header

№ 31 Про Програму організації харчування окремих категорій дітей у навчальних закладах Каховського району

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

V сесії VІІ скликання

25.03.2016р. № 31

Про Програму організації харчування

окремих категорій дітей у навчальних

закладах Каховського району

         З метою забезпечення раціональним, якісним і безпечним харчуванням вихованців та учнів навчальних закладів району, відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», розглянувши лист голови районної державної адміністрації
від 25 лютого 2016 року № 17-01-10/194 про внесення на розгляд сесії проекту Програми організації харчування окремих категорій дітей у навчальних закладах Каховського району та відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 лютого 2016 року №57, враховуючи висновки і рекомендації постійної депутатської комісії районної ради з питань освіти, культури,
спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму організації харчування окремих категорій дітей у навчальних закладах Каховського району (далі – Програма), що додається.

2. Каховській районній державній адміністрації щороку надавати районній раді звіт про виконання заходів програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                        Т.С.Тертична

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення V сесії

районної ради VІІ скликання

25.03.2016р. № 31

ПРОГРАМА

організації харчування окремих категорій дітей у навчальних

закладах Каховського району

Паспорт Програми

1. Ініціатор розроблення Програми, безпосередній розробник Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
2. Підстава для розроблення програми Закон України від 24.12.2015 року № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови  Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах» (зі змінами)
3. Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, фінансове управління районної державної адміністрації, Каховська районна комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти», сільські та селищна ради 
4. Відповідальний виконавець Програми Каховська районна комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти»
5. Термін реалізації Програми 2016 рік
6. Джерела фінансування - районний бюджет;- бюджети сільських/селищної рад;- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

1. Загальні положення

          Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації навчально-виховного процесу є збереження здоров’я дітей, формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування учнів у навчальних закладах, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, формування у шкільні роки відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та формування культури харчування з ранніх років.

У зв’язку зі змінами, внесеними до деяких законодавчих актів України, Законом України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII гостро постало питання організації харчування учнів 1-4 класів. Навчання потребує високого розумового та фізичного навантаження, супроводжується значними енерговитратами, що обумовлює підвищену потребу цієї вікової групи у здоровому, збалансованому харчуванні. Не охоплені гарячим харчуванням в закладах освіти району діти учасників бойових дій, діти, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Програма організації харчування окремих категорій дітей у навчальних закладах Каховського району дасть можливість створити умови для збереження здоров'я дітей, забезпечення раціональним і якісним харчуванням учнів 1-4 класів та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для організації харчування дітей у пришкільних таборах відпочинку.

2. Мета та основні завдання

Основною метою Програми є:

- забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням з метою зменшення кількості захворювань дітей, підвищення їх розумової й фізичної діяльності;

- забезпечення якісного й безпечного харчування дітей у навчальних закладах, поліпшення раціонів харчування, розширення асортиментів продукції з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог;

- активізація ролі громадськості в вирішенні проблем організації правильного харчування із залученням органів місцевого самоврядування, батьків та спонсорів, здійснення контролю з боку громадськості.

Завдання Програми:

- дотримання натуральних норм харчування, забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів;

- організація безкоштовного харчування дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту,

- організація безкоштовного харчування дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

- організація пільгового харчування учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- організація якісного повноцінного харчування дітей у пришкільних таборах відпочинку.

Утримання ставок кухарів, підсобних робітників та комірників у загальноосвітніх навчальних закладах, де відсутні діти пільгових категорій, здійснюватиметься за рахунок бюджетів сільських та селищної рад, спонсорських, благодійних внесків та інших позабюджетних надходжень, що не суперечить чинному законодавству України.

3. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

         - коштів районного та сільських/селищного бюджетів;

         - інших джерел, не заборонених законодавством України.

4. Реалізація основних заходів Програми

та контроль за їх виконанням

Реалізацію цієї Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, Каховська районна комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» спільно з сільськими та селищною радами.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до законодавства.

Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватись у період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі. Рішення про внесення змін до Програми приймається районною радою за поданням розробника Програми.

5. Очікувані результати виконання Програми

Завдяки реалізації заходів Програми прогнозується створення сприятливих умов для організації харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району.

У результаті реалізації комплексу заходів, визначених Програмою, очікується створення умов у навчальних закладах району для збалансованого харчування дітей відповідно до їх віку, збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням, поліпшення показників здоров'я учнів та вихованців закладів освіти району, що безпосередньо залежить від якості їх харчування.

Керуючий справами районної ради                                                       В.І.Любак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення V сесії

районної ради VІІ скликання

25.03.2016р. № 31

ПРОГРАМА

організації харчування окремих категорій дітей у навчальних

закладах Каховського району

1. Загальні положення

          Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації навчально-виховного процесу є збереження здоров’я дітей, формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування учнів у навчальних закладах, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, формування у шкільні роки відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та формування культури харчування з ранніх років.

У зв’язку зі змінами, внесеними до деяких законодавчих актів України, Законом України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII гостро постало питання організації харчування учнів 1-4 класів. Навчання потребує високого розумового та фізичного навантаження, супроводжується значними енерговитратами, що обумовлює підвищену потребу цієї вікової групи у здоровому, збалансованому харчуванні. Не охоплені гарячим харчуванням в закладах освіти району діти учасників бойових дій, діти, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Програма організації харчування окремих категорій дітей у навчальних закладах Каховського району дасть можливість створити умови для збереження здоров'я дітей, забезпечення раціональним і якісним харчуванням учнів 1-4 класів та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для організації харчування дітей у пришкільних таборах відпочинку.

2. Мета та основні завдання

Основною метою Програми є:

- забезпечення дітей повноцінним збалансованим харчуванням з метою зменшення кількості захворювань дітей, підвищення їх розумової й фізичної діяльності;

- забезпечення якісного й безпечного харчування дітей у навчальних закладах, поліпшення раціонів харчування, розширення асортиментів продукції з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог;

- активізація ролі громадськості в вирішенні проблем організації правильного харчування із залученням органів місцевого самоврядування, батьків та спонсорів, здійснення контролю з боку громадськості.

Завдання Програми:

- дотримання натуральних норм харчування, забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів;

- організація безкоштовного харчування дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту,

- організація безкоштовного харчування дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

- організація пільгового харчування учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- організація якісного повноцінного харчування дітей у пришкільних таборах відпочинку.

Утримання ставок кухарів, підсобних робітників та комірників у загальноосвітніх навчальних закладах, де відсутні діти пільгових категорій, здійснюватиметься за рахунок бюджетів сільських та селищної рад, спонсорських, благодійних внесків та інших позабюджетних надходжень, що не суперечить чинному законодавству України.

3. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

         - коштів районного та сільських/селищного бюджетів;

         - інших джерел, не заборонених законодавством України.

4. Реалізація основних заходів Програми

та контроль за їх виконанням

Реалізацію цієї Програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, Каховська районна комунальна установа «Районний центр по обслуговуванню закладів освіти» спільно з сільськими та селищною радами.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до законодавства.

Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватись у період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в районі. Рішення про внесення змін до Програми приймається районною радою за поданням розробника Програми.

5. Очікувані результати виконання Програми

Завдяки реалізації заходів Програми прогнозується створення сприятливих умов для організації харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району.

У результаті реалізації комплексу заходів, визначених Програмою, очікується створення умов у навчальних закладах району для збалансованого харчування дітей відповідно до їх віку, збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням, поліпшення показників здоров'я учнів та вихованців закладів освіти району, що безпосередньо залежить від якості їх харчування.

Керуючий справами районної ради                                                      В.І.Любак

 

Додаток

до рішення V сесії районної ради VІІ скликання

25.03.2016р. № 31

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСУВАННЯ

програми організації харчування окремих категорій дітей

у навчальних закладах Каховського району

на 2016 рік

з/п Заходи Вартість харчуванняна один день(грн.) Потребана 2016 рік (грн.)  
 
1. Організація харчування учнів 1-4 класів(не пільгові категорії - 1332 осіб) 15,25 2 742 255,00  
2. Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки- діти учасників АТО - 42 ос, з них:  від 3 до 6 років - 4 особи 44,78 35 824,00  
  учні 1-4 кл. - 15 осіб 15,25 30 881,25  
  учні 5-11 кл. - 23 особи 18,14 60 496,90  
- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи - 16 ос., з них:  до 3-ох років - 1 особа 29,95 5 990,00  
  від 3 до 6 років - 4 особи 44,78 35 824,00  
  учні 1-4 кл. - 6 осіб 15,25 12 352,50  
  учні 5-11 кл. - 5 осіб 18,14 13 151,50  
- діти з малозабезпечених сімей (5-11 кл. – 55 осіб) 18,14 144 666,50  
3. Організація харчування дітей у пришкільних таборах відпочинку (1500 осіб) 32,17 675 570,00  
        Всього 3757011,65  

Керуючий справами районної ради                                                  В.І.Любак

 

Друк