header

№ 502 Про програму створення та розвитку містобудівного кадастру на території Каховського району на 2018-2022 роки

trizub

УКРАЇНА

 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

ХХУІ  сесії VІІ скликання

 07.06.18 № 502

 

Про програму створення та розвитку

містобудівного кадастру на території

Каховського району на 2018-2022 роки

         Розглянувши лист  Каховської райдержадміністрації від 02.05.2018 р. №01-09-365/0/18/612-12 про внесення на розгляд сесії проекту програми «Створення та розвитку містобудівного кадастру на території Каховського району на 2018-2022 роки», відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 12.04.2018 р. №121, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району, керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Програму «Створення та розвитку містобудівного кадастру на території Каховського району на 2018-2022 роки» затвердити (додається).        

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління спільною власністю територіальних громад району, будівництва, транспорту, водозабезпечення та газифікації населених пунктів району.

 

Голова районної ради                                                                  Т.С.Тертична

        

                                                                                    

ДОДАТОК

                      

ПРОГРАМА

створення та розвитку містобудівного кадастру на

території  Каховського району на 2018 – 2022 роки

1.    Паспорт Програми

Назва Програми:

Програма створення та розвитку містобудівного кадастру на території Каховського району на                          2018 – 2022 роки ( далі –Програма).

Підстава для  розроблення Програми:

- закон України від 17.02.2011 № 3038-VI          «Про регулювання містобудівної діяльності» із внесеними до нього змінами;

 - постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» із внесеними до неї змінами ;

- постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний  кадастр» із внесеними до неї змінами

Замовник Програми:

Каховська районна державна адміністрація

Головний розробник Програми:

сектор містобудування та архітектури управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Головна мета Програми:

метою Програми є створення містобудівного кадастру, реалізація організаційних, технічних заходів, спрямованих на функціонування, ведення та розвитку містобудівного кадастру на місцевому рівні

Виконавець

Програми:

сектор містобудування та архітектури управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Терміни  реалізації Програми:

2018 – 2022 роки

Обсяг фінансування:

250,00 тис.грн.

Основні джерела фінансування Програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів районного бюджету

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми:

створення та подальший розвиток містобудівного кадастру на території Каховського району

2. Загальні положення

  Програма створення та розвитку містобудівного кадастру на території  Каховського району на 2018 – 2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 556 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» та від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» із внесеними до них змінами.

              Містобудівний кадастр - державна система  зберігання  та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні  умови,  інформаційних  ресурсів  будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

              Містобудівний кадастр є складовою частиною державної системи кадастрової документації. Вирішуючи однакові з іншими кадастрами завдання, містобудівний кадастр має свої характерні особливості, які обумовлюються специфікою  середовища населених пунктів району, характером інфраструктури і екологічної ситуації, що виражаються в спеціальних методах диференціації території на зони різної економіко-будівельної цінності.

Програма передбачає основні заходи, спрямовані на створення, функціонування, ведення та розвиток  містобудівного кадастру на місцевому рівні.

3. Мета і основні завдання Програми

              Мета Програми полягає у приведенні містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, реалізації організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розробленні та впровадженні інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру та організації планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до вимог державних будівельних норм.

              Створення містобудівного кадастру включає вирішення таких основних завдань:

              подальше вдосконалення правового, нормативного та методичного забезпечення;

              формування програмно-технічних комплексів;

              організація робіт з інформаційного наповнення баз даних;

             формування інформаційно-комунікаційної системи обміну інформацією.

              Реалізація інформаційної політики в сфері містобудування і територіального планування, її технологічне забезпечення відповідно до новітніх технологій, впровадження автоматизованої системи даних забезпечить автоматизацію вирішення завдань в системі територіального управління за такими основними розділами:

            встановлення архітектурно-планувальних зон за типами використання території із законодавчо закріпленим порядком освоєння земельних ділянок, що розташовані в цих зонах;

            зонування території за видами прав на землю з встановленими обмеженнями, що пов’язані із збереженням природного середовища, шкідливим впливом підприємств, наявністю господарських об’єктів на території району;

            облік існуючих інженерних комунікацій, включаючи магістральні мережі газопостачання, водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання тощо;

           облік об’єктів, що мають статус  пам’яток  культурної  спадщини  з  виділенням охоронних зон, зон регулювання забудови;

           оформлення містобудівної документації та накопичення даних у процесі надання земельних ділянок (відведень) для різних видів будівництва;

           організація  надання  та реєстрації документів дозвільного характеру в містобудуванні (містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, кадастрових довідок тощо);

           контроль за здійсненням усіх видів будівельної діяльності відповідно до затвердженої містобудівної документації.

4. Механізм реалізації Програми

        Програма розрахована на 2018 – 2022 роки та складається з двох етапів:

        Перший етап розрахований на період з 2018 до 2020 року та включає:

       проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані  яких передбачається ввести до містобудівного кадастру Каховського району, переведення їх у цифровий формат;

       організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів сектору містобудування та архітектури управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації з ведення містобудівного кадастру;  

        здійснення заходів щодо внесення геопросторових баз даних генеральних планів населених пунктів Каховського району до геопросторових баз даних містобудівного кадастру;

       формування  інформаційних  ресурсів  містобудівного  кадастру  та  введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру.

         Другий етап виконується після створення першого етапу та включає:

        встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних;

        організацію робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру;

      експлуатацію геоінформаційної системи містобудівного кадастру і  геопорталу містобудівного кадастру, ведення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

5. Очікувані кінцеві результати

          Реалізація Програми дозволить створити належні умови спеціалістам сектору містобудування та архітектури управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації щодо введення до інформаційної бази даних кадастрової інформації, обслуговуванню автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру, постійне забезпечення  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування, заінтересованих  підприємств,  установ, організацій і громадян містобудівною інформацією.

             Програма створення та розвитку містобудівного кадастру на території  Каховського району на 2018 - 2022 роки розроблена  сектором містобудування та архітектури управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації.

 

Керуючий справами районної ради                                     О.М.Кононович

                                                                             


                                                                                                    

Додаток 2

до Програми створення та   розвитку містобудівного кадастру 

на  території Каховського району

 на 2018-2022 роки

 

Проект кошторису

до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території Каховського району на 2018-2022 роки

№ з/п

Термін виконання

Зміст заходу

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис грн.)

Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані  яких передбачається ввести до містобудівного кадастру  Каховського району, переведення їх у цифровий формат та придбання для цього багатофункціонального пристрою

1.1.

2018

Периферійне обладнання (МФУ)

31,70

зовнішній жорсткий диск

  4,30

36,00

Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів сектору містобудування та архітектури управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації з  ведення містобудівного кадастру

1.2.

2019

Підвищення кваліфікації спеціалістів сектору

  6,00

Здійснення заходів щодо внесення геопросторових баз даних генеральних планів населених пунктів Каховського району до  геопросторових баз даних містобудівного кадастру: придбання   та встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, їх технічне супроводження

1.3.

2018-2019

Комп'ютерна техніка: процесор, монітор, маніпулятори, технічне забезпечення

80,30

Програмне забезпечення: операційна система Windows 10 + геоінформаційна система містобудівного кадастру

77,70

158,00

Формування  інформаційних  ресурсів  містобудівного  кадастру  та  введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру

1.4.

2020

Введення в експлуатацію системи, технічне супроводження, матеріальне забезпечення комп'ютерної техніки

20,00

Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з

розподіленими базами даних

2.1.

2021

Налагодження системи,  обслуговування містобудівного кадастру. Супровід системи в процесі експлуатації

30,00

Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру

2.2.

2020-2022

Оперативний супровід реєстру користувачів містобудівною інформацією

не потребує

Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і  геопорталу містобудівного кадастру, ведення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

2.3.

2020-2022

Обслуговування і супровід програмно-технічного та інформаційного забезпечення, оперативне надання містобудівної інформації

не потребує

 Разом

250,00

Керуючий справами  районної ради                              О.М.Кононович

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Додаток 1

                                                                                                                                                                                        
до Програми створення та                                                                                                                                    
розвитку містобудівного кадастру                                                                                                                         
на території Каховського району 
на 2018-2022 роки
План реалізації Програми

№ з/п

Зміст заходу

Виконавець

Джерело фінансування

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

1.

Перший етап

1.1.

Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру  Каховського району, переведення їх у цифровий формат та придбання для цього багатофункціонального пристрою

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Районний бюджет

2018-

2019

36,00

Складання реєстру інформаційних джерел із зазначенням назви документа, територіальної приналежності об'єкта, складу документа, об'єму і форми зберігання, стану актуальності інформації

1.2.

Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів сектору містобудування та архітектури управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

з ведення містобудівного кадастру

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Районний бюджет

2018-

2019

6,00

Підвищення кваліфікації спеціалістів сектору містобудування та архітектури для забезпечення вимог з ведення містобудівного кадастру

1.3.

Здійснення заходів

щодо внесення геопросторових баз даних генеральних планів населених пунктів Каховського району до  геопросторових баз даних містобудівного кадастру:

придбання   та встановлення програмно-технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру, їх технічне супроводження

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Районний бюджет

2018-2019

158,00

Забезпечення спеціалістів сектору містобудування та архітектури комплексом технічних засобів та організація його безперебійної роботи

1.4.

Формування інформаційних ресурсів містобудівного  кадастру  та  введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

Районний

бюджет

2020

20,00

Планове введення даних до баз даних містобудівного кадастру  та адаптація програмного забезпечення  з формування і видачі на запит кадастрових документів та довідок.

2.

Другий етап

2.1.

Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської РДА

Районний

бюджет

2021

30,00

Налагодження системи наповнення та обслуговування містобудівного кадастру. Супровід системи в процесі експлуатації.

2.2.

Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

2020 – 2022

Не потребує

Оперативний супровід реєстру користувачів містобудівною інформацією. Розроблення документації  і регламентів класифікації користувачів містобудівною інформацією з відповідним рівнем доступу до інформації.

2.3.

Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і  геопорталу містобудівного кадастру, ведення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Управління економічного розвитку та цивільного захисту Каховської районної державної адміністрації

2020 – 2022

Не потребує

Обслуговування і супровід програмно-технічного та інформаційного забезпечення, оперативне надання містобудівної інформації.

3

ВСЬОГО

2018-2022

250,00

Керуючий справами районної ради                                                     О.М.Кононович

Надрукувати