header

№ 123 Про внесення змін до програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2016 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району до 2018 року

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                          РІШЕННЯ                           

 ІХ сесії VІІ скликання

від 26.10.2016р. № 123  

Про внесення змін до програми

економічного, соціального та 

культурного розвитку Каховського району

на 2016 рік та прогнозних макропоказників

економічного і соціального розвитку

району до 2018 року

 

Розглянувши  лист райдержадміністрації  від 12.09.2016 року № 12-01-12/ 942 про внесення змін до  Програми економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2016 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району до 2018 року» , затвердженої рішенням  V сесії районної ради шостого скликання  від 25.03.2016 року № 26 та відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 07.09.2016 року № 308, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань планування, 

бюджету, фінансів та оподаткування, керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до рішення V сесії районної ради шостого скликання  від 25.03.2016 року № 26 «Про  програму економічного, соціального та культурного розвитку Каховського району на 2016 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району до 2018 року, а саме : 

1.1. Доповнити  підрозділ «Основні завдання на 2016 рік» розділу 2.2.1. «Охорона здоров’я.» пункту 2.2. «Гуманітарна сфера.»  частини 2. «Підвищення якості населення.» зазначеної Програми вісімнадцятим абзацем слідуючого змісту:

«-виділення субвенції з районного бюджету обласному бюджету на співфінансування проведення капітальних ремонтів будівель та споруд обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в сумі 21 600 грн. за рахунок спрямування коштів загального фонду районного бюджету отриманих як інша субвенція з бюджету Роздольненської сільської ради.» 

1.2. Доповнити підрозділ «Основні завдання на 2016 рік.» пункту 3.1. «Житлово-комунальне господарство.» частини  3.«Розвиток інфраструктури життєзабезпечення.» зазначеної Програми наступним завданням:

«-виділення субвенції обласному бюджету на співфінансування робіт, які будуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а саме: на проведення капітального ремонту системи водопостачання по вулицях Садовій, Українській, Хмельницькій, Будівельників с. Дудчине  Каховського району за рахунок спрямування коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) районного бюджету отриманих як інша субвенція з бюджету Дудчинської сільської ради».   

2. Пункт  4. додатку до Програми 4. «Перелік  пріоритетних інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації»   викласти в редакції згідно додатку, що додається.

   

 

Голова районної ради Т.С. Тертична

 

 Додаток                                                                                                                                                                                 

до рішення  ІХ сесії районної ради                                                                                                                                                                                 

сьомого скликання                                                              

від 26.10.16р. № 123    

 

4.Перелік пріоритетних інвестиційних проектів, що пропонуються до реалізації

з/п

Основні інвестиційні проекти, спрямовані на забезпечення

соціально-економічного розвитку району

Рік початку

і закінчення

реалізації проекту

 

Загальний обсяг фінансування

(тис. грн)

 

Обсяг фінансу-вання проекту

в 2016 році

(тис. грн)

Джерела фінансування в 2016 році

Очікувані результати реалізації

 

державний бюджет

(тис. грн)

обласний бюджет (тис. грн)

місцеві бюджети

(тис. грн)

кошти корпора-тивного (недер-жавного) сектору

(тис. грн)

благо-дійні внески, (тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Капітальний ремонт  системи водопостачання по вулиці Садовій,Українській,Хмельницькій, Будівельників  с. Дудчине  Дудчинської сільської ради

2016

3082,754

3082,754

2150,556

-

932,198

-

-

Покращення якості водопостачання  цілодобове забезпечення населення водою

 

Керуючий справами районної ради                                           В.І. Любак

 

Надрукувати