header

№ 82 Про затвердження Програми розвитку комунальної установи «Каховська районна об’єднана бібліотека ім. М.І. Братана» на 2016-2018 роки.

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

VІ сесії VІІ скликання

від 26.05.2016р. № 82

 

Про затвердження Програми

розвитку комунальної установи

«Каховська районна об’єднана

бібліотека ім. М.І. Братана»

на 2016-2018 роки.

 

            На виконання пункту 4 прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити Програму розвитку комунальної установи «Каховська районна об’єднана бібліотека ім. М.І.Братана» на 2016-2018 роки (додається).

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                        Т.С.Тертична


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням VІ сесії

районної ради VІІ скликання

від 26.05.2016р. № 82

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

комунальної установи «Каховська районна

об’єднана бібліотека ім.М.І. Братана»

на 2016 – 2018 роки

І.Основною метою програми є :

          

Відповідно до Стратегії розвитку бібліотечної справи  на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»  робота бібліотеки у 2016-2018  роках буде направлена на:

-          Сприяння реалізації державної політики в суспільному житті країни.

-         Участь бібліотеки у реалізації національних, регіональних проектів, конкурсів, програм.

-          Засвоєння та інтенсивне впровадження комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та інформаційних ресурсів у   роботу.

-         Інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів бібліотеки на традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до них.

-          Розвиток читання через систему соціального партнерства.

-          Збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів.

-          Розвиток ефективних комунікацій.

-          Забезпечення професійному розвитку персоналу бібліотеки.

-          Модернізація  матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури.

-          Формування оптимального бібліотечного середовища з метою створення, належних  комфортних умов для раціональної організації роботи  користувачів.

ІІ. Формування, каталогізування та зберігання документних ресурсів бібліотеки

Формування документних  ресурсів. Обмін  документних  ресурсів

Зміст роботи

Форма заходу

Термін виконання

Читацька адреса

Відповіда льний

1.

Придбання документів-6000екз.:

книг-3500екз.;

періодичних видань-2500екз.         

Згідно

кошторису

Протягом

Календар ного року

Відділ

комплекту

вання

КУ КРОББ

2.

Вести реєстрацію та облік періодичних видань.

Картотеки,

журнали

Постійно

Бібліотеки

КУ КРОББ

3.

Приймати друковані матеріали за супровідними документами.

Акти, накладні

По мірі надходження

Відділ

комплекту

вання

КУ КРОББ

4.

Вилучення (щорічно)документів- 15000екз.:

загублені читачами-600екз.;

зношена-7000екз.;

застаріла-5000екз.;

періодичних видань-2400екз.

Акти на  вибуття

Протягом календар ного року

Відділ

комплекту

вання

КУ КРОББ

5.

Акція «Подаруй бібліотеці книгу».

Акція

Протягом календар ного року

Бібліотеки

КУ КРОББ

ІІІ.Організація  обслуговування  користувачів.

Основні середньорічні  показники діяльності КУ КРОББ

Зміст роботи

Обсяг на рік

І квартал план виконан

ня

ІІ квартал план виконання

ІІІ квартал план виконання

ІV квартал план

виконання

Обслуговування читачів

Районна бібліотека

1600

500

400

400

300

Районна бібліотека для дітей

1500

600

500

200

200

Сільські та селищні бібліотеки

11828

6240

3060

1274

1254

КУ КРОББ

14928

7340

3960

1874

1754

В т.ч. читачі – діти

Районна бібліотека

1430

600

430

200

200

Сільські та селищні бібліотеки

3125

1100

1000

200

825

КУ КРОББ

4555

1700

1430

400

1025

В т.ч. юнацтво

Районна бібліотека

800

250

200

150

200

Районна бібліотека для дітей

60

20

15

10

15

Сільські та селищні бібліотеки

1425

500

450

150

325

КУ КРОББ

2285

770

665

310

540

Книговидача

Районна бібліотека

32000

5000

9000

9000

9000

Районна бібліотека для дітей

25000

6350

6250

6100

6300

Сільські та селищні бібліотеки

228300

88690

57260

33400

48950

КУ КРОББ

285300

100040

72510

48500

64250

В т.ч. читачам – дітям

Районна бібліотека

20000

8000

4000

2000

6000

Сільські та селищні бібліотеки

89610

30000

25000

14610

20000

КУ КРОББ

109610

38000

29000

16610

26000

Відвідування

Районна бібліотека

12800

3000

3000

3000

3800

Районна бібліотека для дітей

8400

2200

2200

2000

2000

Сільські та селищні бібліотеки

92450

32127

24961

15741

19621

КУ КРОББ

113650

37327

30161

20741

25421

 

IV.Програмна та проектна діяльність бібліотеки

Зміст роботи

Форма заходу

Термін виконання

Читацька адреса

Відповіда льний

1

Участь бібліотеки у реалізації національних, регіональних проектів, конкурсів, програм.

Масові  заходи

  Протягом  року

Широке коло читачів,  юнацтво, діти

КУ КРОББ

2

Регіональний літературний конкурс ім. Ю.Голобородька «Зачаровані Таврією»

участь  у  конкурсі

січень-квітень

юнацтво, діти

КУ КРОББ

3

Міжнародний літературний конкурс «ФанФест»

участь  у  конкурсі

січень-квітень

діти

Районна бібліотека для дітей

4

Всеукраїнський конкурс (ІІІ етап) «Найкращий читач України-2016» («Велика Книга Читацьких Рекордів»)

участь у

конкурсі

лютий березень

діти

Районна бібліотека для дітей, сільські та селищні бібліотеки

5

«Відкрий свою книгу»

фестиваль

червень

юнацтво

Районна бібліотека

6

«Бібліотечна палітра Херсонщини»

фестиваль

вересень

бібліотекарі

Районна бібліотека

7

Обласний фестиваль волонтерських бригад «KsVolonterFest-2016.Сходинка четверта»

участь  у  фестивалі

протягом року

юнацтво,

діти

Районна бібліотека для дітей, сільські та селищні бібліотеки

8

Обласний Відкритий урок читання (30 вересня)

урок читання

вересень

діти

Районна бібліотека для дітей

                                              

V.   Основними  завданнями  Програми є:

проведення  поточних ремонтних  робіт у приміщеннях бібліотек;

-  проведення  поточних ремонтів  систем опалення та промивка батарей у районній та районній бібліотеці для дітей;

проведення ремонту даху районної бібліотеки;

проведення ремонту відмостки будівлі районної бібліотеки  та    районної бібліотеки для дітей;

заміна вогнеупорних дверей у книгосховищі районної бібліотеки та вхідних дверей у районній бібліотеці та районній бібліотеці для дітей ;

будівництво внутрішнього туалету у районній бібліотеці;

пидбання  комп’ютерів ,оргтехніки ,меблів ;

підвищення  культурно-дозвілевого та інформаційного рівня бібліотек району ;

проведення заходів (згідно річних перспективних планів роботи КУ КРОББ).

VI. Очікувані  результати  виконання  Програми

Виконання  Програми  дасть  змогу:

значно  поліпшити  стан  інформаційного та культурного  обслуговування  населення    Каховського району;

створити  належні  умови  для  збереження  і  розвитку  української  та    інших  національних  культур  та формування оптимального бібліотечного середовища з метою створення, належних  комфортних умов для раціональної організації роботи  користувачів.

модернізувати  матеріально-технічну  базу та інформаційно-технічну інфраструктуру.

засвоєння та інтенсивне впровадження комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та інформаційних ресурсів у   роботу.

збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів.

- Інтенсивний розвиток та актуалізація документно-інформаційних ресурсів бібліотеки на традиційних та електронних носіях і забезпечення доступу до них.

Розвиток ефективних комунікацій.

- Підтримка  діяльності  бібліотек району, надання методичної та практичної допомоги сільським бібліотекарям.

VII. Механізм управління

Координацію заходів, спрямованих на виконання Програми та методичне забезпечення здійснює відділ культури Каховської  районної державної адміністрації.

VIII. Фінансування програми

Основним джерелом фінансування Програми –є кошти районного бюджету, передбачені на реалізацію її заходів, та кошти інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

Бюджетні кошти виділяються виходячи з реальних можливостей на підставі норм і вимог, встановлених Бюджетним кодексом України.

 

Керуючий справами районної ради                                                       В.І.Любак

Друк