header

№ 28 Про затвердження Комплексної програми з організації роботи громадських формувань з надання допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та боротьбі зі злочинністю в Каховському районі на 2016-2020 роки

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

V сесії VІІ скликання

                                                                         

від  25.03.2016р. № 28

Про   затвердження Комплексної програми

з організації роботи громадських формувань

з надання допомоги правоохоронним органам

у забезпеченні охорони громадського

порядку та боротьбі зі злочинністю

в Каховському районі на 2016-2020 роки

 

 

                  Розглянувши клопотання голови Каховської районної державної адміністрації від 23.02.2016 року № 03-01-11/181, розпорядження голови райдержадміністрації від 23.02.2016року № 55 « Про проект Комплексної програми з організації роботи громадських формувань з надання допомоги правоохоронним органам  у забезпеченні охорони громадського  порядку та боротьбі зі злочинністю в Каховському районі на 2016-2020 роки», враховуючи висновки та рекомендації постійної   комісії  з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Комплексну програму з організації роботи громадських формувань з надання допомоги правоохоронним органам  у забезпеченні охорони громадського  порядку та боротьбі зі злочинністю в Каховському районі на 2016-2020 роки ( додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації.

 

Голова районної ради                                                               Т.С.Тертична

 

 

Додаток

до рішення У сесії

Каховської районної ради VII скликання                                                                                           

від 25.03.16р. № 28 

 

Комплексна програма

з організації роботи громадських формувань з надання допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та боротьбі зі злочинністю в Каховському районі на 2016-2020 роки

Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

2.

Розробник програми

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації

3.

Співрозробники програми

 Каховський ВП ГУНП в Херсонській області, служба у справах дітей районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації,

5.

Відповідальний виконавець програми

Юридичний відділ апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, виконкоми сільських, селищної рад, Каховський ВП ГУНП в Херсонській області, Каховський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі РЦ СССДМ), Каховський міськрайонний центр зайнятості населення, засоби масової інформації.

7.

Терміни реалізації програми

2016 – 2020  роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Фінансування здійснюється за рахунок районного, селищного, сільських бюджетів та інших передбачених законодавством джерел

І. Визначення проблеми, на роз’язання якої спрямована Програма

      Комплексна програма з організації роботи громадських формувань з надання допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони публічного  порядку та боротьбі зі злочинністю в Каховському районі на 2016 - 2020 роки розроблена відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

    В основу реалізації Програми покладено принцип об'єднання зусиль місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності.

      У Каховському районі гостро стоїть питання щодо необхідності активізації участі населення у правоохоронній роботі, підтримки громадянами діяльності відділу поліціцї ГУНП, особливо у сільській місцевості. За нормативами, навантаження на одного дільничного інспектора поліції в сільській місцевості має становити 2,2 тис. осіб. Однак по району відповідне навантаження в середньому  становить 4 тис. осіб. Потреба відділу поліції ГУНП у дільничних інспекторах складає 2 особи.

   Такий стан справ знижує оперативність реагування на правопорушення, негативно впливає на рівень забезпечення громадського порядку та ефективності боротьби зі злочинністю. У зв'язку з цим широке залучення громадськості до правоохоронної діяльності набуває першочергового значення.

   Станом на 01 грудня 2015 року на території району нараховується 6 громадських формувань з охорони громадського порядку загальною чисельністю 72 члени. За участю громадських формувань проводяться рейди та відпрацювання території населених пунктів району, члени громадських формувань за допомогою працівників поліції виявляють порушників адміністративного законодавства. За участю громадських формувань протягом 2015 року розкрито 16 злочинів.

      На території району працюють 14 громадських помічників дільничного інспектора поліції, проте їх кількість, як і кількість громадських формувань з охорони публічного порядку має тенденцію до зниження. Так до 2014 року кількість громадських формувань по району складала 16 одиниць. Протягом 2014 - 2015 року не створено жодного громадського формування за відсутністю коштів на утримання. Потребує активізації також інформаційно-роз'яснювальна робота, що проводиться серед населення району, з метою доведення необхідності участі громадян в охороні громадського порядку, профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю.

    У цілому рівень участі громадян у правоохоронній роботі в районі є недостатнім. Такий стан справ зумовлений різними факторами. Одним з найболючіших питань у діяльності громадських формувань є низький рівень їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення, що не дозволяє повною мірою залучити громадян до відповідної роботи.

      Здійснення заходів, визначених Програмою, є важливою складовою процесу забезпечення публічного порядку та боротьби зі злочинністю на території району.                            

 

 II. Мета і завдання Програми

      Мета Програми полягає у забезпеченні ефективної підтримки місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та населенням діяльності правоохоронних органів, спрямованої на охорону громадського порядку і профілактики злочинності.

            Основними завданнями Програми є:

-         підвищення рівня правової освіти населення з питань участі у правоохоронній діяльності;

-         активізація залучення різних категорій населення та об'єднань громадян до охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;

-         підвищення ефективності функціонування громадських формувань шляхом удосконалення їх управління та розвитку організаційних структур;

-         поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності громадських формувань, громадських помічників дільничних інспекторів міліції;

-         забезпечення широкого висвітлення діяльності населення з охорони громадського порядку та профілактики злочинності.

IІІ. Очікувані результати від виконання Програми

     Виконання Програми дасть змогу:

-         посилити взаємодію правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади та органік місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю;

-         активізувати участь широких верств населення у правоохоронній діяльності;

-         забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку діяльності громадських формувань та громадських помічників дільничних інспекторів міліції;

-         підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ;

     -    поліпшити стан правопорядку в районі, створити додаткові умови для  

          забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики

          правопорушень.

ІV. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей районного, сільських і селищного бюджетів та інших передбачених законодавством джерел.

      V. Система управління та контролю ходу виконання Програми

     Координація та контроль за виконанням заходів Програми та використанням бюджетних коштів здійснюється юридичним відділом апарату районної державної адміністрації та фінансовим управлінням районної державної адміністрації.

   Учасники Програми (співвиконавці) що півроку до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, надають начальнику юридичного відділу районної державної адміністрації звіт про хід виконання ними заходів Програми.

Керуючий справами районної ради                                         В.І.Любак

Додаток 

до Комплексної програми

 ЗАХОДИ

до Комплексної програми з організації роботи громадських формувань з надання допомоги  правоохороним органам у забезпечені охорони громадського порядку та боротьбі зі злочиністю в Каховському районі на 2016-2020 роки

з/п

Найменування заходу

Відповідальні

виконавці

Строк

виконання, роки

тис.грн

усього

у тому числі

районний

бюджет

сільські,

селищний бюджети

1

2

3

4

5

6

7

                      І. Удосконалення управління та розвиток організаційних структур  

                                                         громадських формувань

1

Відновлення і забезпечення функціонування громадських пунктів охорони порядку як центрів координації роботи із забезпечення громадського порядку і безпеки громадян

Виконкомами сільських, селищної рад, Каховський ВП ГУНП в Херсонській області

2016-

2020

      -

     -

   -

2

Забезпечення інвентаризації, систематизації і ведення обліку громадських формувань, координації та контролю за їх діяльністю

Каховський ВП ГУНП, виконкомами сільських, селищної рад,  юридичний відділ апарату райдержадміні-страції

2016-

2020

    -

    -

    -

3

Введення у структурі органів місцевого самоврядування посад інспекторів з питань охорони громадського порядку або організації роботи з громадськими формуваннями

Виконкоми сільських, селищної рад

  2016-

  2020

   -

    -

   -

4

Проведення моніторингових соціологічних досліджень вивчення громадської думки щодо діяльності в районі громадських формувань, громадських помічників дільничних інспекторів поліції

Виконкоми сільських, селищної рад, Каховський ВП ГУНП, юридичний відділу апарату райдержадміні-страції

   2016-

   2020

     За

наявніс-

тю  коштів

За

наявністю  коштів

За

наявністю  коштів

              ІІ. Матеріально – технічне та фінансове забезпечення діяльності громадських

                     формувань, громадських помічників дільничних інспекторів поліції

6

Забезпечення дільничних інспекторів поліції в сільській місцевості, їх громадських помічників, громадських формувань службовими приміщеннями, меблями, засобами зв’язку та оргтехнікою.

Виконкоми сільських, селищної рад, Каховський ВП ГУНП

  2016-

  2020

За

наявністю  коштів

За

наявністю  коштів

7

Забезпечення фінансової підтримки, заохочення та стимулювання роботи громадських помічників дільничних інспекторів поліції, громадських формувань.

Виконкоми сільських, селищної рад, Каховський ВП ГУНП

  2016-

  2020

За

наявністю  коштів

За

наявністю  коштів

8

Виготовлення посвідчень та форменого одягу громадським помічникам дільничних інспекторів поліції.

За

наявністю  коштів

  2016-

  2020

За

наявністю  коштів

За

наявністю  коштів

           ІІІ. Інформаційне забезпечення діяльності щодо залучення населення до охорони

                                     громадського порядку та боротьбі зі злочинністю

9

Висвітлення у засобах масової інформації роботи громадських формувань, громадських помічників, дільничних інспекторів поліції  та запровадження тематичних рубрик у друкованих місцевих засобах масової інформації.

 Засоби масової інформації, веб - сайт  райдержадміні-страції, виконкоми сільських, селищної рад, Каховський

ВП ГУНП в області, юридичний відділ апарату райдержадміні-страції

  2016-

  2020

За

наявністю  коштів

За

наявністю  коштів

За

наявністю  коштів

                             

Керуючий справами районної ради                                               В.І.Любак

 

 

Надрукувати