header

№ 42 Про затвердження Положення про Грамоту та Подяку голови Каховської районної ради

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

V сесії VІІ скликання

25.03.2016р. № 42

Про затвердження Положення

про Грамоту та Подяку

голови Каховської районної ради

З метою відзначення і заохочення кращих працівників та колективів, які зробили вагомий внесок у діяльність територіальних громад Каховського району Херсонської області, створення і забезпечення матеріальних та духовних цінностей, досягли значних успіхів у виробничій, науковій, духовній та творчій діяльності, високого професіоналізму в економічній, науково-технічній, соціально-культурній, військовій та інших галузях, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Грамоту та Подяку голови Каховської районної ради, що додається.

2. Доручити голові районної ради своїм розпорядженням затвердити Положення про комісію з питань нагородження Грамотою та Подякою голови районної ради та її персональний склад.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення XХ сесії районної ради V скликання від 20 березня 2008 року № 279 «Про Грамоту та Подяку голови районної ради».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності і взаємодії з правоохоронними органами та засобами масової інформації та керуючого справами районної ради Любака В.І.

Голова районної ради                                                                           Т.С.Тертична


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення V сесії Каховської

районної ради VІІ скликання

25.03.16р.  № 42

ПОЛОЖЕННЯ

про Грамоту та Подяку голови Каховської районної ради

1. З метою заохочення та відзначення трудових досягнень у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та вагомий внесок у забезпечення соціально-економічного, науково-технічного, соціально-культурного розвитку Каховського району Херсонської області, за сприяння у становленні законності та правопорядку в районі встановлюються такі заохочувальні відзнаки Каховської районної ради:

Грамота голови Каховської районної ради (далі –Грамота);

Подяка голови Каховської районної ради (далі – Подяка);

2. Відзначення Грамотою або Подякою як правило, приурочується до державних, професійних свят, ювілейних дат тощо.

До нагородження можуть бути представлені колективи, окремі громадяни та працівники підприємств, установ, закладів і військових частин, усіх форм власності, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, депутати місцевих рад, члени громадських організацій і об’єднань, творчих та інших спілок району.

3. Грамотою або Подякою відзначаються особи, які працюють або проживають у Каховському районі, а також в інших регіонах України.

4. Висунення кандидатур до відзначення Грамотою або Подякою здійснюється гласно за місцем роботи трудовим колективом або безпосереднім керівником особи, яку представляють до нагородження, завчасно до дати державного, професійного свята, ювілею особи або іншої події, з якою пов’язане проведення заходів заохочення.

5. Подання про нагородження Грамотою або Подякою готується за підписом керівника підприємства, установи, закладу, військової частини з урахуванням конкретних і вагомих заслуг у виробничій, науковій, громадській, духовній або творчій діяльності, економічній, науково-технічній,
соціально-культурній, військовій та інших галузях з наведенням відповідного обґрунтування та події, з якою пов’язане заохочення (дата святкування).

До подання додається характеристика особи за місцем роботи, за підписом керівника, скріплена печаткою.

6. Подання для відзначення Грамотою або Подякою попередньо розглядається головою районної ради і надсилається до комісії з питань нагородження.

7. Комісія з питань нагородження, яка діє на підставі Положення про неї, розглядає питання про нагородження Грамотою або Подякою голови районної ради завчасно до дня нагородження.

8. Документи, зазначені в пункті 5 цього Положення, внесені з порушенням вимог цього Положення повертаються посадовій особі або органу, який вніс клопотання про нагородження.

9. Комісія з питань нагородження вносить пропозиції щодо нагородження голові районної ради.

10. Рішення про нагородження Грамотою, оголошення Подяки приймається головою Каховської районної ради, про що видається відповідне розпорядження.

11. Підготовка тексту Грамоти та Подяки, проекту розпорядження, а також облік відзначених осіб здійснюється виконавчим апаратом Каховської районної ради.

12. Підпис голови Каховської районної ради на Грамоті та Подяці скріплюється печаткою Каховської районної ради.

13. При відзначенні пам’ятних дат, історичних подій, ювілеїв підприємств, установ, закладів і військових частин та ювілеїв людей враховується, що пам’ятні дати історичних подій, ювілеї підприємств, установ, закладів і військових частин вперше відзначаються у 50-ту річницю, ювілеї видатних людей у день 50-річчя з дня народження, та жінок у день 55-річчя з дня народження.

Наступні відзначення для підприємств, установ, закладів, громадян не раніше як через 5 років.

14. Особи, відзначені Грамотою, Подякою, можуть бути повторно представлені до нагородження не раніше ніж через три роки після останнього відзначення.

15. Вручення Грамоти та оголошення Подяки здійснюється в урочистій обстановці головою Каховської районної ради або за його дорученням заступником голови Каховської районної ради, керуючим справами Каховської районної ради або депутатом районної ради, селищним, сільським головою та іншими посадовими особами.

16. Інформація про нагородження Грамотою та оголошення Подяки оприлюднюється на офіційному сайті Каховської районної ради та в засобах масової інформації.

17. Копія розпорядження голови районної ради про відзначення Грамотою або Подякою працівника направляється до відділу кадрів відповідного підприємства, установи, закладу, військової частини.

Запис про відзначення Грамотою або Подякою вноситься до трудової книжки у відомості про заохочення.

18.У разі втрати Грамоти та Подяки дублікат не видається.

Керуючий справами Каховської районної ради                                                В.І.Любак

Друк