header

№ 203 Про затвердження районної програми забезпечення дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків на період до 2019 року

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ХV сесії VІІ скликання

 

від  23.03.2017р. № 203

 

Про  затвердження  районної

програми  забезпечення дітей-сиріт  та 

дітей,позбавлених батьківського 

піклування,осіб з їх числа соціальним

 житлом та створення для них соціальних  

гуртожитків на період до 2019 року

 

 

 З метою соціального захисту і створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, розглянувши  лист голови районної державної адміністрації від  17.02.2017 р. № 21-01-15/161 про районну програму забезпечення дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків на період до 2019 року , відповідні розпорядження голови районної  державної  адміністрації  від 15.08.2016 року № 281, від 18.01.2017 № 20, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити районну програму забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків на період до 2019 року (додаток № 1).

2.Затвердити заходи щодо виконання районної  Програми забезпечення дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків на період до 2019 року (додаток №2).

3. Рекомендувати головам сільських та селищної рад після затвердження Програми забезпечити розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних програм.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

 Голова районної ради                                                                             Т.С.Тертична

                                                                                                                                             

Додаток 1

до рішення ХV сесії Каховської                                                                                                         

районної ради VІІ скликання                                                                             

23.03.2017р. № 203

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків на період до 2019 року

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Каховська районна державна адміністрація

2

Розробник Програми

Каховський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

3

Відповідальні виконавці Програми

Каховський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми сільських (селищної) рад.

4

Учасники Програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації, відділ ЖКГ районної державної адміністрації

5

Термін реалізації Програми

2016 – 2019роки

6

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний, селищний, сільські бюджети

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:

 

 

 

Обсяги коштів визначаються рішеннями місцевих рад

 

 

 

з місцевих бюджетів

 

з інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України

 

8

Основні джерела фінансування Програми

Районний, селищний, сільські бюджети та інші джерела, не заборонені чинним законодавством

 

1. Загальна частина

Відповідно до статей 32, 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування (за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу чи відповідні заклади) несуть відповідальність за збереження житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і повернення його після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей. У разі відсутності  житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в позачерговому порядку протягом місяця повинні забезпечити дітей вказаної категорії, а також осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом.

На даний час у Каховському районі на первинному обліку перебуває 140 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них  мають житло: на праві власності – 4, на праві користування – 101;  35 дітей не мають житла.

Для вирішення вказаних проблем розроблено проект районної програми про забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом.

 

2. Мета та основні завдання Програми

  Метою Програми є формування взаємопов'язаних завдань і заходів, реалізація яких забезпечить створення житлового фонду соціального призначення, його функціонування і використання для захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на отримання житла.

Для реалізації Програми необхідно визначити реальну потребу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у житловому фонді соціального призначення, сформувати житловий фонд соціального призначення за рахунок вільного житлового фонду, забезпечити вивчення питання можливості створення  соціального гуртожитку на умовах співфінансування із районного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

У зв’язку з цим основними завданнями Програми є:

- удосконалення обліку забезпечених житлом, а також обліку дітей вказаної категорії, осіб з їх числа, стосовно забезпечення житлом, удосконалення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують забезпечення соціальним житлом;

- організація постановки на соціальний квартирний облік та квартирний облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- створення житлового фонду соціального призначення, у тому числі за рахунок нового будівництва та квартир чи будинків поточного звільнення житлового фонду соціального призначення, в обсязі 5% від потреби (орієнтовної);

- вивчення питання можливості створення соціального гуртожитку; 

- вжиття заходів зі збереження, впорядкування, недопущення втрати наявного житла, закріпленого за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та особами з їх числа;

- здійснення моніторингу виконання Програми.

Заходи щодо виконання Програми зазначені в додатку.

 

3. Фінансове забезпечення Програми

           Реалізація Програми передбачається за рахунок коштів місцевих бюджетів у межах їх фінансових можливостей та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

4. Очікувані результати від виконання Програми

  Виконання Програми дасть змогу:

          - забезпечити координацію роботи районної державної адміністрації, виконкомів сільських та селищної рад, громадських  організацій, соціальних служб щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, на отримання житла;

- створити житловий фонд соціального призначення;

- забезпечити соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які не мають закріпленого за ними житла;

- забезпечити тимчасове проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у соціальному гуртожитку;

- підвищити рівень відповідальності та ефективності діяльності органів виконавчої влади в питаннях захисту прав дітей;

-   об’єднати  зусилля  держави та суспільства у створенні житлового фонду для категорій населення, які мають на це право;

- підвищити рівень захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які відповідно до чинного законодавства потребують соціального захисту, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла із житлового фонду соціального призначення.

 

 

Керуючий справами районної ради                                                   В.І.Любак

 

Додаток 2

ЗАХОДИ

щодо виконання районної Програми  забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом та створення для них соціальних гуртожитків на період до 2019 року

№ п/п

Пріоритетні завдання

заходи

виконавці

Термін виконання

Джерело фінансування (тис.грн.)

Інші джерела фінансування

Кількісні та якісні показники

всього

обласний бюджет

місцеві бюджети

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Забезпечення  захисту житлових  та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

1

Забезпечення дотримання  вимог чинного законодавства  щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа ,  а також щодо забезпечення їх житлом

1.1.                  Проводити щорічний моніторинг діяльності органів опіки та піклування  щодо збереження  житла, яке на праві власності  користування належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування .

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 25 червня

 

 

 

 

Аналіз потреб дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа для подальшої індивідуальної роботи.

1.2.                  Здійснювати контроль за своєчасним набуттям дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, права  спадщини на нерухоме майно (у т.ч. цінні папери, грошові заощадження тощо) за законом та заповітом.

 

 

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 січня та 10 липня

 

 

 

 

Кількість переоформленої спадщини  на житло та майно

 

 

1.3.                  Забезпечити призначення особи, яка буде представляти інтереси  дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на час здійснення  права на спадкування,  у випадках, коли така дитина є спадкоємцем нерухомого майна.

 

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 січня та 10 липня

 

 

 

 

Кількість збереженого житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

1.4.                  Забезпечити ведення та оновлення обліку  (реєстру) нерухомого майна дітей-сиріт ат дітей, позбавлених батьківського піклування, його збереження, встановлення опіки над нерухомим майном , яке на праві власності належить дітям вказаної категорії

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Оновлення обліку  (реєстру) нерухомого майна  вказаної категорії дітей.

 

 

1.5.   1.5.Активізувати роботу із  запобігання незаконному  відчуженню майна,  в тому числі  житлової площі, що на праві власності користування належить дітям відповідної категорії

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Кількість прийнятих рішень  щодо запобігання  незаконному  відчуженню майна,  в тому числі  житлової площі, що на праві власності  користування належить дітям.

 

 

1.6.   1.6.Здійснювати контроль  щодо недопущення  накопичення боргів за комунальні послуги  за житло, яке на  праві власності  належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування .

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Кількість вирішених питань  щодо погашення  заборгованості  з комунальних послуг

 

 

1.7.                  Заслуховувати  на засіданнях комісії  з питань захисту  прав дитини райдержадміністрації звітів опікунів та піклувальників  про стан збереження  нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, сільські (селищна ) ради (за згодою).

постійно

 

 

 

 

Кількість прийнятих рішень щодо збереження  нерухомого майна  дітей відповідної категорії.

 

 

1.8.                  Здійснювати в період з 01 жовтня до 31 грудня перереєстрацію громадян  із числа осіб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку, висвітлення цієї інформації на сайтах органів місцевого самоврядування

сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Оновлення квартирного обліку, виконання Правил обліку громадян , які потребують  поліпшення житлових умов,  і надання їм  жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 01 грудня 1984 року  №470, кількість розміщених інформацій

Визначення потреби громади  у соціальному житлі  та забезпечення  обліку  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа, що потребують  таке житло .

2.

Вивчення потреб  забезпечення  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом

2.1.здійснювати аналіз контингенту  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують навчання  у загальноосвітніх  ( у тому числі інтернат них) закладах області, перебувають у сім*ях опікунів, піклувальників, прийомних  сім*ях, дитячих будинках сімейного типу та планують  повернутися  за місцем походження , щодо наявності  чи відсутності   в них житла, стану його утримання та визначення потреб  у забезпеченні  їх соціальним житлом

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 1 0 липня

 

 

 

 

Забезпечити житлом  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

Впорядкування  існуючого житла , яке на праві власності належить  дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа

3.

Впорядкування приміщень, що знаходяться  у власності  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  (за результатами  щорічної інвентаризації житлових приміщень)

3.1. проводити ремонт житла, що знаходиться  у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з урахуванням  встановлених  санітарних  і технічних  вимог, вирішувати питання  щодо  погашення заборгованості  з комунальних послуг  і за результатами  щорічної інвентаризації  житлових приміщень на виконання плану  заходів, затверджених  розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16 лютого 2015 року №82)

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Проведення ремонтних робіт, погашення заборгованості  з комунальних послуг

Формування  житлового фонду  соціального призначення

4

Формування житлового фонду  соціального призначення  для забезпечення  потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

4.1. здійснити інвентаризацію  житлових та інших  приміщень, що можуть бути  переобладнані  під соціальне житло  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , осіб з їх числа

сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Кількість житлових та  інших приміщень, що можуть бути переобладнані  під соціальне житло  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.

 

 

4.2. здійснити реконструкцію  існуючих  жилих будинків,   а також переобладнане  нежилих будинків у жилі для потреб  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 липня та  10 січня

 

 

 

 

Кількість реконструйованих  жилих будинків; кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що отримали житло.

 

 

4.3. передача до комунальної власності  житла вилученого   на підставі  судових рішень або визнаного  в установленому законом  порядку безхазяйним  чи відумерлим для потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Кількість  переданого житла  до комунальної власності; кількість дітей та осіб зазначеної категорії отримали житло.

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

5

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

5.1. вжити заходів щодо передачі  житла у власність дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування , якщо право користування  цим житлом є лише у неї

Служба у справах дітей РДА, сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Кількість переданого житла  відповідній категорії дітей та осіб

 

 

5.2. вживати заходів  щодо визнання  права на житло  дітей з сімей, де батьки позбавлені батьківських прав,  у випадках  їх фактичного  там проживання, коли це право  не закріплене юридично

Служба у справах дітей РДА, сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 липня та 10 січня

 

 

 

 

Кількість дітей вказаної категорії за яким закріплено житло.

 

 

5.3. забезпечити виділення  житла за договором найму дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського  піклування, особам з їх числа,  які є братами  та сестрами

сільські (селищна ) ради (за згодою).

 

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Забезпечення дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тимчасовим житлом

 

 

5.4. Вживати заходів щодо створення комплексу соціальних закладів Херсонського обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та центру соціально- психологічної допомоги (інформація щодо обсягу КОШТІВ 3 міських та районних бюджетів, виходячи 3 кількості осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що потребують забезпечення житлом)

Районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сільські (селищна ) ради (за згодою).

Щороку до 10 січня

 

 

 

-

Забезпечення дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тимчасовим житло

 

 

5.5. Залучити громадські та благодійні організації до надання та забезпечення дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа соціальним житлом

сільські (селищна ) ради (за згодою).

 

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Забезпечення дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тимчасовим житлом

 

 

5.6. Передбачити, з урахуванням потреб районів, міст області, виділення коштів на будівництво житла та придбання квартир для дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

сільські (селищна ) ради (за згодою).

 

Щороку до 10 січня

 

 

 

 

Кількість наданих соціальних квартир

Інформаційно-роз’язнювальна робота

6.

Організація інформаційно- роз ’ яснювальної роботи

6.1. Проводити роз’яснювальну роботу серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вжиття відповідних заходів щодо забезпечення їх житлом

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Щороку до 10 липня та 10 січня

 

 

 

 

Кількість проведених заходів для дітей та молоді

 

 

6.2. Забезпечити роботу з соціальної адаптації дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших і випускних класів інтернатних закладів

відділ освіти, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Щороку до 10 липня та 10 січня

 

 

 

 

Кількість охоплених роботою дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

6.3.Здійснювати інформаційну та роз’яснювальну роботу серед осіб 3 числа дітей-сиріт, які навчаються у загальноосвітніх, спеціальних та вищих навчальних закладах, стосовно їх прав на забезпечення житлом, шляхів розв’язання житлових проблем, послуг, що надають центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

відділ освіти РДА

Щороку до 10 липня та 10 січня

 

 

 

 

Кількість проведених заходів, кількість охоплених ними осіб

 

 

6.4. Проводити для працівників органів місцевого самоврядування навчальні семінари з питань захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Щороку до 10 липня та 10 січня

 

 

 

 

Кількість проведених заходів/охоплених осіб

                         

 

  

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                                                                                         В.І.Любак

 

Друк