header

№ 493 Про районну програму «Розвиток освіти Каховського району» на 2018-2021 роки

trizub
УКРАЇНА
КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ХХVІ сесії VІІ скликання
07.06.2018 № 493
 
Про районну  програму 
« Розвиток  освіти   Каховського
району» на  2018-2021 роки

 

 

З метою створення умов рівного доступу до здобуття громадянами району сучасної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави,розглянувши лист голови районної державної адміністрації від 03.04.2018 р. № 01-10-69/0/18/612-100  про  районну програму « Розвиток освіти Каховського району» на 2018-2021 роки та відповідне  розпорядження  голови райдержадміністрації від 30.03.2018 р.№ 108, враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я  та  соціального  захисту  населення,   керуючись  ст.43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити  районну програму « Розвиток освіти Каховського району» 2018-2021 роки ( далі - Програма)  згідно  додатку 1.
 
2. Затвердити  Перелік завдань, заходів Програми розвитку освітньої галузі на 2018-2021 роки  згідно додатку  2.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

 

Голова районної ради                                                            Т.С.Тертична
                                                                    

 

 

Додаток 1
до рішення ХХУІ сесії Каховської     
районної  ради VІІ скликання
07.06.2018 р.№ 493

 

 

Районна програма
«Розвиток освіти Каховського району» на 2018-2021 роки
                                  
І. Паспорт програми
1. Ініціатор розроблення Програми Відділ освіти районної державної адміністрації
2. Розробник Програми Відділ освіти районної державної адміністрації
3. Відповідальний виконавець Програми Відділ освіти районної державної адміністрації
4. Учасники програми Відділ освіти районної державної адміністрації, сільські ради та об’єднані територіальні громади (за згодою)
5. Термін реалізації Програми 2018-2021 роки
6. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Районний бюджет, бюджети сільських (селищної) рад ОТГ (за згодою)
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис.грн. Обсяг коштів визначається рішенням сесії Каховської районної ради
8. Основні джерела фінансування Програми Районний, бюджети територіальних громад, інші джерела, не заборонені чинним законодавством
ІІ. Загальні положення
Програма розвитку освіти Каховського району на 2018-2021 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», "Про позашкільну освіту", «Про охорону дитинства», "Про оздоровлення та відпочинок дітей";  Указу Президента України від 26.06.2013 № 344/2005 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». Актуальність розроблення та прийняття Програми зумовлена необхідністю впровадження державної політики щодо забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства.
У цілому Програма визначає перспективи та основні завдання освітньої галузі Каховського району на період 2018-2021 років, конкретизує шляхи, терміни, виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання. Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в установленому чинним законодавством порядку.
ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Для формування мети і цілей Програми розвитку освітньої галузі  Каховського району на 2018 – 2021 роки здійснено аналіз ключових напрямів розвитку – дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна освіта, інклюзивна освіта.
Мережа закладів освіти Каховського району у 2017-2018 навчальному році складає 20 закладів загальної середньої освіти, 16 закладів дошкільної освіти та 2 заклади позашкільної освіти.
Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти.
На початок навчального року функціонує 16 закладів дошкільної освіти, де у 36 постійнодіючих та 1 короткотривалій групі виховується 798 дітей. За режимом - 3 групи (82 дитини) з 9-ти годинним робочим днем, 23 групи (496 дітей) з 10,5 годинним робочим днем, 11 груп (220 дітей) з 12 годинним робочим днем.
Діти, які не відвідують заклади дошкільної освіти, охоплені соціально-педагогічним патронатом (535 дітей віком від 3 до 6 років). У селах, де відсутні заклади дошкільної освіти, соціально-педагогічний патронат 291 дитини від 3 до 6 років забезпечують працівники закладів дошкільної освіти району. Станом на 01 грудня 2017 року черга до закладів дошкільної освіти складає 14 осіб.
Залишається проблемним питання створення закладу дошкільної освіти у с.Чорнянка. Планується створення  закладу дошкільної освіти у с.Калинівка.
З 20 закладів загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) – 15 – І-ІІІ ступенів, 2- І-ІІ ступенів, 3 - І ступеня, сформовано 208 класів (на 39 класів менше, ніж у минулому н.р.), у яких навчається 2910 учнів (на 363 учнів менше, ніж у минулому н.р.). 4 заклади загальної середньої освіти перебувають у підпорядкуванні Тавричанської ОТГ.
Оптимізація мережі закладів освіти є одним із основних чинників забезпечення доступності та якості освіти: з 01 вересня 2017 року призупинено освітній процес у Калинівській ЗОШ І ст.; з 01 листопада 2017 року Новокам'янську ЗОШ І-ІІІ ступенів реорганізовано в  Новокам'янську ЗОШ І ступеня та перейменовано у Новокам'янську початкову  школу (Новокам'янську ПШ). Відповідно до «Перспективного плану створення освітніх округів та опорних загальноосвітніх навчальних закладів Каховського району на 2018-2019 навчальний рік» планується створення опорних шкіл.
У єдиному освітньому просторі району вагоме місце займає позашкільна освіта. Мережа комунального закладу «Районний центр дитячо-юнацької творчості  складає (37 гуртків різних напрямків, у яких задіяно  625 вихованців), ДЮКФП (14 гуртків  з 4-х видів спорту - 300 дітей) та ДЮСШ «Колос» (260 вихованців).
Одним із пріоритетних напрямків державної політики в галузі освіти є запровадження інклюзивного навчання, що реалізує право на рівний доступ до якісної освіти дітей із особливими освітніми потребами.
 У 14 ЗЗСО здобувають освіту 67 учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з них – 19 учнів, які за станом здоров'я не можуть відвідувати заклад освіти, навчаються індивідуально.
 У 2018/2019 навчальному році у Каховському районі планується відкриття інклюзивних груп та класів на базі Малокаховського НВК.
Важливим напрямком діяльності відділу та Каховського районного методичного центру є робота з обдарованими та здібними учнями. Упродовж січня-лютого 2017 року в обласних олімпіадах з 14 навчальних предметів брали участь 40 учнів з 13 закладів загальної середньої освіти. Учасники олімпіад вибороли двадцять перемог.
У 2017/2018 навчальному році 368 педагогів здійснюють освітній процес у закладах освіти Каховського району. Якість освіти значною мірою залежить від професійного рівня вчителя. Сьогодні гостро стоїть проблема кадрового забезпечення закладів загальної середньої освіти.
Важливим завданням є забезпечення організації та проведення літньої кампанії  оздоровлення та відпочинку дітей. У 2017 році з районного бюджету було використано 427,9 тисяч гривень (для шкіл району), 67,9 тисяч гривень – кошти Зеленопідської ОТГ та 91,5тис.гривень  –  Тавричанської ОТГ.
Харчування учнів у закладах освіти  є необхідною умовою збереження здоров'я дітей. За рахунок районного бюджету гарячим харчуванням в 2017 році було охоплено 99 дітей: 31 дитина-сирота, 44 дитини, позбавлених батьківського піклування, 24 дитини з малозабезпечених сімей. За рахунок коштів сільських рад організовано харчування 1016 учнів, за рахунок батьків -  337 учнів. За рахунок коштів Зеленопідської сільської ради харчуються 180 дітей, за рахунок батьків -  5 учнів. Усього - 1637 дітей  (56%).
З метою створення комфортних умов  для навчання та виховання  упродовж 2017 року з районного бюджету витрачено 1754,8 тис. грн. для проведення поточних ремонтів будівель та навчальних кабінетів, електричних і теплових мереж, систем водозабезпечення, перезарядки вогнегасників, проведення  електричних вимірювань контуру заземлення, абонентської плати та доступу до мережi iнтернет, технічне обслуговування об’єктiв системи газопостачання, послуги дiагностики технічного стану автобусів, послуги стоянки автобусу, поточний ремонт шкільних автобусів, технічне обслуговування персональних комп’ютерів та ремонт принтерів. Придбано ноутбуки, проектори, інтерактивні дошки на суму 109,1 тис. грн., два навчальних кабінета на  суму 381,2 тис. грн. для шкіл, які визначені опорними при створенні освітніх округів (кабінет фізики та кабінет біології для Семенівського  НВК). За рахунок субвенції з державного бюджету та частки районного бюджету виконано капітальні ремонти (заміна віконних та дверних блоків)  у приміщеннях Семенівського НВК на суму 1410,0 тис. грн., та Любимівської ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ №1 на суму 603,4 тис. грн., капітальні ремонти  покрівлі виконано в Сергіївській ЗОШ на суму 1079,9 тис. грн. та Чорнянської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму тис. грн. Завершено  реконструкцію покрівлі будівлі  Роздольненської ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ (дошкільного та шкільного  підрозділів)  на суму 1540,5 тис. грн.
Таким чином, актуальними залишаються проблеми забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, оптимізація, прогнозування та фінансування закладів освіти, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу. 
ІV. Мета  та завдання Програми
Головною метою районної програми «Розвиток освіти Каховського району» на 2018-2021роки (далі-Програма) є створення умов рівного доступу до здобуття жителями району сучасної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.
Основні завдання Програми:
- оптимізація мережі закладів освіти району, створення і розвиток опорних шкіл;
- забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність здобуття дошкільної освіти;
- розширення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти всіх громадян району;
-  впровадження інклюзивного навчання;
- підтримка та заохочення обдарованих дітей та учнівської молоді;
- створення умов для громадянської активності та патріотизму дітей і молоді;
- забезпечення підвезення здобувачів освіти до закладів освіти;
-  підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників та залучення спеціалістів з відповідною фаховою освітою до роботи у закладах освіти сільської місцевості;
- розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти району на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти і ліцензійних вимог;
- забезпечення спортивним інвентарем гуртків дитячо-юнацького клубу фізичної підготовки.
V.   Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть можливість:
-                     забезпечити рівний доступ до якісної освіти;
-                     підвищити якість освітнього процесу;
-                     підтримувати обдарованих та талановитих дітей,
-                     підготувати педагогів до роботи за новими стандартами;
-                     забезпечити якісне харчування дітей відповідно до натуральних норм;
-                     провести літню кампанію оздоровлення та відпочинку дітей на належному рівні;
-                     покращити матеріально-технічну базу закладів освіти.
VІ. Фінансове забезпечення Програми
Реалізація Програми здійснюватиметься в межах щорічних асигнувань, передбачених районним бюджетом та бюджетами об’єднаних територіальних громад, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 
 

 

 

Керуючий справами районної ради                                           О.В.Кононович
 
                                                                               
 
Додаток 2
до рішення ХХУІ сесії Каховської     
районної  ради VІІ скликання                                                                                                                                                        07.06.2018 р.№ 493

 

 

Перелік завдань, заходів Програми розвитку освітньої галузі на 2018-2021 роки
 
Назвазавдання Перелік заходів завдання Термін виконання заходу Джерела   фінансування (державний, обласний,місцевий бюджет) Прогнозований   обсяг    фінансових  ресурсів  для  виконання завданьтис. грн. 2018 2019 2020 2021
                                                           І. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
1. Створення умов для доступної якісної дошкільної освіти 1. Розширення мережі груп у закладах дошкільної освіти:
  Реконструкція приміщення закладу в с. Калинівка з метою створення закладу дошкільної освіти. 2018-   2019 р. Бюджет Зеленопідської ОТГ 84,0 42,0 42,0
 Реконструкція приміщення геріатричного пансіонату в с. Чорнянка з метою створення закладу дошкільної освіти. 2018- 2020 р. Бюджет Чорнянської сільської ради 8 400,0 2800,0 2800,0 2800,0
Інші джерела
2.  Забезпечення виконання натуральних норм харчування в закладах дошкільної  освіти. 2018- 2021р. Районний 4800,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0
Бюджет сільських і селищної рад ОТГ
3. Організація та проведення районного фестивалю «Сузір’я дошкільнят». 2018-  2021 р. Районний 18,0 4,5 4,5 4,5 4,5
Бюджет ОТГ
 2.Створення умов для  забезпечення навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти 1. Відкриття на базі Малокаховського НВК інклюзивної групи.   2018 р. Державний 50,0
районний
2. Придбання обладнання для надання корекційної та реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. 2018-2020р. Районний 50,0 16,7 16,7 16,6
Бюджет ОТГ
3. Забезпечити системний кваліфікований психолого- педагогічний та методичний супровід організації освітнього  процесу для дітей з особливими освітніми потребами . 2018-2021р. Не потребує -
3.  Кадрове забезпечення 1. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. 2018- 2021р. Районний 24.0 6,0 6,0 6,0 6,0
Бюджет ОТГ
2. Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. 2018-  2021р. Районний 5,0 1,25 1,25 1,25 1,25
Бюджет ОТГ
3. Організація науково- практичних конференцій, семінарів, тренінгів з питань дошкільної освіти. 2018-2021р. Не потребує -
4. Проведення конкурсів науково-методичних розробок з питань дошкільної освіти. 2018-  2021р. Не потребує -
4. Зміцнення матеріально-технічної бази закладівдошкільної освіти 1. Забезпечення проведення модернізації матеріально-технічної бази  закладів дошкільної освіти  (забезпечення меблями, іграшками, твердим і м'яким інвентарем, технологічним обладнанням, малогабаритною технікою, тощо). 2018-2021р. Районний 8.0 2,0 2,0 2,0 2,0
Бюджет сільських і селищної рад ОТГ
2. Оновлення та модернізація методичних кабінетів, забезпечення їх сучасною науково-методичною літературою, проведення передплати дитячих журналів, газет, педагогічної преси. 2018-2021р. Районний 4.0 1,0 1,0 1,0 1,0
Бюджет сільських і селищної рад ОТГ
3.  Придбання необхідного технологічного обладнання для їдалень та медичного обладнання для закладів дошкільної освіти. 2018-2021р. Районний 8.0 2,0 2,0 2,0 2,0
Бюджет сільських і селищної рад ОТГ
Приведення у відповідність до норм пандусів у закладах освіти для дітей з особливими потребами. 2018-2019 р. Не потребує -
Районний 4917,0 1233,45 1233,45 1233,35 1216,75
Бюджет ОТГ
Бюджет Чорнянської сільської ради 8400,0 2800,0 2800,0 2800,0
Загальний обсяг ресурсів
                                                       ІІ. ЗАГАЛЬНА  СЕРЕДНЯ  ОСВІТА
1. Забезпечення конституційних прав ідержавнихгарантій щододоступності здобуттязагальної середньої освіти дітьми шкільного віку 1.Створення освітніх округів та опорних закладів. 2018-2021р. -
2. Створення умов для здобуття учнями загальної середньої освіти через різні форми навчання: денну, вечірню,індивідуальну, дистанційну, екстернат тощо. 2018-2021р. Районний -
Бюджет територіальних громад
3. Забезпечити регулярне підвезення учнів та педагогічних працівників  до місця навчання і додому. 2018-2021р. Районний 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0
2.Створення умов для  забезпечення навчання дітей з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти 1. Відкриття на базі Малокаховського НВК інклюзивного класу. 2018 р. Державний 50,0
районний
2. Забезпечити системний кваліфікований психолого- педагогічний та методичний супровід організації освітнього  процесу для дітей з особливими освітніми потребами . 2018-2021р. Не потребує -
3. Придбання обладнання для надання корекційної та реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. 2018-2021р. Районний 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5
Бюджет ОТГ
4.Придбання спеціального шкільного автобуса (з відповідним обладнанням) для забезпечення підвезення осіб з особливими освітніми потребами до закладів освіти. 2019 р. Районний(співфінансування) 850,0 850,0
 5.Забезпечення закладів освіти комп’ютерними навчальними програмами, призначених для дітей з особливими потребами. 2019-2020 рр. районний 50,0 25,0 25,0
6.Приведення у відповідність до норм пандусів у закладах освіти для дітей з особливими потребами. 2018-2021р Районний 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5
3. Створення належних умов для національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді  1. Сприяти організації та проведенню у  закладах загальної середньої освіти заходів щодо відзначення державних свят. 2018-2021р. Не потребує -
2.  Сприяти розвитку музейної справи у школах, створювати музеї історії школи та населених пунктів. 2018-2021р. Не потребує -
4. Робота з обдарованою учнівською молоддю 1. Організація та проведення районних учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів, зборів, змагань. Районний 30,0 7,5 7,5 7,5 7,5
Бюджет ОТГ
2. Проведення районного балу випускників «Надія Каховщини». 2018р. Районний 100,0 100,0
5. Кадрове забезпечення, професійний розвиток 1.Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 2018-2021р. Районний 21,0 5,25 5,25 5,25 5,25
2.Підготовка педагогічних працівників початкової школи до впровадження державного стандарту початкової  освіти. 2018-2021р. Районний 14,0 3,5 3,5 3,5 3,5
Бюджет ОТГ
2. Підготовка педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. 2018-2021р. Районний 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Бюджет ОТГ
3.Організація і проведення семінарів, науково-практичних конференцій, тренінгів. 2018-2021р. Не потребує -
4.  Створення, видання та розповсюдження науково-методичної літератури педагогічних працівників. 2018-2021р. Не потребує -
5.Проведення конкурсу фахової майстерності серед педпрацівників закладів освіти «Учитель року». 2018-2021р. Районний 3,6 0,9 0,9 0,9 0,9
Бюджет ОТГ
6.Проведення  Дня працівників  освіти. 2018-2021р. Районний 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0
7. Відрядження на семінари, конференції. 2018-2021р. Районний 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Бюджет ОТГ
8.Забезпечити медичне обстеження вчителів згідно чинного законодавства України. 2018-2021р. Не потребує -
9. Передплата преси (КРМЦ, ЗЗСО). 2018-2021р. Районний 150,0 38,0 38,0 37,0 37,0
Бюджет ОТГ
6. Оздоровлення та харчування учнів 1.Забезпечити функціонування шкільних їдалень згідно вимог чинного законодавства. 2018-2021р. районний 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 2. Забезпечувати гарячим харчуванням учнів 1–4 класів та пільгові категорії учнів. 2018-2021р. Районний 7000,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0
Бюджет ОТГ
3. Організація роботи пришкільних таборів з денним перебуванням  для дітей пільгових категорій на базі ЗЗСО. 2018-2021р. Районний 1631,6 407,9 407,9 407,9 407,9
Зеленопідська ОТГЛюбимівська ОТГ РоздольненськаОТГ 102,3 250,8112,4 102,3 250,8112,4
7. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази навчальних закладів 1.Реконструкція, поточний ремонт закладів освіти. 2018-2021р. Районний 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0
2.Отримання закладами освіти правоустановчих документів на користування  землею. 2018-2019р. Районний 5,0 2,5 2,5
3.Придбання лабораторно-демонстраційного обладнання для кабінетів з природничо- математичних  дисциплін ( навчальних кабінетів). 2018-2021р. Районний 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0
4.Комплектування ЗЗСО обладнанням для діяльнісного навчання у              1-4 кл. 2018-2019 р. Районний 490,0 245,0 245,0
Бюджет ОТГ
5.Облаштування кабінетів предмета «Захист Вітчизни» 2018-2021р. Районний 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
6.Здійснення широкосмугового під’єднання до мережі Інтернет закладів освіти та створення веб-сайтів. 2018 р. Районний 16,0 16,0
7.Формування відкритих і загальнодоступних ресурсів з інформацією про діяльність закладів освіти. 2018 р. Не потребує -
Районний 14601,2 3636,55 4395,55 3297,05 3272,05
Бюджет ОТГ
Загальний обсяг ресурсів
                                                                         ІІІ. ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА
1. Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку. Оновлення районного банку «Обдарованість», створення банку методико-діагностичних даних щодо виявлення видів обдарованості. 2018-2021р. Не потребує - - - - -
2. Кадрове забезпечення, підвищення кваліфікації керівників гуртків Курси підвищення кваліфікації керівників гуртків. 2018-2021р. Районний 24,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Проведення відкритого районного семінару-практикуму та майстер-класу для керівників декоративно-прикладного мистецтва (придбання канцтоварів, робочого матеріалу, видатки на відрядження). 2018-2021р. Районний 6,0 1,5 1,5 1,5 1,5
Проведення районного семінару-практикуму та майстер-класів для керівників гуртків туристичного та туристсько-краєзнавчого спрямування на території Каховського району, Західної України (підвезення  учасників; оплата послуг, добових; придбання робочого матеріалу, канцтоварів). 2018-2021р. Районний 150,0 50,0 50,0 50,0
Проведення районного семінару-практикуму для керівників шкільного учнівського самоврядування (придбання робочого матеріалу, канцтоварів; оплата послуг). 2019-2021р. Районний 22,5 - 7,5 7,5 7,5
3. Матеріально-технічне забезпечення Придбання туристського обладнання, спорядження для проведення гурткової роботи, районних заходів туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного напрямів (канати, каремати, страху вальні системи, палатки, карабіни). 2018-2019 р.р. Районний 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Забезпечення сучасним технічним обладнанням КЗ «РЦДЮТ» (мультимедійна апаратура, МФУ, цифровий фотоапарат, ноутбук). 2018-2020р.р. Районний 60,0 20,0 20,0 20,0
Придбання  меблів (столів, шаф, полиць, стільців). 2018-2019р.р. Районний 40,0 20,0 20,0
Створення хореографічного класу для проведення занять хореографічного гуртка на базі Малокаховського НВК (придбання хореографічних станків, дзеркал, підлоги). 2019 р. Районний 200,0 200,0
Інші джерела
Виготовлення виставкового обладнання для проведення виставок (у тому числі пересувних) декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва. 2018-2019р.р. Районний 25,0 25,0
Придбання металевої огорожі для офісу КЗ «РЦДЮТ». 2019 р. районний 10,0 10,0
Придбання автобусу для підвезення вихованців КЗ «РЦДЮТ» та ДЮКФП на змагання та конкурси різного рівня. 2020 р. Районний 1500,0 1500,0
4. Методичне забезпечення Передплата преси(журналу «Позашкілля»), придбання  методичної  літератури. 2018-2021р. Районний 5,0 0,5 1,5 1,5 1,5
5. Матеріальне стимулювання керівників за високі досягнення Стимулювання керівників за високі досягнення, результативність участі у конкурсах обласного, Всеукраїнського  рівнів. 2018-2019р. Районний 28,0 7,0 7,0 7,0 7,0
6.Робота з обдарованою молоддю Організація і проведення свята обдарованих дітей та юнацтва «Крок до зірок» (підвезення  учасників шкільними автобусами; придбання подарунків, канцтоварів; оплата послуг). 2018-2021р. Районний 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
бюджет територіальних громад 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
інші джерела
Організація і проведення фестивалю дитячої творчості «Таврійський барвограй» (підвезення учасників шкільними автобусами; придбання подарунків, канцтоварів; оплата послуг). 2018-2021р. Районний, 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0
бюджет територіальних громад 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0
інші джерела
Організація і проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), участь команди-переможців у ІІ (обласному) етапі Гри (підвезення учасників шкільними автобусами; придбання подарунків, канцтоварів; оплата послуг). 2018-2021р. Районний 130,0 30,0 30,0 35,0 35,0
бюджет ОТГ 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Інші джерела
Організація та проведення районних туристсько-краєзнавчих змагань для учнівської молоді та педагогічних працівників (підвезення учасників шкільними автобусами; придбання подарунків, канцтоварів; оплата послуг). 2018-2021р. Районний 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
бюджет територіальних громад 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0
інші джерела
Організація і проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, участь переможців у ІІ (обласному) етапі  Конкурсу (підвезення учасників, придбання канцтоварів). 2018-2021р. Районний 14,0 3,5 3,5 3,5 3,5
Бюджет ОТГ 14,0 3,5 3,5 3,5 3,5
інші джерела
Організація і проведення щорічної районної акції «Мрії збуваються» працівників (підвезення дітей пільгових категорій шкільними автобусами; придбання подарунків, канцтоварів). 2018-2021р. Районний 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет ОТГ 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Інші джерела
Організація і проведення районного етапу конкурсу майстрів художнього читання «Наша земля – Україна» (підвезення учасників шкільними автобусами; придбання подарунків, канцтоварів). 2018-2021р. Районний, 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
бюджет ОТГ 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0
інші джерела
Районний зліт лідерів учнівського самоврядування (підвезення учасників шкільними автобусами; придбання подарунків, канцтоварів). 2018-2021р. Районний 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5
Бюджет ОТГ 50,0 12,5 12,5 12,5 12,5
інші джерела
Поповнення матеріально-технічної бази ДЮКФП (забезпечення волейбольними, футбольними, баскетбольними м’ячами ). 2018-2021р. Районний 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Бюджет ОТГ
Підвезення команд (юнаків та дівчат) на районні змагання з футболу,футзалу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, легкоатлетичного кросу, «Старти надій», «Нащадки козацької слави», «Шкіряний м’яч». 2018-2021р. Районний 700,0 100,0 200,0 200,0 200,0
Бюджет ОТГ
Придбання призів для нагородження команд районних змагань з  футболу, фут залу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, легкоатлетичного кросу,стрільбикульової, настільноготенісу, «Тато, мама,я – спортивна сім*я», «Старти надій», «Нащадки козацької слави», «Шкіряний м’яч». 2019-2021 р. Районний 75,0 25,0 25,0 25,0
Бюджет територіальних громад
7. Реалізація спільних проектів РЦДЮТ з дитячими та молодіжними районними громадськими організаціями та ініціативними групами; сприяння розвитку козацького руху в Каховському районі Проведення районного дитячого козацького таборування «Соснова січ»  (підвезення учасників заходу). 2018-  2021р. Районний 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Проведення районних заходів присвячених Дню Українського козацтва - посвята у козачата, фестиваль козацької пісні (підвіз учнів; призи, придбання канцтоварів). 2018-2021р. Районний 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Участь у районних урочистих заходах з нагоди Дня Збройних Сил України, змагання на кубок Панаска (підвезення учнів; призи, придбання канцтоварів). 2018-2021р. Районний 34,0 8,0 10,0 8,0 8,0
Проведення районного дитячого козацького збору «Молода січ»  (підвіз учасників заходу). 2018-2021р. Районний 30,0 7,5 7,5 7,5 7,5
Проведення Фестивалю дитячої творчості «Різдвяні зорі» співпраця з громадською організацією «Лепта» (підвезення учасників заходу). 2018-2021р. Районний 30,0 7,5 7,5 7,5 7,5
Проведення урочистостей до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Підведення підсумків районного конкурсу малюнків «Ми за мир – ми проти війни!» (підвезення учасників шкільними автобусами; придбання призів, канцтоварів, робочого матеріалу). 2018-2021р. Районний 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Районний 3813,5 429,0 779,5 2062,5 542,5
Бюджет ОТГ
Загальний обсяг ресурсів
ВСЬОГО Районний 23331,7 5299,0 6408,5 6592,9 5031,3
Бюджет Чорнянської с/ради
Бюджет ОТГ

 

Керуючий справами районної ради                                                                О.В.Кононович
 

Надрукувати