header

№ 81 Про затвердження Програми розвитку комунальної установи «Каховський районний будинок культури ім. Фрунзе»

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

VІ сесії VІІ скликання

від 26.05.2016р. № 81

 

Про затвердження Програми

розвитку комунальної установи

«Каховський районний

будинок культури ім. Фрунзе»

 

            На виконання пункту 4 прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити Програму розвитку комунальної установи «Каховський районний будинок культури ім. Фрунзе» на 2016-2018 роки (додається).

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                        Т.С.Тертична

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням VІ сесії

районної ради VІІ скликання

від 26.05.2016р. № 81

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «КАХОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ

БУДИНОК КУЛЬТУРИ ІМ.ФРУНЗЕ»

НА 2016 – 2018 роки

            Програма розвитку культури Комунальної установи «Каховський районний будинок культури ім.Фрунзе» визначає стратегію збереження, підтримки та розвитку культури у Каховському районі. Програма розрахована  на 2016 - 2018 роки та спрямована на виконання державних соціальних  програм, поставлених перед закладом культури, пошук  і розробку нових форм організації культурно - дозвільної діяльності, підвищення професійного рівня колективів художньої творчості, популяризацію культурних традицій, свят та обрядів українського народу, розвиток народної творчості, вивчення дозвільних потреб різних вікових категорій населення і залучення їх до активної участі у культурно-мистецькому житті району. Пріоритетним напрямом діяльності Комунальної установи «Каховський районний будинок культури ім.Фрунзе» (далі - РБК) буде і надалі робота з дітьми та молоддю, спрямована на формування у них любові до мистецтва, розвиток творчих здібностей, підтримку молодих талантів Каховщини.

            Основною метою Програми є:

            - забезпечення реалізації державної політики у сфері культури;

            - збереження культурних традицій краю;

            - створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості;

            - естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді району;

            - розвиток жанрів художньої творчості, та підвищення професійного рівня колективів художньої самодіяльності;

            - створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань району, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів.

            Основними завданнями Програми є:

            - проведення поточних ремонтних робіт у РБК;

            - реконструкція системи опалювання РБК;

            - забезпечення РБК новим обладнанням, аудіо - та світловою апаратурою, комплектами костюмів, меблями тощо;

            - підвищення культурно-дозвільного рівня РБК та клубних закладів району шляхом щомісячного проведення свят, конкурсів, фестивалів, тощо (згідно річних перспективних планів роботи РБК);

            - участі художніх колективів у районних і обласних конкурсах;

            - організації культурно-дозвільних програм до пам'ятних та святкових календарних дат.

Очікувані результати виконання Програми.

            Виконання Програми дасть змогу:

            - значно поліпшити стан культурного обслуговування населення Каховського району;

            - створити належні умови для збереження і розвитку української та інших національних культур;

            - поліпшити якість естетичного виховання та мистецької освіти дітей і молоді з урахуванням індивідуальних здібностей та особистих потреб;

            - забезпечити свободу літературної і художньої творчості, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

Механізм управління.

            Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та методичне забезпечення, здійснює відділ культури  райдержадміністрації.

Фінансування програми.

            Основним джерелом фінансування Програми - є кошти районного бюджету, передбачені на реалізацію її заходів, та кошти інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

            Бюджетні кошти виділяються виходячи з реальних можливостей на підставі норм і вимог, встановлених Бюджетним кодексом України.

            З метою роз'яснення завдань, визначених Програмою, передбачається здійснити такі заходи,які додаються до Програми.

Керуючий справами районної ради                                                  В.І.Любак

 

            Додаток

           до  Програми

З А Х О Д И

щодо  реалізації Програми  розвитку  культури Комунальної установи «Каховський районний будинок культури ім.Фрунзе»

на  2016 – 2018  роки

Розділ 1.

Забезпечення населення Каховського району послугами Комунальної установи «Каховський районний будинок культури ім.Фрунзе» та створення комфортних умов для користувачів послуг і відвідувачів.

            1.1. Забезпечення функціонування та розвиток існуючого методичного центру комунальної установи «Каховський районний будинок культури ім.Фрунзе».

Директор РБК, методист І категорії РБК

Протягом  терміну  дії  Програми

            1.2. Вирішення питання щодо реконструкції системи опалення РБК ім.Фрунзе з відокремленим розташуванням топкової.

Директор РБК

(за узгодженням)

2016 - 2017 роки

            1.3. Здійснення поточних ремонтів районного будинку культури ім.Фрунзе.

Директор РБК 

(за узгодженням)

Протягом терміну дії Програми

            1.4. Заміна вікон та дверей в установі РБК.

Директор РБК 

(за узгодженням)

Протягом терміну дії Програми

Розділ 2.

Забезпечення розвитку культури Комунальної установи «Каховський районний будинок культури ім.Фрунзе».

            2.1. Підтримка діяльності клубних закладів, надання методичної та практичної допомоги керівникам колективів художньої творчості, створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості та народного мистецтва.

Відділ методичної роботи РБК

(за узгодженням)

2016 - 2018 роки

            2.2. Створення сприятливих умов для роботи аматорських колективів та окремих виконавців.

Директор РБК, відділ методичної роботи

(за узгодженням)

2016 - 2018 роки

Розділ  3. 

Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору Комунальної установи «Каховський районний будинок культури ім.Фрунзе».

            3.1. Участь художніх аматорських колективів та окремих виконавців, працівників у районних та обласних оглядах, конкурсах, фестивалях, святах, творчих звітах.

Працівники РБК та закладів

культури Каховського району

Постійно

(за узгодженням)

            3.2. Проведення театралізованих масових свят та обрядів, оглядів, конкурсів, фестивалів, тощо.

Працівники  РБК

Постійно

(за узгодженням)

            3.3. Відзначення пам’ятних дат та ювілеїв закладами культури району.

Працівники РБК та закладів

культури Каховського району

(за узгодженням)

2016 - 2018 роки

            3.4. Святкування державних, професійних та календарних свят.

Працівники  РБК

Постійно

(за узгодженням)

 

Керуючий справами районної ради                                                  В.І.Любак

Друк