header

№ 124 Про створення комісії по вирішенню питань щодо звільнення непрацездатних громадян від плати за надання соціальних послуг КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

 

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                РІШЕННЯ                                

ІХ сесії VІІ скликання

 

 

від 26.10.2016р.  № 124   

Про створення комісії  по  вирішенню питань щодо  звільнення  

непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг

КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)»

 

 

Розглянувши звернення Каховської районної державної адміністрації від 08.09.1016 року № 16-01-10/927 про створення комісії  по  вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», відповідно до пункту 7-1 Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Положення КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», затвердженого рішенням районної ради сьомого скликання від 25.03.2016,  враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення,  керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада 

 ВИРІШИЛА:

1. Створити комісію  по  вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг, які надаються КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» та затвердити її склад  (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комісію  по  вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг, які надаються КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (додаток 2).

3. Рішення VІІІ сесії районної ради від 17.06.2011р. № 106 «Про утворення комісії по вирішенню питань щодо звільнення непрацездатних громадян від оплати за надання соціальних послу» вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту,  охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

 

 

 Голова районної ради                                        Т.С. Тертична

 

 

Додаток 1                                                                                            

до рішення ІХсесії                                                                                                          

районної ради VІІ скликання                

від 26.10.16р. № 124

 

СКЛАД

комісії по  вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг, які надаються КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

 

Вакулич

Ольга Леонідівна - заступник голови районної державної адміністрації, голова комісії

Ільїна 

Юлія Миколаївна - начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, заступник голови комісії

Атаманова

Юлія Петрівна - в.о. директора КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Галушка

Ольга Миколаївна - голова постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення 

Єремейчук 

Ірина Сергіївна - начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Курява 

Любов Тимофіївна - завідувач відділення соціальної допомоги  вдома КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Любак 

Володимир Іванович - керуючий справами Каховської районної  ради 

 

 

 

Додаток 1  

до рішення ІХсесії 

районної ради VІІ скликання      

від 26.10.16р. № 124

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про комісію  по  вирішенню питань щодо  звільнення  непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг,

які надаються КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

1. Загальні положення

1.1. Комісія  по вирішенню питань  щодо  звільнення  непрацездатних   громадян   від плати за  надання  соціальних  послуг, які надаються КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (далі – Комісія) створюється Каховською районною радою для  вирішення  питань  звільнення  від  плати  за надання  соціальних  послуг громадян, які  не підпадають  під безоплатне  обслуговування.

1.2. Комісія є дорадчим органом районної ради, утвореним з метою посилення соціального захисту громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, шляхом звільнення від плати за надання соціальних послуг.

1.3. Положення про комісію (далі – Положення) та склад комісії, затверджуються рішенням районної ради за поданням районної державної адміністрації. Внесення будь-яких доповнень та змін до цього Положення чи його скасування здійснюється тільки на підставі рішення районної ради.

1.4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”, положенням про КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», затвердженого рішенням районної ради сьомого скликання від 25.03.2016, рішеннями районної ради, іншими нормативно - правовими документами, а також цим Положенням.

1.5. Комісія створюється з представників окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з вирішенням соціальних питань Каховського  району. Під час виконання покладених на неї завдань, при необхідності, Комісія взаємодіє з іншими установами та організаціями, представники яких можуть приймати участь в засіданнях Комісії за згодою. Припинення діяльності Комісії здійснюється на підставі рішення районної ради.

2. Завдання Комісії

2.1. З метою прийняття  соціально вивіреного рішення, виходячи з конкретних обставин, що склалися, Комісія детально вивчає питання щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, однак з  певних  причин не надають такої допомоги (малозабезпечені і отримують державну соціальну допомогу, в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, проживають за межами населеного пункту, перебувають за кордоном чи в місцях позбавлення волі, місце перебування родичів не встановлено тощо). 

2.2. Для вирішення питання щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», заявник подає на ім’я голови Комісії письмову заяву довільної форми, до якої додаються  документи, що  підтверджують  причину необхідності  звільнення, а саме:

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в наданні соціальних послуг;

- акт обстеження матеріально – побутових умов проживання;

- документи, підтверджуючі, що рідні  малозабезпечені і отримують державну соціальну допомогу;

- довідка від лікаря, що рідні залежні від психоактивних речовин, алкоголю;

- документи, підтверджуючі, що рідні перебувають у місцях позбавлення волі. 

- інші документи, які підтверджують особливі обставини, що склались в сім’ї.

3. Повноваження  Комісії:

3.1. Комісія вивчає обставини, які стали причиною звернення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах територіального центру.

3.2. Комісія при розгляді заяви повинна враховувати всі обставини, що склалися в сім’ї: матеріальні умови, склад і вік членів сім’ї, доходи, розмір платежів за комунальні послуги, стан здоров’я та інші умови проживання, що впливають на соціальну незахищеність громадянина.

3.3. Комісія має право одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ та організацій  всіх форм власності.

 

4.  Організація роботи Комісії

4.1. Голова Комісії організовує роботу Комісії у відповідності з законодавством. У разі відсутності голови Комісії (відпустка, відрядження, тимчасова втрата працездатності тощо) його обов'язки виконує заступник голови Комісії.

4.2. На засіданні Комісії по кожному зверненню доповідає секретар Комісії, на якого покладається обов’язок підготовки матеріалів до розгляду Комісією, а саме:

- приймає заяви та необхідні документи від громадян;

- реєструє та готує їх до розгляду на засіданні Комісії;

- забезпечує дотримання строків і порядку розгляду Комісією заяв та необхідних документів;

- повідомляє членів Комісії про місце і час проведення засідань;

- веде протоколи засідань Комісії;

- при  відмові у звільненні  від плати  за  соціальне  обслуговування  заявнику в триденний термін надає  письмову відповідь  із зазначенням  причини  відмови;

- забезпечує накопичення та збереження відповідних матеріалів.

4.3. Засідання Комісії проводиться в місячний термін від дати надходження заяв. Засідання Комісії проводиться відкрито та вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше половини загального складу Комісії.

4.4. Комісія приймає рішення щодо звільнення (відмову) непрацездатних  громадян від  плати за надання  соціальних  послуг, які надаються КУ «Каховський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» з врахуванням клопотання сільських та селищної рад.

4.5. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Комісії.

4.6. Рішення Комісії оформляється протоколом засідання, який підписується усіма присутніми членами Комісії.

4.7. Протокол засідання Комісії зберігається у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

4.9.  У разі прийняття рішення про відмову щодо звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) заявнику надається обґрунтована письмова відповідь про прийняте рішення.

 

 

Керуючий справами районної ради                           В.І.Любак

 

Надрукувати