header

№ 495 Про затвердження стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного та ВІЛ- інфекції/СНІДу на період до 2020 року в Каховському районі та плану заходів щодо її реалізації

trizub
УКРАЇНА
 КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХХVІ  сесії VІІ скликання
 
07.06.2018р № 495
 
Про  затвердження  стратегії
забезпечення  сталої  відповіді
на епідемії туберкульозу, в тому
числі хіміорезистентного та ВІЛ-
інфекції/СНІДу на період  до 2020 року 
в  Каховському районі  та  плану заходів 
щодо  її  реалізації

 

 

 З метою посилення в районі ефективності впровадження пріоритетних заходів для подолання туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, розглянувши лист голови районної державної адміністрації  від  15.03.2018 року № 21-01-10/285 про затвердження стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року в Каховському районі та плану заходів щодо її реалізації  і  відповідне  розпорядження голови районної державної адміністрації  від  12.03.2018 року № 74, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити стратегію забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного та ВІЛ-інфекції/ СНІДу на період до 2020 року в Каховському районі (далі  - Стратегія)  згідно  додатку  1.
2. Затвердити план заходів щодо реалізації стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року в Каховському районі (далі — план заходів  згідно  додатку 2.
3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на  постійну  комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                             Т.С.Тертична
 

 

 

                                                                                                                
Додаток 1
        
        
Стратегія забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі  хіміорезистентного та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року         в Каховському районі
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Каховська районна державної адміністрації

2.

Розробник Програми

Каховська районна державної адміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми

Каховська центральна районна лікарня, Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

4.

Учасники Програми

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня, районний центр надання соціальних послуг, управління соціального   захисту населення, сільські ради, об’єднані територіальні громади (за згодою), громадські об’єднання (за згодою), благодійні та міжнародні організації  (за згодою), Каховський міськрайонний центр зайнятості,  Каховський відділ поліції головного управління національної поліції в Херсонській області

5.

Термін реалізації Програми

До 2020 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, районний, бюджети сільських рад та об’єднаних територіальних громад

7.

Основні джерела фінансування Програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного, районного, бюджетів сільських рад та об’єднаних територіальних громад, кошти міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством

       
І. Проблема, яка потребує розв’язання
     Каховський район належить до регіонів з високим рівнем поширення туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
     Лише кожна друга ВІЛ-інфікована особа знає свій позитивний ВІЛ-статус. До медичного закладу звертаються пізно — на 3 - 4 стадіях захворювання.
     Високий рівень смертності від туберкульозу у хворих на СНІД зумовлений пізнім зверненням і є наслідком недостатнього поєднання профілактичних та лікувальних програм.
     Актуальність  стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року в Каховському районі (далі - Стратегія) зумовлена необхідністю координації державної політики у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання медико-соціальної допомоги хворим на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), профілактики вказаних захворювань та забезпечення надання цих послуг за рахунок бюджетних коштів.
     Стратегія визначає механізми планування, реалізації та фінансування програм і заходів з профілактики, лікування, догляду та підтримки, у тому числі для представників найбільш уразливих груп, у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на  місцевому рівні з урахуванням міжнародних рекомендацій та кращого досвіду.
     З початку розвитку епідемії в Каховському районі значний обсяг послуг, зокрема профілактичні втручання серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, догляд та підтримка людей, які живуть з ВІЛ, хворих на туберкульоз, програми замісної підтримувальної терапії, впроваджувалися за кошти донорських організацій неурядовими (громадськими, благодійними, та іншими) організаціями, практично з мінімальним фінансуванням за рахунок коштів державного бюджету.
     В умовах скорочення обсягів фінансової та технічної допомоги міжнародних організацій через відсутність реальної фінансової підтримки з державного та місцевих бюджетів для подальшого впровадження медико - соціальних програм у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу під загрозою опиняться сталість і досягнення у сфері охорони здоров’я, здобуті в рамках виконання програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.                      
ІІ. Мета і строки реалізації Стратегії
     Метою Стратегії є посилення спроможності району ефективно впроваджувати пріоритетні заходи для подолання епідемій туберкульозу та  ВІЛ-інфекції/СНІДу без припинення здійснення таких заходів чи погіршення якості їх виконання в умовах поступового переходу з 2018 року від фінансування за рахунок коштів донорів (переважно за рахунок коштів Глобального фонду) до фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.
ІІІ. Основні напрями і шляхи реалізації Стратегії
     Удосконалення системи управління програмами протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/СНІДу:
     - розроблення та затвердження районної стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції /СНІДу;
     - забезпечення ефективної міжвідомчої координації виконання програм та заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в рамках ефективної роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, регіональних рад з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також їх робочих органів;
     - впровадження моделі надання допомоги пацієнтові, орієнтованої на лікування всіх випадків туберкульозу, включаючи мультирезистентний туберкульоз, у стаціонарних (за наявності в нього бактеріовиділення) та в амбулаторних умовах, оптимізація протитуберкульозного закладу та його кадрових ресурсів;
     - підвищення рівня прозорості обміну інформацією про результати діяльності партнерських громадських об’єднань та органів влади шляхом удосконалення наявних механізмів обміну інформацією про програми і проекти протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекцІЇ/СНІДу і сприяння поширенню інформації щодо результатів їх виконання серед представників органів влади, громадських об’єднань, міжнародних партнерів, донорських структур, які долучаються до виконання та фінансування таких програм і проектів.
      Фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням:
     - збільшення обсягу фінансування заходів протидії соціально небезпечним захворюванням шляхом компенсації коштів Глобального фонду та інших донорів;
     - забезпечення у межах наявних ресурсів пріоритетного планування та виділення коштів з місцевого бюджету на здійснення заходів протидії соціально небезпечним захворюванням, зокрема туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу, виконання програм замісної підтримувальної терапії, що фінансувалися за рахунок коштів донорів.
      Удосконалення процесу організації та надання медичної допомоги і соціальних послуг:
     - впровадження ефективного механізму планування, закупівлі та надання соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду та супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями, належать до групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ (захисні маски, одноразовий медичний інструмент);
     - забезпечення надання комплексних профілактичних послуг представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфікування на базі лікувально-профілактичних закладів, об’єктів соціальної сфери, громадських організацій, мобільних пунктів/амбулаторій, аптек тощо.
     Посилення кадрового потенціалу та підвищення професійного рівня:
     - включення до програм підготовки і підвищення кваліфікації лікарів первинної медичної допомоги питання щодо інфекційних захворювань (у тому числі туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу) і навчання з добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію;
     - забезпечення інтеграції профілактичних послуг представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ у систему надання медико-соціальної допомоги закладів охорони здоров’я, об’єктів соціальної сфери району;
     - підвищення професійного рівня представників державних організацій та установ соціальної сфери, закладів охорони здоров’я, громадських і благодійних організацій для забезпечення сталого надання послуг хворим на туберкульоз, ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ.
     Удосконалення порядку здійснення епідеміологічного нагляду, моніторингу та оцінки заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекцї/СНІДу:
     - забезпечення повного переходу до електронної системи збору та проведення аналізу даних.
                                             IV. Очікувані результати
     Ефективна реалізація Стратегії сприятиме впровадженню програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в довгостроковій перспективі без переривання чи нівелювання нинішніх досягнень у сфері охорони здоров’я.
     Стратегія спрямована на досягнення таких результатів:
     - удосконалення актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ- інфекції/СНІДу відповідно до засад громадського здоров’я та міжнародних стандартів;
     - вдосконалення системи управління, ефективна міжвідомча координація протидії туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу;
     - зниження рівня залежності від зовнішнього фінансування для реалізації програм з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, ефективне використання наявних ресурсів;
     -   стимулювання залучення коштів міжнародної технічної допомоги;
     - оптимізація надання послуг, зокрема розширення цільової групи, якість, безперервність і координація допомоги;
     -   відповідне і безперервне кадрове забезпечення;
     -   вдосконалення системи підготовки кадрів з питань ВІЛ-інфекції/ СНІДу;
     -  вдосконалення системи моніторингу та оцінки, планування і реалізації політики, заснованої на фактичних даних;
     - зниження рівня стигматизації та дискримінації людей, які живуть з ВІЛ, осіб, хворих на туберкульоз, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ;
     - забезпечення активної та значимої участі у виконанні програм і заходів протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу громадських об’єднань, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ.
     Реалізація Стратегії дасть змогу досягти цільових орієнтирів Комплексного плану дій щодо боротьби з туберкульозом в Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2016 - 2021 роки, а саме:
     -  зниження смертності від туберкульозу на 35 відсотків;
     -  зменшення рівня захворюваності на туберкульоз на 35 відсотків;
     - підвищення показника успішності лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз як мінімум до 75 відсотків.
     Також очікується досягнення цілей Стратегії Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу «Прискорення заходів», а саме:
     - зменшення до 2030 року кількості нових випадків ВІЛ-інфекцїї на 90 відсотків порівняно з 2010 роком;
     - зменшення до 2030 року кількості смертей від СНІДу на 80 відсотків порівняно з 2010 роком;
     - мінімізація випадків дискримінації людей, які живуть з ВІЛ.
V. Нормативно-правове  та  фінансове  забезпечення 
реалізації Стратегії
     Нормативно-правове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється шляхом підготовки та прийняття відповідних нормативно-правових актів.
     Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному, районному, бюджетів сільських рад та об’єднаних територіальних громад на відповідний рік, коштів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 Керуючий  справами  районної  ради                                                О.М.Кононович 
 
 
 
 
                                                                            
Додаток 2

 

                                                                                                                                                                                              
ПЛАН ЗАХОДІВ
забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного
та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року в Каховському  районі

№ з/п

Найменування заходу

Строк вико­нання

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Індикатор оцінки результатів виконання

 

1

2

3

4

5

6

 

І. Посилення управління у сфері виконання державних програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1.

Передбачення у планах соціально-економічного    розвитку    питань протидії поширенню туберкульозу та      ВІЛ-інфекції/СНІДу       як компонента гуманітарної сфери

І квартал

 2018 року

Спеціаліст апарату районної державної адміністрації, об'єднані територіальні громади (за згодою), сільські ради

Не потребує

Визначення    завдання    з протидії         поширенню туберкульозу    та    ВІЛ-інфекції/СНІДу            як пріоритету         стратегій розвитку   на   період   до 2020 року

 

2.

Забезпечення     міжвідомчої     та міжсекторальної координації при виконанні  програм  і заходів  з протидії  туберкульозу  та  ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом організації ефективної роботи районної ради з  питань  протидії туберкульозу         та ВІЛ-інфекції/СНІДу

Постійно

Спеціаліст апарату районної державної адміністрації, об'єднані територіальні громади (за згодою), сільські ради

Не потребує

Проведення щоквартальних планових засідань районної  ради з питань виконання плану з  протидії туберкульозу    та    ВІЛ-інфекції/СНІДу,

 

П. Зниження рівня стигматизації і дискримінації у сфері надання послуг хворим на туберкульоз, людям, які живуть з ВІЛ, представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ з метою протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

 

1.

Розроблення і  виконання плану заходів   щодо   зниження   рівня стигматизації   та   дискримінації хворих на туберкульоз, людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ (зокрема    шляхом    проведення інформаційних кампаній, навчання для надавачів послуг, розроблення інформаційно-навчальної літератури)

Постійно

Спеціаліст апарату районної державної адміністрації, районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня, сільські ради,об'єднані територіальні громади (за згодою) за               участю громадських об'єднань,благодійних

організацій, ЛЖВ

За   рахунок

коштів

благодійних

фондів,

міжнародної

технічної      та

фінансової

допомоги, інших

джерел,        не

заборонених

законодавством

Виконання плану заходів щодо зниження рівня стигматизації та дискримінації хворих на туберкульоз, людей, які живуть з ВІЛ, представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ

 

2.

Забезпечення   моніторингу дотримання   прав   пацієнтів   та реагування  на  випадки стигматизації і  дискримінації у сфері надання послуг хворим на туберкульоз, людям які живуть з ВІЛ, представникам  груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ

Постійно

Спеціаліст апарату районної державної адміністрації, районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня об'єднані територіальні громади (за згодою) за участю громадських об'єднань,благодійних та міжнародних

організацій

За   рахунок коштів благодійних фондів, міжнародної технічної      та фінансової допомоги, інших

джерел, не

заборонених

законодавством

Здійснення моніторингу дотримання законодавства з метою реалізації прав пацієнтів, розроблення і впровадження відповідної системи реагування

 

III. Реформування та оптимізація системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню для підвищення  ефективності надання спеціалізованої медичної допомоги та раціонального використання бюджетних коштів

 

1.

1.1.Забезпечення виконання      плану профілактичних оглядів дитячого та дорослого населення, протитуберкульозних щеплень

1.2.Проводити скринінгове анкетування пацієнтів , які звернулися за медичною допомогою. За результатами анкетування  при підозрі на туберкульоз  проводити дослідження мокротиння та рентгенологічне обстеження незалежно від його попереднього терміну

1.3.Забезпечити роботу  пунктів збору мокротиння при медичних закладах

1.4.Забезпечити  транспортування  хворих на заразні  форми туберкульозу медичним транспортом до протитуберкульозних закладів та контролювати організацію лікування  хворих на туберкульоз в амбулаторних умовах

Постійно

Постійно

Постійно

Постійно

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарняРайонний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

За  рахунок коштів,

передбачених у місцевих бюджетах на рік

Відсоток виконання плану профілактичних оглядів дитячого та дорослого населення. Відсоток протитуберкульозних щеплень.

Відсоток рентгенологічного обстеження та дослідження мокротиння за результатами анкетування.

         

Відсоток транспортування хворих медичним транспортом

 

2

2.1.Приведення Каховського протитуберкульозного диспансерного відділення та палати інфекційного відділення Каховської ЦРЛ де надається допомога хворим на туберкульоз у відповідність із санітарними, будівельними нормами та відповідно табеля оснащення.

2.2.Забезпечити  ефективну роботу  комісії з інфекційного контролю у лікувально- профілактичних закладах.

2018-­2020 роки

Спеціаліст апарату районної державної адміністрації, районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

За  рахунок коштів,

передбачених у місцевих бюджетах     на відповідний рік,

установам  та організаціям, відповідальним за     виконання заходу

Відсоток закладів охорони здоров'я, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та  укомплектовані майном відповідно до табеля оснащення

 

3

3.1.Впровадження моделі надання допомоги пацієнтові, що орієнтована на лікування всіх випадків туберкульозу, включаючи мультирезистентний туберкульоз, у стаціонарних (за наявності в нього бактеріовиділення) та в амбулаторних умовах (на підставі оновленої редакції клінічного протоколу лікування туберкульозу, затвердженого наказом МОЗ України)

3.2.Посилити  інформаційну та санітарно-освітню  роботу серед населення щодо своєчасного  виявлення, профілактики  та лікування туберкульозу

При розроб­ленні і затвердженні локально­го

протоколу лікування туберку­льозу

постійно

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

За рахунок

коштів

благодійних

фондів,

міжнародної

технічної      та

фінансової

допомоги, інших

джерел, не

заборонених

законодавством

Не потребує

Запровадження у роботу затвердженого локального протоколу лікування туберкульозу

 

ІV. Удосконалення процесу організації та надання медичної допомоги і соціальних послуг

 

1.

1.1 Забезпечення збору, узагальнення інформації та визначення пріоритетів з урахуванням потреб населення у соціальних послугах з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу /патронажу сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз і ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, згідно з порядком визначення потреб населення адміністративно-територіальної       одиниці       у

соціальних послугах, затвердженим наказом Мінсоцполітики України від 20 січня 2014 року №28

1.2 Забезпечити доставку мокротиння хворих на туберкульоз, які  знаходяться на  амбулаторному етапі лікування для культурального дослідження до лабораторії  третього рівня  обласного протитуберкульозного диспансеру

Щороку до

01 лютого

Постійно

Каховський районний центр надання соціальних послуг,  районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня, сільські ради, об'єднані територіальні громади (за згодою)

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

Не потребує

За   рахунок коштів,

передбачених у місцевих бюджетах     на відповідний рік державним органам,

установам     та організаціям, відповідальним за     виконання заходу

Розроблення

районних/місцевих планів надання соціальних послуг з профілактики туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, догляду, соціального супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених

захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/ СНІД, належать до груп ризику захворювання на туберкульоз та ВІЛ, з урахуванням потреб

Відсоток  доставки мокротиння хворих на туберкульоз до лабораторії  третього рівня  обласного протитуберкульозного диспансеру

 

2.

Забезпечення планування і закупівлі соціальних послуг з профілактики туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу, догляду, соціального супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, відповідно до порядку соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року №324

Постійно

Каховський районний центр надання соціальних послуг,  районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

За   рахунок коштів,

передбачених у місцевих бюджетах      на відповідний рік державним органам,

установам     та організаціям, відповідальним за     виконання заходу

Проведення        щорічних конкурсів    та    виділення бюджетних    коштів    для закупівлі соціальних послуг з                профілактики туберкульозу     та     ВІЛ-інфекції/СНІДу,    догляду, соціального супроводу осіб, які перебувають у складних життєвих        обставинах, спричинених

захворюваннями           на туберкульоз     та     ВІЛ-інфекцію/ СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання              на туберкульоз та інфікування ВІЛ

 

V. Забезпечення надання комплексних профілактичних послуг представникам груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ на базі лікувально-профілактичних закладів, об'єктів соціальної сфери, громадських організацій, мобільних пунктів/амбулаторій, аптек тощо

 

1.

Розробка та прийняття нормативно-правових актів щодо інтеграції профілактичних послуг для представників груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ у систему надання медико-соціальної допомоги закладів охорони здоров'я.

Постійно

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня , управління соціального   захисту населення, громадські та   благодійні організації (за згодою)

Не потребує

Забезпечення      інтеграції профілактичних      послуг представникам           груп підвищеного          ризику захворювання              на туберкульоз та інфікування ВІЛ  у   систему   надання медико-соціальної допомоги закладів охорони здоров'я району.

 

2.

Забезпечення умов для проведення тестування за допомогою швидких тестів на ВІЛ і розповсюдження шприців      серед      споживачів ін'єкційних   наркотиків   на   базі лікувально-профілактичних закладів району.

Постійно

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня, громадські та благодійні організації (за згодою)

За       рахунок коштів,

передбачених у місцевих бюджетах     на відповідний рік державним органам,

установам     та організаціям, відповідальним за     виконання заходу

Впровадження профілактичних    програм для споживачів ін'єкційних наркотиків      на      базі лікувально-профілактичних закладів району

 

3.

Забезпечення   доступу   до    кабінету замісної  підтримувальної терапії      хворих на опійну залежність на базі  центральної районної лікарні.

Постійно

Центральна районна лікарня,
громадські та благодійні організації (за згодою)

За        рахунок коштів,

передбачених у місцевих бюджетах     на

відповідний рік державним органам, установам     та організаціям, відповідальним за     виконання заходу

Кількість осіб які отримують підтримувальну терапію в  кабінеті замісної  підтримувальної терапії

 

4.

Забезпечення безперервності надання соціальних та інших послуг для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ

Постійно

Каховський районний центр надання соціальних послуг,  за участю громадських об'єднань, благодійних, міжнародних організацій

За   рахунок коштів,

передбачених у місцевих бюджетах     на відповідний рік державним органам,

установам     та організаціям, відповідальним за     виконання заходу

Кількість осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених

захворюваннями на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД, належать до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ та яким надані соціальні й інші послуги

 

VI. Посилення кадрового потенціалу та підвищення професійного рівня. Удосконалення та підвищення професійного рівня державних органів, розвиток потенціалу громадських об'єднань, закладів охорони здоров'я для сталого надання профілактичних послуг та інших послуг представникам груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз та інфікування ВІЛ, у тому числі з урахуванням тендерного підходу

 

1.

Підвищення рівня управлінської компетенції осіб, відповідальних за виконання програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІД, шляхом організації їх навчання.

І квартал 2018 року

Спеціаліст апарату районної державної адміністрації, районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня , управління соціального   захисту населення, громадські та благодійні організації  (за згодою)

За  рахунок коштів

благодійних фондів,

міжнародної технічної      та фінансової допомоги, інших джерел,  не заборонених законодавством

Відсоток осіб, відповідальних за виконання програм протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, які пройшли навчання

 

2.

Навчання працівників медичної, соціальної, молодіжної сфери щодо актуальних питань  забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також керівників закладів, установ та організацій, які надають медичні та соціальні послуги

2018-­2020 роки

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня за участю   громадських об'єднань,

благодійних         та

міжнародних

організацій

За  рахунок коштів

благодійних фондів,

міжнародної технічної      та фінансової допомоги, інших джерел,  не заборонених законодавством

Кількість підготовлених

осіб щодо актуальних питань забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

 

VIІ.  Очікувані результати виконання регіональної стратегії забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року

 

1.

Виявлення   нових   випадків   та рецидивів туберкульозу з КСБ «+» в лабораторіях І рівня (%)

2018-

2020    роки

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

За        рахунок коштів,

передбачених  у місцевих

бюджетах     на відповідний рік державним органам,

установам  та організаціям, відповідальним за     виконання заходу

2017-4,0%; 2018-4,2%; 2019-4,4%; 2020 - 4,7%

 

2.

Зниження     захворюваності     на туберкульоз (на 100 тис. населення)

2018-

2020 роки

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

За        рахунок коштів,

передбачених  у місцевих

бюджетах     на відповідний рік державним органам,

установам  та організаціям,

відповідальним за     виконання заходу

2017-72,9 випадку; 2018-71,8 випадку; 2019-70,1 випадку 2020-69,5 випадків

 

3.

Зниження смертності від туберкульозу (на 100 тис. населення)

2018-2020 роки

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

За рахунок коштів, передбачен  у місцевих бюджетах     на відповідний рік державним органам, установам  та організаціям, відповідальним

за     виконання заходу

2017-12,8 випадку;

2018-12 випадків; 2019-11,9 випадку; 2020-11,5 випадку

 

4.

Ефективність лікування серед хворих на хіміорезистентний туберкульоз(%)

2018 -2020 роки

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

За рахунок коштів,

передбачених у

місцевих бюджетах на відповідний рік державним органам, установам та

організаціям, відповідальним за виконання заходу

2017-49 випадків; 2018-51 випадок; 2019-52,5 випадку; 2020-59 випадків

 

5.

Зменшення кількості нових випадків ВІЛ-інфекції (на 100 тис. населення)

2018­ -2020 роки

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

За        рахунок коштів,

передбачених у місцевих бюджетах     на відповідний рік державним органам,

установам  та організаціям, відповідальним за     виконання заходу

2017-52 випадки; 2018-48,2 випадку; 2019-44,1 випадку; 2020-40 випадків

 

6.

Зниження смертності від СНІДу (на 100 тис. населення)

2018­-2020 роки

Районний центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна районна лікарня

За        рахунок коштів,

передбачених у місцевих бюджетах     на відповідний рік державним органам,

установам  та організаціям, відповідальним за     виконання заходу

2017-6,8 випадку; 2018-5,9 випадку; 2019-5 випадків; 2020-4,1 випадку

 

                                             
Керуючий справами районної ради                                                                          О.М.Кононович                     
    

Надрукувати