header

№ 157 Про районну програму Інклюзивне навчання в навчальних закладах району до 2015 року

trizub 

УКРАЇНА

КАХОВСЬКА РАЙОННА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

ХІІ сесії шостого скликання

від 23.12.2011 р. № 157

м. Каховка

 

Про районну програму «Інклюзивне

навчання у навчальних закладах

району» до 2015 року.

 

      Розглянувши лист районної державної адміністрації від 18.11.2011р. № 17-1.15/4098 щодо затвердження на сесії районної ради, районної програми «Інклюзивне навчання у навчальних закладах району» до 2015 року та відповідне розпорядження голови райдержадміністрації від 11.10.2011 року № 514, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

ВИРІШИЛА:

   1. Затвердити районну програму «Інклюзивне навчання у навчальних закладах району» до 2015 року (додається).

   2. Контроль за виконанням даної програми покласти на комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації.

 

 Голова районної ради М.П.Крупін

 

 

Додаток

до рішення ХІІ сесії

VІ скликання від23.12.2011р.№ 157

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

«Інклюзивне навчання у навчальних закладах району» до 2015 року

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ освіти Каховської районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року             1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»,

розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 28 лютого 2011 року № 97 ««Інклюзивне навчання у навчальних закладах району» до 2015 року 

3.

Розробник Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

5.

Учасники Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації, ЦРЛ, виконкоми сільських та селищної рад

6.

Термін реалізації Програми

До 2015 року

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

550,61 – місцевий бюджет

8.

Основні джерела фінансування Програми

Місцевий бюджет

 

І. Загальні положення

Інклюзивна освіта — гнучка індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та забезпечується медико-соціальним і психолого-педагогічним супроводом. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. В інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими освітніми потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими до допомоги.

Розроблення проекту районної програми «Інклюзивне навчання у навчальних закладах району» до 2015 року (далі – Програма) викликано необхідністю вирішення важливих питань щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами.

За даними центральної районної лікарні станом на 30 травня 2011 року в районі проживає 121 дитина-інвалід, 20 дітей мають порушення зору, 20 – порушення слуху, 34 дитини - з порушенням опорно-рухового апарату.

Організаційно-методичні засади навчального процесу в загальноосвітніх школах орієнтовані на дитину, яка нормально розвивається, без урахування особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими потребами. Невідповідність форм і методів педагогічного впливу на дітей з особливостями психофізичного розвитку може створювати передумови для формування в них негативного ставлення до навчання, девіантної поведінки. Важливу роль у досягненні гуманітарного, соціального та економічного розвитку осіб з особливими потребами відіграє інклюзивне навчання. Спільна освіта дітей з обмеженими можливостями та їх здорових однолітків є основою їхньої інтеграції та соціальної адаптації. Інклюзивне навчання повною мірою не є альтернативою спеціальній освіті, проте воно значно розширює її можливості. Школи з інклюзивним навчанням мають працювати, використовуючи напрацьовані методики роботи з дітьми тієї чи іншої нозології, залучати до консультування спеціалістів із багаторічним досвідом роботи з такою категорією дітей. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває організація

своєчасного системного психолого-педагогічного супроводу учнів з порушеннями розвитку.

 

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є приведення системи освітньої роботи у відповідність з потребами сім'ї та змістом сучасних корекційно-освітніх послуг, обов'язкове включення батьків у процес навчання та виховання дитини, що може здійснюватися лише в контексті їх спільної взаємодії з педагогами, психологами, медичними працівниками, а також з різними інституціями, які опікуються долею таких дітей; визначення пріоритетів державної політики у сфері освіти в частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами; створення умов для вдосконалення системи освіти та соціальної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрема, інклюзивного навчання; формування нової філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю.

 

ІІІ. Шляхи реалізації Програми

Реалізація Програми передбачає комплексне розв'язання питань, пов'язаних з навчально-методичним, кадровим забезпеченням інклюзивної освіти.

1. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання:

- впровадження особистісно орієнтованих навчальних планів, програм;

- розповсюдження методичних рекомендацій, посібників щодо психолого-педагогічних особливостей організації навчання, комплексної реабілітації, створення передумов для соціалізації дітей з особливими освітніми потребами дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзії;

- забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням спеціальними підручниками та наочно-дидактичними матеріалами з урахуванням контингентів учнів з особливими освітніми потребами;

- реалізація корекційно-розвиткової складової особистісно орієнтованого навчального плану в умовах інклюзивного навчання, спрямованої на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, шляхом здійснення індивідуального та диференційованого підходу.

3. Інституційні зміни:

- запровадження відповідними навчальними закладами для дітей дошкільного та шкільного віку, психолого-медико-педагогічними консультаціями, іншими структурами у системі освіти соціально-педагогічного патронату, системної ранньої допомоги та реабілітації дітей з порушеннями розвитку;

- запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах інклюзивного навчання з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють);

- введення в штаті районного методичного кабінету одиниці методиста з координування діяльності запровадження інклюзивного навчання;

- використання інформаційно-методичного ресурсу, кадрового потенціалу психолого-медико-педагогічних консультацій для фахового системного супроводу дітей, які навчаються за інклюзивною формою.

4. Удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів:

- сприяння спеціальній підготовці та перепідготовці педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;

- запровадження системної організаційно-методичної, консультативно-роз'яснювальної роботи серед керівників навчальних закладів, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з особливими потребами на освіту.

 

ІV. Основні завдання

Основними завданнями Програми є:

- удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;

- запровадження інноваційних освітніх технологій в контексті форм інклюзивного підходу та моделей надання спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю;

- формування освітньо-розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення психолого-педагогічного, медико-соціального супроводу;

- впровадження інклюзивної моделі навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з урахуванням потреби суспільства;

- забезпечення доступу до соціального середовища та навчальних приміщень, розроблення та використання спеціального навчально-дидактичного забезпечення, реабілітаційних засобів навчання;

- удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, які працюють в умовах інклюзивного навчання;

- залучення батьків дітей з особливими освітніми потребами до участі у

навчально-реабілітаційному процесі з метою підвищення його ефективності.

Заходи щодо реалізації завдань Програми додаються.

 

V. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти, незалежно від стану здоров'я, місця їх проживання;

- створити належні умови для функціонування і розвитку інклюзивної освіти, забезпечити достатній обсяг фінансування для впровадження інклюзивного навчання;

- удосконалити навчальний процес шляхом урахування сучасних досягнень науки та практики;

- забезпечити архітектурну доступність загальноосвітніх навчальних закладів різних типів незалежно від форм власності та підпорядкування відповідно до потреб дітей;

- підготувати достатню кількість кваліфікованих педагогічних кадрів, які володіють методиками інклюзивного навчання, створити систему підвищення їх професійної майстерності;

- забезпечити навчальні заклади, що впроваджують інклюзивне навчання, транспортними засобами, відповідними навчально-методичними, наочними, дидактичними матеріалами, сучасними засобами реабілітації індивідуального та колективного призначення.

 

VI. Фінансове забезпечення Програми

Фiнансування заходів Програми здiйснюватиметься в межах асигнувань, передбачених на галузь освіти, якi щороку передбачатимуться у місцевому бюджеті на розвиток інклюзивного навчання, а також за рахунок коштів місцевих громад та коштів громадських, благодійних організацій.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

 

Керуючий справами районної ради В.І.Любак

 

Додаток

до районної програми «Інклюзивне навчання у навчальних закладах району» до 2015 року

ЗАХОДИ

щодо реалізації завдань районної програми «Інклюзивне навчання у навчальних закладах району»

до 2015 року

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

 

Джерела фінансування

   Всього

(тис. грн)

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

  

 

 

 

 

І – Організаційна робота

 

 

 

1. Запровадження інноваційних освітніх технологій на основі інклюзивного підходу та моделей спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, зокрема їх інклюзивного навчання

Проведення психолого-педагогічних досліджень на базі навчальних закладів, в яких впроваджується інклюзивне навчання

Відділ освіти

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

Відвідування уроків, виховних заходів, надання методичної допомоги.

Визначення динаміки змін

Відділ освіти,

районна психолого-медико-педагогічна консультація

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення контингенту дітей з проблемами   розвитку

Проведення аналізу даних про дітей, які потребують навчання в умовах інтегрованого або інклюзивного навчання

Відділ освіти,

ЦРЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Підвищення ефективності діяльності районної психолого-медико-педагогічної консультації

Створення районної психолого-медико-педагогічної консультації

на постійній основі

Відділ освіти

Місцевий бюджет

 

142.65

 

 

30,74

 

 

33,81

 

 

37,19

 

 

40,91

 

 

4. Забезпечення фахового психолого – педагогічного та соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Введення посад логопедів, дефектологів у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах

Відділ освіти,

виконкоми сільських рад

 

Місцевий бюджет

407,96

 

64,40

 

70,84

 

129,87

 

142,85

 

ІІ – Методична робота

 

1. Запровадження системної організаційно – методичної,консультативно – роз'яснювальної роботи серед керівників вчальних закладів,представників,

громадськості щодо забезпечення права дітей з особливими потребами на освіту

-

Відділ освіти,

районна психолого-медико-педагогічна консультація

 

 

 

 

 

 

 

2. Розповсюдження методичних рекомендацій щодо особливостей навчання, комплексної реабілітації, створення передумов для соціалізації дітей дошкільного та шкільного віку в умовах інклюзії

 

-

Відділ освіти,

районна психолого-медико-педагогічна консультація

 

 

 

 

 

 

 

3. Пропагування практик соціальної роботи з педагогами в умовах загальноосвітніх навчальних закладів з підходів до процесу організації та реалізації технологій інклюзивної освіти

-

Відділ освіти,

районна психолого-медико-педагогічна консультація

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Створення матеріально-технічних умов

1.Створення необхідних умов доступу до шкіл та безперешкодного пересування шкільними приміщеннями дітей з інвалідністю

 

Відділ освіти

Місцевий бюджет

За наявності потре

би

За наявності потреби

За наявності потреби

За наявності потреби

За наявності потреби

За наявності потреби

Всього

 

 

 

550,61

 

95,14

104,65

167,06

183,76

 

Керуючий справами районної ради                                           В.І.Любак

Надрукувати