header

№ 503 Про внесення змін до рішення ХІІ сесії районної ради VІ скликання від 23.12.2011 р. №159 «Про районну програму індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки»

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХХУІ  сесії VІІ скликання

 07.06.18 № 503

 

Про внесення змін до рішення ХІІ сесії районної

ради VІ скликання від 23.12.2011 р. №159 «Про

районну програму індивідуального житлового

будівництва на селі та поліпшення житлових

умов сільського населення «Власний дім» на

2012-2020 роки»

 

 

 

         Розглянувши клопотання Каховської райдержадміністрації від 12.04.2018р. №01-09-163/0/18/612-12 про внесення  змін до районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки, відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 10.04.2018 р. №116,  враховуючи лист Каховської райдержадміністрації від 21.05.2018р. №01-15-575/0/18/612-12 щодо технічної помилки у вище зазначеному розпорядженні,  висновки та рекомендації постійної комісії з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни  до рішення ХІІ сесії районної ради VІ скликання від 23.12.2011 р. №159 «Про районну програму індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки», а саме:

1.1. Пункт 8 Загальної характеристики Програми викласти в такій редакції:

«п. 8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього - 4520,00 тис. грн.».

1.2. Абзац п’ятий розділу «VI. Фінансове забезпечення Програми» викласти в наступній редакції: «Передбачається спрямувати на вказані цілі 4520,00 тис. грн., у тому числі з державного бюджету -2260,0 тис. грн., з місцевих бюджетів -2260,00 тис. грн. (показники реалізації Програми та запропонований розподіл фінансування наведено у додатку);        

1.3. Абзац четвертий розділу «VIІ.Очікувані результати від виконання Програми» викласти в наступній редакції: «За прогнозними обсягами фінансування, упродовж 2012 - 2020 років передбачається залучити на виконання Програми 4520,00 тис. грн. (з державного бюджету – 2260,00 тис.грн., з місцевих бюджетів -2260,00 тис. грн.).».   

1.4. Додаток до Програми «Показники виконання районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012-2020 роки» викласти в новій редакції (додається ).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району.

 

Голова районної ради                                                                  Т.С.Тертична

                                                                                                                                                              Додаток

                                                                                                                            до програми індивідуального житлового  

                                                                                                                             будівництва на селі та поліпшення житлових

                                                                                                                            умов сільського населення «Власний дім» на                                                                                                                                                                                   2012-2020 роки

ПОКАЗНИКИ

виконання  районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 - 2020 роки (в новій редакції)

Показники

Одиниця виміру

Всього 

у тому числі по роках:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Поліпшення житлово-побутових умов сільського населення  за Програмою, всього,

у тому числі за рахунок:

Кількість

   сімей

 2180

 210

215

 225

 230

 240

 250

 260

 270

280

- газифікації та водопостачання садиб, розвитку особистих селянських господарств;

Кількість

сімей

 2015

 190

 200

 210

 215

 220

 230

 240

 250

 260

- будівництва, добудови та придбання житла

кільк. буд./ тис. кв. м

165/16,5

20/2,0

15/1,5

15/1,5

15/1,5

20/2,0

20/2,0

20/2,0

20/2,0

20/2,0

Потреба у кредитних коштах,   всього,

у тому числі за рахунок:

тис . грн.

4520,0

620,0

500,0

370,0

950,0

300,0

680,0

500,0

300,0

300,0

- державного бюджету;

тис. грн.

2260,0

310,0

250,0

185,0

475,0

150,0

340,0

250,0

150,0

150,0

- місцевих бюджетів в т. ч.

тис. грн.

2260,0

310,0

250,

185,0

475,0

150,0

340,0

250,0

150,0

150,0

- загальний фонд

тис. грн.

485,0

170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

00,0

75,0

75,0

- спеціальний фонд

тис. грн.

1775,0

140,0

250,0

185,0

475,0

250,0

250,0

250,0

75,0

75,0

                       
Керуючий справами  районної ради                                 О.М.Кононович

Друк