header

№ 39 Про затвердження положення про комісію по наданню пільг батькам зі сплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у новій редакції

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

V сесії VІІ скликання

25.03.2016р. № 39 

 

Про затвердження положення

про комісію по наданню пільг батькам

зі сплати за харчування дітей у дошкільних

навчальних закладах у новій редакції

Розглянувши лист голови районної державної адміністрації від 29 грудня 2015 року № 17-01-10/1747 про внесення змін до положення про комісію по наданню пільг батькам зі сплати за харчування дітей у дошкільних закладах, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 19 Закону України
24 грудня 2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення про комісію по наданню пільг батькам зі сплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у новій редакції, що додається.

2. Затвердити склад комісії по наданню пільг батькам зі сплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, згідно з додатком.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення ХІV сесії Каховської районної ради VІ скликання від 14 березня 2012 року № 184 «Про затвердження положення про комісію по наданню пільг батькам зі сплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                   Т.С.Тертична


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення V сесії Каховської

районної ради VІІ скликання

25.03.16р. № 39

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію щодо надання пільг батькам зі сплати за харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах у новій редакції

1. Загальні положення

1.1 Положення про комісію щодо надання пільг батькам зі сплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у новій редакції
(далі - Положення) розроблено на виконання статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 року за № 953/7241.

1.2. Комісія щодо надання пільг батькам зі сплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (далі - комісія) утворюється Каховською районною радою.

Комісія керується постановою Кабінету Міністрів України від
22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року № 298/227, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за № 523/12397.

1.3. Комісію очолює заступник голови Каховської районної державної адміністрації.

1.4. До складу комісії входять представники відділу освіти, молоді та спорту Каховської районної державної адміністрації та Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти».

1.5. Комісія надає пропозиції щодо розміру плати для батьків за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах (підрозділах) усіх типів та визначає умови звільнення від плати або зменшення розміру плати.

1.6. Основне завдання комісії це розгляд та аналіз документів, необхідних для надання пільг батькам або особам, які їх замінюють, зі сплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, перевірка достовірності відомостей, що містяться у поданих документах та прийняття рішення комісії щодо можливості застосування пільгових умов оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

1.7. Комісія будує свою роботу через засідання, які проводяться по мірі надходження заяв, але не рідше одного разу на півроку.

1.8. Комісія після уважного вивчення наданих документів визначає право на зменшення розміру або звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (підрозділах) для батьків або осіб, які їх замінюють, в залежності від фінансування з районного бюджету.

1.9. Рішення комісії оформляється протоколом, на підставі якого готується розпорядження голови Каховської районної державної адміністрації.

1.10. Відповідне розпорядження голови Каховської районної державної адміністрації після підписання направляється до Каховської районної ради для розгляду та прийняття рішення на черговій сесії районної ради.

2. Звільнення від плати за харчування

2.1. Від плати за харчування дитини в дошкільних навчальних закладах звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах.

2.2. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», плата не справляється.

Підставою для звільнення від сплати є:

- комплект документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського піклування (рішення суду, рішення виконкомів селищних та сільських рад);

- документи, що підтверджують статус дитини-інваліда;

- довідка про призначення допомоги, видана управлінням праці та соціального захисту;

- довідка про склад сім’ї, виданої селищними, сільськими радами;

- свідоцтва про народження дитини;

- заява одного з батьків або особи, яка їх замінює.

3. Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних сімей

3.1. Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків або особи, яка їх замінює, у сім’ях яких троє і більше дітей.

3.2. При наданні пільг за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах нарівні з рідними дітьми враховуються падчерки та пасинки, які проживають у цій сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків, а також діти, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування тощо.

3.3. Для визначення становища сім'ї, яке надає їй право на пільгові умови плати за харчування, відповідно до законодавства надаються такі документи:

- свідоцтва про народження дітей;

- довідка про склад сім’ї, видана відповідною селищною, сільськими радами;

- документи, які підтверджують статус багатодітної сім’ї;

- заява одного з батьків або особи, які їх замінюють.

4. Звільнення батьків або особи, які їх замінюють від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів.

5. Якщо документи, перелічені в пунктах 2.2, 3.3, представлені батьками або особою, яка їх замінює, викликають у членів комісії сумнів щодо їх достовірності, комісія може зробити запит до підприємств, організацій, установ, які видали ці довідки, для проведення необхідних уточнень. При виявленні факту недостовірності документів, що дали право батькам на звільнення або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, плата з них справляється за весь період, на який батьки були звільнені від плати, або було зменшено її розмір, але не більше ніж за минулий рік та місяці поточного року.

6. З осіб, які не подали необхідних документів щодо пільг оплати харчування у дошкільному навчальному закладі, плата справляється в розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

7. Рішення про звільнення від плати на поточний рік не може бути підставою для списання заборгованості, яка склалася раніше.

Керуючий справами районної ради                                                  В.І.Любак


               

Додаток

до рішення V сесії районної

ради VІІ скликання

25.03.16р. № 39

С К Л А Д

комісії щодо надання пільг батькам зі сплати за харчування дітей

у дошкільних навчальних закладах

Голова комісії:

- заступник голови Каховської районної державної адміністрації.

Члени комісії:

- начальник відділу освіти, молоді та спорту Каховської районної державної адміністрації;

- директор Каховської районної комунальної установи «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти»;

- методист з дошкільного виховання районного методичного кабінету.

Керуючий справами районної ради                                                  В.І.Любак

 

Надрукувати