header

№ 13 Про районний бюджет на 2016 рік

 

 trizub
УКРАЇНА
КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА  
ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ІІІ сесії VІІ скликання

від 25 грудня 2015  року  № 13                                               

Про районний бюджет на 2016 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування та статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2016 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 124 209 972 грн., в тому числі доходи загального фонду загального фонду районного бюджету 122 514 936 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 1 695 036 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення.

– видатки районного бюджету у сумі 124 209 972 грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 122 514 936 грн., спеціального фонду районного бюджету 1 695 036 грн.;

– повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 250 000 грн., згідно з додатком № 4 цього рішення;

– надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету в сумі 250 000 грн., згідно з додатком № 4 цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду 122 514 936 грн. та спеціальному фонду 1 695 036 грн., згідно з додатком № 2 цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету в сумі 500 000 грн.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на оплату плату;

– медикаменти та перев’язувальні матеріали;

– продукти харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– трансферти органам державного управління інших рівнів;

– виплата пенсій і допомог;

– інші виплати населенню.

5. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти в сумі 250 000 грн. на реалізацію Районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Влас ний дім» на 2012 – 2020 роки, яка затверджена рішенням ХІІ сесії районної ради УІ скликання від 23.12.2011 № 159.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню районної державної адміністрації) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

–        позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

7. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік в частині кредитування є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що господарські організації, що належать до комунальної власності району, сплачують до загального фонду районного бюджету частину прибутку (доходу) в розмірі 5 %.

12. Делегувати районній державній адміністрації повноваження в частині прийняття у період між сесіями, які скликаються районною радою, розпоряджень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим наданням пропозицій районній раді по внесенню змін до рішення про районний бюджет на 2016 рік.

13. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах , а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

14.  Не проводити фінансування видатків з районного бюджету на реалізацію районних програм у випадку відсутності затвердженої програми відповідного напрямку або внесення змін (за необхідності) до діючих програм.

15. Доручити голові районної ради укласти договір:

– з сільським головою Заозерненської, Н.Кам’янської, Ч.Перекопської, Чорнянської, Волинської, Дмитрівської, Дудчинської, Коробківської, Костогризівської, Р.Люксембурзької та Семенівської сільських рад та селищним головою Любимівської селищної ради про отримання з сільських, селищного бюджетів та цільове використання субвенції для забезпечення харчуванням учнів 1 – 4 класів (не пільгової категорії) загальноосвітніх шкіл, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– з сільським головою Дмитрівської, Заозерненської, Ч.Перекопської, Р.Люксембурзької, Н.Кам’янської та Чорнянської сільських рад про отримання з сільських бюджетів та цільове використання субвенції для забезпечення функціонування підрозділів Каховської районної пожежної охорони;

– з міським головою Каховської міської ради про отримання з міського бюджету та цільове використання субвенції на фінансування видатків з придбання лікарських засобів для імуносупресивної терапії для хворих з трансплантованими органами;

– з міським головою Каховської міської ради про отримання з міського бюджету та цільове використання субвенції на утримання Каховської районної об’єднаної бібліотеки;

– з головою Херсонської обласної ради про отримання з обласного бюджету та цільове використання субвенції для проведення витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

16.  Додатки № 1– 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

Голова районної ради                                                                               Т.С. Тертична

 

Додаток № 1
до рішення ІІІ сесії районної ради                            

УІІ скликання
від 25.12.2015 року № 13

Доходи районного бюджету на 2016 рік

грн.

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

10000000

Податкові надходження

22 696 200

22 696 200

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

22 696 200

22 696 200

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

22 696 200

22 696 200

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

14 157 000

14 157 000

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

8 238 000

8 238 000

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

301 200

301 200

20000000

Неподаткові надходження

2 470 036

775 000

1 695 036

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

775 000

775 000

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

775 000

775 000

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності

775 000

775 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ

1 695 036

1 695 036

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

1 044 836

1 044 836

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

650 200

650 200

40000000

Офіційні трансферти

99 043 736

99 043 736

41000000

Від органів державного управління

99 043 736

99 043 736

41020000

Дотації

6 590 000

6 590 000

41020100

Базова дотація

6 590 000

6 590 000

41030000

Субвенції

92 453 736

92 453 736

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41 141 900

41 141 900

41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

50 205 800

50 205 800

41035000

Інші субвенції

1 106 036

1 106 036

Всього доходів

124 209 972

122 514 936

1 695 036

Керуючий справами районної ради                                                 В.І.Любак

 

Додаток № 2
до рішення ІІІ сесії райнної ради УІ скликання 
від 25.12. 2015 року № 13

 

РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету за головними розпорядниками коштів на 2016 рік

 

грн.

 

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 
 

01

Районна рада

1 350 000

1 350 000

918 400

85 400

45 496

45 496

31 000

1 395 496

 

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1 350 000

1 350 000

918 400

85 400

45 496

45 496

31 000

1 395 496

 

03

Районна державна адміністрація

53 351 626

53 351 626

32 425 874

5 257 954

22 400

22 400

3 000

53 374 026

 

060702

0320

Місцева пожежна охорона

517 181

517 181

363 950

3 358

517 181

 

(в т.ч. за рахунок іншої субвенції від сільських рад)

160 776

160 776

133 819

1 320

160 776

 

080101

0731

Лікарні (за рахунок медичної субвенції з державного бюджету)

36 795 900

36 795 900

21 642 100

4 628 525

36 795 900

 

080800

0726

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

14 979 677

14 979 677

9 687 874

583 576

22 400

22 400

3 000

15 002 077

 

(в т. ч. за рахунок медичної субвенції з державного бюджету)

13 409 900

13 409 900

8 712 412

583 576

13 409 900

 

(в т. ч. за рахунок іншої субвенції з міського бюджету)

240 000

240 000

240 000

 

091101

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

324 868

324 868

199 047

32 856

324 868

 

130107

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота спортивних шкіл

734 000

734 000

532 903

9 639

734 000

 

10

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

60 920 160

60 920 160

38 364 986

3 912 285

1 497 200

1 497 200

27 000

62 417 360

 

070201

0921

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

56 975 010

56 975 010

35 958 880

3 778 777

1 497 000

1 497 000

27 000

58 472 010

 

(в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету)

41 141 900

41 141 900

30 184 788

41 141 900

 

(в т.ч. за рахунок іншої субвенції з сільських, селищного бюджетів)

333 110

333 110

333 110

 

070401

0960

Позашкільні заклади освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми

773 000

773 000

521 206

4 345

100

100

773 100

 

070806

0990

Інші заклади освіти

3 145 000

3 145 000

1 884 900

129 163

100

100

3 145 100

 

070808

0990

Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

27 150

27 150

27 150

 

15

Управління соціального захисту районної державної адміністрації

2 147 150

2 147 150

1 451 131

56 509

81 780

81 780

60 000

2 228 930

 

090212

1070

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

8 870

8 870

8 870

 

090417

1030

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

3 280

3 280

3 280

 

091204

1020

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2 135 000

2 135 000

1 451 131

56 509

81 780

81 780

60 000

2 216 780

 

24

Відділ культури районної державної адміністрації

4446000

4 446 000

2 500 070

600 565

48 160

48 160

4 494 160

 

110201

0824

Бібліотеки

2 701 466

2 701 466

1 687 100

241 300

3 160

3 160

2 704 626

 

(в т.ч. за рахунок іншої субвенції з міського бюджету)

360 000

360 000

181 200

110 200

360 000

 

110202

0824

Музеї і виставки

142 739

142 739

75 820

27 245

142 739

 

110204

0828

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1 601 795

1 601 795

737 150

332 020

45 000

45 000

1 646 795

 

76

Фінансове управління районної державної адміністрації

300 000

300 000

300 000

 

250102

0133

Резервний фонд

300 000

300 000

300 000

 

Всього

122514936

122 514 936

75 660 461

9 912 713

1 695 036

1 695 036

60 000

61 000

124 209 972

 

 

Керуючий справами районної ради                                                                           В.І. Любак

 

 

Додаток № 3
до рішення ІІІ сесії районної ради                                        

УІІ скликання                
від 25.12. 2015 року 13

Повернення кредитів до районного бюджету  та розподіл надання кредитів
з районного бюджету  в  2016 році

грн.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціо-нальної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них

Разом

бюджет розвитку

бюджет розвитку

бюджет розвитку

03

Районна державна адміністрація

0

250 000

0

250 000

0

-250 000

0

-250 000

0

0

0

0

250911

1060

Надання державного пільгового кредиту індивідуадльним сільським забудовникам

0

250 000

0

250 000

0

0

0

0

0

250 000

0

250 000

250912

1060

Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників

0

0

0

0

0

-250 000

0

-250 000

0

-250 000

0

-250 000

Всього

0

250 000

0

250 000

0

-250 000

0

-250 000

0

0

0

0

Керуючий справами районної ради                                                                                                        В.І.Любак                                                                                                                                                                                                  

 

 

Надрукувати