header

№ 530 Про програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр ПМСД Каховської районної ради» на 2018-2021 роки

trizub
УКРАЇНА
КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХХVІІ сесії VІІ скликання
26.07.2018р. № 530
 
Про  програму розвитку первинної
медико-санітарної  допомоги  в
Каховському районі  та  підтримки
комунального некомерційного
підприємства «Каховський районний
центр первинної медико-санітарної
допомоги Каховської районної ради» 
на 2018-2021 роки

 

 

З метою суттєвого поліпшення якості надання медичних послуг населенню, підвищення рівня надання первинної медичної допомоги, розглянувши лист голови районної державної адміністрації  від 07.06.2018 р. № 01-15-793/0/18/612-10  про програму розвитку первинної медико-санітарної  допомоги  в Каховському районі  та  підтримки комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  на 2018-2021 роки та відповідне  розпорядження  голови райдержадміністрації від 20.06.2018 р. № 204, враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я  та  соціального  захисту  населення,   керуючись  ст.43 Закону  України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна  рада

 

ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити  програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Каховському районні та підтримки комунального  некомерційного підприємства   «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної  ради» на 2018 – 2021 роки (далі – Програма), що додається.
2.Головному лікарю комунального  некомерційного підприємства   «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» Антоненку О.А. забезпечити реалізацію передбачених  Програмою  заходів.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                              Т.С.Тертична
                                                                                                

 

Додаток
до рішення ХХVІІ сесії Каховської     
районної  ради VІІ скликання
26.07.2018 р.№ 530

 

     ПАСПОРТ
    програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Каховському районні та підтримки комунального  некомерційного підприємства   «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» на 2018 – 2021 роки        
                                                   

1.

Ініціатор розроблення Програми 

Комунальне некомерційне підприємство  «Каховський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради»

2.

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство    «Каховський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради»

3.

Відповідальний виконавець Програми 

Каховська районна державна адміністрація

4.

Учасники Програми 

Комунальне некомерційне підприємство    «Каховський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради», міська рада,сільські ради, об’єднані територіальні громади.

5.

Термін реалізації Програми

2018-2021 роки

6.

Джерела фінансування Програми

Місцеві бюджети

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

       22997 тис. грн.

у тому числі:

2018

2019

2020

2021

7.1.

коштів місцевого бюджету

3948,5

7717,5

5700,5

5630,5

7.2.

коштів інших джерел

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма
Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я гарантований рівень медичної допомоги, який визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 “Про затвердження програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги”. Однак, на сьогодні медичне обслуговування не дає можливості кожному громадянину реалізувати своє, гарантоване статтею 49 Конституції України, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Згідно цієї ж статті, держава зобов’язана створювати умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.
     Водночас, якість роботи закладів охорони здоров’я та їх кадрове забезпечення не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців сільських територій. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність достатньої кількості медикаментів і транспортних засобів, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів.
     Ситуація ускладнюється і тим, що випускники медичних університетів украй неохоче погоджуються працювати у сільській місцевості, а держава упродовж тривалого періоду часу виявляється не спроможною розробити дієві механізми вирішення цієї проблеми.
     На території м. Каховка та Каховського району функціонує 13 амбулаторії загальної практики сімейної медицини ( далі - АЗПСМ), 22 фельдшерсько-акушерських пунктів (далі - ФАП) та фельдшерських пунктів (далі ФП). Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров’я є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України. Зокрема, потребують заміни застарілі електрокардіографи, крім того фізіотерапевтична апаратура застаріла та не оновлювалась протягом багатьох років.
     Потребують капітальних ремонтних робіт медичні заклади району, недостатнє фінансування медичної галузі не дозволяло це зробити протягом останніх 10 років.
     ФП, ФАПи та лікарські амбулаторіїї для опалення приміщень використовують тверде паливо, але через недостатнє впровадження енергозберігаючих заходів у частині закладів під час опалювального періоду недостатній температурний режим у приміщеннях.
     Для створення електронного реєстру пацієнтів, необхідно вирішити питання забезпечення сільських закладів первинної ланки оргтехнікою та комп’ютерами, спеціалізованими програмами, підключенням до мережі Інтернет, забезпечення їх  медичними кадрами.
     Для поліпшення первинної медико-санітарної допомоги, що надається населенню на дому, та при виїздах на ФАП, ФП, АЗПСМ, необхідно забезпечити лікарські амбулаторії автотранспортом, а терміни експлуатації більшості автомобілів вичерпані.
     Для поліпшення надання  медичної допомоги сільському населенню, особливо людям пенсійного віку, особам з обмеженими можливостями під час виїздів у села необхідно забезпечити лікарів  загальної практики сімейної медицини автотранспортом та укомплектувати їх спеціальним портативним обладнанням для підвищення якості медичних послуг.
2. Визначення мети програми
     Метою програми є об’єднання зусиль сільських рад, об’єднаних територіальних громад, районної влади, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність у напрямку покращення якості та тривалості  життя жителів району, підвищити  доступ сільського населення до якісної медичної допомоги, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе покращити  якість життя та збільшити тривалість життя населення м. Каховки та Каховського району.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, етапи виконання програми
     Медична допомога жителям м. Каховки та Каховського району є доступною. Проте є проблеми, які накопичувалися роками і потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування з місцевих бюджетів.
     Оптимальним варіантом розв’язання проблем є:
- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
- удосконалення матеріально-технічної бази охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я;
- залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;
- поліпшення медичної допомоги вразливим верствам населення та жителям села; забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
- поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, продовження активного довголіття і тривалості життя;
- підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;
- створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я;
- удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я;
- впровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медико-санітарної допомоги.
     Програма розрахована на реалізацію заходів протягом чотирьох  років з 2018 по 2021 роки.
4. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
     Основними завданнями функціонування та розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню м. Каховки та Каховського району на 2018-2021 років є:
- збереження і покращення здоров'я населення;
- гарантована доступність і якість кваліфікованої медичної допомоги;
- реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням, автотранспортом і засобами зв’язку та створення умов для заохочення медичного персоналу і випускників медичних освітніх закладів до проживання та професійної діяльності у сільській місцевості;
- удосконалення організації медичної допомоги, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
- підвищення рівня санітарної культури населення, формування здорового способу життя ;
- удосконалення механізмів фінансування закладів охорони здоров'я;
- стимулювання медичних працівників для роботи в сільській місцевості.
     Виконання програми дає змогу:
- підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я з метою подолання несприятливих демографічних тенденцій;
- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями загальної практики – сімейними лікарями – щороку на 7 – 10%;
- сформувати систему надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;
- створити умови для реалізації принципу організації та координації лікарем загальної практики – сімейним лікарем – скерування для надання пацієнтам вторинної спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги;
- забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація;
- покращити оснащення закладів загальної практики – сімейної медицини відповідно рекомендованих табелів оснащення та нормативів.
- покращення забезпечення медичними працівниками  сільських лікувально-профілактичних закладів  району.
5. Фінансування Програми
     Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у місцевих бюджетах, а також за рахунок коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Головним розпорядником коштів районного бюджету визначити районну державну адміністрацію.
     Необхідний обсяг фінансування Програми з місцевих бюджетів визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів на підставі затвердженого табеля оснащення комунального некомерційного підприємства «Каховський районний центр  первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної ради» (далі КНП «КРЦПМСД КРР»),  ФАПів, амбулаторій та ФП.
 
 
Керуючий справами районної ради                                           О.М.Кононович
 
 
 
 
Додаток 1

до Програми

Напрямки діяльності та заходипрограми розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Каховському районні та підтримки комунального  некомерційного підприємства   «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги  Каховської районної ради»  на 2018 – 2021 роки

 

№ з/п

Найменування заходів

Виконавець

Термін

виконання

Джерела фінансування

Орієнтовні  щорічні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікувані результати

2018

2019

2020

2021

1.

Створення умов для ефективного функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги, збільшення питомої ваги кількості  лікувальних закладів, що оснащені автотранспортними засобами

(придбання  санітарного автотранспорту).

КНП

«КРЦПМСД КРР»)

2018-2021

Місцеві бюджети

1200

1200

1200

1200

Створення умов для своєчасного надання медичної допомоги та покращення діяльності лікувальних закладів

2.

Оснащення закладів первинної  медико-санітарної допомоги, АЗПСМ, ФАПів та ФП обладнанням, виробами медичного призначення, реактивами та дезінфекційними засобами.

КНП

«КРЦПМСД КРР»

2018-2021

Місцеві бюджети

40

520

540

560

Оснащення  амбулаторій сільської медицини медичним та ін. обладнанням у відповідності до табеля матеріально – технічного оснащення.

Збільшення до 80% оснащеності закладів сімейної медицини медичним обладнанням (вихідний показник – 6,38%)

Збільшення кількості населення охопленого доступною сімейною медициною.

  3.

Забезпечення лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги, вакцинами, лікувальним харчуванням.

КНП

«КРЦПМСД КРР»

2018-2021

Місцеві бюджети

563,5

712,5

715,5

720,5

Покращення медичної допомоги           при невідкладних станах

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Проведення капітального і поточного ремонту приміщень:

АЗПСМ, ФАП, ФП

І поверх Головного корпусу:

ІІ поверх Головного корпусу:

ІІІ поверх Головного корпусу:

Денний стаціонар

КНП

«КРЦПМСД КРР»

2018-2021

Місцеві бюджети

 300

195

100

250

1180

 300

195

100

2185

330

 300

100

50

310

-

  300

    20

20

110

-

Створення та підтримання комфортних умов для перебування пацієнтів і громадян у лікувальних закладах

5.

Стимулюючі виплати медичним працівникам сільської

місцевості.

КНП

«КРЦПМСД КРР»

2018-2021

Місцеві бюджети

120

135

145

160

Заохочення медичних працівників до виконання своїх функціональних обов’язків.

6.

Забезпечення комп’ютерною технікою та створення комп’ютерної мережі, забезпечення доступу до мережі Інтернет, впровадження електронних реєстрів та телемедичного консультування.

КНП

«КРЦПМСД КРР»

2018-2021

Місцеві бюджети

340

340

340

Створення умов декларування пацієнтів, осучаснення роботи медичних працівників

7.

Забезпечення медичними препаратами декретованої групи населення (діти до   3-х років, діти з інвалідністю, УБД та тощо).

КНП

«КРЦПМСД КРР»

2018-2021

Місцеві бюджети

--

1700

2000

2200

Покращення умов життя декретованих верств населення

Всього:

3948,5

7717,5

5700,5

5630,5

 
   Керуючий справами районної ради                                                                                          О.М.Кононович
 
 
 
Додаток 2

 до Програми

КОШТОРИС

до напрямків  діяльності  та  заходів  програми  розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Каховському районі та підтримки комунального  некомерційного підприємства   «Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської районної ради» на 2018 – 2021 роки

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Обсяг фінансування (тис.грн)

1.

Створення умов для ефективного функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги, збільшення питомої ваги кількості  лікувальних закладів, що оснащені автотранспортними засобами (придбання санітарного автотранспорту).

 – закупівля автомобілів  для медичного обслуговування населення  АЗПСМ №1, АЗПСМ №2 м. Каховка;

- закупівля автомобілів  для медичного обслуговування населення  АЗПСМ с. Малокаховка, АЗПСМ с. Федорівка.

- закупівля автомобілів  для медичного обслуговування населення  АЗПСМ с. Семенівка, АЗПСМ, с. Цукури

- закупівля автомобілів  для медичного обслуговування населення  АЗПСМ №1 м. Каховка.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1200

1200

1200

1200

2.

Оснащення закладів первинної  медико-санітарної допомоги, амбулаторій практики сімейної медицини, ФАПів та ФП обладнанням, виробами медичного призначення, реактивами та дезінфекційними засобами

- заміна застарілого обладнання для проведення фізіотерапевтичних процедур, гумові рукавички, шприци, реактиви для сталого функціонування клініко-діагностичної лабораторії, дезінфікуючі засоби для  обробки інструментарію та приміщень тощо.

   2018 рік

    2019 рік

    2020 рік

    2021 рік

40

         520

         540

         560

3.

Забезпечення лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги, вакцинами, лікувальним харчуванням

- медичні препарати для невідкладної допомоги, туберкулін, вакцини проти грипу, вірусного гепатиту В, лікувальне харчування  ( для хворої дитини з фенилкетанурією), молочні суміші  для дітей народжених ВІЛ інфікованими матерями.

   2018 рік

    2019 рік

    2020 рік

    2021 рік

  563,5

        712,5

        715,5

        720,5

4.

Проведення капітального і поточного ремонту приміщень:

АЗПСМД, ФАП, ФП

І поверх Головного корпусу:

ІІ поверх Головного корпусу:

ІІІ поверх Головного корпусу:

Денний стаціонар

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2018 рік

2019 рік

300

300

300

300

195

195

100

20

100

100

50

20

250

2185

310

110

1180

330

5.

Стимулюючі виплати медичним працівникам сільської місцевості 

– матеріальна допомога на оздоровлення для іншого персоналу, складність і  напруженість у роботі, вихідні, святкові та нічні, додаткова база нарахування до мінімальної заробітної плати.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

120

135

145

160

6.

Забезпечення комп’ютерною технікою та створення комп’ютерної мережі, забезпечення доступу до мережі Інтернет, впровадження електронних реєстрів та телемедичного консультування

придбання комп’ютерної техніки, програмного забезпечення для лікарів АЗПСМ  району:

АЗПСМ №1, №2, №3 – 4 шт., АЗПСМ с. Семенівка-2 шт, АЗПСМ смт. Любимівка – 5 шт.

АЗПСм с. Федорівка – 3 шт, АЗПСМ с. Роздольне – 3 шт., АЗПСМ Червоне Поділля – 3 шт., АЗПСМ с. Чорнянка – 4 шт.

АЗПСМ с. Цукури-2 шт., АЗПСМ с. Коробки – 2 шт., АЗПСМ с. Василівка – 2 шт.

2019 рік

2020 рік

2021 рік

340

340

340

7.

Забезпечення медичними препаратами декретованої групи населення (діти до   3-х років, діти з інвалідністю, УБД  тощо)

- Забезпечення  лікарськими засобами для лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1700

2000

2200

ВСЬОГО             22997

 

Керуючий справами районної ради                                                                                          О.М.Кононович                                             

Надрукувати