header

№ 33 Про затвердження районної програми «Призовна дільниця» на 2016 – 2020 роки

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

V сесії VІІ скликання

                                                                         

                           

від  25.03.2016р. № 33

Про затвердження районної

програми «Призовна дільниця»

 на 2016 – 2020 роки

         Розглянувши клопотання райдержадміністрації від 14.01.2016 року № 21-01-15/31 та   розпорядження голови районної державної адміністрації від 31.12.2015 року № 524, беручи до уваги лист військового комісара Каховського об’єднаного міського військового комісаріату від 25.11.2015 року №2291, враховуючи висновки та рекомендації постійної   комісії  з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити районну програму «Призовна дільниця» на 2016 – 2020 роки (додаток 1).

2. Затвердити кошторис витрат на районну програму «Призовна дільниця» на 2016 рік ( додаток 2).

3. Фінансування програми проводити в межах коштів, затверджених в районному бюджеті на відповідний рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

Голова районної ради                                                               Т.С.Тертична

Додаток № 1

до рішення У сесії

районної ради VII скликання

від 25.03.16р. № 33

 

ПРОГРАМА

Призовна дільниця на 2016-2020 роки.

Районна програма «Призовна дільниця» розроблена на підставі Закону України « Про військовий обов’язок і військову службу». Військова служба в Збройних Силах України є державною службою особливого характеру, що полягає в професійній діяльності придатних до неї по стану здоров’я і віку громадян України, пов’язаної з захистом Батьківщини. Збройні Сили України комплектуються військовослужбовцями через військові комісаріати шляхом призову громадян на військову службу на підставі загального військового обов’язку. Прописка громадян до призовної ділянки проводиться з метою взяття на облік, визначення ступеня придатності до військової служби.

Для проведення приписки та призову громадян в Каховському районі утворюється призовна дільниця.

Для організації призову громадян на військову службу утворюється районна призовна комісія, забезпечення роботи якої здійснюється місцевими органами влади.

1.      Мета і задачі:

-         поліпшення взаємодії і матеріально – технічного забезпечення спільної роботи Каховської райдержадміністрації, сільських та селищної рад району, об’єднаного міського військового комісаріату (далі ОМВК), правоохоронних органів, відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, центральної районної лікарні ( далі ЦРЛ), та Районного центру первинної медико – санітарної допомоги ( далі РЦПМСД), Товариства сприяння обороні України (далі ТСОУ) та інших громадських  організацій по підготовці молоді до військової служби, приписці громадян до призовної дільниці та призову їх на строкову військову службу;

-         допризовна підготовка юнаків;

-         фізичне виховання допризовників;

-         підготовка призовників по військовим – технічним спеціальностям;

-         військова профорієнтація і добір кандидатів для вступу у вищі військові – навчальні заклади;

-         лікувально – оздоровча робота з призовниками;

-         приписка юнаків до призовної дільниці військового комісаріату;

-         призов громадян на строкову військову службу в Збройні Сили України.

2.      Керівництво проведення призовної роботи:

Загальне керівництво підготовкою і проведенням призовної роботи проводить Каховський об’єднаний міський військовий комісаріат на підставі:

-         Закону України « Про військовий обов’язок і військову службу», 2006р;

-         Постанови Кабінету Міністрів « Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову України на строкову військову службу»№ 352 від 21 березня 2002 року;

-         Наказу Міністра Оборони України №207 від 12.07.1999року « Положення про військову – лікувальну експертизу і медичний огляд у Збройних Силах України».

3. Заходи, які забезпечують виконання поставленої задачі:

3.1 Військове – патріотичне виховання молоді

№№

з/п

Основні задачі

Термін виконання

Виконавці

1

Відвідування допризовною і призовною молоддю місць бойової слави. Зустріч з ветеранами другої Світової війни.

Постійно

ОМВК (за згодою), районна рада ветеранів війни,праці і Збройних Сил (за згодою)                         

2.

Проведення місячників обороно масової роботи. Відвідування допризовною молоддю військових частин, знайомство з життям і побутом військовослужбовців

Лютий-грудень

ОМВК (за згодою)

3

Проведення урочистих проводів призовників на строкову військову службу в Збройні Сили України та інші військові формування

У період

призову

ОМВК (за згодою), сільські селищна ради,

відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Проведення військово– спортивної патріотичної гри  «Сокіл» («Джура»)

Березень-квітень

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, КЗ «РЦДЮТ», ДЮКФП

5

Висвітлення в засобах масової інформації матеріалів практичного досвіду організації патріотичного виховання, підготовки юнаків до служби в армії і виконання ними свого військового обов’язку

Постійно

ОМВК (за згодою), редакція газети

«Каховська зоря» ( за згодою)

3.2 Допризовна підготовка юнаків

1

                    

                       2

          3

              4                  

1.

Створення в навчальних закладах, на призовній дільниці куточків пропаганди законодавчих актів про строкову військову службу,службу за контрактом і військово-професійною орієнтацією молоді

Постійно

ОМВК (за згодою), відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

2

Проведення навчально-польових зборів на базі військових частин

Квітень-травень

ОМВК (за згодою), відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

3

Організація стрільб з учнями випускних класів з учбово - стрілкової зброї

Травень

ОМВК (за згодою), відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

4

Проведення навчально– методичних заходів з викладачами допризовної підготовки

Перед початком навчального року

ОМВК (за згодою), відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

5

Оновлення та вдосконалення навчально-матеріальної бази по допризовній підготовці юнаків

Постійно

ОМВК (за згодою), відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

3.3    Фізичне виховання допризовників

1

                    

                       2

          3

              4                  

1.

Проведення в районі спартакіад з допризовною і призовною молоддю по військово– прикладним видам спорту

Травень - вересень

ОМВК (за згодою), відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

3.4 Підготовка призовників по військових – технічних спеціальностях

1

                    

                       2

          3

              4                  

1.

Проводити добір юнаків для підготовки по військових – технічних спеціальностях,комплектувати навчальні взводи і передавати їх на навчання в навчальні організації ТСОУ

Відповідно до плану підготовки

ОМВК (за згодою), заклади ТСОУ  (за згодою)

2.

Організувати контроль за підготовкою фахівців для Збройних Сил України в навчальних організаціях ТСОУ

Згідно навчального плану

ОМВК (за згодою)

3.5 Військова профорієнтація добір кандидатів для вступу у військові – навчальні заклади

1

                    

                       2

          3

              4                  

1.

До початку приписки до призовної дільниці та при її проведенні пропагандувати призначення Збройних Сил України і високе звання офіцера через засоби масової інформації,наочну бесіду в особистих бесідах.

Грудень - квітень

ОМВК (за згодою)

2.

Організація і проведення професійно-психологічного відбору юнаків, бажаючих вступити у вищі військові -  навчальні заклади

Березень - квітень

ОМВК (за згодою)

3.6 Лікувально-оздоровча робота з призовниками

1

                    

                       2

          3

              4                  

1

Проведення диспансеризації 14-16 літніх юнаків

Згідно плану

ОМВК (за згодою)

РЦПСМД (за згодою)       

2

Забезпечити закріплення всіх юнаків, визнаних при диспансеризації і приписці такими, що потребують лікування і спостереження, до лікувальних установ, а в них до лікарів-фахівців і контроль за їхнім оздоровленням

Після завершення диспансеризації і приписки

ОМВК (за згодою)

ЦРЛ( за згодою)

3.7 Приписка юнаків до призовної дільниці Каховського об’єднаного міського       військового комісаріату

1

                    

                       2

          3

              4                  

1

Проведення заходів, спрямованих на 100% охоплення громадян припискою до призовної дільниці і забезпечення їхньої явки для проходження приписки

У період проведення приписки

ОМВК (за згодою), сільські селищна ради,(за згодою),підприємства незалежно від форм власності ( за згодою)

2

Організація  оповіщення і виклику громадян для проходження приписки до призовної дільниці

У період проведення приписки

ОМВК (за згодою), сільські селищна  ради,(за згодою), підприємства незалежно від форм власності ( за згодою)

3

Виділення необхідної кількості технічних працівників для проведення приписки громадян до призовної дільниці

У період проведення приписки

Підприємства, установи згідно розпорядження голови райдержадміністрації ( за згодою)

4

Організація перевезення юнаків для проходження комісії з приписки

У період проведення приписки

ОМВК (за згодою)

5

Проведення медичного огляду громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці

У період проведення приписки

ОМВК (за згодою)

РЦПМСД ( за згодою)

6

Проведення професійно - психологічного відбору громадян, підлягаючих приписці до призовної дільниці

У період проведення приписки

ОМВК (за згодою)

7

Організація розшуку і доставки громадян, що ухиляються від проходження приписки

У період проведення приписки

ОМВК(за згодою)

Каховський відділ поліції ГУНП ( за згодою)

8

Забезпечення призовної дільниці медикаментами, медичним інструментарієм і майном

На період проведення приписки

ЦРЛ( за згодою)

9

Виготовлення бланків, документів для оповіщення і вивчення призовників

На період проведення приписки

ОМВК (за згодою)

10

Забезпечення канцелярськими виробами районної комісії по приписці громадян до призовної дільниці

У період проведення приписки

ОМВК (за згодою)

11

Забезпечення комп’ютерного обліку призовників і керування припискою через мережі і електрону пошту

У період проведення приписки

ОМВК (за згодою)

3.8 Призов громадян на строкову військову службу в Збройні Сили України

1

                    

                       2

          3

              4                  

1

Організація  оповіщення призовників, що підлягають черговому призову

У період проведення призову

ОМВК (за згодою), сільські селищна  ради, (за згодою), підприємства незалежно від форм власності ( за згодою)

2

Виділення необхідної кількості технічних працівників для проведення призову громадян до лав ЗС України

У період проведення призову

ОМВК (за згодою), сільські селищна  ради,(за згодою),підприємства незалежно від форм власності ( за згодою)

3

Організація перевезення призовників для проходження районної призовної комісії,доставка їх на збірний пункт для проходження огляду обласною медичною комісією

У період проведення призову

ОМВК (за згодою), сільські селищна ради,( за згодою)

АТП 16506

4

Проведення медичного огляду призовників

У період проведення призову

ОМВК (за згодою)

РЦПМСД

ЦРЛ( за згодою)

5

Організація і проведення тестування призовників,що підлягають відправці у війська

У період проведення призову

ОМВК (за згодою), відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації  

6

Організація розшуку і доставки призовників, що ухиляються від призову, для проходження призовної комісії

У період проведення призову

ОМВК (за згодою), Каховський відділ поліції ГУНП  ( за згодою)

7

Забезпечення призовної дільниці медикаментами, медичним інструментарієм і майном

У період проведення призову

ЦРЛ( за згодою)

8

Забезпечення призовної дільниці господарським майном

У період проведення призову

ОМВК (за згодою)

9

Виготовлення бланків, документів для оповіщення і вивчення призовників

У період проведення призову

ОМВК (за згодою)

10

Проведення поточного ремонту приміщень призовної дільниці

До періоду проведення

призову

ОМВК (за згодою)

11

Забезпечення канцелярськими виробами районної комісії по приписці громадян до призовної комісії

У період проведення призову

ОМВК (за згодою)

12

Забезпечення комп’ютерного обліку призовників і керування призовом через мережі і електрону пошту

У період проведення призову

ОМВК (за згодою)

4. Фінансове забезпечення.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету лише в частині виділення коштів на перевезення призовників на обласну призовну та медичну комісію, а також на обласний збірний пункт. Обсяг коштів на фінансування Програми визначається щорічно ,сесією районної ради при затвердженні районного бюджету на відповідний рік,або через процедуру внесення змін до нього.

Головним розпорядником коштів зазначеної програми визначити району державну

адміністрацію, виконавцем програми-ВАТ «АТП- 16506».

Керуючий справами районної ради                                          В.І.Любак

Додаток № 2

до рішення У сесії

районної ради VII скликання

від 25.03.16р. № 33

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ПО КОШТОРИСУ НА 2016 РІК

Розрахунок витрат кошторису на січень – листопад 2016 року:

Січень – 50 чоловік. відправка відмобілізованих до м. Херсон на обласний збірний пункт автобус А09212 БОГДАН(2000,0 грн.*2 =4000,0 грн.). Всьго за січень 2016 року 4000,0 грн.

Лютий – 50 чоловік. відправка відмобілізованих до м. Херсон на обласний збірний пункт автобус А09212 БОГДАН(2000,0 грн. *2 =4000,0 грн.). Всьго за лютий 2016 року 4000,0 грн.

Березень – 50 чоловік. відправка відмобілізованих до м. Херсон на обласний збірний пункт автобус А09212 БОГДАН(2000,0 грн. *2 =4000,0 грн.). Всьго за березень 2016 року 4000,0 грн.

Квітень – 25 чоловік відправка відмобілізованих до м. Херсон на обласний збірний пункт автобус А09212 БОГДАН(2000,0 грн. Всьго за січень 2016 року 2000,0 грн.

Вересень – 120 чоловік. відправка призовників до м. Херсон на обласний збірний пункт автобус «ПАЗ 4234» (2000,0 грн.*4 = 8000,0 грн.). Всьго за вересень 2016 року 8000,0 грн.

Жовтень-50 чоловік. відправка відмобілізованих до м. Херсон на обласний збірний пункт автобус А09212 БОГДАН(2000,0 грн.*2 =4000,0 грн.). Всього за жовтень 2016 року 4000,0 грн.

Листопад – 50 чоловік. відправка відмобілізованих до м. Херсон на обласний збірний пункт автобус А09212 БОГДАН(2000,0 грн.*2 =4000,0 грн.). Всьго за листопад 2016 року 4000,0 грн.

Вартість роботи автобусів:

-         марка автобус А 0212 БОГДАН - 2000,0 грн.

-         марка автобус «ПАЗ 4234» - 2000,0 грн.

Всього оплата транспортних послуг на січень-листопад 2016 року складає 30000,0 грн.

Січень – 4000,0 грн.

Лютий – 4000,0 грн.

Березень – 4000,0 грн.

Квітень – 2000,0 грн.

Вересень – 8000,0 грн.

Жовтень – 4000,0 грн.

Листопад – 4000,0 грн.

Керуючий справами районної ради                                          В.І.Любак

 

Надрукувати