header

№ 41 Про Програму діяльності районної ради VII скликання та Положення про порядок відшкодування витрат депутатам районної ради у разі здійснення депутатських повноважень

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

V сесії VII скликання

від 25.03.2016р. № 41

Про Програму діяльності районної ради 

VII скликання та Положення про порядок

відшкодування  витрат депутатам  районної

ради у разі здійснення депутатських повноважень

        Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, та оподаткування, керуючись ст. ст. 10, 43, 45, 46, 49,61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 20, 32, 34  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  районна рада

ВИРІШИЛА:

     1. Програму діяльності районної ради  VII скликання та Положення про порядок відшкодування витрат депутатам районної ради  у разі здійснення депутатських повноважень затвердити (додаються).

     2. Рішення III сесії районної ради  шостого скликання від 21.12.2010 р. №21  «Про  Програму діяльності районної ради VI  скликання та Положення про порядок відшкодування  витрат депутатам  районної ради у разі здійснення депутатських повноважень» вважати таким, що втратило чинність.

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з  питань планування, бюджету, фінансів, та оподаткування.

Голова районної ради                                                             Т.С.Тертична

   

 

Додаток   №1                                                             

до рішення  V сесії районної ради                                                               

VII скликання                                                             

 від 25.03.16 року № 41

РАЙОННА   ПРОГРАМА

діяльності Каховської районної ради VII скликання

       Програма діяльності районної ради розроблена на підставі ст.ст. 10, 43, 45, 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 20, 32, 34  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та регламенту роботи Каховської районної ради VII скликання, затвердженого рішенням II сесії районної ради  VII скликання від 11.12.2015.року №4.

РОЗДІЛ I. Загальні положення

       Каховська районна рада – орган місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад населених пунктів району.

       Формування, діяльність, компетенція і функції районної ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами державних органів.

РОЗДІЛ II. Мета та основні завдання

       Програма діяльності Каховської районної ради VII скликання розроблена з метою забезпечення депутату районної  ради необхідних умов для повної і активної реалізації його прав і обов’язків.

       Основними організаційно – правовими формами роботи районної ради є сесії та засідання постійних депутатських комісій районної ради.

       Сесії районної ради проводяться згідно затвердженого плану роботи, в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, на яких розглядаються питання затвердження програми економічного, соціального і культурного розвитку району, цільових і комплексних програм, заслуховування звітів про їх виконання, затвердження районного бюджету, внесення змін до нього і затвердження звітів про його виконання, питання щодо управління об’єктами і майном спільної власності територіальних громад району та інші.

       Депутат, як представник інтересів окремої селищної, сільської територіальної громади та спільних інтересів громад всього району, бере участь у роботі сесії, користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради.  На період роботи сесії або постійних комісій він звільняється від виконання виробничих чи службових обов’язків з відшкодування  витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю за рахунок районного бюджету.

      Відшкодування витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, провадиться згідно Положення, затвердженого рішенням сесії районної ради VII скликання на період зазначеної каденції.

РОЗДІЛ III. Фінансове  забезпечення

       Реалізація цієї Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, сума яких затверджується сесією районної ради VII скликання  при прийнятті бюджету на черговий рік або при внесенні змін до нього. Головним розпорядником коштів  і виконавцем зазначеної програми є Каховська районна державна адміністрація.

РОЗДІЛ IV. Очікування результатів виконання

      Виконання Програми дасть змогу:

   - активізувати участь депутатів у соціальному, економічному та     культурному житті району;

   -   підвищити ефективність їх діяльності;

   -  підвищити авторитет районної ради VII скликання  серед населення Каховського району, активізувати спільну  громадську позицію;

   -   покращити процес підготовки, прийняття рішень ради, контроль за виконанням програми соціального, економічного та культурного розвитку району і виконанням районного бюджету, сприяти подальшому розвитку Каховського району та збільшенню доходної частини районного бюджету.

                                                          

Керуючий справами районної ради                                          В.І.Любак

Додаток   №2                                                               

до рішення  V сесії районної ради                                                               

VII скликання                                                               

від 25.03.16 р. № 41

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок відшкодування витрат депутатам районної ради

у разі здійснення депутатських повноважень

      Дане положення розроблено на підставі ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 32, 34 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та регламенту роботи Каховської районної ради VII скликання, затвердженого рішенням  II сесії районної ради  VII скликання від 11.12.2015.року №4.

       Повноваження депутата Каховської районної ради  VII скликання починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на першій сесії районної ради інформації про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії районної ради восьмого скликання.

       Депутат, який представляє інтереси окремої селищної, сільської територіальної громади та спільних інтересів громад всього району, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

       Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесії районної ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

        На час сесій, засідань, постійних комісій районної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих чи службових обов’язків з відшкодуванням витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю за рахунок районного бюджету.

        В районі 32 села із 44 не мають щоденного автобусного сполучення з Каховкою. Депутати приїздять на сесію особистим транспортом та автобусами міжміського сполучення, на яких не можуть напевно отримати квиток на проїзд.

     У зв’язку з такою ситуацією відшкодування витрат депутатам районної ради, які пов’язані з їх участю в пленарних засіданнях чергових сесій, проводяться по коду функціональної класифікації 250404 « Інші видатки» в розмірі  50,00 грн. кожному присутньому на сесії депутату районної ради VII скликання.

      Підставою для виплати депутатам зазначених коштів є розпорядження голови районної ради  про проведення чергової сесії та список реєстрації депутатів Каховської районної ради, завірений підписом голови районної ради та закріплений гербовою печаткою. Зазначені документи в день сесії надаються головному розпоряднику коштів (Каховській районній державній адміністрації).

       Головний розпорядник коштів отримує та видає зазначені кошти в день проведення сесії на підставі вищевикладених документів та керуючись власними розпорядчими документами.

      Відшкодування витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, щорічно підтверджується на сесії районної ради  при прийнятті районного бюджету на наступний рік.

      Дане Положення дійсне до закінчення каденції депутатів Каховської районної ради сьомого скликання.

Керуючий справами районної ради                                                            В.І.Любак

Надрукувати