header

№ 204 Про районну програму «Діти Каховщини »

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА   

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХV сесії VІІ скликання

 

23.03.2017р. № 204

 

Про районну  програму

 «Діти Каховщини »

 

З метою попередження  у районі дитячої бездоглядності, безпритульності та соціального сирітства, створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі, розглянувши лист голови районної державної адміністрації від 21.02.2017 р. № 07-01-15/ 203  про  районну програму «Діти Каховщини» та відповідне розпорядження  голови райдержадміністрації від 21.02.2017 р. № 77, враховуючи  висновки  і рекомендації  постійної  депутатської  комісії  з  питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я  та  соціального  захисту  населення,   керуючись  ст.43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну  програму  «Діти Каховщини» на 2017-2020 роки  (додаток 1).

2. Затвердити заходи на виконання районної програми «Діти Каховщини»  на 2017 – 2020 роки  (додаток 2).

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

 

Голова районної ради Т.С.Тертична

                                                              

Додаток 1

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

«ДІТИ КАХОВЩИНИ»

 

1.

Ініціатор розроблення Програми, безпосередній розробник

Служба у справах дітей  районної державної адміністрації

2.

Підстава для розроблення Програми

Закон України  «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства».

3.

Координатор реалізації Програми

Служба у справах дітей  районної державної адміністрації

4.

Учасники Програми

Відділ освіти, молоді та спорту, управління соціального захисту населення районної державної адміністрації,  районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Каховський ВП ГУНП в Херсонській області, виконкоми сільських, селищної рад 

5.

Термін реалізації Програми

2017-2020 роки

6.

Рівень бюджетів, які беруть участь  у виконанні Програми

Районний бюджет

 

Загальні положення

Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та інші спеціальні установи для дітей» службою у справах дітей районної державної адміністрації організована робота щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження бездоглядності, безпритульності серед дітей Каховського району. 

На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування служби у справах дітей  перебуває 138 дітей вказаної категорії, із них  під опікою, піклуванням перебуває 121 дітей, в ПС, ДБСТ - 17 дітей. 100% дітей охоплено сімейними формами влаштування. Влаштовано протягом року всього 22 дітей: 14 – під опіку/ піклування, 1 – до ПС,  8 дітей усиновлено.  На території району   функціонує 4 прийомні сім’ї, в яких проживає 11 дітей та 1 ДБСТ, в якому проживає 7 дітей, позбавлених батьківського піклування. Службою поставлено на облік 21 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Службою у справах дітей організовано та проведено і 38 профілактичних рейдів «Діти вулиці», під час яких обстежено 68 сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, перевірено 22 торгівельних закладів щодо продажу дітям алкоголю, тютюну. Проводяться Дні правових та медичних знань у навчальних закладах району згідно затверджених графіків.  Спеціалістами служби у справах дітей надано громадянам та дітям близько 600 правових консультацій щодо захисту прав та інтересів дітей.  Протягом 2016 рок спеціалісти служби взяли участь у близько 30 засіданнях Каховського міськрайонного суду щодо захисту прав дітей. 

Службою забезпечено функціонування  єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», де  ведуться електронні банки даних дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадян, які згодні й можуть взяти на виховання дітей зазначеної категорії, банк даних дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

Проведено відзначення Дня захисту дитини, Дня усиновителя, Дня знань, Всесвітнього дня дитини, День Святого Миколая, новорічні та Різдвяні свята, під час яких діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, кращі усиновителі, прийомні батьки, опікуни отримали подарунки.

У той же час актуальними залишаються  питання: підвищення ефективності та своєчасності діяльності органів опіки та піклування, спрямованої на профілактику бездоглядності та безпритульності дітей, вчасного виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм необхідної допомоги, спрямованої на підвищення соціальної захищеності, недопущення соціального сирітства, жорстокого поводження з дітьми, подальшого розвитку в районі форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Мета та завдання   Програми 

Програма передбачає протягом 2017-2020 років здійснити комплекс заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку. Метою Програми є  створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сімейному середовищі, попередження дитячої бездоглядності, безпритульності та соціального сирітства, удосконалення діяльності та взаємодії органів опіки та піклування в напрямку раннього виявлення сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах,  підвищення рівня соціальної захищеності, економічної спроможності родин  з дітьми та зміцнення батьківського виховного потенціалу. 

Основні напрямки реалізації завдань програми

Удосконалення діяльності органів опіки та піклування в напрямку раннього виявлення сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, надання їм необхідної допомоги, спрямованої на підвищення рівня їх соціальної захищеності, економічної спроможності та зміцнення батьківського виховного потенціалу.

Подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для влаштування дітей у сім’ї;

Удосконалення механізму взаємодії місцевих органів влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей в сім’ях, де батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки, сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

Підтримка сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Підвищення рівня взаємодії  між службою у справах дітей, відділом освіти, управлінням соціального захисту населення, правоохоронними органами, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкомами сільських, селищної рад  з питань подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, здійснення соціального захисту дітей у районі.

Підвищення інформування  населення  щодо сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спектру послуг для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється службою у справах дітей районної державної адміністрації.

Про хід реалізації Програми служба у справах дітей районної державної адміністрації звітує відповідно до чинного законодавства.

    

Фінансове забезпечення програми

  Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування  Програми визначається щорічно при затвердженні районного бюджету на відповідний рік або при внесенні змін до нього. Головним розпорядником коштів  і виконавцем програми визначити службу у справах дітей районної державної адміністрації.

                       

Очікувані результати виконання програми

Виконання Програми надасть змогу: вдосконалити роботу у районі щодо захисту прав дітей; своєчасно виявляти дітей, які залишилися без догляду батьків. безпритульних, покинутих батьками, забезпечення їх влаштування до центру соціально-психологічної реабілітації, патронатних сімей; удосконалити процес реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей (впровадження методики надання соціально-психологічної та корекційної роботи з дітьми та їх батьками); розширювати спектр послуг для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та їх батьків; поширити практику сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; створити умови для активізації національного усиновлення; забезпечити доступ населення до повної та об’єктивної інформації питань  сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Керуючий справами районної ради            В.І.Любак

 

Додаток2

                                     

ЗАХОДИ 

на виконання районної програми «ДІТИ КАХОВЩИНИ»

 

 

 

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання заходу

 

 

1

2

3

4

І . ЗАПОБІГАННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СИРІТСТВУ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ТА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ

1.

Організація профілактичних рейдів в районі для виявлення причин, що зумовлюють бездоглядність, безпритульність, інші негативні прояви в дитячому середовищі.

2017-2020 роки

Служба у справах дітей, відділ освіти  районної державної адміністрації,

 РЦСССДМ, виконкоми сільських, селищної рад, правоохоронні органи

2.

Удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах:

- забезпечення формування та ведення загального банку даних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- здійснення моніторингу щодо соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах

2017-2020 роки

РЦСССДМ

виконкоми сільських, селищної рад

2.

Запобігання відмові батьків від дітей раннього віку, в тому числі дітей з вродженими вадами розвитку

2017-2020 роки

РЦСССДМ

3.

Забезпечення своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання

2017-2020 роки

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

виконкоми сільських, селищної рад

4.

Забезпечення ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які залишилися без батьківського піклування

2017-2020 роки

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

виконкоми сільських, селищної рад

5

Забезпечення функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

2017-2020 роки

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

6

Проведення виїзних нарад, засідань за «Круглим столом»з питань соціально-правового захисту дітей

2017-2020 роки

Служба у справах дітей , відділ освіти районної державної адміністрації

УСЗН,РЦСССДМ,

7

Проведення семінарів-навчань для працівників органів місцевого самоврядування з питань захисту прав, свобод, законних інтересів –сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх до сімейних форм виховання.

2017-2020 роки

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

8

Розробка, випуск та розповсюдження методичної літератури з питань профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, друкованої інформаційно-просвітницької продукції  із захисту прав дитини.

2017-2020 роки

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

ІІ.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

1.

Забезпечення своєчасного фінансування державної допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

2017-2020 роки

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

2

Розробка, випуск та розповсюдження методичної літератури, друкованої інформаційно-просвітницької продукції стосовно влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання.

2017-2020 роки

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

3

Проведення навчальних семінарів для працівників органів місцевого самоврядування з питань захисту прав, свобод, законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх до сімейних форм виховання.

2017-2020 роки

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

ІІІ.СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ

1.

Проведення благодійних акцій, святкових заходів для дітей соціально незахищених категорій з нагоди відзначення Дня захисту дітей (1 червня); Дня усиновлення (30 вересня); Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада), Новорічних та Різдвяних свят, організація роботи пунктів одноразового безкоштовного харчування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

2017-2020 роки

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

виконкоми сільських, селищної рад

2.

Забезпечити здійснення соціального інспектування та соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Забезпечити соціальне супроводження прийомних сімей  з метою надання їм різнобічного спектру соціальних послуг

2017-2020 роки

РЦСССДМ

 

   Керуючий справами районної ради            В.І.Любак

 

Надрукувати