header

№ 166 Про районний бюджет на 2012 рік

Зміст статті

 

 

 

 

 

 

 trizub

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА   РАЙОННА  РАДА   ХЕРСОНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

ХІІІ сесії  шостого скликання

від 29 грудня 2011 року № 166                                                

м. Каховка

 

Про районний бюджет

на 2012 рік

 

       Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»,  керуючись висновками і рекомендаціями постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування та статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

        1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на  2012 рік у сумі 129306749 гривень, у тому числі: доходи загального фонду - в сумі 127194900 гривень та доходи спеціального фонду - в сумі 2111849 гривень (додаток 1 до цього рішення).  

          2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 129306749 гривень за функціональною структурою бюджету, в тому числі: видатки загального фонду - в сумі 126967985 гривень та спеціального фонду - в сумі 2338764 гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2 до цього рішення) та головними розпорядниками коштів (додаток 3 до цього рішення).

        3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 226915 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5 до цього рішення).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 226915 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5 до цього рішення).

          5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  районного бюджету на 2012 рік в сумі 800000 гривень.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів обласному, сільським, селищному бюджетам (додаток 4 до цього рішення) на 2012 рік:

6.1   дотації вирівнювання місцевим бюджетам району у сумі 5321700 гривень;

6.2  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 770000 гривень;

6.4   субвенції до обласного бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 51900 гривень;

7. Дотація вирівнювання з районного бюджету бюджетам сіл, їх об’єднань, селищ перераховується органами Державної казначейської служби із застосуванням установлених додатком 4 до цього рішення нормативів щоденних відрахувань від кошика доходів районного бюджету з урахуванням дотації вирівнювання з державного бюджету та коштів, що передаються з місцевих бюджетів, які надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів загального фонду районного бюджету, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби в області. Суми дотації вирівнювання з районного бюджету бюджетам сіл, їх об’єднань, селищ, недоодержані згідно з розписом районного бюджету, перераховуються органами Державної казначейської служби в області на підставі платіжних доручень фінансового органу за рахунок фактичних доходів загального фонду районного бюджету не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним. Кошти, що передаються до районного бюджету з бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ перераховуються територіальними органами Державної казначейської служби в області за рахунок фактичних надходжень кошика доходів, які враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, із застосуванням нормативів щоденних відрахувань, установлених додатком 4 до цього рішення. Суми коштів, що передаються до районного бюджету, недоодержані згідно з розписом районного бюджету, перераховуються органами Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень фінансових органів за рахунок фактичних доходів загального фонду місцевого бюджету, з якого передаються кошти, не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

8.     Затвердити перелік об’єктів (додаток 6 до цього рішення), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

     9.  Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію районних програм на загальну суму 244000  гривень (додаток 7 до цього рішення).

         10. Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу здійснювати у грошовій формі через адресну допомогу.

          11. Не проводити фінансування видатків з районного бюджету на реалізацію районних програм у випадку відсутності затвердженої програми відповідного напрямку або внесення змін (за необхідності) до діючих програм.

 12. Дозволити фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах , а по тих статтях, які затверджуються рішенням районної ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

13. Районній державній адміністрації у місячний термін за поданням головних розпорядників коштів районного бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів бюджетних призначень, затверджених їм згідно з додатком 3 до цього рішення.

Керівникам бюджетних установ – розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити укладення угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

14. Надати право районній державній адміністрації (фінансовому управлінню районної державної адміністрації) у разі виникнення тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних з тимчасовим дефіцитом коштів на забезпечення захищених видатків загального фонду районного бюджету отримувати короткотермінові позички на їх покриття в Головному управлінні Державної казначейської служби в області та у разі невиконання у відповідному звітному періоді розрахунково визначених  Міністерством фінансів України обсягів доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, право районній державній адміністрації на отримання середньострокової позички з єдиного казначейського рахунку.

15. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та оподаткування.

 

Голова районної ради                                                          М.П. Крупін

 


Друк