header

№ 451 Про затвердження районної програми підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

trizub
УКРАЇНА
КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
ХХІV сесії VІІ скликання

 
23.02.2018р. № 451


Про затвердження районної
програми підтримки  сім'ї,
утвердження гендерної рівності
та протидії торгівлі людьми на
період до 2020 року


  З метою реалізації в районі ефективної державної політики з питань сім'ї, попередження  насильства  в  сім'ї, гендерної  рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, розглянувши лист голови районної державної адміністрації від 24.01.2018 року № 16-01-10/83  про  районну програму підтримки сім'ї, утвердження  гендерної  рівності  та  протидії  торгівлі людьми на період до 2020 року  та  відповідне  розпорядження голови районної державної адміністрації  від  24.01.2018 року № 29, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити  районну програму підтримки сім'ї, утвердження  гендерної  рівності  та  протидії  торгівлі людьми на період до 2020 року  (додаток  1).
 
2. Затвердити  заходи  щодо реалізації районної програми підтримки сім'ї, утвердження  гендерної  рівності  та  протидії  торгівлі людьми на період до 2020 року  (додаток 2).
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 


Голова районної ради                                                                               Т.С.Тертична
                                                                                

 

 

Додаток 1
           


РАЙОННА ПРОГРАМА
підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності
та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

І. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення

Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

3.

Відповідальний

виконавець Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Учасники Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: управління соціального захисту населення (далі – УСЗН), відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації, відділ з питань управління персоналом апарату районної державної адміністрації, юридичний відділ, відділ культури, відділ освіти, служба у справах дітей (далі – ССД); Каховський районний центр надання соціальних послуг (далі – Каховський РЦНСП), Каховський ВП ГУНП в Херсонській області (далі – ВП ГУНП) (за згодою), Каховський міськрайонний центр зайнятості (далі – ЦЗ) (за згодою), редакція газети «Каховська зоря» (за згодою), редакція газети «Каховські новини» (за згодою); виконкоми сільських рад (за згодою), РГО «Православний батьківський комітет» (за згодою), Каховський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Херсонській області (далі – РАЦС) (за згодою)

5.

Термін реалізації

Програми

2018 - 2020

6.

Основні джерела

фінансування Програми

Районний бюджет

7.

Загальний обсяг

фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації Програми

36000 грн.

Обсяг коштів визначається рішенням сесії Каховської районної ради

8

з інших джерел

не заборонених чинним законодавством України


                                                                                                 
ІІ. Загальні положення

Комплексна районна програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р, Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111, Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №113-р. Актуальність розроблення та прийняття Комплексної програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження домашнього насильства та торгівлі людьми.

ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

         Підвищення рівня індивідуальної свободи та можливостей вибору тієї чи іншої моделі шлюбно-сімейної поведінки в наш час не завжди поєднується з усвідомленням сімейних обов’язків, відповідальним ставленням до шлюбних стосунків та виховання дітей, до свого здоров’я та здоров’я інших членів родини. Економічне становище сімей, низька народжуваність, масова однодітність родин, нестабільність шлюбів та значний показник розлучень, старіння населення поєднується з високим, за європейськими мірками, рівнем смертності та низькою тривалістю життя.
         Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства та держави є важливою умовою й гарантією утвердження демократії в Україні та запорукою її європейської інтеграції. Формування та регулювання державної політики з утвердження гендерної рівності здійснюється у відповідності з міжнародними зобов’язаннями і законодавством України.
Діючі механізми та інструментарії забезпечення гендерної рівності в Україні залишаються недосконалими. Це не дозволяє значною мірою протидіяти гендерній нерівності, викорінити існуючі стереотипи щодо ролі жінок і чоловіків у суспільстві, а також у повному обсязі досягти цілей державної політики щодо створення умов для реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Гендерна нерівність спричиняє загострення політичних, соціально-економічних, культурних та інших проблем у суспільстві. Заробітна плата жінок майже на третину менша ніж чоловіків, безробітних жінок значно більше ніж безробітних чоловіків. Жінка працює фактично на 4 - 6 годин більше ніж чоловік, проте праця у домашньому господарстві не враховується як продуктивна.
Чоловіче безробіття зростає швидшими темпами ніж жіноче. Тривалість життя чоловіків на 12 років менша. Такі хвороби, як туберкульоз, алкоголізм, наркоманія, і таке явище, як суїцид, панують переважно в чоловічому середовищі.
         Торгівля людьми визнана серйозним злочином на міжнародному рівні із надзвичайно високим рівнем зростання злочинності. Підписання і ратифікація Україною Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, а також приєднання до інших міжнародних документів у цій сфері, засвідчили визнання Україною необхідності вжиття заходів щодо подолання такої проблеми, як торгівля людьми, шляхом провадження державної політики у цій сфері на якісно новому рівні.
         Крім того, постійно фіксуються нові тенденції у сфері торгівлі людьми, серед яких випадки торгівлі людьми в межах України без перетину кордону (особливо неповнолітніми та дітьми), зростання кількості фактів торгівлі людьми з метою примусової праці, торгівлі громадянами інших країн, які ввозяться в Україну з метою подальшої експлуатації в різних сферах. Розповсюджується також сексуальний туризм, в тому числі дитячий, комерційна сексуальна експлуатація дітей, в тому числі із використанням новітніх технологій. До групи ризику, окрім жінок та дітей, останнім часом активно потрапляють і чоловіки працездатного віку, серед яких обізнаність щодо проблеми та усвідомлення ризику є дуже обмеженою.
         Прийняття Програми необхідне для визначення конкретних заходів, окреслення обов’язків та напрямів роботи, виділення та розподілу фінансових ресурсів з метою попередження торгівлі людьми, підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють цей злочин або сприяють його вчиненню, а також захисту осіб, постраждалих від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.
         Актуальність розроблення і прийняття Програми зумовлена необхідністю реалізації в районі сучасної політики держави з питань створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного її членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, підвищення життєвого рівня, посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства.


ІV. Мета Програми
 
         Мета Програми – зниження на районному рівні показника торгівлі людьми та сприяння виведенню України із ряду країн-постачальників та споживачів живого товару, у створенні правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї, оптимізації цілісної системи захисту її права, для належного утвердження в державній політиці та у свідомості суспільства гендерної рівності як одного з найважливіших ціннісних орієнтирів нового тисячоліття, що веде до поліпшення якості життя громадян і громадянок України та стабільного розвитку усіх сфер життєдіяльності.

V. Шляхи та засоби розв’язання проблем

Проблему неповного виконання сім’єю своїх функцій передбачається розв’язати шляхом:
         - застосування правових, соціально-економічних, соціально-педагогічних та психологічних засобів;
         - поліпшення організаційного, інформаційного забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки сімей;
         - посилення координації та злагодженості дій організацій та установ, що здійснюють заходи з попередження насильства в сім’ї;
         - збільшення доступності соціальних послуг (інформаційних, психологічних та правових) сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах;
         - підвищення відповідальності батьків за виховання дітей;
         - організації роботи з відродження та збереження національних сімейних цінностей;
         - здійснення інформаційно-просвітницьких заходів, соціальної підтримки сімей, зокрема багатодітних;
         - стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім’ї.
Основними шляхами щодо розв’язання проблеми торгівлі людьми є такі:
- координація діяльності державних органів, громадських та міжнародних організацій у сфері протидії торгівлі людьми;
- підвищення професійної компетенції персоналу державних органів у сфері протидії торгівлі людьми;
- постійний моніторинг та проведення аналізу ситуації щодо торгівлі людьми;
- проведення профілактичних заходів (інформаційно-просвітницька робота та соціальна реклама, врегулювання міграційних процесів, упровадження соціально-економічних ініціатив тощо);
- підвищення ефективності правоохоронних заходів щодо профілактики злочинів та переслідування осіб, які вчиняють цей злочин або сприяють його вчиненню;
- надання допомоги (реабілітація та соціальна (ре)інтеграція) особам, постраждалим від торгівлі людьми.
Проблему гендерної рівності передбачається розв’язати шляхом:
- формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності;
- підтримки громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури, подолання усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві;
- здійснення моніторингу та аналізу забезпечення рівності жінок і чоловіків в області;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві;
- забезпечення включення гендерної складової до програм соціально-економічного розвитку району та галузей, а також дотримання гендерної рівності під час вирішення кадрових питань.

VI. Основні завдання і заходи Програми

         Основними завданнями Програми є:
         - розв’язання проблем торгівлі людьми та проблеми гендерної нерівності в суспільстві на районному рівні;
         - всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних цінностей сімейного життя;
         - запровадження правової, психологічно-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім’ї;
         - підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, що мають дітей;
         - створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;
         - охорона здоров’я, формування здорового способу життя молоді, відповідального батьківства;
         - культурний і духовний розвиток родини;
         - захист прав сімей різних категорій. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми;
         - запобігання насильству в сім’ї;
         - інформаційно-просвітницька діяльність, співпраця із засобами масової інформації.
Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку.

VII. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:
- запровадити систему інтегрованої соціальної допомоги, заснованої на першочерговому сприянні та реалізації власних можливостей членів суспільства створити сприятливі умови для використання їх потенціалу;
- сформувати у суспільства потребу в дбайливому ставленні громадян до збереження свого здоров’я;
- удосконалити систему надання допомоги сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх соціального супроводження;
- сформувати сприятливі умови для утворення сім’ї та збереження її кращих традицій;
- удосконалити механізм надання психологічної, юридичної, інших видів допомог з питань шлюбу, сім’ї та виховання дітей, розширення сфери культурних послуг;
- підвищити рівень психолого-педагогічної культури молоді у сфері сімейних стосунків;
- створити оптимальні умови для безпечного народження та повноцінного виховання дітей у сім’ї.

Реалізація Програми дасть можливість досягти наступних результатів:
- створити умови для підвищення рівня економічної незалежності жінок і чоловіків та для запобігання будь-яким формам дискримінації у сфері економіки праці;
- підвищити рівень обізнаності громадськості щодо негативних наслідків гендерних стереотипів для життя людей;
- врахувати концепцію гендерної рівності в системі освіти і науки;
- залучити до активної участі заклади культури і мистецтва у формуванні гендерної культури суспільства;
- сприяти завдяки національному механізму запобігання та протидії гендерному насильству формуванню суспільного неприйняття будь-яких форм насильства, забезпечувати необхідну допомогу жертвам насильства та впровадити програми реабілітації кривдників.

Виконання Програми має забезпечити:
- реалізацію комплексної державної політики щодо протидії торгівлі людьми;
- підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів державної влади, міжнародних, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми;
- закріплення розуміння суспільством торгівлі людьми як злочину, що грубо порушує права людини, та неприйнятності використання результатів експлуатації осіб, постраждалих від торгівлі людьми;
- підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення;
- викорінення упередженого ставлення до осіб, постраждалих від торгівлі людьми, у суспільстві;
- захист та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, з урахуванням спеціальних потреб окремих груп постраждалих осіб;
- відновлення прав постраждалих осіб і забезпечення відшкодування завданої їм шкоди.

VIII. Обсяги та джерела фінансування Програми

         Реалізація Програми передбачається за рахунок коштів районного бюджету, згідно з рішенням сесії Каховської районної ради, у межах фінансових можливостей та позабюджетних надходжень, не заборонених законодавством.
Орієнтовний загальний обсяг фінансування Програми з районного бюджету складає 36000 грн:

Рік

Сума, тис. грн

2018

12,0

2019

12,0

2020

12,0


Головним розпорядником коштів та виконавцем програми визначено управління соціального захисту населення Каховської районної державної адміністрації.
        
IX. Координація та контроль за ходом виконання Програми

         Координація і контроль за ходом виконання Програми здійснюється управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації.
 


 Керуючий справами районної ради                                                В.І.Любак                            

        

Додаток 2

 ЗАХОДИ
щодо реалізації районної програми підтримки сім’ї, утвердження гендерної рівності
та протидії торгівлі людьми на період до 2020 рокуз/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін

виконання,

роки

 
 

1

2

3

4

1. Організаційні заходи

1.1

Проведення засідань районної міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми

УСЗН

щокварталу

1.2

Забезпечення ведення:

- обліку сімей з дітьми;

- єдиного обліку багатодітних сімей;

- обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Проведення роботи з видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

УСЗН, Каховський РЦНСП

(за згодою)

постійно

1.3

Здійснення аналізу показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства (за показниками рівня доходів, розподілу бюджетних коштів, участі в прийнятті політичних рішень тощо)

УСЗН, відділ статистики у Каховському районі

(за згодою)

Щопівроку

1.4

Оновлення бази даних про відповідальних осіб та громадські організації, що проводять роботу в напрямі утвердження гендерної рівності, забезпечення її висвітлення на веб-сайті районної державної адміністрації

Відділ організаційної роботи з питань внутрішньої політики апарату РДА, УСЗН, Каховський РЦНСП (за згодою), ЦЗ (за згодою)

Щороку

1.5

Здійснення моніторингу щодо дотримання засобами масової інформації вимог із забезпечення гендерної рівності під час розміщення матеріалів, публікацій, рекламних оголошень стосовно ролі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності, працевлаштування громадян, ситуації на ринку праці

Відділ організаційної роботи з питань внутрішньої політики апарату РДА

Постійно

1.6

Інформування населення щодо роботи «гарячої лінії» та мережі телефонів довіри з питань подолання гендерного насильства

УСЗН, Каховський РЦНСП (за згодою), ВП ГУНП (за згодою)

постійно

1.7

Оновлення бази даних про осіб, постраждалих від торгівлі людьми, та громадські організації, що проводять роботу в даному напрямку

УСЗН, Каховський РЦНСП (за згодою), ЦЗ (за згодою)

Постійно

1.8

Сприяння залученню учнів, які постраждали від торгівлі людьми, до громадської та гурткової роботи в закладах освіти

Відділ освіти

Постійно

1.9

Узагальнення досвіду діяльності центрів реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

Каховський РЦНСП, ССД

Щороку

1.10

Забезпечення контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності законодавства у сфері модельного, туристичного та розважального бізнесу, а також посередництва у працевлаштуванні за кордоном, порушення якого створює умови для торгівлі людьми

ВП ГУНП (за згодою), УСЗН,

Каховський РЦНСП (за згодою)

Постійно

1.11

Забезпечення роботи мережі телефонів довіри для реагування на факти торгівлі людьми

ВП ГУНП (за згодою)

Постійно

1.12

Інформування населення щодо роботи мережі телефонів довіри для реагування на факти торгівлі людьми

УСЗН, відділ освіти, Каховський РЦНСП (за згодою)

Щороку

1.13

Налагодження системи опитування громадян, які незаконним шляхом виїздили за кордон і були депортовані, з метою отримання інформації про організаторів каналів незаконної міграції

ВП ГУНП (за згодою)

Щороку

1.14

Участь у проведенні акцій, семінарів-тренінгів, інформаційно-просвітницьких кампаній щодо запобігання насильству в сім’ї, у тому числі у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства»

УСЗН, відділ культури, відділ освіти, ССД, Каховський РЦНСП (за згодою), РГО «Православний батьківський комітет» (за згодою), РАЦС (за згодою)

Щороку

2. Інформаційно-просвітницькі заходи

2.1

Проведення конкурсу учнівських і студентських робіт на тему щодо попередження торгівлі людьми

Відділ освіти, Каховський РЦНСП (за згодою)

Щороку

2.2

Підготовка розповсюдження інформаційно-освітніх матеріалів щодо попередження населення стосовно торгівлі людьми

УСЗН, відділ освіти, Каховський РЦНСП, ВП ГУНП (за згодою)

Щороку

2.3

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми

УСЗН, відділ освіти, ССД, Каховський РЦНСП (за згодою), ВП ГУНП (за згодою)

Щороку

2.4

Розповсюдження соціальної реклами, виготовлення інформаційних матеріалів щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків

УСЗН, ССД, Каховський РЦНСП (за згодою)

Постійно

2.5

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо збереження сімейних цінностей, формування культури сімейних стосунків, подолання гендерних стереотипів щодо розподілу соціальних ролей у сім’ї, сприяння проведенню фестивалів сімейної творчості, сімейних конкурсів, роботі клубів сімейного дозвілля

УСЗН, відділ освіти, ССД, Каховський РЦНСП (за згодою), РАЦС (за згодою), відділ культури, «Православний батьківський комітет» (за згодою)

Щороку

2.6

Проведення семінарів, засідань за «круглим столом», у тому числі корекційних програм, інших заходів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї

УСЗН, ССД, Каховський РЦНСП, ВП ГУНП (за згодою)

Постійно

2.7

Проведення роз’яснювальної роботи серед сімей району щодо розвитку родинного бізнесу, в тому числі сільського «зеленого туризму»

Відділ культури

Постійно

2.8

Впровадження у програми закладів освіти району тем, що стосуються державної політики з питань сім’ї, демографічної ситуації, гендерної рівності

Відділ освіти, КДАК (за згодою), КПАЛ ( за згодою)

Щороку

2.9

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації здорового способу життя, підготовки молоді до сімейного життя, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, збереження репродуктивного здоров’я

Відділ освіти, УСЗН, ССД, Каховський РЦНСП (за згодою), редакція газети «Каховська зоря» (за згодою), редакція газети «Каховські новини» (за згодою)

Постійно

2.10

Проведення профілактичної та соціально-психологічної роботи з сім’ями, в яких діти постраждали від жорстокого поводження з ними, організація семінарів-тренінгів у закладах освіти з питань запобігання та протидії насильству в сім’ї

Відділ освіти, УСЗН, ССД, Каховський РЦНСП (за згодою)

    Постійно

3. Заходи соціального спрямування

3.1

Виявлення, інспектування та здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Каховський РЦНСП (за згодою)

    Щороку

3.2

Надання безкоштовної правової допомоги громадянам, які постраждали від торгівлі людьми

Юр. відділ, УСЗН, Каховський РЦНСП (за згодою)

Постійно

3.3

Проведення профілактичної та соціально-психологічної роботи з дітьми, які стали жертвами торгівлі, із залученням психологів

Відділ освіти, ССД, Каховський РЦНСП (за згодою)

Постійно

3.4

Забезпечення роботи психологічної служби в закладах освіти району з дітьми, які постраждали від торгівлі людьми

Відділ освіти

Постійно

3.5

Організація за потребою консультування, обстеження та лікування осіб, які постраждали від торгівлі людьми

ЦРЛ (за згодою), Каховський районний ЦПМСД (за згодою)

Постійно

3.6

Проведення профілактичних рейдів з метою виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, профілактики раннього соціального сирітства

ССД, ВП ГУНП (за згодою), Каховський РЦНСП (за згодою)

Постійно

3.7

Здійснення моніторингу щодо кількості багатодітних сімей, які перебувають у черзі для забезпечення житлом

УСЗН, сільські ради(за згодою)

Постійно

3.8

Проведення роботи щодо присвоєння багатодітним матерям почесного звання України «Мати-героїня», виплати їм одноразової винагороди

УСЗН, сільські ради(за згодою)

Постійно

3.9

Надання родинам консультаційних послуг з метою набуття ними вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей

Каховський РЦНСП (за згодою)

Щороку

3.10

Залучення дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до позашкільних занять

Відділ освіти; Каховський РЦНСП (за згодою)

Постійно

4. Матеріально-побутова підтримка сімей

4.1

Організація налагодження шефської роботи фермерських господарств, а також підприємств, установ та організацій над сім’ями, в тому числі надання їм допомоги у вигляді натурального ресурсу (насіння, добрива тощо) для вирощування продукції на присадибних ділянках

УСЗН, сільські ради (за згодою)

Постійно

4.2

Забезпечення поліпшення житлових умов (проведення ремонту, придбання житла тощо) сімей

сільські ради (за згодою)

щороку

4.3

Забезпечення сімей меблями, побутовою технікою, комп’ютерами

сільські ради (за згодою)

щороку

5. Активізація соціально-економічного потенціалу чоловіків і жінок

5.1

Забезпечення впровадження гендерного компонента в проекти і програми районної державної адміністрації

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Постійно

5.2

Проведення ряду інформаційних заходів, у тому числі на тему: «Соціальні стереотипи суспільства щодо кар'єрного росту жінок в різних професійних сферах»

УСЗН, відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, ЦЗ (за згодою)

Щорічно

6. Формування гендерної культури

6.1

Організація виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відповідної тематики

Відділ культури

Щороку

6.2

Проведення конкурсу творчих та наукових робіт, мистецьких акцій, читацьких та науково-практичних конференцій з гендерної тематики серед учнів закладів освіти району

Відділ освіти, відділ культури

Щороку

6.3

Проведення навчань, семінарів, засідань за «круглим столом» з питань гендерної рівності для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників державних підприємств, установ і організацій, громадських формувань. Інформаційно-просвітницьких заходів, у тому числі навчального модуля «Жінка в політиці: подолання бар’єрів та стереотипів»

Відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату РДА, відділ освіти, УСЗН, ССД, ЦЗ, виконкоми сільських рад (за згодою)

Щорічно

6.4

Підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів щодо попередження гендерного насильства. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань протидії гендерному насильству

УСЗН, відділ освіти, відділ культури, ВП ГУНП (за згодою), Каховський РЦНСП (за згодою)

Щороку


Керуючий справами районної ради                                                              В.І.Любак             

Надрукувати