header

№ 30 Про районну програму літнього оздоровлення та відпочинку дітей до 2018 року

trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА  РАЙОННА  РАДА  

ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

V сесії VІІ скликання

25.03.2016р. № 30

Про районну програму

літнього оздоровлення та

відпочинку дітей до 2018 року

З метою покращення організаційного та фінансового забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей району, у тому числі оздоровлення дітей пільгових категорій, розглянувши розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 лютого 2016 року № 52 «Про проект районної програми літнього оздоровлення та відпочинку дітей до 2018 року» та лист голови районної державної адміністрації від 23 лютого 2016 року № 16-01-10/184 з цього питання, враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районну програму літнього оздоровлення та відпочинку дітей до 2018 року (далі – Програма), що додається.

2. Каховській районній державній адміністрації щороку надавати районній раді звіт про виконання заходів програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

Голова районної ради                                                                    Т.С.Тертична

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення V сесії

районної ради VІІ скликання

25.03.2016р. № 30

РАЙОННА ПРОГРАМА

літнього оздоровлення та відпочинку дітей до 2018 року

Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

3.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації:

 управління соціального захисту населення (далі – УСЗН);

 управління агропромислового розвитку

(далі – УАПР);

 відділ освіти, молоді та спорту;

 відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату;

 служба у справах дітей (далі – ССД).

Комунальна установа «Каховський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» (далі – РЦСССДМ)

Каховський районний центр первинної медико-санітарної допомоги
(далі – РЦПМСД)

сільські та селищна ради

Каховське міськрайонне управління Головного управління Державної санітарно-епідемічної служби України в Херсонській області (далі – СЕС) (за згодою)

6.

Термін реалізації Програми

2016 – 2018 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:

672,00 тис.грн.

у тому числі:

бюджетних коштів Програми на оздоровлення дітей (УСЗН)

597,00 тис.грн.

бюджетних коштів Програми на оплату транспортних послуг (УСЗН)

75,00 тис.грн

Загальні положення

Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей ґрунтується на забезпеченні права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок. Органи державної влади та місцевого самоврядування здійснюють заходи, спрямовані на зміцнення здоров’я дітей шляхом:

організації оздоровлення та відпочинку;

створюють оптимальні умови для безпечного й ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

створюють умови для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

У районі щороку впроваджується комплекс заходів, спрямованих на поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей шляхом організації відпочинку та оздоровлення дітей, зокрема у канікулярний період.

Організація оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків району здійснюється відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» зі змінами та доповненнями.

Традиційно, відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації координується робота з організації відпочинку дітей району. Влітку на базі
26 навчальних закладів району працюють табори з денним перебуванням. Педагоги шкіл разом із волонтерами гармонійно поєднують навчання із захопливим відпочинком, планують розмаїття цікавих виховних заходів, проводяться екскурсії місцями рідного краю, працюють гуртки. Діти відвідують заняття з народознавства, музичного, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, приймають активну участь у спортивних заходах.

Щороку діти пільгових категорій оздоровлюються за кошти державного бюджету та з залученням батьківської плати в Українському дитячому центрі «Молода гвардія». За рахунок коштів районного та сільських, селищної бюджетів діти пільгових категорій оздоровлюються в оздоровчих таборах області.

Суб’єктом оздоровлення дітей району також є, Каховська центральна районна лікарня, яка самостійно забезпечує оздоровлення дітей у санаторно-курортних закладах та дитячих оздоровчих таборах позаміського типу.

Разом з тим, проблемним залишається питання низького показника охоплення дітей пільгових категорій району саме відпочинком в пришкільних таборах з денним перебуванням.

Тому дана Програма спрямована на реалізацію одного із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства, а саме на реалізацію права дитини на оздоровлення та відпочинок.

1. Визначення понять

Відпочинкова зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів.

Оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

Профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів, тощо) – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів.

Тематична зміна – оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів, за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту, тощо за спеціальною програмою.

Відпочинок – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психологічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни.

Оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей – встановлені законами України, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей.

Діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

бездоглядні та безпритульні діти;

діти-інваліди;

діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи;

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

діти з багатодітних і малозабезпечених сімей;

діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

діти, які перебувають на диспансерному обліку;

талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;

дитячі творчі колективи та спортивні команди;

діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

Послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладам оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров’я дитини.

Відпочинкові послуги – заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

2. Мета й основні завдання Програми

Метою реалізації Програми є створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей.

Основні завдання Програми:

-         виділення коштів з районного бюджету на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

-         залучення на проведення районної кампанії оздоровлення та відпочинку дітей позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством;

-         охоплення оздоровленням та відпочинком дітей району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, організованими формами оздоровлення і відпочинку;

-         створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних,
медико-оздоровчих інноваційних проектів оздоровлення та відпочинку дітей;

-         надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги громадським об’єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам.

3. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей району, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- створити оптимальні умови для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Досягнення очікуваних результатів виконання Програми можливе завдяки реалізації заходів, наведених у додатку.

4. Джерела фінансування Програми

Видатки, пов'язані з оздоровленням та відпочинком дітей, здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, виходячи з фінансових можливостей, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок, коштів, передбачених на оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, коштів спеціального фонду бюджетних установ, а також добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, коштів селищної, сільських рад, інших надходжень, не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми з районного бюджету визначаються щорічно при затвердженні районного бюджету або при прийнятті рішення про внесення змін до нього.

Головним розпорядником коштів по оздоровленню дітей за кошти районного бюджету визначити управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, виконавцем – дитячий оздоровчий заклад.

По пункту 5 заходів Програми головним розпорядником коштів та виконавцем програми визначити відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

По пункту 9 заходів Програми, розподіл повноважень встановлюється наступним чином:

         - по видатках на перевезення дітей до дитячого оздоровчого закладу, які здійснюються відповідно пункту 2 заходів Програми, головним розпорядником коштів та виконавцем визначити управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Орієнтовні обсяги фінансування програми на 2016-2018 роки

№ п/п

Рік

Обсяг фінансування з районного бюджету

(тис. грн.)

1.

2016

224,00

2.

2017

224,00

3.

2018

224,00

      РАЗОМ:

672,00

Керуючий справами районної ради                                                            В.І.Любак

 

Додаток

до рішення V сесії

районної ради VІІ скликання

25.03.16 № 30

ЗАХОДИ

щодо реалізації районної програми літнього оздоровлення

та відпочинку дітей до 2018 року

№ п/п

Зміст заходів

Відповідальні

за виконання

Термін виконання

(роки)

1

2

3

4

1.

Виявлення контингенту дітей, що потребують оздоровлення

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: відділ освіти, молоді та спорту, ССД, УСЗН, УАПР, РЦСССДМ, сільські та селищна ради

2016-2018

2.

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, вказані у абзаці 9 визначення понять Програми

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: відділ освіти, молоді та спорту, ССД, УСЗН, РЦСССДМ, сільські та селищна ради, РЦПМСД, СЕС (за згодою)

2016-2018

3.

Організація оздоровлення та відпочинку дітей, сім'ї яких перебувають під соціальним супроводом районного, селищного та сільських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

РЦСССДМ

2016-2018

4.

Забезпечення підбору та направлення дітей пільгових категорій району для оздоровлення та відпочинку в Українському дитячому центрі «Молода гвардія», інших таборах оздоровлення та відпочинку району, області та України

УСЗН РДА

2016-2018

5.

Охоплення учнівського контингенту літнім оздоровленням та відпочинком під час організації оздоровчих, відпочинкових, тематичних, профільних змін в дитячих оздоровчих закладах різного профілю, створених на базі загальноосвітніх навчальних закладів району

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

2016-2018

6.

Формування пріоритетів здорового способу життя у дітей та молоді через проведення тематичних масових та групових заходів, розповсюдження засобів соціальної реклами. Створення належних умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей з обмеженими функціональними можливостями, з числа безпритульних та бездоглядних під час літнього оздоровчого періоду

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, РЦСССДМ

2016-2018

7.

Залучення фінансових коштів спеціальних фондів, спонсорських внесків для літнього оздоровлення дітей

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: УСЗН, відділ освіти, молоді та спорту, сільські та селищна ради

2016-2018

8.

Проведення щорічного районного конкурсу на кращий дитячий оздоровчий заклад

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: УСЗН, відділ освіти, молоді та спорту

2016-2018

9.

Організація перевезення груп дітей, які направляються на оздоровлення та відпочинок до дитячих оздоровчих закладів та у зворотному напрямку

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: УСЗН, відділ освіти, молоді та спорту, РЦСССДМ

2016-2018

10.

Висвітлення в засобах масової інформації питань підготовки та ходу проведення в районі літнього оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків

Структурні підрозділи районної державної адміністрації: освіти, молоді та спорту, організаційної роботи та з питань внутрішньої політики апарату, УСЗН, засоби масової інформації (за згодою)

2016-2018

Керуючий справами районної ради                                                           В.І.Любак

 

 

Друк