header

№ 209 Про затвердження Програми розвитку архівної справи в районі на 2017-2021 роки

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА   

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХV сесії VІІ скликання

 

 

23.03.2017р. № 209 

 

Про затвердження Програми

розвитку архівної справи  в 

районі на 2017-2021 роки

 

 

Розглянувши лист голови районної державної адміністрації від  06.02.2017 року № 14-01-15/116  про Програму розвитку архівної справи в районі на 2017-2021 роки  та  відповідне  розпорядження голови районної державної адміністрації  від  14.12.2017 року № 425, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  Програму  розвитку  архівної справи в районі на 2017-2021 роки  (додаток  №1).

2. Затвердити Заходи щодо програми розвитку архівної справи в Каховському районі на 2017-2021 роки (додаток № 2).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

Голова районної ради    Т.С.Тертична

 

Додаток  1

ПРОГРАМА

розвитку архівної справи в районі

на 2017-2021 роки

 

1. Загальні положення 

 

Архівна справа є важливою складовою інформаційної та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов’язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами архівних документів і використанням відомостей, що в них міститься.

Одним з головних завдань архівного сектору  районної державної адміністрації є забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, які є складовою частиною вітчизняної культурної спадщини та інформаційних ресурсів. 

Разом з тим матеріально-технічна база архівного сектору не відповідає сучасним стандартам і потребам, унаслідок чого існує загроза збереженості документів НАФ. Умови зберігання, в яких зараз знаходяться архівні документи, не відповідають чинним нормам і потребують додаткового фінансування.

Через нестачу матеріально-технічних, фінансових і трудових ресурсів архівні установи не в змозі створити працівникам і користувачам необхідні умови для роботи з документами. 

У сховищах сектору немає системи автоматичного пожежогасіння та кондиціювання, що унеможливлює забезпечення оптимального волого-температурного режиму. 

Розв’язання перелічених та інших проблем передбачається Програмою розвитку архівної справи в районі на 2017-2021 роки (далі - Програма).

 

2. Мета й основні завдання Програми

 

Мета Програми полягає в реалізації державної політики в галузі архівної справи, створенні належних умов для зберігання, збільшення та використання документів Національного архівного фонду, та документів по особовому складу, забезпечення інформаційних потреб суспільства.

Основними завданнями Програми є:  

- зміцнення матеріально-технічної бази архівного сектору з метою створення умов для гарантованого зберігання документів національного архівного фонду;

- підвищення рівня пожежної безпеки архіву та оснащення його сучасною системою автоматичного пожежегасіння;

- забезпечення температурно-вологісного режиму зберігання документів.

 

Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком.

Програма дасть змогу забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи та сконцентрувати зусилля місцевих органів виконавчої влади на виконанні визначених завдань.

 

3. Очікувані результати

 

Завдяки реалізації Програми очікуються наступні результати:

- створення належних умов для гарантованого зберігання документів НАФ (станом на 01 січня 2017 року – 14,594 тис. справ) та документів з особового складу (199 справи);

- зміцнення матеріально-технічної бази архівного сектору та поліпшення умов роботи його працівників;

- поліпшення рівня зберігання і користування документами Національного архівного фонду та підвищення інтенсивності використання ретроспективної інформації її користувачами;

- задоволення у необхідних обсягах потреб громадян, суспільства і держави в інформації.

 

 4. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить тис. грн. 

 

Роки

 

Обсяги фінансування, тис. грн.

2017

14,00

2018

11,00

2019

2,00

2020

52,00

2021

2,00

Всього:

81,00

 

Керуючий справами районної ради В.І.Любак

 

Додаток 2

 

Заходи щодо розвитку архівної справи в Каховському районі

на 2017-2021 роки

 

Найменування заходів

Відповідальні за виконання

Термін виконання (роки)

Орієнтовні обсяги фінансування

У т. ч. за роками

Джерела фінансування

2017

2018

2019

2020

2021

місцевий бюджет

інші (вказати)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Придбання техніки і витратних матеріалів для створення належних умов для зберігання документів Національного архівного фонду і використання його інформації:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Придбання багатофункціонального обладнання,

фотоапарату

Архівний сектор Каховської районної державної адміністрації

 

2017-2018

 

9,00

 

5,00

 

4,00

 

--

 

--

 

--

 

районний бюджет

 

1.2 Придбання витратних матеріалів для виконання робіт, спрямованих на поліпшення фізичного стану документів і роботи обладнання (папір, тонери, картриджі, папки, картон, матеріали для палітурних робіт, обкладинки, клей) 

 

 

 

 

Архівний сектор Каховської районної державної адміністрації

 

2017-2021

 

10,00

 

2,00

 

2,00

 

2,00

 

2,00

 

2,00

 

районний бюджет

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

2. Забезпечення температурно- вологісного режиму зберігання документів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Придбання кондиціонеру,   витяжної системи вентиляції

 

Архівний сектор  районної державної адміністрації

 

2017-2018

 

10,00

 

7,00

 

3,00

 

--

 

--

 

--

 

районний

бюджет

 

 

2.2 Придбання приладів для вимірювання та контролю температурно-вологісного режиму в архівосховищах

 

Архівний сектор  районної державної адміністрації

 

2018

 

2,00

 

--

 

2,00

 

--

 

--

 

--

 

районний бюджет

 

3. Підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архівних установ проектування та встановлення системи автоматичного пожежогасіння)

 

Архівний сектор  районної державної адміністрації

 

2020

 

50,00

 

--

 

--

 

--

 

50,00

 

--

 

районний бюджет

 

Разом

 

 

 

14,00

11,00

2,00

52,00

2,00

 

 

Разом за Програмою   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,00

 

Надрукувати