header

№ 529 Про програму зайнятості населення Каховського району на період до 2020 року

trizub
УКРАЇНА
КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХХVІІ сесії VІІ скликання
26.07.2018р. № 529

 

Про    програму   зайнятості
населення  Каховського району
на  період  до  2020 року
 
 
З метою вдосконалення та повноцінного функціонування в районі державної політики зайнятості, розглянувши лист голови районної державної адміністрації  від 13.06.2018 р. № 01-10-845/0/18/612-102  про  програму зайнятості населення Каховського району на період до 2020 року та відповідне  розпорядження  голови райдержадміністрації від 04.06.2018 р. № 180, враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я  та  соціального  захисту  населення,   керуючись  ст.43 Закону  України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна  рада

 

ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити  програму зайнятості населення Каховського району на період  до  2020 року  (далі – Програма), що додається.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення XXV сесії районної ради VI скликання « Про району програму зайнятості населення Каховського району на період до 2020 року»  від  08.08.2013 р. № 374.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради                                                                              Т.С.Тертична
                                                                    
             
           
 
 
Додаток
до рішення ХХVІІ сесії Каховської     
районної  ради VІІ скликання
26.07.2018р. № 529
ПРОГРАМА
зайнятості населення Каховського району на період до 2020 року
І. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Каховська районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 квітня 2018 року № 372 «Про проект програми зайнятості населення Херсонської області на період до 2020 року», стаття 18 Закону України «Про зайнятість населення»

3.

Розробник програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Каховський міськрайонний центр зайнятості

5.

Відповідальний виконавець програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації,

Каховський міськрайонний центр зайнятості

6.

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: управління соціального захисту населення, управління економічного розвитку та цивільного захисту, відділ освіти, відділ культури, служба у справах дітей; Каховський районний центр надання соціальних послуг; Каховський міськрайонний центр зайнятості; виконкоми сільських рад; виконкоми об’єднаних територіальних громад; Каховська районна профспілкова організація працівників АПР; Каховська громадська організація роботодавців-підприємств АПК; суб’єкти підприємницької діяльності;

7.

Терміни реалізації програми

2018-2020 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

у тому числі бюджетних коштів:

з них коштів районного бюджету

Фінансових затрат з районного бюджету не потребує

Основні джерела фінансування програми

Кошти державного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування (у межах наявних фінансових ресурсів), кошти підприємств для створення нових робочих місць та організації оплачуваних громадських робіт, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а також інвестиції та кошти інших не заборонених чинним законодавством джерел

ІІ. Загальні положення
Програма зайнятості населення Каховського району на період до 2020 року (далі – Програма) розроблена на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 квітня 2018 року № 372 «Про проект програми зайнятості населення Херсонської області на період до 2020 року», статті 18 Закону України «Про зайнятість населення».
Програма розроблена на підставі показників економічного та соціального розвитку району за 2017 рік та визначає основні напрямки реалізації державної політики зайнятості, заходи і шляхи розв’язання проблем у сфері зайнятості населення району. Передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення на районному ринку праці, сприяння продуктивній зайнятості населення та посилення соціального захисту від безробіття.
ІІІ. Мета і завдання програми
Мета Програми - забезпечення регулювання ринку праці району за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів для створення умов забезпечення зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття.
Основними завданнями Програми є:
- сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття;
- збереження наявних та створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;
- приведення чисельності, професійного складу та кваліфікаційного рівня робочої сили у відповідність із потребою роботодавців;
- підвищення якості робочої сили;
- посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;
- детінізація відносин у сфері зайнятості населення;
- забезпечення соціального захисту населення від безробіття.
ІV. Очікувані результати програми
Як результат реалізації Програми, очікується підвищення у громадян мотивації та відповідального ставлення до зайнятості, зменшення дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили на районному ринку праці в професійно – кваліфікаційному розрізі, адаптація громадян, які потребують додаткових гарантій соціального захисту при працевлаштуванні.
V.Фінансове забезпечення реалізації Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок бюджетних коштів, зокрема в частині забезпечення молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту, першим робочим місцем за отриманою професією (спеціальністю) та підтримки молодих працівників, залучених до роботи у сільській місцевості, а також за рахунок інвестицій, коштів підприємств для створення нових робочих місць та організації оплачуваних громадських робіт, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших не заборонених чинним законодавством джерел.
VІ. Основні підсумки виконання у 2017 році програми зайнятості населення Каховського району на період до 2017 року
Районною державною адміністрацією здійснювався постійний контроль за виконанням показників, визначених програмами економічного і соціального розвитку району на 2017 рік та зайнятості населення Каховського району на період до 2017 року. Протягом 2017 року в районі досягнуто певних позитивних результатів в окремих сферах соціально-економічного розвитку району.
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за інформацією експрес випуску Головного управління статистики у Херсонській області від 05.03.2018 року № 32 у ІУ кварталі 2017 року значно підвищилась і становить 6492,96 гривень, що складає 187,7 % до відповідно періоду минулого року та 100,4 % від середнього рівня по регіону. У 2017 році виникла заборгованість із виплати заробітної плати на одному економічно активному підприємстві ТОВ «Деско Юкрейн» у сумі 58,6 тис.грн., яка станом на 01.02.2018 повністю погашена.
Протягом 2017 року в Каховському міськрайонному центрі зайнятості проводилась системна профорієнтаційна робота з усіма верствами населення. Профорієнтаційними послугами охоплено 1029 чол., мешканців району. Було проведено:
- 166 семінарів з «Техніки пошуку роботи», в яких взяли участь 831 чол.,
- 234 інформаційних семінарів, в яких взяли участь 753 чол.,
- 15 семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, в яких взяли участь 52 чол.,
- проведена профорієнтаційна робота з 15 особами з інвалідністю, які отримали 77 профінформаційних та профорієнтаційних послуг, пройшли тестування 12 чол.
Каховським міськрайонним центром зайнятості постійно проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота з головами сільських рад та об’єднаних територіальних громад щодо можливості передбачення в бюджеті коштів на організацію та фінансування громадських робіт у минулому році та розширення переліку цих робіт, з урахуванням дії соціально-спрямованих проектів. За результатами цієї роботи 6 сільських рад передбачили в бюджеті кошти на організацію та фінансування громадських робіт на загальну суму 96,6 тис. грн. З Волинською, Новокам’янською, Василівською, Чорнянською, Зеленопідською сільськими радами та Любимівською селищною радою укладені договори на проведення громадських робіт за участю безробітних громадян, що перебувають на обліку в центрі зайнятості по благоустрою територій населених пунктів та інформуванню населення щодо недопущення порушень громадського порядку. Всі сільські ради передбачили два види робіт: виконання робіт з благоустрою і озеленення території сільської ради та інформування населення щодо недопущення порушень громадського порядку. За укладеними договорами працювало 22 особи.
Роботодавцями району було надано до центру зайнятості 141 вакансію на роботи тимчасового характеру, які повністю укомлектовані.
Протягом 2017 року до Каховського міськрайонного центру зайнятості з заявами про компенсацію витрат на сплату єдиного внеску за працевлаштованих безробітних на нові робочі місця звернулись 5 роботодавців Каховського району, 16 мешканців району були працевлаштовані до роботодавців м. Каховки та Каховського району, за що роботодавці отримали компенсацію витрат за сплату єдиного внеску.
Приділялась увага та орієнтація осіб старше 45 років на самозайнятість. Всього профорієнтаційними послугами охоплено 376 чол. категорії «особи старше 45 років», які отримали 1703 профінформаційних та профконсультаційних послуг.
Здійснювалась системна профорієнтаційна робота з молоддю для посилення мотивації до праці та свідомого обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці. Всього профорієнтаційними послугами охоплено 331 чол. категорії «молодь до 35 років», які отримали 1462 послуги профінформаційного та профконсультаційного характеру, пройшли тестування 104 чол. Для безробітної молоді були проведені 8 семінарів «Особливості зайнятості молоді».
З метою сприяння правильному вибору професії у закладах освіти району оформлені та діють інформаційні куточки, просвітницькі стенди, проводились зустрічі випускників 9-х, 11-х класів з представниками Каховського професійного аграрного ліцею, Каховського державного агротехнічного коледжу та Каховського професійного ліцею сфери послуг. Відстежено подальше навчання та працевлаштування 307 випускників 9-х та 171 випускників 11-х класів, у тому числі й випускників, що мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
ДНЗ «Каховський професійний ліцей сфери послуг» протягом минулого року підготував перукарів - 17, кравців - 5 з числа мешканців району.
На території Чорнянської сільської ради з’явилась перша еко-садиба зеленого туризму «Золотий фазан», яка розрахована на 26 місць і включена до туристичних маршрутів півдня України.
З метою здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про працю протягом 2017 року проведено 12 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, 1 засідання районної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, здійснено 15 виїздів зазначеної робочої групи, в ході яких обстежено 58 суб’єктів господарювання, зафіксовано 2682 працівників, порушення виявлені у 21 СГ (1062 неоформлених працівників).
Для підвищення мотивації населення до легальної зайнятості Каховським міськрайонним центром зайнятості проводилась відповідна роз’яснювальна робота щодо всебічного заохочення людей до легальної зайнятості. Протягом 2017 року було проведено 56 семінарів з цього питання, в яких взяли участь 535 безробітних, мешканців району.
На офіційному веб-сайті Каховської райдержадміністрації постійно розміщується інформація з питання інформування населення щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують свою трудову зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно.
Ефективною формою соціального партнерства являється колективно-договірне регулювання відносин у сфері праці. Протягом 2017 року зареєстровано 28 колективних договорів та 12 змін та доповнень до них.
VІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки виконання Програми
У 2018 - 2020 роках на ринку праці пріоритетними напрямами діяльності будуть своєчасне і якісне забезпечення роботодавців кадровим персоналом та підвищення рівня конкурентоспроможності громадян шляхом надання широкого спектра якісних соціальних послуг, в тому числі охоплення професійним навчанням.
Актуальним залишається забезпечення державних соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством, а саме: матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб та з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції.
З метою сприяння підвищенню рівня зайнятості та зниженню рівня безробіття населення політика у сфері зайнятості спрямовується на виконання пріоритетних завдань за таким основним напрямом, як розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць.
Основними напрямами діяльності стануть:
- професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітного та зайнятого населення, враховуючи поточну і перспективну потребу ринку праці, відповідно до основних пріоритетних напрямів розвитку економіки району (сільське господарство, туризм, у тому числі зелений туризм).
- посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та доходів;
- проведення рейдів робочих груп з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення;
- забезпечення проведення постійної інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо економічних, соціальних і етичних переваг отримання легальних доходів, детінізації зайнятості та створення в суспільстві атмосфери негативного ставлення до роботодавців, які використовують найману робочу силу без належного оформлення трудових відносин з працівниками;
- стимулювання створення роботодавцями нових робочих місць шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- сприяння самозайнятості безробітних шляхом профконсультаційної роботи, відповідного навчання основам підприємницької діяльності та стимулювання відкриття власного бізнесу, в тому числі в сільських населених пунктах;
- підтримка реалізації в районі інвестиційних та інфраструктурних проектів, які забезпечать створення нових робочих місць з належним рівнем заробітної плати.
Залишаються пріоритетними напрямами сприяння працевлаштуванню осіб з числа внутрішньо переміщених осіб та з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, удосконалення методів роботи з роботодавцями, в тому числі й активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи, зменшення терміну пошуку роботи та скорочення терміну перебування у стані безробіття.
Цільового фінансування Програми з районного бюджету не передбачено. Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок бюджетних коштів, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду України соціального захисту інвалідів, інвестицій, власних коштів підприємств, установ та організацій для створення нових робочих місць й організації оплачуваних громадських робіт та інших не заборонених чинним законодавством джерел.
Виконання Програми передбачається протягом 2018 - 2020 років.
VІІІ. Завдання Програми та результативні показники
Програмою передбачається:
-   формування конкурентних переваг кадрового потенціалу на ринку праці;
-   зниження рівня безробіття та зменшення його тривалості;
-   створення робочих місць з належними умовами праці та гідною оплатою;
-     приведення чисельності, професійного складу та кваліфікаційного рівня робочої сили у відповідність з потребами роботодавців, сприяння професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників безпосередньо на виробництві, безробітних громадян - через державну службу зайнятості, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам ринку праці;
-       посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, сприяння зайнятості населення та створення умов для самостійної зайнятості, розвитку підприємницької ініціативи населення;
-    сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості;
-    сприяння працевлаштуванню неконкурентоспроможних верств населення, особливо жінок, молоді та працездатних інвалідів;
-    розширення видів та збільшення тривалості громадських робіт;
-   надання соціальних послуг безробітним та членам їх сімей, зареєстрованим у державній службі зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості.
Результативні показники Програми викладено в додатку 2 «Створення нових робочих місць під час реалізації інвестиційних проектів до 2020 року» та додатку 3 «Надання соціальних послуг Каховським міськрайонним центром зайнятості».
Виконання заходів Програми, викладених в додатку 1 «Напрями діяльності та заходи програми зайнятості населення Каховського району на період до 2020 року», дасть змогу підвищити якість робочих місць за умовами та оплатою праці у результаті реалізації інноваційно-інвестиційної політики; зменшити обсяги нелегальної («тіньової») зайнятості; підвищити престижність робітничих професій; задовольнити потребу всіх соціальних груп та вікових категорій населення в отриманні доступних профорієнтаційних послуг належної якості; підвищити рівень зайнятості населення; створити умови для реалізації конституційних прав громадян на вільний розвиток особистості, працю, вільний вибір професії та професійний розвиток.

 

 

Керуючий справами районної ради                                           О.М.Кононович

 

 

Додаток 1
 
Напрями діяльності та заходи програми зайнятості населення
Каховського району на період до 2020 року

 

Найменування заходу

Виконавці

Строк виконання

Джерело фінансування

1

2

3

4

1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1.1. З метою підвищення рівня зайнятості сільського населення, зокрема молоді, шляхом орієнтації на зайняття підприємництвом у сфері екологічного, аграрного та сільського туризму проводити широкомасштабну інформаційно- мотиваційну роботу, в тому числі із запровадженням довгострокових проектів

Структурні підрозділи райдержадміністрації: управління економічного розвитку та цивільного захисту, відділ культури, Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою)

Протягом 2018-2020 років

Фінансування в межах коштів, передбачених на вказані цілі Фондом загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття

1.2. Здійснювати державний та громадський нагляд і контроль за дотриманням вимог законодавства про працю та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття з метою забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районна робоча група з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення, Каховська районна профспілкова організація працівників АПР (за згодою), виконкоми сільських рад (за згодою)

Протягом 2018-2020 років

Фінансування не потребує

1.3. Сприяти розширенню альтернативних видів підприємницької діяльності на селі

Структурні підрозділи райдержадміністрації: управління економічного розвитку та цивільного захисту, відділ культури, Каховська громадська організація роботодавців-підприємств АПК (за згодою)

Протягом

2018-2020 років

Фінансування не потребує

1.4. Сприяти створенню мережі фірмових магазинів, відділів і секцій сільгосптоваровиобників району

Управління економічного розвитку та цивільного захисту райдержадміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності (за згодою)

Протягом 2018-2020 років

Фінансування не потребує

1.5. Залучати педагогічні кадри закладів професійної освіти до організації профільного навчання учнів старшої школи з урахуванням перспективних потреб ринку праці

Міськрайонний центр зайнятості (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації

Протягом

2018-2020 років

Фінансування не потребує

1.6. Організовувати громадські та інші роботи тимчасового характеру, зокрема щодо реалізації соціально спрямованих проектів:

- з інформування населення про недопущення порушень громадського порядку;

- «Відтворимо культурно-історичну спадщину Херсонщини», - з використанням всіх джерел фінансування, в тому числі коштів місцевих бюджетів

Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою), виконкоми сільських рад (за згодою)

Протягом

2018-2020 років

Співфінансу-вання (50% на 50%) як за рахунок коштів місцевих бюджетів, так і коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; кошти роботодавців

1.7. З метою розширення сфери застосування праці проводити аналіз цільових програм та інвестиційних проектів, які реалізовуються та розробляються в районі для визначення кількості створених нових робочих місць в професійно-кваліфікаційному розрізі та передавати зазначену інформацію міськрайонному центру зайнятості для працевлаштування безробітних

Управління економічного розвитку та цивільного захисту райдержадміністрації, Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою)

Протягом 2018-2020 років

Фінансування не потребує

1.8. З метою посилення мотивації до праці, підвищення конкурентоспроможності, зниження тривалості безробіття проводити системну профорієнтаційну роботу зі всіма верствами населення, у тому числі з внутрішньо переміщеними особами, учасниками АТО, які звернулися за допомогою до служби зайнятості, у тому числі через соціально-психологічні тренінгові центри

Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою)

Протягом 2018-2020 років

Фінансування в межах коштів, передбачених на вказані цілі Фондом загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття

1.9. З метою підвищення рівня зайнятості сприяти розвитку самозайнятості населення, в тому числі шляхом надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності

Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою)

Протягом 2018-2020 років

Фінансування в межах коштів, передбачених на вказані цілі Фондом загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

2.1. З метою формування в суспільстві позитивного іміджу робітничих професій та підвищення соціального статусу робітника, формування активної життєвої позиції у молоді проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу:

- розміщувати публікації у ЗМІ;

- проводити масові заходи тощо

Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою), відділ освіти райдержадміністрації

Протягом

2018-2020 років

Фінансування в межах коштів, передбачених на вказані цілі Фондом загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття; кошти роботодавців; інші передбачені законодавством джерела фінансування

2.2. Забезпечувати організацію та проведення для демобілізованих військовослужбовців спеціальних семінарів і тренінгів, що мотивують до вибору цивільної професії

Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою)

Протягом

2018-2020 років

Фінансування в межах коштів, передбачених на вказані цілі Фондом загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття

2.3. Сприяти зайнятості учасників антитерористичної операції, звільнених з військової служби, внутрішньо переміщених осіб, шляхом працевлаштування на вільні робочі місця (посади), створення нових робочих місць, сприяння реалізації їх підприємницької ініціативи та самостійної зайнятості

Каховський міськрайонний центр зайнятості

Протягом 2018-2020 років

Фінансування в межах коштів, передбачених на вказані цілі Фондом загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття

2.4. Забезпечувати освоєння коштів державного бюджету для проведення своєчасної та у повному обсязі професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою)

Протягом

2018-2020 років

Державний бюджет України

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

3.1. 3 метою збалансування попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці, для своєчасного підбору кадрів на робочі місця із сезонним характером роботи, в тому числі за рахунок міжтериторіального перерозподілу робочої сили, сформувати банк потреби роботодавців району у сезонних працівниках та вживати заходів щодо її укомплектування

Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою)

Протягом

2018-2020 років

Фінансування в межах коштів, передбачених на вказані цілі Фондом загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття; кошти роботодавців

3.2. Проводити інформування населення щодо попередження наслідків нелегальної трудової міграції

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою), районна робоча група з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення

Протягом 2018-2020 років

Фінансування в межах коштів, передбачених на вказані цілі Фондом загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття

3.3. 3 метою забезпечення соціального захисту працівників проводити на постійній основі інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг легальних трудових відносин

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою)

Протягом 2018-2020 років

Фінансування не потребує

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

4.1. Здійснювати системну профорієнтаційну роботу з молоддю для посилення мотивації до праці та свідомого обрання робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці

Відділ освіти райдержадміністрації, Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою)

Протягом 2018-2020 років

Фінансування в межах коштів, передбачених на вказані цілі Фондом загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття; Державний бюджет України

4.2. 3 метою сприяння правильному вибору професії та соціальній адаптації забезпечити проведення профорієнтаційних заходів для:

- випускників загальноосвітніх шкіл, у тому числі з використанням програмно-апаратного комплексу «Профорієнтаційний термінал»;

- молоді, яка звернулася до служби зайнятості, в тому числі неповнолітніх, які не працюють і не навчаються;

- дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей;

- молодих осіб з інвалідністю;

- молоді, яка повертається з місць позбавлення волі

Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою), Каховський районний центр надання соціальних послуг, структурні підрозділи райдержадміністрації: відділ освіти та служба у справах дітей

Протягом 2018-2020 років

Фінансування в межах коштів, передбачених на вказані цілі Фондом загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття; Державний бюджет України

4.3.Забезпечити першочергове працевлаштування неповнолітніх, інших соціально вразливих категорій населення, у тому числі на новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Каховський районний центр надання соціальних послуг, Каховський міськрайонний центр зайнятості (за згодою), виконкоми сільських рад (за згодою), виконкоми об’єднаних територіальних громад (за згодою)

Протягом 2018-2020 років

Фінансування в межах коштів, передбачених на вказані цілі Фондом загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття;

Фонд соціального захисту інвалідів; кошти роботодавців; інші передбачені законодавством джерела фінансування

        
Керуючий справами районної ради                                           О.М.Кононович
Додаток 2
                                                                            
 
Створення нових робочих місць під час реалізації
інвестиційних проектів до 2020 року

 

№ з/п

Основні інвестиційні проекти, спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку

області

Рік початку і закінчення реалізації проекту

Кількість створених робочих місць

2018 прогноз

2019 прогноз

2020 прогноз

1

Будівництво системи зрошення на орендованих землях ТОВ              «С. Клаус» в адміністративних межах Зеленопідської сільської ради

2018-2020

65

(по завершенні реалізації проекту)

2

Створення ремонтного цеху для с/г обладнання с. Костогризове на 500 кв.м.

2018

10

3

Створення цеху з сушки ягід та овочів смт Любимівка, ємністю на 504 тони

2018

9

(по завершенні реалізації проекту)

4

Створення зернотоку                    с. Заозерне на 0,25 га

2018

10

5

Будівництво цеху по замороженню овочів та ягід (фермерське господарство «Алтан-Агро», с.Коробки)

2018-2019

9

6

Будівництво лінії сушіння овочів (фермерське господарство «Профіт», смт Любимівка)

2018-2019

5

Керуючий справами районної ради                                             О.М.Кононович

 

Додаток 3
                                                                          
Надання соціальних послуг
Каховським міськрайонним центром зайнятості
                                                                                     (осіб)

№ з\п

Найменування показника

2015 звіт

2016 звіт

2017 звіт

2018 прогноз

2019 прогноз

2020 прогноз

1.

Чисельність осіб, які перебувають на обліку та отримують послуги протягом періоду

463

445

683

700

730

750

2.

Чисельність осіб, які мають статус безробітного

1496

1190

1150

1000

980

950

3.

Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, які перебувають на обліку

291

343

431

450

500

520

4.

Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

555

403

394

350

320

320

5.

Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

268

226

256

260

260

260

6.

Чисельність осіб залучених до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру

- з них зареєстрованих безробітних

174

174

232

232

177

177

180

180

180

170

180

170

7.

Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

4

0

0

1

1

1

 
Керуючий справами  районної ради                                             О.М.Кононович
 

Надрукувати