header

№ 14 Про внесення змін до рішення ХХХVІ сесії районної ради VІ скликання від 23 січня 2015 року № 588 «Про районний бюджет на 2015 рік»

 

trizub
УКРАЇНА
КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ІІІ сесії VІІ скликання

від 25 грудня 2015  року  № 14                                                

Про внесення змін до рішення ХХХУІ

сесії районної ради УІ скликання

від 23 січня 2015 року № 588

„Про районний бюджет на 2015 рік ”

Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації щодо внесення змін до рішення ХХХУІ сесії районної ради УІ скликання  від 23 січня 2015 року № 588 „Про районний бюджет на 2015 рік ”, розпорядження голови розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 грудня 2015 року № 480 «Про внесення змін до показників районного бюджету, затвердженого на 2015 рік», рішення ІІ сесії Херсонської обласної ради УІІ скликання від 23 грудня 2015 року № 16 «Про внесення змін до рішення ХХХІІІ сесії обласної ради УІ скликання від 30 січня 2015 року № 1178 «Про обласний бюджет на 2015 рік», розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 24 грудня 2015 року № 783 «Про розподіл додаткового обсягу освітньої і медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та внесення змін до показників обласного бюджету на 2015 рік», розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 24 грудня 2015 року № 782 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2015 рік», відповідно до статей 22, 23 та 78 Бюджетного кодексу України,  керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування, статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”,  районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перерозподіл видатків загального фонду районного бюджету, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення (ККД 41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу) за головним розпорядником коштів, згідно з додатком № 1 до цього рішення.

2. Затвердити перерозподіл видатків загального фонду районного бюджету, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення (ККД 41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям – інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу») за головним розпорядником коштів, згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Внести зміни до дохідної частини загального фонду районного бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення, згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Внести зміни до видаткової частини загального фонду районного бюджету за головним розпорядником коштів, за рахунок зміни надходжень, визначених додатком № 3 цього рішення, згідно з додатками № 4–6 до цього рішення.

5. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за ККД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 242 200 грн. та за ККД 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 692 400 грн.

6. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету за головними розпорядниками коштів за рахунок надходжень, визначених п. 5 цього рішення, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

7. Збільшити дохідну частину загального фонду районного бюджету за ККД 41035000 «Інша субвенція» на 3 396 грн. за рахунок отримання іншої субвенції з обласного бюджету на здійснення відшкодування витрат за профогляди, обстеження, лікування та медичну реабілітацію військовослужбовців, що повертаються із зони антитерористичної операції.

8. Збільшити видаткову частину загального фонду районного бюджету на суму 3 396 грн. за рахунок надходжень, визначених пунктом 7 цього рішення, по КВК 03 «Районна державна адміністрація» за КФКВ 080101 «Лікарні».

     9. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації внести відповідні зміни до річного та помісячного розпису районного бюджету.

10.  Додатки   № 1 – 7 цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Контроль за виконанням рішення сесії покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

Голова районної ради                                                                               Т.С. Тертична

 

Додаток № 1
до рішення ІІІ сесії районної ради                                              

УІІ скликання     
від 25 грудня 2015 року №
14

 

ПЕРЕРОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів на 2015 рік

 

грн.

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

15

Управління соціального захисту районної державної адміністрації

 

090202

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 

2732,86

2732,86

2732,86

 

090216

1070

Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу

3088,52

3088,52

3088,52

 

090406

1061

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

-5821,38

-5821,38

-5821,38

 

Всього

 

Керуючий справами районної ради                                                                   В.І.Любак

 

 

Додаток № 2
до рішення ІІІ сесії районної ради                                              

УІІ скликання     
від 25 грудня 2015 року № 14

 

ПЕРЕРОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів на 2015 рік

 

грн.

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

15

Управління соціального захисту районної державної адміністрації

 

090305

1040

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

20000

20000

20000

 

090306

1040

Допомога на дітей одиноким матерям

-20000

-20000

-20000

 

Всього

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                              В.І.Любак

 

 

Додаток № 3
до рішення ІІІ сесії районної ради                                              

УІІ скликання     
від 25 грудня 2015 року № 14

Доходи районного бюджету на 2015 рік

грн.

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

40000000

Офіційні трансферти

-6 444 997

-6 444 997

41030000

Субвенції

-6 444 997

-6 444 997

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сімям з дітьми, малозабезпеченим сімям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасововї державної допомоги дітям та дорпомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

-4 272 729

-4 272 729

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

-2 205 168

-2 205 168

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у  дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”

32 900

32 900

.....

.....

Всього доходів

-6 444 997

-6 444 997

Керуючий справами районної ради                                                    В.І.Любак

 

Додаток № 4
до рішення ІІІ сесії районної ради                                              

УІІ скликання     
від 25 грудня 2015 року №
14

 

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів на 2015 рік

 

грн.

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

Управління соціального захисту районної державної адміністрації-головний розпорядник (КВК 15)

32 900

32 900

32 900

 

070303

0910

Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)

32 900

32 900

32 900

 

Всього

32 900

32 900

32 900

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                              В.І.Любак

 

 

Додаток № 5
до рішення ІІІ сесії районної ради                                             

УІІ скликання     
від 25 грудня 2015 року № 14

 

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів на 2015 рік

 

грн.

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

Управління соціального захисту районної державної адміністрації-головний розпорядник (КВК 15)

-4 272 729

-4 272 729

-4 272 729

 

090302

1040

Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 

-338704,88

-338704,88

-338704,88

 

090303

1040

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку

-3846,82

-3846,82

-3846,82

 

090304

1040

Допомога при народженні дитини 

-962858,52

-962858,52

-962858,52

 

090305

1040

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

-18462,73

-18462,73

-18462,73

 

090306

1040

Допомога на дітей одиноким матерям

-1463574,30

-1463574,30

-1463574,30

 

090307

1040

Тимчасова державна допомога дітям

-145306,27

-145306,27

-145306,27

 

090308

1040

Допомога при усиновленні дитини

-65248,00

-65248,00

-65248,00

 

090401

1040

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 

-303019,57

-303019,57

-303019,57

 

090413

1010

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу 

-167366,75

-167366,75

-167366,75

 

091300

1010

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

-804341,16

-804341,16

-804341,16

 

Всього

-4 272 729

-4 272 729

-4 272 729

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                              В.І.Любак

 

 

Додаток № 6
до рішення ІІІ сесії районної ради                                              

УІІ скликання     
від 25 грудня 2015 року № 14

 

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів на 2015 рік

 

грн.

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

Управління соціального захисту районної державної адміністрації-головний розпорядник (КВК 15)

-2 205 168

-2 205 168

-2 205 168

 

090201

1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 

-1279049,00

-1279049,00

-1279049,00

 

090204

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;  батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків на житлово-комунальні послуги

-35190,92

-35190,92

-35190,92

 

090207

1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 

-42019,49

-42019,49

-42019,49

 

090210

1070

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням

-438701,50

-438701,50

-438701,50

 

090215

1070

Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги

-271901,62

-271901,62

-271901,62

 

090405

1061

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

-126426,86

-126426,86

-126426,86

 

090407

1060

Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води

-11878,61

-11878,61

-11878,61

 

Всього

-2 205 168

-2 205 168

-2 205 168

 

Керуючий справами районної ради                                                                                                              В.І.Любак

 

 

Додаток № 7
до рішення ІІІ сесії районної ради                                                         

УІІ скликання
від 25 грудня 2015 року № 14

Внесення змін до загального фонду по
видаткам районного бюджету за головними розпорядниками коштів на 2015 рік (за рахунок освітньої та медичної субвенції)

грн.

Код тимчасововї відомчої класифікації/Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

03

Районна державна адміністрація

692 400

692 400

500 000

692 400

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

692 400

692 400

500 000

692 400

10

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

242 200

242 200

242 200

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

242 200

242 200

242 200

Всього

934 600

934 600

500 000

936 400

Керуючий справами районної ради                                                                                                           В.І.Любак

Надрукувати