграрного ринку на селі.

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці:  управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації.

3.1.3. Механізми регулювання

        

3.1.3.1. Інвестиційна діяльність:

            1) здійснення пропаганди потенційних інвестиційних можливостей району серед вітчизняних та іноземних інвесторів:

         - участь представників структурних підрозділів районної державної адміністрації у семінарах, тренінгах, засіданнях за "круглим столом" тощо з питань інвестиційної діяльності, розвитку державно-приватного партнерства, залучення коштів міжнародної технічної допомоги та написання грантових проектів;

         - промоція інвестиційних продуктів;

2) формування та постійне оновлення банку даних, презентаційних матеріалів стосовно:

- інвестиційних проектів (пропозицій) з метою залучення коштів іноземних та вітчизняних інвесторів для їх подальшої реалізації;

- інвестиційних проектів, які можуть бути впроваджені на засадах державно-приватного партнерства;

- бізнес-проектів та пропозицій з метою залучення коштів міжнародної технічної допомоги для їх реалізації;

- проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, які реалізовуються на території області, з метою залучення потенційних реципієнтів;

         3) мобілізація наявних ресурсів для збереження вкладених та залучення додаткових надходжень іноземних й вітчизняних інвестицій у соціально-економічну сферу району;

         4) сприяння залученню інвестицій, донорських компаній до участі в розвитку переробної промисловості, вітроенергетику .

Термін виконання: протягом року

         Відповідальні виконавці: управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації.

3.1.3.2. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для районних потреб:

1)      забезпечення формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2019/2020 маркетинговий рік в обсягах залежно від норм споживання хлібопродуктів на одну особу та чисельності населення району.

Термін виконання: протягом року

         Відповідальні виконавці: сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації

3.1.3.3. Реалізація районних програм:

         1) реалізація районних програм буде здійснюватися виконавцями згідно із прописаними в них заходами за рахунок ресурсів, що визначені в програмах (Додатки 4,5 )

3.1.4. Розвиток реального сектору економіки

3.1.4.1. Сільське господарство:

         1) створення високоефективного конкурентоспроможного аграрного сектору району на внутрішньому і зовнішньому ринках;

2) забезпечення ефективного використання зрошувальних земель, нарощування обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва;

3) нарощування обсягів виробництва рослинницької продукції.

            4) сприяння створенню та розвитку сімейних фермерських господарств в тваринництві.

Термін виконання: протягом року.

         Відповідальні виконавці керівники сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, особисті селянські господарства населення.

3.1.4.2. Промисловість

         1) сприяння ефективній роботі всіх підприємств району з використанням важелів впливу віднесених до повноважень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування;

          2) сприяння створенню підприємств харчової промисловості, які б базувалися на переробці виробленої сільськогосподарської продукції, зокрема  овочів та фруктів.

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: керівники сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації.

3.1.4.3. Упровадження ресурсо- й енергозберігаючих технологій

         1) сприяння реалізації інвестиційних проектів з будівництва та виробництва електричної енергії за рахунок альтернативних видів енергії 

         2) впровадження заходів з метою енергоефективності економіки району шляхом запровадження енергозберігаючих технологій на соціальних об'єктах:

- впровадження автономного опалення;

Термін виконання: протягом року

              Відповідальні виконавці: відділ освіти  районної державної адміністрації, КНП «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Каховська центральна районна лікарня, відділ житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації.

3.1.4.4. Транспорт, дорожнє господарство, розвиток інформаційної сфери.

            1) ремонт і вдосконалення покриття доріг, виконання повного комплексу робіт на аварійно-небезпечних ділянках і місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод:

         Термін виконання: протягом року

              Відповідальні виконавці: служба автомобільних доріг у Херсонській області (за згодою), відділ з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури та цивільного захисту районної державної адміністрації

3.1.5. Туристично-рекреаційний комплекс

            Розвиток туристичного комплексу передбачено у заходах програми «Підтримки малого та середнього підприємництва Каховського  району на 2017-2019 роки». В рамках виконання програми передбачено:

            1) маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках:

- популяризація рекреаційного потенціалу району через загальнодержавні, місцеві (розміщення інформації у друкованих виданнях, Інтернет-ресурсах тощо);

- туристична промоція району;

- сприяння обміну соціальною рекламою з іншими містами, населеними пунктами, регіонами в Україні та за кордоном;

- представлення туристичного потенціалу району на національних і міжнародних туристичних заходах виставково-ярмаркового спрямування;

- сприяння організації презентаційних туристичних заходів регіонального, національного та міжнародного рівня.

2) розвиток туристично-інформаційної інфраструктури району та ефективному використанню туристично-рекреаційного потенціалу:

- проведення моніторингових досліджень туристичних потоків району;

- сприяння підвищенню якості підготовки фахівців у галузі гостинності;

            Термін виконання: протягом року

            Відповідальні виконавці: управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації

3.1.6. Торговельна діяльність

         1) розвиток мережі підприємств торгівлі згідно з генеральними планами забудови населених пунктів та за погодженням з відповідними контролюючими органами і наглядовими державними органами:

         - налагодження взаємодії між підприємствами торгівлі та місцевими товаровиробниками в частині відведення у продовольчих магазинах спеціалізованих відділів (куточків) з продажу товарів, що виробляються підприємствами області, за доступними цінами та щодо наявності у них відповідної інформації для покупців;

         - сприяння організації пересувної торгівлі для обслуговування віддалених населених пунктів та населених пунктів без стаціонарної торговельної мережі;

  Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, сільські ради (за згодою)

3.1.7. Зовнішньоекономічна діяльність

         1) підвищення конкурентоспроможності продукції, нарощення експортного потенціалу та зміцнення позицій товаровиробників району на зовнішніх ринках:

- організація участі представників бізнесу у заходах із зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави, регіону, області, проведення презентації району з питань залучення інвестицій та промоцій туристичного потенціалу району.

         2) організацію системного залучення міжнародної технічної допомоги (МТД).

         Термін виконання: протягом року

            Відповідальні виконавці: управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, комунальні підприємства районної ради в галузі освіти, охорони здоров'я

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·                    впровадження регіонального веб-порталу адміністративних послуг;

                    - придбання комп’ютерної техніки, копіювальної техніки,  багатофункціональної техніки (принтер, сканер);

·                   - темп зростання (зменшення) обсягу капітальних інвестицій – 10%;

                   - впровадження інвестиційних проектів в галузі сільського господарства (додаток 3 до Програми);

·                   сформований запас продовольчого зерна з урожаю 2019 року в обсязі  1250 тонн;

·                   позитивний економічний ефект від термосанації, заходів з ресурсо- й енергозбереження;

·                   темп росту кількості туристів, що відвідали район – 120%;

·                   завершення ремонту дороги (С221201) Богданівка – Каховка – Наталівка до а/д Т-22-02

3.2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Пріоритетні напрями: створення безпечного та комфортного життя на селі; розвиток особистості.

         Пріоритетні завдання:

Ø           соціальний захист вразливих верств населення, у тому числі учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та ін;

Ø                поліпшення здоров’я населення району, забезпечення рівного і справедливого доступу до медичних послуг належної якості;

Ø           створення системи навчальних закладів, необхідної для надання високоякісних освітніх послуг;

Ø           створення умов для творчого розвитку та підвищення культурного рівня населення району;

Ø           створення умов для розвитку фізично здорових людей та їх тривалої працездатності;

Ø           поліпшення житлово-побутових умов сільських сімей (освітлення населених пунктів, збір та утилізація твердих побутових відходів, покращення стану водопровідних мереж, захист території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру);

Ø           професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітного та зайнятого населення, враховуючи поточну і перспективну потребу ринку праці, відповідно до основних пріоритетних напрямів розвитку економіки району (сільське господарство, туризм, насамперед зелений туризм).

Ключові заходи для реалізації пріоритетних завдань:

3.2.1. Соціальна сфера

3.2.1.1. Зайнятість населення та ринок праці

Програмою «Зайнятості населення Каховського району на період до 2020 року» передбачає заходи по вирішенню питань цього напрямку:

1) збільшення кількості робочих місць в районі;

2) надання соціальних послуг безробітним та членам їх сімей;

3) посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та доходів:

- проведення рейдів робочих груп з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення;

- забезпечення проведення постійної інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо економічних, соціальних і етичних переваг отримання легальних доходів, детінізації зайнятості та створення в суспільстві атмосфери негативного ставлення до роботодавців, які використовують найману робочу силу без належного оформлення трудових відносин з працівниками.

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення Каховський міськрайонний центр зайнятості, об’єднане управління Пенсійного фонду в Херсонській області

4) зниження рівня безробіття:

- стимулювати створення роботодавцями нових робочих місць шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- сприяти самозайнятості безробітних шляхом профконсультаційної роботи, відповідного навчання основам підприємницької діяльності та стимулювання відкриття власного бізнесу, в тому числі в сільських населених пунктах;

5) зниження дисбалансу між попитом і пропозиціями професійно-кваліфікаційного складу робочої сили:

- здійснення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітного та зайнятого населення за робітничими професіями, враховуючи поточну і перспективну потреби ринку праці, відповідно до основних пріоритетних напрямів розвитку економіки району (сільське господарство, туризм, у тому числі зелений туризм).

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: Каховський міськрайонний центр зайнятості

3.2.1.2. Грошові доходи населення та заробітна плата

   1) підтримка реалізації в районі інвестиційних та інфраструктурних проектів, які забезпечать створення нових робочих місць з належним рівнем заробітної плати

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: галузеві структурні підрозділи районної державної адміністрації

1)                недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах;

2)                 здійснення контролю за виплатою заробітної плати не нижче визначеного державою мінімального розміру, легалізація заробітної плати.

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

3.2.1.3. Соціальне забезпечення

            Виконання заходів районної програми «Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів  на 2015- 2019 роки» дозволить вирішити наступні питання:

      1) виплата всіх видів соціальної допомоги соціально незахищеним верствам населення згідно з діючим законодавством (в межах наявного фінансового ресурсу);

2) охоплення населення програмою житлових субсидій та пільг;

         3) забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації та протезування, санаторно-курортним лікуванням та спецавтотранспортом, у тому числі учасників АТО (в межах наявного фінансового ресурсу);

4) співпраця та взаємодія суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у складних життєвих ситуаціях, у тому числі із сім’ями із числа вимушених переселенців та учасників АТО;

5) поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, ветеранів:

- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам  населення та ветеранам війни (в межах наявного фінансового ресурсу);

- забезпечення виплати щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років, сім’ям загиблих військовослужбовців;

6) продовження роботи територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з виявлення громадян, які потребують соціального обслуговування;

7) розширення переліку соціальних послуг, які надаються громадянам територіальними центрами соціального обслуговування

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення  районної державної адміністрації

3.2.1.4. Пенсійна реформа

1) забезпечити своєчасне фінансування пенсійних виплат, проведення перерахунків пенсій згідно із нормативно-правовими актами, надання консультативної допомоги громадянам щодо умов призначення (перерахунку) пенсій;

2) впровадження електронних пенсійних справ і системи централізованого обслуговування, призначення (перерахунку) та виплати пенсій на їх основі незалежно від місця реєстрації осіб;

3) створення умов для доступу громадян до сервісів дистанційного їх обслуговування, подання документів (звернень) до Пенсійного фонду з використанням електронного цифрового підпису, доступу до інформаційних ресурсів через Веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду;

4) створення умов для впровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи;

5) проведення багатовекторної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо соціального захисту громадян з боку держави за умови сплати обов’язкових платежів від нарахованої заробітної плати (доходу); щодо накопичувальної пенсійної системи, нової системи обслуговування громадян, дистанційних форм обслуговування;

6) впровадження технології індивідуально-масового електронного інформування громадян з питань пенсійного забезпечення через засоби мобільного зв’язку, електронну пошту тощо;

7) розширення співпраці з соціальними партнерами, громадськими організаціями та об'єднаннями інвалідів шляхом запровадження діалогу.

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: Каховський відділ обслуговування громадян “сервісного центру”головного  управління Пенсійного фонду України у Херсонській області

3.2.2. Гуманітарна сфера

3.2.2.1. Охорона здоров'я

         Вирішення питань охорони здоров’я шляхом реалізації заходів районних цільових соціальних  програм ( протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року,  протидії захворюванню на туберкульоз 2014 - 2016 роки, Репродуктивне здоров’я нації на 2011-2015 року, боротьби з онкологичніми захворюваннями на 2011-2016 роки, профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків) забезпечує виконання таких показників: 

1) реформування  мережі закладів охорони здоров'я;

2) запровадження системи e-Health

 3) покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я району (в межах наявного фінансового ресурсу);

4) впровадження у діяльність лікувальних закладів району новітніх технологій діагностики та лікування хворих;

5) поліпшення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району, у тому числі постраждалим у зоні АТО, членам їх родин, біженцям з тимчасово окупованих територій;

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: Комунальне некомерційне підприємство «Каховський РЦПМСД» Каховської районної ради, Каховська центральна районна лікарня, ТОВ «Стоматологічна лікарня»

3.2.2.2. Освіта

Реалізація заходів районної програми «Надія Каховщини» та програми «Розвитку людського капіталу Каховського району» на 2017-2020 рок направлена на вирішення наступних питань:

1) створення системи закладів освіти, необхідної для надання високоякісних освітніх послуг з урахуванням ефективного використання наявних ресурсів (кадрового потенціалу, навчально-методичної та матеріально-технічної баз);

            2) формування і розвиток мережі закладів дошкільної освіти;

            3) збереження та розвиток мережі закладів позашкільної освіти району;

            4)створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях;

5) підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників та залучення спеціалістів з відповідною фаховою освітою до роботи в закладах освіти;

6) формування національних і загальнолюдських цінностей, утвердження національної ідеї, патріотизму, формуванню громадського суспільства, що спрямовані на забезпечення доступності освіти, реалізації конституційних прав громадян України на здобуття якісної освіти;

7) підтримка та заохочення обдарованих дітей та учнівської молоді;

8) створення умов для громадянської активності та патріотизму дітей і молоді;

          9) забезпечення підвезення здобувачів освіти до закладів освіти;

         10) розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти району на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти і ліцензійних вимог

11) з метою розвитку і оптимізації мережі закладів дошкільної освіти, відповідно до освітніх запитів населення протягом 2018/2019 років планується створення закладів дошкільної освіти  в селі Чорнянка (2 групи) та с. Калинівка (1 група);

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: відділ освіти районної державної адміністрації

3.2.2.3. Культура і духовність. Охорона культурної спадщини

         Розв’язання питань що є актуальними в напрямку культури планується подолати шляхом реалізації заходів наступних програм: розвитку комунальної установи «Каховська районна об’єднана бібліотека ім.. М.Братана» на 2016-2018 роки, розвитку комунальної установи «Каховський краєзнавчий музей», розвитку комунальної установи «Каховський районний будинок культури ім..Фрунзе», розвитку архівної справи в районі на 2017-2021 роки,  стимулювання творчої молоді району, розвитку декоративно-ужиткового мистецтва в районі. Наслідком виконання цих програм  є: 

1) збереження національних традицій та звичаїв, забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору району;

2) поліпшення матеріальної бази закладів культури і мистецтва та їх технічного оснащення

3)підвищення культурно-дозвільного та інформаційного рівня бібліотек району;

4) активувати фондову і експозиційну роботу музею;

5) підвищення культурно-дозвільного рівня РБК та клубних закладів району шляхом щомісячного проведення свят, конкурсів, фестивалів;

6) виявлення талановитої сільської молоді, розвитку їх творчих здібностей та культури села, розвитку аматорського мистецтва та збереженню фольклорної спадщини.

7) визначення основних напрямків роботи щодо розвитку декоративно-ужиткового мистецтва, впровадження інноваційних методів роботи,

8) формування естетичного смаку, уміння розуміти та цінити твори мистецтва, пам’ятки історії та культури

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: відділ культури районної державної адміністрації

9) створення належних умов для гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду та документів з особового складу.

         Термін виконання: протягом року

         Відповідальні виконавці: архівний відділ районної державної адміністрації

3.2.2.4. Розвиток громадянського суспільства

            В напрямку розвитку громадського суспільства передбачало реалізація районних програм: програми з організації роботи громадських формувань з надання допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в Каховському районі на 2016-2020 роки, програми організації допомоги Каховському відділу поліції ГУНП в Херсонській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на території району на 2017-2018 роки; програми діяльності та утримання Каховської районної пожежної охорони на 2011-2020 роки. Це дасть змогу для:

            1) фінансування здобуття вищої освіти за рахунок обласного, районного, бюджетів сільських рад для абітурієнтів Каховського району;

         2) впровадження регіонально замовлення на гостродефіцитні спеціальності;

         3) активізація залучення різних категорій населення та об’єднань громадян до охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;

            4) забезпечення широкого інформування населення з питань розвитку громадянського суспільства та налагодження соціального партнерства;

            5) надання матеріально-технічної підтримки Каховському відділу поліції ГУНП в Херсонській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності;

            6) профілактика кримінальних та інших правопорушень.

            7) забезпечення захисту цивільного населення від пожеж в сільській місцевості

Термін виконання: протягом року

         Відповідальні виконавці: відділ освіти районної державної адміністрації, юридичній відділ районної державної адміністрації, Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області, комунальна установа «Каховська районна пожежна охорона»   

3.2.2.5. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

Підтримка сім'ї, дітей та молоді планується шляхом реалізації заходів програми літнього оздоровлення та відпочинку дітей, програми організації харчування окремих категорій дітей у навчальних закладах Каховського району, районної програми підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми. Ці програми спрямовані на:

         1) охоплення оздоровленням та відпочинком дітей району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

         2)  забезпечення якісного й безпечного харчування дітей у навчальних закладах, поліпшення раціонів харчування, розширення асортименту продукції з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог;

         3) розв’язання проблеми торгівлі людьми та проблеми гендерної нерівності в суспільстві на районному рівні;

         4) підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту

         5) надання кваліфікованої допомоги сім’ям, де існує реальна загроза або є факти вчинення насильства в сім’ї

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: органи: правоохоронні, самоврядування та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, служба  у справах сімей районної державної адміністрації.

3.2.2.6. Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом

Районна програма   «Діти Каховщини» спрямована на:

1) удосконалення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують забезпечення соціальним житлом;

2) вжиття заходів зі збереження, впорядкування, недопущення втрати наявного житла, закріпленого за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами із їх числа;

3) подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: служба у справах дітей районної державної адміністрації.

3.2.2.7. Фізична культура і спорт

         Підтримка фізичної культури та спорту планується за рахунок реалізації заходів програми розвитку фізичної культури та спорту  на 2018-2020 роки, що дасть змогу для :

1) проведення фізкультурно-оздоровчих заходів різного рівня та приурочених до святкових дат для дітей дошкільних та закладів загальної середньої освіти;

2) проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських та з не олімпійських видів спорту для підготовки до регіональних змагань;

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: відділ освіти районної державної адміністрації, громадські організації, федерації спортивного напрямку

3) забезпечення участі збірних команд району у заходах з олімпійських та не олімпійських видів спорту в обласних, міжрайонних змаганнях;

         4) відзначення найкращих спортсменів (дітей до 18 років);

           5) підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою до 13% від загальної чисельності населення

6) забезпечити зміцнення спортивної матеріально-технічної бази:

- навчальних закладів, спортивних споруд та об’єктів;

- збірних команд району

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: відділ освіти районної державної адміністрації

                       

3.2.3. Інфраструктура життєзабезпечення

3.2.3.1. Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом

         Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом передбачено шляхом реалізації заходів районних програм: будівництва підвідних, розподільчих газових мереж та газифікації соціальної сфери і населених пунктів району на період до 2020 року; індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 роки. Ці програми спрямовані на:

         1) забезпечення стабільної роботи житлово-комунальних підприємств:

         - надання населенню району якісних житлово-комунальних послуг;

- забезпечення покращення рівня платежів населення та зниження заборгованості за житлово-комунальні послуги;

- проведення моніторингу по платежах населення за спожиті житлово-комунальні послуги

2) регулювання соціально-економічного розвитку та дієвого інструменту реалізації довгострокової політики розбудови території та населених пунктів;

3) організація схеми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури

4) поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування шляхом забезпечення пільгового кредитування в рамках реалізації районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім"

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації, Херсонський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, сільські ради;

5) розроблення (оновлення) містобудівної документації регіонального та місцевого рівня

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

- середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника–7172 грн., або 110,0% до попереднього року;

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення за кошти районного бюджету (в межах наявного фінансового ресурсу);

- виплата щомісячної стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, сім’ям загиблих військовослужбовців (в межах наявного фінансового ресурсу);

- розширення переліку соціальних послуг, які надаються громадянам територіальними центрами соціального обслуговування;

- 100% обробка пенсійної документації нового призначення на базі централізованих інформаційних технологій;

- зниження показника захворюваності по Каховському району, зокрема на туберкульоз до 63,0 на 100 тис. населення;

- зниження рівня інвалідності та смертності;

- використання закладами освіти інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (відсоток від кількості закладів) – 100;

- кількість реконструйованих (капітально відремонтованих) освітніх об’єктів;

- підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою до 13% від загальної чисельності населення

- збільшення кількість спільних ініціатив, проектів, заходів органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу та організацій громадянського суспільства щодо соціально-економічного розвитку територіальних громад;

- забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом;

- покращення рівня поінформованості та обізнаності населення району про роль організацій громадянського суспільства, їх внесок в соціально-економічний розвиток територіальних громад;

- збереження існуючої мережі закладів культури, пам’яток культурної спадщини на рівні 100%;

- кількість проведених заходів, спрямованих на реалізацію молодіжної політики;

- підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою від загальної чисельності населення району;

- кількість проведених в районі фізкультурно-оздоровчих заходів різного рівня. приурочених до святкових дат;

- кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських та не олімпійських видів спорту;

- забезпечення оплати населенням житлово-комунальних послуг на рівні 100%;

          - кількість сільських сімей, які поліпшили житлові умови завдяки участі у регіональній програмі "Власний дім" за рахунок надання кредитів.

3.3. Цивільний захист

            Пріоритетні напрями:

Підвищення ступеня захищеності населення і територій району від надзвичайних ситуацій, зменшення ризиків виникнення та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

         Пріоритетні завдання:

Ø     створення умов для безпечного проживання населення, зменшення матеріальних збитків від затоплення і підтоплення населених пунктів, виробничих об’єктів і сільськогосподарських угідь;

Ø     зменшення техногенного навантаження та забезпечення умов екологічно безпечного проживання населення.

Ключові заходи для реалізації пріоритетних завдань:

3.3.1. Охорона навколишнього природного середовища

3.3.2. Захист територій від підтоплення

         Реалізації заходів районної цільової комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019 рік передбачає:

         1) берегоукріплення територій населених пунктів Любимівській ОТГ

         2) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій      3) інженерний захист територій від надзвичайних ситуацій    

Термін виконання: протягом року

Відповідальні виконавці: управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

·              зниження ризику надзвичайних ситуацій;

-         зменшення матеріальних збитків та людських втрат в результаті надзвичайних ситуацій


Додаток 1          
до  рішення ХХХІ сесії районної ради
__________________ № _______
ПЕРЕЛІК
основних показників економічного і соціального розвитку району на 2019 рік

№ з/п

Найменування показника

Одиницявиміру

Значення показника

Відповідальні за супроводження показника

2017 рік,

факт

2018 рік,

очікуване

2019 рік, прогноз

Прогноз

2019 року

до очікув.

2018 року (+,- в.п., %)

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах

тис.грн

12729,0

16500,0

18150,0

+1650,0/+ 110,0

Відділ економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Обсяг реалізованої переробної продукції у відпускних цінах

тис.грн

0,0

350,0

500,0

+150,0/  142,9

Відділ економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Виробництво продукції сільського господарства у порівнянних цінах          2010 року – всього

млн. грн

1041,53

992,1

1010,35

+18,25/101,8

Відділ економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (до попереднього року)

%

0,9

0,95

1,02

Відділ економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Обсяг капітальних інвестицій (за рахунок усіх джерел фінансування)

млн грн

337,133

358,0

465,0

+107,0/ 130,0

Відділ економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Темп зростання обсягів капітальних інвестицій (до попереднього року) *

%

136,85

155

130

Відділ економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком – всього

тис.дол США

630,7

0

1000,0

+1000/+100

Відділ економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (до попереднього року)

%

0

0

0

Відділ економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Приріст прямих іноземних інвестицій за рік

тис.дол США

0

0

1000,0

+100

Відділ економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Обсяг виконаних будівельних робіт

млн грн

3807,0

4188,7

4691,4

+12

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла

тис.кв.м

0,611

0,75

1,0

+33

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

Індекс продукції будівництва (до попереднього року) *

%

1,1

1,22

1,33

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

Рівень газифікації населення району

Населенні пункти, од.

11

11

Відділ з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури та цивільного захисту районної державної адміністрації

Рівень газифікації населення району

Населенні пункти, %

25,58

25,58

25,58

Відділ з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури та цивільного захисту районної державної адміністрації

Кількість малих і середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

од.

227

243

255

105%

Новокаховське управління Головного управління ДФС у Херсонській області , Автономної республіки Крим та м. Севастополя

Надходження до бюджету району від діяльності малого підприємництва 

млн.грн

69,4 юр.особи

13,1

Підприємці

112

15

123

16,5

110%

110%

Новокаховське управління Головного управління ДФС у Херсонській області , Автономної республіки Крим та м. Севастополя

Податковий борг за зобовязаннями платників (без пені) до бюджету

тис.грн

9871,1

8200

7800

95%

Новокаховське управління Головного управління ДФС у Херсонській області , Автономної республіки Крим та м. Севастополя

Надходження податків і платежів до бюджетів всіх рівнів з урахуванням ОТГ (до Державного та місцевого)

млн.грн

283,1

платежі

52,3

ЄСВ

295

75

310

82,5

105 %

110%

Новокаховське управління Головного управління ДФС у Херсонській області , Автономної республіки Крим та м. Севастополя

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) без урахування ОТГ

млн.грн

88,2

65,3

71,5

+6,2/+9,5

Фінансове управління районної державної адміністрації

Видатки місцевих бюджетів без урахування ОТГ

млн.грн

349,0

356,0

348,3

-7,7/-2,2

Фінансове управління районної державної адміністрації

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до попереднього року

%

82,2

74,0

109,5

Фінансове управління районної державної адміністрації

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн

6492,96

6520,0

7172,0

+652/+10

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Індекс реальної заробітної плати (до попереднього року) *

%

125,0

119,0

110,0

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Рівень оплати населення житлово-комунальних послуг

%

84,86

95,0

95,0

Відділ з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури та цивільного захисту районної державної адміністрації

Кількість населених пунктів, забезпечених централізованим водопостачанням

од.

43

43

43

Відділ з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури та цивільного захисту районної державної адміністрації

Коефіцієнт народжуваності

осіб на 1 тис. насел.

10,6

10,5

10,5

100

Комунальне некомерційне підприємство «Каховський РЦПМСД» Каховської районної ради

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані ФАПи, до загальної кількості таких сільських населених пунктів

%

88,9

88,9

88,9

100

Комунальне некомерційне підприємство «Каховський РЦПМСД» Каховської районної ради

Захворюваність на онкологічну патологію

осіб на 100 тис. насел.

276

227

220

Центральна районна лікарня

Захворюваність на туберкульоз

осіб на 100 тис. насел.

68

65

63

Центральна районна лікарня

Кількість діючих дошкільних закладів

одиниць

16

13

15

+2 (13,3%)

Відділ освіти районної державної адміністрації

Кількість дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи) років), охоплених дошкільною освітою

осіб

798

572

632

+60 (9,5%)

Відділ освіти районної державної адміністрації

Охоплення дітей дошкільного віку (від трьох до шести (семи) років) всіма формами дошкільної освіти

%

99

99

99

0

Відділ освіти районної державної адміністрації

Денні державні заклади освіти

одиниць

20

15

15

100

Відділ освіти районної державної адміністрації

Кількість учнів

осіб

2914

2211

2211

0; 100

Відділ освіти районної державної адміністрації

Середня наповнюваність класів

учнів

14

14,4

14,4

0

Відділ освіти районної державної адміністрації

Питома вага випускників базової школи, охоплених повною загальною середньою освітою

%

54

54

54

0

Відділ освіти районної державної адміністрації

Кількість вчителів всього

осіб

362

287

300

+13 (4,3%)

Відділ освіти районної державної адміністрації

Охоплено позашкільним навчанням

осіб

925

910

910

100

Відділ освіти районної державної адміністрації

Стадіони

одиниць

1

1

1

100

Відділ освіти районної державної адміністрації

Спортивні зали

одиниць

13

9

9

100

Відділ освіти районної державної адміністрації

Спортивні майданчики

одиниць

75

61

61

100

Відділ освіти районної державної адміністрації

Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл

одиниць

1

1

1

100

Відділ освіти районної державної адміністрації

Кількість фахівців фізичного виховання

осіб

33

29

29

100

Відділ освіти районної державної адміністрації

Чисельність населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності, від загальної кількості населення, відсотків

відсотки

12,7

12,7

13,0

100

Відділ освіти районної державної адміністрації

Заклади клубного типу

одиниць

19

14

14

100

Відділ культури районної державної адміністрації

Музеї

одиниць

1 КУ КРКМ (3 музеї зі званням «народ-ний»)

1 КУ КРКМ (3 музеї зі званням «народ-ний»)

1 КУ КРКМ (3 музеї зі званням «народ-ний»)

100

Відділ культури районної державної адміністрації

Бібліотеки

одиниць

1 КУ КРОББ (18 бібліо-тек), 2 селищні

1 КУ КРОББ   (15 бібліотек)

КУ КРОББ   (15 бібліотек)

100

Відділ культури районної державної адміністрації

Загальний відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм навчання

%

98,5

99,2

99,2

0/

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

* темпи зростання розраховані через індекси споживчих цін
                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                   
Подовження додатку 1
РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Показник

2017 рік, звіт

2018 рік, очікуване

2019 рік,

прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

1

2

3

4

5

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах, тис.грн

12729,0

16500,0

18150,0

110,0

Індекс промислової продукції, %

130,0

110,0

110,0

Х

Переробна промисловість, %

з неї:

100,0

2,4

3,0

Х

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, % 

100

100

100

Х

ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Показник

2017 рік, звіт

2018 рік, очікуване

2019 рік,

прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

1

2

3

4

5

Валова продукція сільського господарства в порівнянних цінах 2010 року, млн грн

1041,53

992,1

1010,35

101,8

у % до попереднього року

89,4

95,3

101,8

х

у тому числі: рослинництво

932,175

887,78

906,03

102,1

                        Тваринництво

109,352

104,32

104,32

100

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, тис. тонн

х

х

х

х

зернові та зернобобові культури, всього

189006

180100

185300

102,8

олійні культури – всього:

138465

133420

133560

100,1

у тому числі:

соняшник

27628

34016

35080

103,1

Картопля

29433

24050

24090

100,2

Овочі

177621

168200

169000

100,5

баштанні культури

3367

3010

312,0

103,6

плоди та ягоди

2547,3

3220

3310

102,8

Виноград

216

260

265

102

Реалізація на забій худоби та птиці (у живій вазі)

5600

4570

4570

100

Молоко

14800

14300

14300

100

Яйця

33,0

28,4

28,4

100

вовна, у фізичній масі, тонн

17,2

17,2

17,2

100

Керуючий справами районної ради                                                О.М. Кононович
 Додаток 2
                                                                                                                                                                                
Перелік прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку Каховського району до 2021 року

2019

рік

2020

рік

2021

рік

Індекс промислової продукції (до попереднього року),%

110

110

110

Виробництво продукції сільського господарства у порівнянних цінах 2010 року, всього, млн.грн.

992,1

1010,4

1061,0

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва(до попереднього року),%

101,8

105,0

105,0

Індекс споживчих цін ( грудень до грудня попереднього року), %

110

105,9

105

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника, грн.

7172

7889

8678

Індекс реальної заробітної плати, %  до попереднього року

110

110

110

Обсяг капітальних інвестицій (за рахунок усіх джерел фінансування),млн. грн..

680

714

750

Темп зростання капітальних інвестицій (до попереднього року),%

130

105

105

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком всього, тис. дол. США

1000

132,0

145,2

Темп зростання(зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, % до попереднього року

100

0,13

110

Керуючий справами районної ради                                                О.М. Кононович
       
                                                                                                                                                             
Додаток 3
ПЕРЕЛІК
основних показників розвитку Каховського району на 2019 рік*

Найменування району, міста

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах,

тис. грн.

Обсяг виконаних будівельних робіт,

тис. грн.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла, тис.кв.м

2017 рік,

 звіт

2018 рік, очікуване

2019 рік,

прогноз

2019 рік до 

2018 року, %

2017 рік, звіт

2018 рік, очікуване

2019 рік, прогноз

2019 рік до 2018 року, %

2017 рік, звіт

2018 рік, очікуване

2019 рік, прогноз

2019 рік до 2018 року, %

Каховський

12729,0

16500,0

18150,0

+10

3807,0

4188,7

4691,4

+12

0,611

0,75

1,0

+33

              Продовження додатка 3

Найменування району, міста

Обсяг капітальних інвестицій (за рахунок усіх джерел фінансування), млн грн.

Обсяг іноземних інвестицій, наростаючим підсумком – всього, тис.дол.США

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн.

2017 рік, звіт

2018 рік, очікуване

2019 рік, прогноз

2019 рік до 2018 року, %

2017 рік, звіт

2018 рік, очікуване

2019 рік, прогноз

2019 рік до 2018 року, %

2017 року, звіт

2018 рік, очікуване

2019 рік, прогноз

Каховський

337,133

358,0

465,0

+30

630,7

0

1000,0

+100

5483,0

6520,0

7172,0

Продовження додатка 3

Найменування району, міста

Темп зростання середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника,%

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів), тис. грн

Оборот роздрібної торгівлі підприємств-юридичних осіб, (з урахуванням індексу цін), тис. грн.

2017 рік, звіт

2018 рік, очікуване

2019 рік,  прогноз

2017 рік, звіт

2018 рік, очікуване

2019 рік, прогноз

2019 рік до 2018 року, %

2017 рік, звіт

2018 рік, очікуване

2019 рік, прогноз

2019 рік до 2018 року, %

1

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Каховський

125,0

119,0

110,0

48,438

55,406

59,284

+7

65705,0

76595,2

8079,96

+5

*- районні державні адміністрації готують проекти основних показників розвитку спільно з об’єднаними територіальними громадами та надають їх у цілому за територіями.
Керуючий справами районної ради                                                О.М. Кононович
                                                                                                                                                               Додаток 4
до  рішення ХХХІ сесії районної ради
__________________ № _______
ПЕРЕЛІК
інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації у 2019 році

з/п

Основні інвестиційні проекти, спрямовані на забезпечення

соціально-економічного розвитку області

Рік почат-ку і закін-чення

реалізації проекту

Загальний обсяг фінан-сування

(тис. грн)

Обсяг фінан-сування проекту в 2019році

(тис. грн)

Джерела фінансування в 2019 році

Результат реалізації проекту (економічні, соціальні,  екологічні наслідки)

Кількість створених нових робочих місць за рахунок впрова-дження інвестицій-ного проекту у 2019 році

держав-ний бюджет (тис. грн)

обласний бюджет (тис. грн)

місцеві бюджети

(тис. грн)

кошти корпора-тивного (недер-жавного) сектору

(тис. грн)

благо-дійні внески (тис. грн)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Капітальний ремонт покрівлі в Семенівському опорному закладі загальної середньої освіти 

2019

1500,0

1500,0

1500,0

Ремонт закладів  соціальної сфери, покращення умов освітнього процесу

2

Реконструкція дитячого садочку , с. Чорнянка

2018-2019

8360,00

5156,860

5156,860

401,60

Створення належних умов для навчання  та виховання 40 учнів. Реконструкція передбачає використання новітніх технологій.

 Забезпеченнягідних умов для гармонійного розвитку та самореалізації особистості.

Створен

ня 17 робочих місць

3

Реконструкція покрівлі Каменського НВК «ЗОШ I-III ступенів – ДНЗ»

2019

4415,268

4415,268

3973,741

441,527

Ремонт закладів  соціальної сфери, покращення  умов освітнього процесу

4

Освітлення вулиць в  селах : Костогризове, Наталівка, Богданівка

2019

1500,0

1500,0

1500,0

Покращення життєдіяльності територіальної громади

5

Капітальний ремонт будівлі Костогризівської сільської ради

2019

500,0

500,0

500,0

Покращення умов закладів соціальної сфери

6

Підведення електроенергії до башти питної води в селі Наталівка

2019

100,0

100,0

100,0

Покращення умов закладів соціальної сфери

7

Капітальний ремонт даху та приміщення сільського клубу в селі Богданівка

2019

500,0

500,0

500,0

Покращення умов закладів соціальної сфери

8

Капітальний  ремонт  адмінбудівлі в селі Богданівка

2019

300,0

300,0

300,0

Покращення умов закладів соціальної сфери

9

Капітальний ремонт будівлі Наталівського сільського клубу

2019

500,0

500,0

500,0

Покращення умов закладів соціальної сфери

10

 Ремонт  Фельдшерського пункту села  Наталівка

2019

50,0

50,0

50,0

Покращення умов закладів соціальної сфери

11

 Поточний ремонт  приміщення Костогризівського сільського клубу

2019

100,0

100,0

100,0

Покращення умов закладів соціальної сфери

12

Капітальний ремонт покрівлі будівлі сільського клубу Новокам’янської сільської ради

2019

300,0

300,0

-

-

300,0

-

-

Енергозбереження установ сільської громади , поращенн надання соціальних послуг населенню

-

13

Ремонт фельдшерського пункту (внутрішні роботи)  Новокам’янської сільської ради

2019

100,0

100,0

-

-

100,0

-

-

Покращення стану первинної ланки медицини

-

14

Капітальний ремонт СБК с. Волинське

2019

975,0

975,0

975,0

Покращення умов закладів соціальної сфери

15

Придбання сучасного енергоефективного насоса для системи опалення с. Волинське

2019

80,0

80,0

80,0

Підвищення енергоефективності будівель

   16

Капітальний та ямковий ремонт доріг загального користування місцевого значення Волинської сільської ради

2019

500,0

500,0

500,0

покращення якості надання транспортних послуг,  підвищення рівня безпеки

17

Розробка генерального плану сіл Федорівка, Сокирки, Слиненка

2019

200,0

200,0

200,0

розвиток населеного пункту та визначення меж і функціонального призначення земельних ділянок

18

Придбання меблів для Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

2019

45,0

45,0

45,0

покращення  умов освітнього процесу

19

Вуличне освітлення с. Камянка та с. Червоне Поділля

2019

200,0

200,0

-

-

200,0

-

Покращення життєдіяльності територіальної громади

20

Придбання меблів для школи Камянське НВК та Сергіївська ЗОШ

2019

100,0

100,0

100,0

покращення  умов освітнього процесу

21

Ремонт клубів Камянської сільської ради

2019

10,0

10,0

10,0

Покращення умов закладів соціальної сфери

22

Проект по збільшенню зрошувальних земель  на 533,19 га орендованих земель ПСП «Діамант» 

Водопостачання планується від пересувної насосної станції на Перекопському каналі.

Придбання дощувальних машин «Zimmatic»

2018-2020

18500,0

18500,0

0,0

0,0

0,0

18500,0

0,0

Проект вплине  на якість сільськогосподарської продукції, збільшення  обсягів валової с/г продукції і, та  створення нових робочих місць

5 нових робочих місць

23

Розробка ТОВ «Е.Вінд»  детального плану частини території для розміщення будівництва, експлуатації  будівель та споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій та будівництва ПЛ-35 кВ вітроенергетичних установок (ВЕУ), вітроелектростанції (ВЕС) «Тайвань» на території Василівської сільської ради за межами населеного пункту , Каховського району Херсонської області орієнтовною площею 100,00 га.

2018-2020

20000,0

20000,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

Розвиток альтернативної енергетики на землях с. Василівки:

Будівництво 10 вітряків вартістю за одиницю -1,0 млн.$ США

25 нових робочих місць

24

збільшення зрошувальних земель на 1000 га ТОВ «С.Клаус» на території с Зелений під

Придбання дощувальних машин «Zimmatic»

2018-2020

39727,97

39727.97

39727.97

Проект вплине  на якість сільськогосподарської продукції, збільшення  обсягів валової с/г продукції і, та  створення нових робочих місць

10 нових робочих місць

25

Закінчення модернізації власного виробництва (шокової заморозки) та введення в експлуатацію . За підтримки Менонітської Асоціації Економічного Розвитку (МЕDA) отримана грантова допомога на суму майже 3 млн.грн. на придбання обладнання шокової заморозки ягід ТОВ «Роздольне с. Чорноморівка

2018-2019

6000,0

6000,0

0

0

0

3000,0

3000,0

Модернізація виробництва з метою отримання європейського стандарту якості та безпеки харчової промисловості IFS для переорієнтації на європейські ринки

5 нових робочих місць

26

ТОВ «Агробізнес» в с. Мар’янівці започаткував проект «Альпіна 200» по будівництву  ферми з  утримування  200 голів кіз альпійської породи.

СГ в подальшому планує будування сироварні  для здорового харчування населення: йогурти, бринза, м’які і тверді сири

2018-2019

2000,0

26000,0

Сучасне підприємство вироблятиме з овечого молока продукти для здорового харчування населення: різноманітні йогурти, бринзу, м’які і тверді сири

10 нових робочих місць

27

збільшення зрошувальних земель на 1000 га ТОВ «Агробізнес» на території с. Марянівка шляхом

 придбання  16

дощувальних машин «Zimmatic»

2019-2020

36000,0

36000,0

Проект вплине  на якість сільськогосподарської продукції, збільшення  обсягів валової с/г продукції і, та  створення нових робочих місць

10 нових робочих місць

28

Будівництво ПП «Восток Агро» сховищ  та ангару площею 5000 кв.м. та 3000 кв.м. на території с. Чорноморівки 

2019

19000,0

19000,0

Поліпшення умов зберігання зернових культур, та обладнення

Керуючий справами районної ради                                                О.М. Кононович
Додаток 5
                                                                                                                                                                до рішення ХХХІ сесії районної ради
__________ № ________
Перелік інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році в Каховському районі  у 2019 році

з/п

Основні інвестиційні проекти, спрямовані на забезпечення

соціально-економічного розвитку області

Рік почат-ку і закін-чення

реалізації проекту

Загальний обсяг фінан-сування

(тис. грн)

Обсяг фінан-сування проекту в 2019році

(тис. грн)

Джерела фінансування в 2019 році

Результат реалізації проекту (економічні, соціальні,  екологічні наслідки)

Кількість створених нових робочих місць за рахунок впрова-дження інвестицій-ного проекту у 2019 році

держав-ний бюджет (тис. грн)

обласний бюджет (тис. грн)

місцеві бюджети

(тис. грн)

кошти корпора-тивного (недер-жавного) сектору

(тис. грн)

благо-дійні внески (тис. грн)

1

Реконструкція будівлі комунального закладу «Чорнянський геріатричний пансіонат» під комунальний заклад дошкільної освіти «Золотий ключик» по вул..Незалежності, 60 в с.Чорнянка Каховського району

2018-2019

8360,00

5156,860

5156,860

401,60

Створення належних умов для навчання  та виховання 40 учнів. Реконструкція передбачає використання новітніх технологій. Забезпеченнягідних умов для гармонійного розвитку та самореалізації особистості

Створен

ня 17 робочих місць

Керуючий справами районної ради                                                О.М. Кононович
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                 Додаток 6
                                                                                                                                                                   до  рішення ХХХІ сесії районної ради
__________________ № _______
                 Перелік регіональних програм що пропонуються виконувати у 2019 році з використанням усіх джерел фінансування

№ з/п

Назва програми

Безпосередні виконавці

Контроль

Рішення, яким затверджена програма

Термін дії програми

1.

Про програму стимулювання творчої молоді району

Відділ культури районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

XXII сесія V скликання від 23.07.2008 № 314 (з подальшими змінами)

Безстроково

2.

Про програму розвитку декоративно-ужиткового мистецтва в районі

Відділ культури районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

XXVIII сесія скликання від 03.04.2009 № 420 (з подальшими змінами)

Безстроково

3.

Про програму  «Надія Каховщини»

Відділ освіти

районної державної адміністрації

Нарада із керівниками ЗНЗ

ХХVІІІсесії скликання від 03.04.2009 №425 (з подальшими змінами)

Безстроково

4.

Про програму стимулювання кращих педагогічних працівників у галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району у новій редакції

Відділ освіти районної державної адміністрації,

Нарада із керівниками ЗНЗ

Рішення ХLІІ сесії

Каховської районної ради V скликання від 22.10.2010 р. № 605,

рішення ХV сесії районної ради VІ скликання  від 24.05.2012 № 208

Безстроково

5.

Про програму діяльності та утримання Каховської районної пожежної охорони на 2011‑2020 роки.

Відділ з питань житлово-комунального господарства , інфраструктури та цивільного захисту районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

V сесія VI скликання від 25.02.2011 № 55

2011-2020 роки

6.

Про програму створення страхового фонду документації на 2015-2020 роки

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

ХХХVІІ сесія VІ скликання від 20.03.2015 року №599

до 2020 року

7.

Про  цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017роки

Відділ з питань житлово-комунального господарства , інфраструктури та цивільного захисту районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

XXV сесія VI скликання від 08.08.2013 № 373

буде подовжено

8.

Про програму  будівництва підвідних, розподільчих газових мереж  та газифікації соціальної сфери і населених пунктів району на період до 2020 року

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

сесія VI скликання від 25.02.2011 №56 (з подальшими змінами)

до 2020 року

9.

Про програму створення та ведення містобудівного кадастру Каховського району на 2018‑2022  роки

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

ХХVІ сесія VІI скликання від 07.06.2018 № 502

до 2022 року

10.

  Районна програма розроблення містобудівної документації на 2014 рік

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

ХХІХ сесія районної ради шостого скликання від 31.01. 2014 року №433

буде подовжено

11.

Про програму  індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки

Відділ з питань житлово-комунального господарства , інфраструктури та цивільного захисту районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

XIІсесія районної ради VI скликання від 23.12.2011 №159 (з подальшими змінами)

2012-2020 роки

12.

Про  програму поліпшення життєзабезпечення, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів на 2015-2019 роки

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

ХХХVІІ сесія VІ скликання від 20.03.2015 № 602

до 2019 року

13.

Про районну програму підтримки сім’ї, утвердження гендерної гідності та протидії торгівлі людьми на період до 2020  року

Управління соціального захисту населення, відділи районної державної адміністрації: освіти; культури; Каховський районний центр надання соціальних послуг

Розгляд питання на координаційній раді з питань сімейної політики та ґендерних питань при районній державній адміністрації, колегії районної державної адміністрації

ХХIV сесія районної ради VІI скликання від 23.02.2018 №451

До 2020 року

14.

Про програму  літнього оздоровлення та відпочинку дітей до 2018 року

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: управління соціального захисту населення, відділ освіти,  Каховський районний центр надання соціальних послуг

Розгляд питання на колегії районної державної адміністрації, депутатських комісіях, сесії Каховської районної ради

Vсесія VІІ скликання від 25.03.2016 № 30

буде подовжено  

15.

Про програму  зайнятості населення Каховського району на період до 2020  року

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

ХХVII сесії VІскликання від 26/07/2018 №529

до 2020 року

16.

Про програму розвитку архівної справи у районі на 2017-2021 роки

Архівний сектор районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

Хсесії VІскликання від 23.03.2017 №209

2017- 2021 роки

17.

Про програму стимулювання кращих медичних працівників у галузі охорони здоров’я району

Центральна районна  лікарня,

РЦПМСД

Заступник голови районної державної адміністрації

XLII сесія V скликання від 22.10.2010 № 610 (з подальшими змінами)

Безстроково

18.

Про районну цільову  соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ на 2016-2018 роки

Центральна районна лікарня

Заступник голови районної державної адміністрації

сесія V від 25.03.2016 № 32

2016- 2018року

19.

Про  програму «Репродуктивне здоров’я нації на 2011‑2015 роки»

Центральна районна лікарня

Заступник голови районної державної адміністрації

III сесія VI скликання від 21.12.2010 № 22

буде подовжено

20.

Про  програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011‑2016 роки

Центральна районна лікарня

Заступник голови районної державної адміністрації

III сесія VI скликання від 21.12.2010 № 23

2011-2016 роки

21.

Районна цільова  соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2014-2016 роки

Центральна районна лікарня

Заступник голови районної державної адміністрації

XXІX сесія VI cкликання від 31.01.2014 №435

2014-2016 роки

22.

Про програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків на 2014-2019 роки

ТОВ «Стоматологічна лікарня»

Заступник голови районної державної адміністрації

XXІX сесія VI cкликання від 08.08.2014 №511

2014-2019 роки

23.

Про комплексну програму з організації роботи громадських формувань з надання допомоги правоохоронним органам у забезпечені охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю в Каховському районі на 2016‑2020 роки

Юридичний відділ  районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

 сесія V від 25.03.2016 № 28

2016- 2020 роки

24

Про програму «Призовна дільниця» на 2016 – 2020 роки.

Відділ діловодства

 районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

 сесія V від 25.03.2016 № 33

2016-2020 роки

25.

Про програму щодо запровадження матеріального стимулювання окремих колективів та громадян Каховського району

Відділ культури районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

сесія VI скликання від 25.02.2011 № 63 (з подальшими змінами)

Безстроково

26.

Про програму розвитку комунальної установи  «Каховський районний будинок культури ім.Фрунзе»

Відділ культури районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

VІсесія  від 26.05.2016 № 81

до 2018року

27.

Про програму розвитку комунальної установи  «Каховська районна об’єднана бібліотека ім.Братана» 

Відділ культури районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

VІсесія  від 26.05.2016 № 82

до 2018року

28.

Про програму розвитку комунальної установи  «Каховський районний краєзнавчий музей» на 2016-2017 роки

Відділ культури районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

VІсесія  від 26.05.2016 № 83

до 2018року

29.

Про програму  розвитку фізичної культури та спорту на 2018-2020 роки

Відділ освіти районної державної адміністрації; ДЮСШ «Колос»

Заступник голови районної державної адміністрації

ХХVI сесія районної ради VІI скликання від 07.06.2018 № 494

до 2020 року

30.

Про  програму організації трудового суперництва серед сільсько-господарських підприємств усіх форм власності  за підсумками сільськогосподарського року

Відділ  економіки та агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Керівник апарату районної державної адміністрації

Рішення Каховської районної ради

X сесії VІІ скликання

від 17.11.2016 №135 зі змінами XX сесія від 23.11.2017 №360

безстроково

31.

Про районну програму «Діти Каховщини»

Відділ освіти

районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

Рішення Каховської районної ради

XV сесії VІІ скликання

від 23.03.2017 №204

2017-2020 роки

32.

Про програму організації харчування окремих категорій дітей у навчальних закладах Каховського району

Відділ освіти

районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

Рішення Каховської районної ради

V сесії VІІ скликання

від 25.03.2016 №31

2017-2020 роки

33

Про затвердження районної програми інформатизації

Відділ  організаційної роботи та з питань внутрішньої  політики

Керівник апарату районної державної адміністрації

Рішення Каховської районної ради

XVI сесії VІІ скликання

від 02.06.2017 №249

безстроково

34

Про програму підтримки малого та середнього підприємництва в Каховському районі на 2017-2019 роки

Відділ економіки та агропромислового розвитку районної державної  адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

Рішення Каховської районної ради

XVII сесії VІІ скликання

від 14.07.2017 №271

2017-2019 роки

35

Про районну програму «Розвиток людського капіталу Каховського району» на 2017-2021 роки

Відділ освіти

районної державної адміністрації

Заступник голови районної державної адміністрації

Рішення Каховської районної ради

XIX сесії VІІ скликання

від 06.10.2017 №317

2017-2021 роки

36

Про затвердження Комплексної програми організації допомоги Каховському відділу поліції ГУНП в Херсонській області у забезпеченні охорони публічної безпеки і порядку, профілактики злочинності на території району на 2017-2018 роки

Юридичний відділ

районної державної адміністрації

голова районної державної адміністрації

Рішення Каховської районної ради

XX сесії VІІ скликання

від 23.11.2017 №358

2017-2018 роки

37

Про районну програму підготовки та відзначення в 2018 році 95- річниці утворення Каховського району 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Рішення Каховської районної ради

XXV сесії VІІ скликання

від 30.03.2018 №461 зі змінами від 20.09.2018 №555

2018 рік

38

Про затвердження стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного та ВІЛ- інфекції/СНІДу на період до 2020 року в Каховському районі та плану заходів щодо її реалізації

Центральна районна  лікарня,

Комунальне некомерційне підприємство «КРЦПМСД»,

Центральна районна лікарня

комісія районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Рішення Каховської районної ради

XXVI сесії VІІ скликання

від 07.06.2018 №495

до 2020 року

39

Про програму створення та розвитку містобудівного кадастру на території Каховського району на 2018-2022 роки

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

комісія з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району.

Рішення Каховської районної ради

XXVI сесії VІІ скликання

від 07.06.2018 №502

до 2022 року

40

Про програму охорони земель на території Каховського району

Управління економічного розвитку та цивільного захисту районної державної адміністрації,

сільські ради

комісія з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища і раціонального використання земельних і природних ресурсів.

Рішення Каховської районної ради VІ сесія  від 22.04.2011 № 83 зі змінами XV сесії від 24.05.2012 №204, XXIV 18.05.2013№336. XXXIV 12.11.2014 №542

безстроково

41

Про програму діяльності районної ради VII скликання та Положення про порядок відшкодування витрат депутатам районної ради у разі здійснення  депутатських повноважень

Каховська районна державна адміністрація

комісія з  питань планування, бюджету, фінансів, та оподаткування

Рішення Каховської районної ради V сесія  від 25.03.2016 №41

 На період скликання

42

Про программу розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Каховському районі  та підтримки коммунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр ПМСД Каховської районної ради» на 2018-2021 роки

Комунальне некомерційне підприємство «КРЦПМСД»,

Заступник голови районної державної адміністрації

Рішення ХХVІІ сесії районної ради VІІ скликання від 26.07.2018 року

2018-2021

                                                                      
Керуючий справами районної ради                                                О.М. Кононович
                                                                                 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                Додаток 7
                                                                                                                                                                 до  рішення ХХХІ сесії районної ради
__________________ № _______
Показники розвитку підприємств і організацій комунальної власності

з/п

Назва  показника

2017

2018

2019 рік

Факт

очікувано

прогноз

у % до 2018

1.

Каховський районний центр надання соціальних послуг (створений шляхом об’єднання  Каховського районного територіального центру соціального обслуговування  та Каховського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді)

видатки (грн.)

2212603

3368601

3705461

110

кількість працюючих(осіб)

56

52

53

101,9

2.

Каховська центральна районна лікарня в стадії реформування

видатки(грн.)

4716950

52957291

60402852

114,0

кількість працюючих(осіб)

531

566

500

88,3

3.

Комунальне некомерційне підприємство «Каховський РЦПМСД» Каховської районної ради

видатки(грн.)

23742579,9

21812741,8

25000000,0

115

кількість працюючих(осіб)

291

264

250

94,7

4.

БРБК ім. Фрунзе

видатки(грн.)

1798074,26

1749236,0

1976636,68

113

кількість працюючих(осіб)

19

19

20

100

5.

Каховська районна ДЮСШ «Колос»

видатки(грн.)

1202042

1660409

1826450

110

кількість працюючих(осіб)

14

17,25

17,25

100

6.

Каховська районна пожежна охорона

видатки(грн.)

869889

824499

906945

110

кількість працюючих(осіб)

12

12

12

100

7.

Комунальна установа «Каховська районна об’єднана бібліотека ім.Братана»

видатки(грн.)

2651,1

2115,4

2390,4

кількість працюючих(осіб)

40

25

25

9.

КУ «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

видатки(грн.)

88291243

117289000

120000000

102

кількість працюючих(осіб)

874

863

681

78,9

Каховський районний методичний центр

видатки(грн.)

139179

1670663

1872000

112

кількість працюючих(осіб)

12

12

12

100

Каховський дитячий юнацький клуб фізичної підготовки

видатки(грн.)

312734

412300

475000

115

кількість працюючих(осіб)

16

16

16

100

Районний центр дитячої юнацької творчості

видатки(грн.)

765926

1009900

1160000

115

кількість працюючих(осіб)

32

32

32

100

10

КУ «Каховський районний краєзнавчий музей»

видатки(грн.)

170985,63

182479,0

206201,27

113

кількість працюючих(осіб)

4

4

4

100

Керуючий справами районної ради                                                О.М. Кононович
Додаток 8
до  рішення ХХХІ сесії районної ради
__________________ № _______
ПЕРЕЛІК
органів, відповідальних за підготовку матеріалів до проекту програми соціально-економічного
та культурного розвитку Каховського району на 2019 рік

з/п

Зміст проекту програми

Відповідальні за підготовку та супроводження матеріалів проекту програми

1

2

3

Вступ

Відділ економіки та агропромислового розвитку

І.

Основні тенденції соціально-економічного розвитку району у 2018 році

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади              (за згодою)

ІІ.

Головні проблеми розвитку економіки та соціальної сфери району у 2019 році

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

ІІІ.

Цілі та пріоритетні завдання розвитку Каховського району у 2019 році

3.1

Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки району

Відділ економіки та агропромислового розвитку

3.1.1

Територіальна оборона в районі

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.2

Ринкові перетворення

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.2.1

Розвиток підприємництва

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.2.2

Розвиток ринкової інфраструктури

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.3

Механізм регулювання

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.3.1

Інвестиційна діяльність

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.3.2

Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг) для районних потреб

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.3.3

Реалізація районних програм

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.4

Розвиток реального сектору економіки

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.4.1

Сільське господарство 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.4.2

Промисловість 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.4.3

Упровадження ресурсо-й енергозберігаючих технологій

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.4.4

Транспорт, дорожнє господарство, розвиток інформаційної сфери

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.5

Туристично-рекреаційний комплекс

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.6

Торговельна діяльність

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.1.7

Зовнішньоекономічна діяльність

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.2

Підвищення якості життя

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.2.1

Соціальна сфера

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.2.1.1

Зайнятість населення та ринок праці

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.2.1.2

Грошові доходи населення та заробітна плата

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.2.1.3

Соціальне забеспечення

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.2.1.4

Пенсійна реформа

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.2.2

Гуманітарна сфера

Відділ освіти районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації

3.2.2.1

Охорона здоров’я 

Центральна районна лікарня, Комунальне некомерційне підприємство «Каховський РЦПМСД» Каховської районної ради

3.2.2.2

Освіта

Відділ освіти районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації

3.2.2.3

Культура і духовність. Охорона культурної спадщини

Відділ культури районної державної адміністрації

3.2.2.4

Розвиток громадянського суспільства

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.2.2.5

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.2.2.6

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбав ленних батьківського піклування, осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                   (за згодою)

3.2.2.7

Фізична культура та спорт

Відділ освіти районної державної адміністрації, служба у справах дітей районної державної адміністрації

3.2.3

Інфраструктура життєзабезпечення

Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації

3.2.3.1

Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом

Відділ економіки та агропромислового розвитку , відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики

3.3

Цивільний захист

Відділи районної державної адміністрації: Відділ з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури та цивільного захисту районної державної адміністрації; відділ освіти, Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, Каховський військовий комісаріат (за згодою)

3.3.1

Охорона навколишнього природного середовища

 Відділ економіки та агропромислового розвитку

3.3.2

Захист території від підтоплення

Відділ економіки та агропромислового розвитку , Каховська районна рада (за згодою)

ІV.

Додатки до програми соціально-економічного та культурного розвитку Каховського району на 2019 рік 

1.

Перелік основних показників економічного і соціального розвитку району на 2019 рік

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади               (за згодою)

2.

Перелік прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку  району до 2021 року

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади                    (за згодою)

3.

Перелік основних показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць району на 2019 рік

Районна державна адміністрація, сільські ради (за згодою)

4.

Перелік інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації у 2019 році

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади              (за згодою), районні державні адміністрації, районні ради, об’єднані територіальні громади (за згодою)

5.

Перелік проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ району, що пропонуються до реалізації у 2019 році за рахунок коштів районного  бюджету

Каховська районна рада (за згодою), Відділ економіки та агропромислового розвитку

6.

Показники розвитку підприємств та організацій комунальної власності

Каховська районна рада (за згодою), Відділ економіки та агропромислового розвитку

7.

Перелік інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році в Каховському районі

Відділ економіки та агропромислового розвитку

8.

Перелік регіональних програм, які планується виконувати у 2019 році з використанням усіх джерел фінансування

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади              (за згодою), районні державні адміністрації, районні ради, об’єднані територіальні громади (за згодою)

Керуючий справами районної ради                                                                       О.М. Кононович

Друк